Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.1948.


Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků

63/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

INFORMACE

63

Xxxxx

xx xxx 25. xxxxxx 1948

x zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §21 xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1945, x. 5 Xx., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx nesvobody x x národní xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxx §20 xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xx xxx 5. xxxxxx 1945, č. 50 Sb. XXX, x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx živnosti.

(2) U xxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 3 x 4 x. x. (§53 xxxx. 3 x 4 x. z.) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx národní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X ostatních živností xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx oboru xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, předepsané nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx způsobilosti; xxx xxx je však xxxxx, xxx u xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx.

(3) Potvrzení x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx (orgán), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 zákona xx xxx 14. února 1947, x. 31 Xx., x některých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku a Xxxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxx xx vdovu, xxxxxx-xx xxxxxxx vinou xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxxxxxxx pro podání xxxxxxxxx o příděl xxxxxxxx živnostenského xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) U xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §5 xxxx. 1 x. 1 x 2 xxxxxx x. 31/1947 Sb. x xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxx provozování xxxxxxxx; xxxxxx-xx tyto osoby xxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxx průkaz věcných xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uděliti živnostenské xxxxxxxxx xxx, xxxxx-xx xx způsobilého xxxxxxxx xxxxx §55 x. x. (§71 x. x.). Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx znalostí, nejsou xxxxxxxxx xx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxx věcných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx původního xxxxxxxxxx xxxx opětovného provozování xxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxx přerušen.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x předpisů xxx xxxxxxxx a doplňujících.

§4

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Fierlinger x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.4.1948.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Jedná se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vývojem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.