Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1948 do 31.12.1952.


Zákon o zálohování výživného dětem

57/1948 Sb.

Zákon

Oprávněné osoby §1 §2

Zálohování dávek výživného §3

Právní následky poskytnutí zálohy §4

Vstup státu do zajišťovací exekuce §5

Řízení §6

Povinnost hlášení §7

Trestní ustanovení §8

Spolupůsobení veřejných úřadů §9

Osvobození od poplatků a dávek §10

Účinnost zákona §11

INFORMACE

57

Xxxxx

xx xxx 25. xxxxxx 1948

o zálohování xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx:

Oprávněné xxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 18 xxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxx smírem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (veřejnonotářským) xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xx výživné xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Vymáhání xxxxxx xx výživné xxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxx xx xx, že by xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxxxx nebylo-li xxxxx xxxxxxx, vedenou xxx splatnou xxxxx xxxxxxxxx, dosíci uspokojení xxxxxx x xxxx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanství x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.

§2

Xxxx-xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztáhnouti x na xxxx xxxxxx 18 let xxxx, xxxxxxx však xxxxxx 24 xxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx vědecky xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx povolání (xxxx xxxxxxxxx xx řádném xxxxxxxx, xxxx, praktikanti xxxx.), xxxx

x) xxxxx xxxx xxx duševní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1.800 Xxx.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §§1 x 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "okresní xxxx x mládež", xxxxxxxxx podle §1 xxxxxx xx xxx 19. března 1947, x. 48 Xx., x xxxxxxxxxx péče x xxxxxx (xxxx xxx "komise"), xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx (§6 xxxx. 4), xxxx x xxxxxx xxx každého xxxxxx, po xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §§1 nebo 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Ponechá-li komise xxxx plnění xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zálohy na xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dlužníkem xxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výživné na xxxx, x to xx xxxx poskytnuté xxxxxx (§3 xxxx. 1, §6 odst. 4).

(2) Pro vymáhání xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx oprávněnou osobou.

(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 10 % xxxx xxxxx, který xxxxxxx státu.

§5

Vstup xxxxx do xxxxxxxxxxx exekuce

Vede-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx stát xx xxxxxx xxxxxx xx místo vymáhajícího xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx záloh na xxxxxxx xxxxx §3 (§6 xxxx. 3). Xxxx poddlužníku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele xxxxxx xx xxx xxx, kdy byl xxxxxx o xxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úředním xxxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvem xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, v xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx komise též xxxxxxxxxx x výzvou, xxx xx platil xxxxx výživného xxxxxxx xx xx doby, xx kdy xxxx xxxxxx povolena, xxxxx x zvláštní příspěvek xxxxx §4 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) soud x, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xx výživné, též xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xx xx, xx některou z xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §1 xxxx. 1 xxxx výživné xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx poručenskému (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přezkoušel. Zjistí-li xxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx příliš xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx zákona xxx, xxx bylo xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx zálohu xxxxx xx xxxx xxxxx stanovené. Nárok xxxxxxxxx osoby na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 nebo §7, xxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx národní xxxxx xxxxxxx xx 10.000 Xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) do 1 xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pokuty vyměří xx náhradní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 1 měsíce.

§9

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxx a xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx

Xxxxxx, vysvědčení x úřední xxxxx, xxxxx xx třeba x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x dávek xx xxxxxx úkony xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Účinnost xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx s ministry xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx v. r.

Erban x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 57/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Právní předpis x. 57/1948 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 69/1952 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1953.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.