Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1948 do 31.12.1952.


Zákon o zálohování výživného dětem

57/1948 Sb.

Zákon

Oprávněné osoby §1 §2

Zálohování dávek výživného §3

Právní následky poskytnutí zálohy §4

Vstup státu do zajišťovací exekuce §5

Řízení §6

Povinnost hlášení §7

Trestní ustanovení §8

Spolupůsobení veřejných úřadů §9

Osvobození od poplatků a dávek §10

Účinnost zákona §11

INFORMACE

57

Zákon

ze dne 25. xxxxxx 1948

x zálohování xxxxxxxxx dětem

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx 18 xxx xxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx, xxxxxxx smírem nebo xxxxxxxxxxxx notářským (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx na výživné xxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx míti xx xx, xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx nevedla k xxxx, zejména xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx dávku xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 3 xxxxxx od xxxxxxxx exekuce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxx-xx xxxxx splněny xxxxxxxx uvedené x §1, lze ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx 18 xxx xxxx, nikoliv však xxxxxx 24 xxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro své xxxxxxx xxxxxxxx (jako xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, praktikanti xxxx.), nebo

b) pokud xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxx xxxxxxx příjem včetně xxxxxxxxx xxxxxx 1.800 Xxx.

§3

Zálohování dávek xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx uvedených v §§1 a 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "okresní xxxx o xxxxxx", xxxxxxxxx podle §1 xxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1947, x. 48 Sb., x organisaci xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, a xx xx výši xxxxxxxx xxxxxxx měsíční xxxxx xxxxxxxxx (§6 odst. 4), vždy k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §§1 nebo 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění od xxxxxxxx nebo poddlužníka, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splatných xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx plnění oprávněné xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx poddlužníkem.

§4

Právní následky xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytnutím xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§3 xxxx. 1, §6 odst. 4).

(2) Xxx vymáhání xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 státem xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněnou osobou.

(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx vedle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxx 10 % xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx místo vymáhajícího xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx převzal xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx podle §3 (§6 odst. 3). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx, kdy xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, vydaném ministerstvem xxxxxxxx xxxx, u xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxxx poskytování xxxxx, xxxxxx komise xxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxx povolena, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx x, je-li vedena xxxxx xxxxxxxxxx exekuce x xxxxxxxxx xxxxxx xx výživné, xxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xx to, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a výdělkovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx poručenskému (opatrovnickému) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příliš xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx obor xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx přiměřené; xxxxxx poskytne zálohu xxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx poskytnutou xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinou xxxxxxxx v §1 xxxx. 1, vůči xxxxxxx osobě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dotčen.

§7

Povinnost xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny bez xxxxxxx oznámiti komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx xxxxx x závažné xxx vymáhání záloh xx xxxxxxxxxx.

§8

Trestní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 nebo §7, xxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 10.000 Xxx nebo vězením (xxxxxxxxx) do 1 xxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx.

§9

Spolupůsobení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx spolupůsobiti xxxxx x veřejné xxxxx x xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxx, vysvědčení x úřední úkony, xxxxx xx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx úkony xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx péče v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, vnitra a xxxxxxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 57/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn x xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 57/1948 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 69/1952 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1953.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.