Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1948 do 31.12.1952.


Zákon o zálohování výživného dětem

57/48 Sb.

Oprávněné osoby §1 §2
Zálohování dávek výživného §3
Právní následky poskytnutí zálohy §4
Vstup státu do zajišťovací exekuce §5
Řízení §6
Povinnost hlášení §7
Trestní ustanovení §8
Spolupůsobení veřejných úřadů §9
Osvobození od poplatků a dávek §10
Účinnost zákona §11
Xxxxx
xx xxx 25. xxxxxx 1948
x zálohování xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Oprávněné osoby
§1
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 18 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jim xxxxxx xxx stanoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xx-xx vymáhání xxxxxx na výživné xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx osoby").
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jest xxxxxxx, xxx-xx důvodně xxxx xx to, xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x cíli, xxxxxxx xxxxxx-xx možno xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nároku v xxxx 3 měsíců xx xxxxxxxx exekuce.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.
§2
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §1, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxx xxxxxx 18 let xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx 24 xxx xxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx na řádném xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.), nebo
x) xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo tělesnou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, nepřevýšil-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxx výživného xxxxxx 1.800 Kčs.
§3
Xxxxxxxxxx xxxxx výživného
(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedených x §§1 a 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx xxxx x mládež", xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1947, x. 48 Sb., x organisaci péče x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx (§6, xxxx. 4), vždy k xxxxxx dni každého xxxxxx, xx dobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §§1 xxxx 2.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nijaké xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx dávek xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx záloha. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, které odpovídá xxxx xxxxxx dávek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx na xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§3, odst. 1, §6, xxxx. 4).
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxx platí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněnou xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedle dlužné xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxx 10 % xxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx.
§5
Vstup xxxxx xx zajišťovací xxxxxxx
Vede-li oprávněná xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vymáhajícího xxxxxxxx, jakmile komise xxxxxx exekučnímu xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx podle §3 (§6, odst. 3). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele xxxxxx xx ode xxx, xxx xxx xxxxxx o tom xxxxxxx.
§6
Xxxxxx
(1) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úředním xxxxxxxxx, vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, u xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxx.
(2) Výměr, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, aby xx xxxxxx dávky výživného xxxxxxx xx xx xxxx, xx kdy xxxx záloha xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4, xxxx. 3.
(3) Xxxxxx vyrozumí x xxxxxxxxxx zálohy xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx x, xx-xx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx exekuční xxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx za to, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx listin xxxxxxxxx x §1, xxxx. 1 bylo xxxxxxx xxxxxx vyšší částkou, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výdělkovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx poručenskému (opatrovnickému) xxxxx, aby výši xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přezkoušel. Xxxxxx-xx xxxx, že je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx zákona tak, xxx bylo xxxxxxxxx; xxxxxx poskytne zálohu xxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Nárok xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výživným, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §1, xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx poskytování xxxxx x závažné xxx vymáhání záloh xx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §3, odst. 2 xxxx §7, xxxxxx, nejde-li o xxx přísněji xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 10.000 Xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx 1 xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyměří xx náhradní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zavinění xx 1 xxxxxx.
§9
Spolupůsobení xxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx spolupůsobiti xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xx poplatků a xxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx úkony xx xxxxxx správních.
§11
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
Xx. Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 57/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1948.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 57/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/52 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1953.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.