Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.02.1948.


Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů

52/1948 Sb.

Zákon

Uplatňování priority §1

Prodloužení lhůt §2

Odklad povinnosti k provádění vynálezu §3

Vliv ustanovení §§1 a 2 na práva třetích osob §4

Cizinci §5

Roční poplatky zaplacené na účet československého státu v zahraničí §6

Vliv ustanovení §6 na práva třetích osob §7 §8

INFORMACE

52

Xxxxx

xx xxx 11. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vynálezů

Ústavodárné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Uplatňování xxxxxxxx

(1) Prioritní xxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveny x xx. 4 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 29. září 1938 xxxx xxxxxx běžeti xx xxxxx dni, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušník xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx xxxxxxxx prioritního xxxxx xxxxx §54 x) patentního zákona xx xxxxx xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1932, x. 26 Sb. z xxxx 1933, kterým xx mění x xxxxxxxx předpisy o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x době xx 5. května 1945 xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, lze xxxx xxxxxxxxx této lhůty xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xx přihlášce xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 1858, č. 237 x. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx dne 1. xxxxx 1940 xx xxx 4. května 1945 xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prioritní xxxxxx, xxxxxx místem přihlášení.

(4) X xxxxxxxxxxx přihlášek, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx ode xxx 5. května 1945 do xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx oznámeny a xxxxxxxx, xxx uplatniti xxxxx xx přiznání xxxxxxxxxxx xxxxx dodatečně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Nemůže-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, protože xxxx, x něhož xxxx podána xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx prioritní xxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx zákonné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx předepsaných xxxxx, xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx

x) xxx zachování xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1938 xxxx xx xxxxx xxx, anebo

b) xxx xxxxxxx práv, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx býti xxxxxx xx dni 29. xxxx 1938 xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxx 1947, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx vynálezu

(1) Období xxxx xxxx 29. xxxx 1938 a xxxx 30. června 1947 xx xxxxxxxxxxxx xx tříleté xxxxx, xxxxxxxxx x §§21 x 27 xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §21 xxxx. 4 x §27 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1949 xx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx 30. září 1938.

§4

Xxxx xxxxxxxxxx §§1 x 2 xx xxxxx třetích xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx počaly xxxxxxxxx užívati předmětu xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxx §2, xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx od xxxxxx patentu xx 31. prosince 1946, xxxx xxxxx v xxxx době xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x takovému xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dílnách. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 29. xxxx 1938 x xxxx 1. xxxxx 1946, xxxx xxxx právní xxxxxxxx jest xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxx podána x xxxxxxxx výhody xxxxx §1 odst. 1 postaven xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x to x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prokáže-li, xx započetí xxxxxxx xxxx zabráněno xxxxxx.

§5

Xxxxxxx

(1) Pro xxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1, 4 a 5 a §§2 x 3 xxx xxxxx, pokud xxxx, xxxxxxx xxxx příslušníky xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchodní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx stejné úlevy.

(2) Xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx též x Xxxxxxx vestníku.

§6

Xxxxx poplatky xxxxxxxxx xx xxxx československého xxxxx v xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx po xxx 29. xxxx 1938 a xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 1945 na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx za xxxxx zaplacené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, x xx x když xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které xx xxxxx v xxxx xxxx, se xxxxxxxxx xx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxx.

§7

Vliv xxxxxxxxxx §6 xx xxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Osobám, xxx xxxxxx x xxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxxx Patentním xxxxxx x Praze za xxxxxxx, do dne 31. prosince 1946 xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezelstně xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x takovému xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx roku ode xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx majiteli xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx jim xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nedohodnou-li se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx její xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx v xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxx zrušovacím.

(3) Zároveň x xxxxxxx xxxxxx xxxx zaplatiti xxxxxxxx 500 Xxx, s xxxxxxx odvolání x Xxxxxxxxxx xxxxx 700 Xxx, xxxxx xx xxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §116 odst. 3 xxxx druhé xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 28. xxxxx 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx ministry.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 52/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.1948.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vývojem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.