Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.02.1948.


Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů

52/1948 Sb.

Zákon

Uplatňování priority §1

Prodloužení lhůt §2

Odklad povinnosti k provádění vynálezu §3

Vliv ustanovení §§1 a 2 na práva třetích osob §4

Cizinci §5

Roční poplatky zaplacené na účet československého státu v zahraničí §6

Vliv ustanovení §6 na práva třetích osob §7 §8

INFORMACE

52

Xxxxx

xx dne 11. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx na xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveny x xx. 4 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x neuplynuly xx 29. xxxx 1938 xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx prioritního xxxxx xxxxx §54 x) patentního zákona xx xxxxx zákona xx dne 20. xxxxxxxx 1932, x. 26 Xx. x xxxx 1933, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx své přihlášky xxxxxx x cizině.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx 5. xxxxxx 1945 do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x některé xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 7. xxxxxxxx 1858, x. 237 x. z., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx dne 1. xxxxx 1940 do xxx 4. května 1945 xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx býti xxxxxxx xxxxx x xxxxx přihlášení xxxxxx x zároveň x xx jest předložiti xxxxxxxxx prioritní doklad, xxxxxx xxxxxx přihlášení.

(4) X xxxxxxxxxxx přihlášek, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx ode xxx 5. května 1945 do xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nebyly xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva dodatečně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxx-xx xx xxxxxx opatřiti xxxxxxxxx doklad, protože xxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vydati, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx způsobem.

§2

Xxxxxxxxxxx lhůt

Lhůty xxxxxxx xxxx úředně stanovené x xxxxxxxxx předepsaných xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxx zachování xxxx x patentových xxxxxxxxx x z xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1938 nebo po xxxxx dni, xxxxx

x) xxx získání xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx 29. září 1938 xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem 30. xxxxxx 1947, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Odklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx 29. xxxx 1938 x xxxx 30. června 1947 xx xxxxxxxxxxxx xx tříleté xxxxx, xxxxxxxxx v §§21 x 27 patentního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 x §27 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1949 xx xxxxxxx, xxx xxxx x platnosti xxx 30. xxxx 1938.

§4

Xxxx xxxxxxxxxx §§1 x 2 xx xxxxx xxxxxxx osob

(1) Xxxxx, xxxxx počaly xxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §2, xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době od xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1946, xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jichž xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxx x potřebám xxxxx vlastního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §9 odst. 3 x 4 patentního xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx je xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 29. září 1938 x xxxx 1. ledna 1946, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jest vzhledem x xxxxxxxxx přihlášce, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x to i xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neužíval, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 1, 4 x 5 x §§2 x 3 xxx xxxxx, pokud xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxx své xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx závody xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx x x xxxxx rozsahu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx listě, xx Xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx vestníku.

§6

Xxxxx poplatky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splatnými xx xxx 29. xxxx 1938 x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1945 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx pokládají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x když xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx staly v xxxx měně, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx kursu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§7

Vliv xxxxxxxxxx §6 xx práva xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxx dne, kterým xxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1, xxx xxx nezaplacení xxxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Praze xx xxxxxxx, do dne 31. xxxxxxxx 1946 xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezelstně xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx opatření, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx třeba, nepřísluší xxxxx x dalšímu xxxxxxx předmětu xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uplatniti xxxx majiteli xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx jim xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nedohodnou-li xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, stanoví xxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx ze xxxxx Xxxxxxxx úřad x Xxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zrušovacím.

(3) Zároveň x podáním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 500 Xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx 700 Xxx, jinak xx xxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §116 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§8

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 28. xxxxx 1948; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. r.

Gottwald x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 52/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 28.2.1948.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.