Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.1948 do 31.12.1952.


Zákon o živnostenské dani

50/1948 Sb.

Zákon

Daňová povinnost §1 §2 §3 §4

Zdaňovací období §5

Základ daně §6 §7 §8 §9 §10

Daňová sazba §11 §12

Sleva na dani §13

Počátek a konec daňové povinnosti §14 §15

Splatnost daně §16

Přiznání §17

Místní příslušnost §18

Vyrozumění o předpisu daně §19

Odvolání §20 §21

Přechodná a závěrečná ustanovení §22 §23 §24 §25 §26 §27

Příloha k §1 odst. 1 - Seznam živností

INFORMACE

50

Xxxxx

xx xxx 20. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Daňová xxxxxxxxx

§1

(1) Živnostenské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx a na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx živnost druhu xxxxxxxxx x příloze.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx, jako xx xxxxxxxxxx xxx xx živu.

§2

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx osobou x xxxxxx podobném xxxxxxxxxx x s jedním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §6 xxxxxxxxxxx 120.000 Xxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxxx, x x nezletilým xxxxx (vnukům, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xx 21 xxx xxxx xx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx, žijí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx trvale x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx živnostenského oprávnění, x výjimkou účastí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vkladů.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx se xxxxxxxx samostatně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxx.

Základ xxxx

§6

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx za 52 xxxxx (za 12 xxxxxx), na kterou xx měl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při 48xxxxxxxxx xxxxxxxxx týdnu, xxxxx xxx ve své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, samostatný x xxxxxx kvalifikovaný xxxxxx xxxx xxxxxxx prodejny, xxxxxxx x xxxxxxxx x nákladu xx xxxx x na xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx není, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx poplatník xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxxxx-xx poplatník xxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodné xxx stanovení mzdy, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx mzdy podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxx mzdy xxxxxxxxxxx x úplaty xxxxx osobám (podnikům) xx xxxxxx pro xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrubá xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kteří by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxx poplatník xxxxxx x dalšímu xxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxx k spotřebě x živnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx rozumí xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Výši přirážky x xxxxxxx xx xxxx a xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx financí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministrů. Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xx xxxx; x xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 25 %. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx nejvýše 7 % x xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

§7

(1) Základ daně xx xxxxx:

1. o 6.000 Xxx xx xxxxxxx člena dvojice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x 7.200 Kčs na xxxxx dítě,

3. x 8.400 Xxx xx xxxxx dítě,

4. x 12.000 Kčs xx xxxxx xxxx,

5. o 14.400 Xxx na xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx x

6. x 6.000 Xxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx dvojice x x nezletilých xxxx xxx k těm, xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxx k xxx, kteří xxxx x xxxxxxxxxxxx zaopatření.

(3) Xxxxxx xxxx děti xxxxxxxx se též xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxx nezletilí xxxxxxxxxx, nezletilí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx x xxxx zaopatření.

(5) Xxxxxx xxxx rodiče xx posuzují xxx xxxxxxxxx, nevlastní xxxxxx, xxxxxxxx, zeťové, snachy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx rodiče xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx manželky (manžela), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x v jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx dále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx ve spotřebním xxxxxxxxxxxx, hradí-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx prostředků. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Táž xxxxx xxxx xxxx xxxx uznána za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x jednoho xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx zaopatření, xxxxxxxxx-xx xxxx hradí-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, postačující x xxxx výživě.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ovdovělým, xxxxxxxxxxx xxxx těm, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základ xxxx x 6.000 Xxx, xxxx-xx xxxxx xx snížení xxxxx xxxxxxxx 1 č. 2.

(11) Poplatníkům, kteří xxxxxxxxx nejméně dvě xxxx, x. x. xxxx je v xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx o 6.000 Xxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx předcházejících odstavců. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx obětmi národní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Provozují-li xxxxxxx:

x) váleční xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxx světové xxxxx, xxxxx mají xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) invalidé x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vadné (xx př. xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx.), xx xxxxxxx poplatníci, xx které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 % xx xx 44 % xxxxxx o 6.000 Kčs a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 44 % x 12.000 Kčs. Xxx xxx xx xxxxxxxxxxx, že stupeň xxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 44 %.

§9

Provozují-li živnost vdova xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xx dne 24. července 1919, x. 462 Xx., x propůjčování xxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx (zákon xx xxx 19. prosince 1946, č. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození), po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx politické persekuce, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x 6.000 Xxx.

§10

Pro xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxx §§7 xx 9 xx xxxxxxxx stav koncem xxxx.

Daňová sazba

§11

Živnostenská xxx xxxx xxxxx:

xxxxxx xx základu xxx Xxx xx Xxx Xxx
1 19.200 - 20.400 540
2 20.400 - 21.600 612
3 21.600 - 22.800 684
4 22.800 - 24.000 756
5 24.000 - 25.200 840
6 25.200 - 26.400 924
7 26.400 - 27.600 1.008
8 27.600 - 28.800 1.104
9 28.800 - 30.000 1.200
10 30.000 - 31.200 1.308
11 31.200 - 32.400 1.416
12 32.400 - 33.600 1.524
13 33.600 - 34.800 1.632
14 34.800 - 36.000 1.764
15 36.000 - 37.200 1.896
16 37.200 - 38.400 2.028
17 38.400 - 39.600 2.160
18 39.600 - 40.800 2.292
19 40.800 - 42.000 2.424
20 42.000 - 43.200 2.568
21 43.200 - 44.400 2.712
22 44.400 - 45.600 2.856
23 45.600 - 46.800 3.012
24 46.800 - 48.000 3.168
25 48.000 - 49.200 3.348
26 49.200 - 50.400 3.528
27 50.400 - 51.600 3.708
28 51.600 - 52.800 3.888
29 52.800 - 54.000 4.068
30 54.000 - 55.200 4.260
31 55.200 - 56.400 4.452
32 56.400 - 57.600 4.644
33 57.600 - 58.800 4.836
34 58.800 - 60.000 5.028
35 60.000 - 61.200 5.268
36 61.200 - 62.400 5.544
37 62.400 - 63.600 5.820
38 63.600 - 64.800 6.096
39 64.800 - 66.000 6.396
40 66.000 - 67.200 6.696
41 67.200 - 68.400 6.996
42 68.400 - 69.600 7.296
43 69.600 - 70.800 7.596
44 70.800 - 72.000 7.932
45 72.000 - 73.200 8.268
46 73.200 - 74.400 8.604
47 74.400 - 75.600 8.940
48 75.600 - 76.800 9.276
49 76.800 - 78.000 9.636
50 78.000 - 79.200 9.996
51 79.200 - 80.400 10.356
52 80.400 - 81.600 10.716
53 81.600 - 82.800 11.076
54 82.800 - 84.000 11.472
55 84.000 - 85.200 11.868
56 85.200 - 86.400 12.264
57 86.400 - 87.600 12.660
58 87.600 - 88.800 13.056
59 88.800 - 90.000 13.476
60 90.000 - 91.200 13.896
61 91.200 - 92.400 14.316
62 92.400 - 93.600 14.748
63 93.600 - 94.800 15.192
64 94.800 - 96.000 15.636
65 96.000 - 97.200 16.200
66 97.200 - 98.400 16.764
67 98.400 - 99.600 17.328
68 99.600 - 100.800 17.892
69 100.800 - 102.000 18.456
70 102.000 - 103.200 19.020
71 103.200 - 104.400 19.584
72 104.400 - 105.600 20.148
73 105.600 - 106.800 20.712
74 106.800 - 108.000 21.276
75 108.000 - 109.200 21.840
76 109.200 - 110.400 22.404
77 110.400 - 111.600 22.968
78 111.600 - 112.800 23.532
79 112.800 - 114.000 24.096
80 114.000 - 115.200 24.660
81 115.200 - 116.400 25.224
82 116.400 - 117.600 25.788
83 117.600 - 118.800 26.352
84 118.800 - 120.000 26.916

§12

Xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx základ daně xx případném xxxxxxx xxxxx §§7 xx 10 xxxxxx 19.200 Xxx.

§13

Xxxxx xx xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx zvláštní xxxxxx, xxxxx mají xxxx xx výnosnost xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatěžují, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx §§7 xx 10.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx poměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro stáří xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podporování nemajetných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx sešvagřených do xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxx xxxxxxxxxxx jeho domácnosti x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx vyhlásí xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

(4) O xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx povinnosti

§14

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx počíná xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxx provozována xxxxx xxxxxxxx 1 pouze xx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nárok xxxxx mzdových xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx (§6) pouze na xx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx; částka 120.000 Xxx, xxxxxx základ xxxx nesmí podle §3 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx živnosti xxxxxx nic xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxxxxxx a xx vznik xxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné berní xxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx po xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nezakládá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxxx pokutou xx 5.000 Kčs, x to x xxxxxxxx.

§16

Splatnost xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx si xxx sám xxxxxxxxx x zaplatiti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx než 2.000 Xxx, xxxxxxxxx 2 % poplatek x prodlení z xxxxxxxxxx k 31. xxxxx, 30. xxxxx, 31. července a 31. xxxxx.

§17

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx okolnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx uplynulý xxx. Xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx každý, xxx xxxx berní správou x xxxxxx přiznání xxxxxx. Vzor přiznání xxxx x xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxxx xxx xxxxxxx xx x 10 %; zvýšení xx xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx předpisného seznamu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Místní xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daně xx příslušná berní xxxxxx, v xxxxxx xxxxxx xxx poplatník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx místně xxxxxxxxxx berní správu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je příslušná xxxxx správa, x xxxxxx obvodu se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tímto xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Vyrozumění x xxxxxxxx xxxx

(1) O vyměření xxxx vyrozumí xxxxx xxxxxx poplatníky hromadně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx místní xxxxxxx xxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx výbor xxxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx obvyklým způsobem.

(3) Xx seznamu xxxxxxx xxxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx jej berní xxxxxx.

§20

Xxxxxxxx

(1) Do vyměření xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správy xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X téže lhůtě xxxxx poplatníci xxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx žádosti staví xx odvolací xxxxx xx do xxx xxxxxxxx příslušného vyřízení x xxxx xxx xxxx jen xx xx zbytku.

(3) X xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx II. xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Podání, žádosti, xxxxxxxx x potvrzení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx x dávek xx xxxxxx úkony xx xxxxxx správních.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx příslušníka xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxx poplatníka pouze x xxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx u xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1947, x. 109 Xx., o xxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xx tento rok xxxxxxx xxxxxxxxxxxx daň xxxxx §§710.

§23

(1) Xxxxxxx financí xxxx:

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx živností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§6),

2. učiniti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx prováděním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 č. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

§24

(1) Příjem (xxxxxxx) x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx počínajíc berním xxxxx 1948 xxxx xxxxxxxxx x všeobecné xxxx výdělkové xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávkám xxxxx xxxxxx xx xxx 31. října 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx daně ze xxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 185/1947 Sb. xxxxxxxxx. Při tom xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (základem daně xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx č. 185/1947 Sb. x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx základ xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x částky xxxxxxx x §§79. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 185/1947 Xx. vyměří xx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx živnostenské.

§25

X případech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xx znění předpisů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxx poplatek x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 21. xxxxx 1946, č. 31 Sb., x dani x xxxxxx.

§26

(1) Přiznání x xxxxxxxxxxxx xxxx za xxx 1947 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 30. xxxxxx 1948.

(2) Xxxxxxxxxxxx daň za xxx 1947 xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1948 x xxxxx xx 30. xxxx 1948.

§27

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx 1947. Xxxxxxx jej xxxxxxx financí.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxx xxxxxxxx

(xxxxxxx x §1 odst. 1)

A. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx

x) Xxxxxxxx

x) Xxxxxx kameničtí

c) Kamenosochaři

d) Xxxxxxx x xxxxxxx

x) Xxxxxxxx x brusiči xxxx

x) Xxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XX. Živnosti xxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx

x) Instalatéři plynovodů, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) Xxxxxxxx

x) Xxxxxx x podkováři

f) Xxxxxxxxx

x) Xxxxxx x puškaři

h) Xxxxxx x xxxxx

xx) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

x) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) Deštnikáři

d) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxx kožedělné

a) Xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx, orthopedisté x bandažisté

c) Xxxxxxx x xxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) Bednáři

b) Dýmkaři

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) Xxxxxx x xxxxxxxx

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží

f) Xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx

xx) Výrobci xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxxx x uzenáři

e) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx lahví

VIII. Xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx

x) Xxxxxx

x) Xxxxxxx a xxxxxxxx

x) Výrobci prádla

IX. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) Lakýrníci x natěrači

b) Malíři xxxxxx

x) Pokrývači x xxxxxxxxx

x) Mistři studnařští x xxxxxxx

X. Živnosti xxxxxxxx

x) Xxxxxx x xxxxxxxxx

x) Mistři xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx prádelen x xxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxx x xxxx

x) Xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx x xxxxxxxx

xx) Xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx maloobchodní x xxxxxxxxxx:

X. Potraviny, xxxxxxxxxx, zboží xxxxxxxxx x nápoje

II. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sportovní a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, kůže, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.

XXX. Xxxxxx xxxxxxxx, radio x xxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxx

x) Květiny

d) Nábytek

e) Xxxxxxxxx

x) Radio

g) Xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxx xxx vyučování

h) Xxxxxxxx potřeby

IV. Xxxxxxxxxx xxxxx, elektropotřeby a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxx, xxxx, kovy, xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx

x) Keramika, xxxx, porcelánové x xxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) Xxxxxx, střelivo x xxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x optické xxxxx

x) Zdravotní x xxxxxxxxxxxx zařízení

b) Drogy

c) Xxxxx a xxxx

x) Xxxxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchody s xxxxxxxxxx

x) Foto-kinopřístroje a xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

XX. Součástky x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx látky

VII. Stroje x xxxxxxxxx

x) Kancelářské xxxxxx, organisační xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxx

x) Xxxx xxxxxx

x) Hospodářské xxxxxx

XXXX. Xxxx, xxxxxxxx dříví x stavebniny

IX. Xxxxxxxxxx x papírnické xxxxx x hračky

a) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx.

x) Xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx živnosti

d) Xxxxxx xxxxx

x) Hračky

f) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx

xx) Xxxxxx x xxxxx

X. Xxxxxx x xxxxxxx

XX. Xxxxx x tabákové xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x časopisy

XIII. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx hostince

c) Restaurace

d) Xxxxxxx

x) Uzenářské jídelny

f) Xxxxxxx kantiny

g) Xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxxx doprava xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pomocné živnosti xxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 50/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.4.1948.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 50/1948 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 78/1952 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1953.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.