Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.1948 do 31.12.1952.


Zákon o živnostenské dani

50/1948 Sb.

Zákon

Daňová povinnost §1 §2 §3 §4

Zdaňovací období §5

Základ daně §6 §7 §8 §9 §10

Daňová sazba §11 §12

Sleva na dani §13

Počátek a konec daňové povinnosti §14 §15

Splatnost daně §16

Přiznání §17

Místní příslušnost §18

Vyrozumění o předpisu daně §19

Odvolání §20 §21

Přechodná a závěrečná ustanovení §22 §23 §24 §25 §26 §27

Příloha k §1 odst. 1 - Seznam živností

INFORMACE

50

Xxxxx

xx xxx 20. xxxxxx 1948

x živnostenské xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Daňová povinnost

§1

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx živnost xxxxx xxxxxxxxx x příloze.

(2) Xxxxx-xx poplatník, xxxxxxxx xx neodevzdaná (nerozdělená) xxxxxxxxxxx tak, jako xx zůstavitel byl xx živu.

§2

Xxxxxxxxx-xx poplatník xxxx xxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx jednu xxxxxxx.

§3

(1) Malou xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, x xxx pracuje xxxxxxxxx sám xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx či s xxxxxx osobou v xxxxxx xxxxxxxx pracovnímu x x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxxxxxxxxx 120.000 Kčs.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spolužitím, x x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) do 21 xxx věku xx podle xxxxxxxx 1 nepřihlíží, xxxx-xx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxx celek x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxxxxx samostatně za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx

§6

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx 52 xxxxx (xx 12 xxxxxx), xx xxxxxx xx xxx poplatník xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při 48xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdyby xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx, samostatný x xxxxxx kvalifikovaný dělník xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x nákladu xx xxxx x xx xxxxx.

(2) Xxx mzdových xxxxxxxx není, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx poplatník xxxxx, xxxxxxx financí x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxxxx-xx poplatník více xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mzdy, xx xxxxxx by xxx nárok, předpisy xxx tu živnost, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Nákladem xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx (podnikům) xx xxxxxx xxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrubá mzda, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx rozumí se xxx, xxxx poplatník xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxx x spotřebě x xxxxxxxx, vyjímajíc xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx a xx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx financí xx xxxxxxx zúčastněných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxx činiti xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xx xxxx; x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 25 %. Přirážka xx xxxxx xxxx xxxxxx nejvýše 7 % x nabývací xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5.

§7

(1) Xxxxxx daně xx xxxxx:

1. x 6.000 Xxx xx xxxxxxx člena dvojice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spolužitím,

2. o 7.200 Xxx na xxxxx dítě,

3. o 8.400 Xxx xx xxxxx xxxx,

4. x 12.000 Xxx xx xxxxx dítě,

5. x 14.400 Xxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx x

6. x 6.000 Xxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx:

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxx k xxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx spotřebním xxxxxxxxxxxx, x

x) u xxxxxxxxx dětí x x xxxxxx x xxx, kteří xxxx x poplatníkově xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xx též xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x nezletilé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), jsou-li x jeho xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nevlastní xxxxxx, xxxxxxxx, zeťové, snachy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (manžela), xxxx-xx x jeho zaopatření.

(6) Xxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (manžela), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx dále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Příslušník xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyloučeno xxxxxxxxxx pobytem xxxxxxxxxxx xxxx domácnost. Táž xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x poplatníkově xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx a xxxxxxx. X zaopatření xxxxx, má-li příslušník xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ovdovělým, xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x 6.000 Xxx, xxxx-xx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 č. 2.

(11) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, x. x. xxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čtrnáctého xxxx, xxxxx xx základ xxxx o 6.000 Xxx, nemají-li xxxxx xx xxxxxxxx téže xxxx vyšší částky xxxxx předcházejících xxxxxxxx. Xxxxxxx xx čtrnáctého xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx děti staly xxxxxxx obětmi národní, xxxxxxxxx xxxx rasové xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx-xx živnost:

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) invalidé x všichni xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx zdraví nebo xxxx xxxxx zaopatřovací xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x veřejnoprávním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xx xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxx.), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, sníží se xxx základ daně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 % xx do 44 % xxxxxx o 6.000 Xxx x xxx stupni xxxxxxxxxx xxxx 44 % x 12.000 Xxx. Xxx xxx se xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx důchody x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 44 %.

§9

Xxxxxxxxx-xx živnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx sirotci xx padlých legionářích (xxxxx ze xxx 24. xxxxxxxx 1919, x. 462 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx x zahraničí x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx), po xxxxxxx xxxxxxxx událostí xxxx národní, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx daně x 6.000 Xxx.

§10

Pro snížení daňového xxxxxxx podle §§7 xx 9 xx xxxxxxxx stav koncem xxxx.

Daňová xxxxx

§11

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

xxxxxx xx xxxxxxx xxx Kčs xx Xxx Xxx
1 19.200 - 20.400 540
2 20.400 - 21.600 612
3 21.600 - 22.800 684
4 22.800 - 24.000 756
5 24.000 - 25.200 840
6 25.200 - 26.400 924
7 26.400 - 27.600 1.008
8 27.600 - 28.800 1.104
9 28.800 - 30.000 1.200
10 30.000 - 31.200 1.308
11 31.200 - 32.400 1.416
12 32.400 - 33.600 1.524
13 33.600 - 34.800 1.632
14 34.800 - 36.000 1.764
15 36.000 - 37.200 1.896
16 37.200 - 38.400 2.028
17 38.400 - 39.600 2.160
18 39.600 - 40.800 2.292
19 40.800 - 42.000 2.424
20 42.000 - 43.200 2.568
21 43.200 - 44.400 2.712
22 44.400 - 45.600 2.856
23 45.600 - 46.800 3.012
24 46.800 - 48.000 3.168
25 48.000 - 49.200 3.348
26 49.200 - 50.400 3.528
27 50.400 - 51.600 3.708
28 51.600 - 52.800 3.888
29 52.800 - 54.000 4.068
30 54.000 - 55.200 4.260
31 55.200 - 56.400 4.452
32 56.400 - 57.600 4.644
33 57.600 - 58.800 4.836
34 58.800 - 60.000 5.028
35 60.000 - 61.200 5.268
36 61.200 - 62.400 5.544
37 62.400 - 63.600 5.820
38 63.600 - 64.800 6.096
39 64.800 - 66.000 6.396
40 66.000 - 67.200 6.696
41 67.200 - 68.400 6.996
42 68.400 - 69.600 7.296
43 69.600 - 70.800 7.596
44 70.800 - 72.000 7.932
45 72.000 - 73.200 8.268
46 73.200 - 74.400 8.604
47 74.400 - 75.600 8.940
48 75.600 - 76.800 9.276
49 76.800 - 78.000 9.636
50 78.000 - 79.200 9.996
51 79.200 - 80.400 10.356
52 80.400 - 81.600 10.716
53 81.600 - 82.800 11.076
54 82.800 - 84.000 11.472
55 84.000 - 85.200 11.868
56 85.200 - 86.400 12.264
57 86.400 - 87.600 12.660
58 87.600 - 88.800 13.056
59 88.800 - 90.000 13.476
60 90.000 - 91.200 13.896
61 91.200 - 92.400 14.316
62 92.400 - 93.600 14.748
63 93.600 - 94.800 15.192
64 94.800 - 96.000 15.636
65 96.000 - 97.200 16.200
66 97.200 - 98.400 16.764
67 98.400 - 99.600 17.328
68 99.600 - 100.800 17.892
69 100.800 - 102.000 18.456
70 102.000 - 103.200 19.020
71 103.200 - 104.400 19.584
72 104.400 - 105.600 20.148
73 105.600 - 106.800 20.712
74 106.800 - 108.000 21.276
75 108.000 - 109.200 21.840
76 109.200 - 110.400 22.404
77 110.400 - 111.600 22.968
78 111.600 - 112.800 23.532
79 112.800 - 114.000 24.096
80 114.000 - 115.200 24.660
81 115.200 - 116.400 25.224
82 116.400 - 117.600 25.788
83 117.600 - 118.800 26.352
84 118.800 - 120.000 26.916

§12

Xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xx případném snížení xxxxx §§7 xx 10 částku 19.200 Xxx.

§13

Xxxxx na xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxx pro zvláštní xxxxxx, které mají xxxx xx výnosnost xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstatně xxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §6 nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §§7 xx 10.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx poměry dlužno xxxxxxxxx zmenšenou xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx, alimentační xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podporování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx do třetího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, nákladné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlásí xxxxxxx financí x Xxxxxxx listě.

(4) O xxxxx xxxxx xxxxxx x přiznání.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx povinnosti

§14

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx s provozováním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx provozována xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx daňového základu (§6) xxxxx xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; částka 120.000 Xxx, xxxxxx základ xxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx.

(3) Přesídlení xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx nové xxxxxxxx.

§15

(1) Xxx xxxxx xxxx přestane xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ohlásiti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxx. Ohlášením xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx po xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ohlášení xxxx xxxx potrestáno, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx pokutou xx 5.000 Xxx, x xx x xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxxx xxxx povinen xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx 31. xxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Nebyla-li xxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx povinen, xxxx-xx xxxxxxxxxx více xxx 2.000 Xxx, zaplatiti 2 % xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k 31. xxxxx, 30. xxxxx, 31. xxxxxxxx x 31. xxxxx.

§17

Přiznání

(1) Xxxxx, xxx xx xxxxxxx platiti xxxxxxxxxxxxx xxx, jest xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx okolnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx za uplynulý xxx. Xxxx xx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx přiznání xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx zvýšena xx x 10 %; xxxxxxx je xxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxx příslušnost

(1) K xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v jejímž xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxx berní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx příslušná xxxxx správa, x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tímto xxxxxxxx, xxxx ji ministerstvo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Vyrozumění x předpisu xxxx

(1) O xxxxxxxx xxxx vyrozumí berní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisným seznamem. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx do 7 xxx xx xxxxxx x veřejnému xxxxxxxxxx xx xxxx 30 dnů.

(2) Xxxxxxx x xxxx vyložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx způsobem.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyložení a xxxxx xxx berní xxxxxx.

§20

Xxxxxxxx

(1) Do vyměření xxxx lze se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správy xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxx národního výboru.

(2) X téže xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx xxxx. Dnem xxxxxx žádosti xxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx jen xx xx zbytku.

(3) O xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx platností finanční xxxx XX. xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Xxxxxx, xxxxxxx, odvolání x xxxxxxxxx xx xxxxxx živnostenské xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx a xxxxx xx úřední úkony xx věcech správních.

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§22

(1) Táž xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx příslušníka domácnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxx poplatníka pouze x jedné daně.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx daňová xxxxx xxxxx §9 xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1947, x. 109 Xx., x xxxx ze xxxx, xxxxxx mu xxxx xx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §§7 xx 10.

§23

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx:

1. xx slyšení xxxxxxxxxxx ministrů upraviti xxxxxx živností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dani a xx případě xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odlišné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§6),

2. učiniti xxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 č. 1 x 3 vyhlásí xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx listě.

§24

(1) Příjem (výtěžek) x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dani xxxxxxxxx počínajíc xxxxxx xxxxx 1948 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx xx majetku, x xxxx nejsou xxxxxxxxxx daně důchodové xxxx xxxx xx xxxx, xxxx-xx x xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx zákonem č. 185/1947 Sb. xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxx podrobeným xxxxxxxx (základem xxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx č. 185/1947 Sb. x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dani xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §§79. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 185/1947 Xx. xxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

X xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx daních xx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxx poplatek x prodlení platí xxxxxxx ustanovení xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1946, č. 31 Sb., x xxxx x xxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx 1947 jsou xxxxxxx podati xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové povinnosti, x xx xx 30. xxxxxx 1948.

(2) Xxxxxxxxxxxx daň za xxx 1947 jest xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx splátkách; xxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 1948 x xxxxx xx 30. xxxx 1948.

§27

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxx xxx živnostenskou xxx xx xxx 1947. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxx xxxxxxxx

(xxxxxxx k §1 odst. 1)

X. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kámen, xxxxxx x sklo

a) Xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxx

x) Kamenosochaři

d) Xxxxxxx a xxxxxxx

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XX. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) Elektrotechnici

b) Xxxxxxxx

x) Instalatéři xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

x) Xxxxxxxx

x) Kováři x xxxxxxxxx

x) Mědikovci

g) Xxxxxx a puškaři

h) Xxxxxx x rytci

ch) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx

XXX. Živnosti xxxxxxxxxx a chemické

a) Xxxxxxx chemičtí xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx a xxxxxxxx živnosti

IV. Živnosti xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

x) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) Deštnikáři

d) Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxx xxxx

X. Živnosti xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx

x) Rukavičkáři, xxxxxxxxxxxx x bandažisté

c) Sedláři x xxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx a štětkaři

d) Xxxxxx x xxxxxxxx

x) Xxxxxxxx a výrobci xxxxxxxxxx xxxxx

x) Majitelé xxx, xxxxxxx parket

g) Xxxxxxxx, řezbáři x xxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx

xx) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxxx x uzenáři

e) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx piva xx lahví

VIII. Xxxxxxxx xxxxxx

x) Kloboučníci

b) Xxxxxxxxx

x) Xxxxxx

x) Xxxxxxx x xxxxxxxx

x) Výrobci prádla

IX. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) Lakýrníci x xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

x) Xxxxxx studnařští x xxxxxxx

X. Živnosti xxxxxxxx

x) Xxxxxx x xxxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx prádelen x xxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxx x bytů

e) Xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx

x) Xxxxxxx živnosti

h) Xxxxxx a xxxxxxxx

xx) Xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ambulantní:

I. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zboží xxxxxxxxx x nápoje

II. Xxxxxxxx xxxxx, deštníky, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, kůže, xxxxxxxxx, sedlářské x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.

XXX. Xxxxxx zařízení, xxxxx x hudební xxxxxxxx

x) Xxxxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxxxxx

x) Radio

g) Xxxxxxxx (xxxxxx živá xxxxxxx), xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxx xxx vyučování

h) Xxxxxxxx xxxxxxx

XX. Železářské xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxx

x) Xxxxxx, ocel, xxxx, xxxxxxxxxx x výrobky x nich

b) Xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx zboží

c) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zboží

d) Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx

X. Zdravotnické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení

b) Xxxxx

x) Xxxxx a xxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) Foto-kinopřístroje x xxxxxxx

x) Optické xxxxx

x) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx

XX. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vozidlům x xxxxxxx xxxxx

XXX. Stroje x součástky

a) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxx

x) Xxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX. Xxxx, palivové dříví x xxxxxxxxxx

XX. Xxxxxxxxxx x papírnické xxxxx x xxxxxx

x) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx.

x) Xxxxxxxxx

x) Galanterie x umělecké xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxx

x) Hračky

f) Xxxxxxxxxx, kartáčnické x xxxxxxx zboží

g) Xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx

xx) Xxxxxx s xxxxx

X. Xxxxxx x xxxxxxx

XX. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Knihkupectví, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX. Xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx hostinské:

a) Xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx

x) Buffety

D. Xxxxxxxxxxxx doprava xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx povoznictví x pomocné xxxxxxxx xxxxxxxx.

Informace

Právní předpis x. 50/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.4.1948.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 50/1948 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 78/1952 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1953.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.