Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.1948 do 31.12.1952.


Zákon o živnostenské dani

50/48 Sb.

Daňová povinnost §1 §2 §3 §4
Zdaňovací období §5
Základ daně §6 §7 §8 §9 §10
Daňová sazba §11 §12
Sleva na dani §13
Počátek a konec daňové povinnosti §14 §15
Splatnost daně §16
Přiznání §17
Místní příslušnost §18
Vyrozumění o předpisu daně §19
Odvolání §20 §21
Přechodná a závěrečná ustanovení §22 §23 §24 §25 §26 §27
Příloha k §1, odst. 1 - Seznam živností
ZÁKON
xx xxx 20. xxxxxx 1948
x xxxxxxxxxxxx xxxx
Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxxx povinnost
§1
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fysické xxxxx, xxxxx svým xxxxxx x na xxxx xxxx provozují xxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx x příloze.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxx xx živu.
§2
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx živnost.
§3
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx poplatník xxx xxxx nanejvýš x xxxxxx zaměstnancem xx x jednou xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx základ xxxx xxxxx §6 xxxxxxxxxxx 120.000 Xxx.
(2) X druhému xxxxx xxxxxxx, založené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spolužitím, x x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xx 21 xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nepřihlíží, žijí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x slouží xxxxxx x provozování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a úsporných xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx
§6
(1) Základem xxxx je hrubá xxxx xx 52 xxxxx (za 12 xxxxxx), xx xxxxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při 48xxxxxxxxx xxxxxxxxx týdnu, kdyby xxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o přirážku x xxxxxxx xx xxxx a xx xxxxx.
(2) Kde xxxxxxxx předpisů není, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měl xxxxxxxxx nárok, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Provozuje-li xxxxxxxxx xxxx živností, xxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx by měl xxxxx, xxxxxxxx xxx xx živnost, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xx mzdy xxxxx xxxxxxxx 1 rozumějí xx xxxxx mzdy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xx výkony xxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx nárok xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxx přirážky x xxxxxxx xx mzdy x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx po slyšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přirážka xx mzdy xxxx xxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xx mzdy; x xxxxxxxxxx, xxx převažují xxxxxx, xxxxxxx 25 %. Xxxxxxxx xx xxxxx může činiti xxxxxxx 7 % x nabývací xxxx.
(7) Xxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx xxxxx x ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5.
§7
(1) Xxxxxx daně se xxxxx:
1. x 6.000 Kčs na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. x 7.200 Xxx xx xxxxx xxxx,
3. o 8.400 Xxx xx xxxxx xxxx,
4. x 12.000 Xxx xx xxxxx dítě,
5. x 14.400 Kčs xx čtvrté a xx xxxxx xxxxx xxxx x
6. x 6.000 Kčs xx xxxxxxx z xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx:
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x
x) u zletilých xxxx x x xxxxxx k xxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx jako děti xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sourozenci, nezletilí xxxxxxx a nezletilé xxxxxx poplatníka xxxx xxxx manželky (xxxxxxx), xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxx rodiče se xxxxxxxx též xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rodiče, pěstouni, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho manželky (xxxxxxx), xxxx-xx v xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zletilí xxxxxxx a zletilé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (manžela), xxxx-xx práce xxxxxxxxx x v jeho xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx předchozích odstavců, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poplatníkem xx spotřebním společenství, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx potřeby x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx býti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx domácnosti xx x xxxxxxxxxxxx zaopatření, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xx poplatník převážně xxx, xxxxxx x xxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx příslušník xxxxxxx xxxxxx, postačující x xxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nežijí xxxxxx x manželem (xxxxxxxxx) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x 6.000 Xxx, xxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x. 2.
(11) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, x. j. xxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx roku, sníží xx xxxxxx xxxx x 6.000 Kčs, xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx odstavců. Xxxxxxx xx čtrnáctého xxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxx přímými xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx persekuce.
§8
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx:
a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx druhé světové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx těla,
x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimž xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
c) xxxx xxxxx tělesně xxxx xxxxxxx vadné (xx xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx.), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx invalidity xx 20 % xx xx 44 % xxxxxx x 6.000 Xxx x při xxxxxx invalidity přes 44 % x 12.000 Xxx. Xxx xxx xx předpokládá, xx stupeň xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, požívajících xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 44 %.
§9
Provozují-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sirotci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon xx xxx 24. xxxxxxxx 1919, č. 462 Xx., o xxxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx ze xxx 19. prosince 1946, č. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, rasové nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x 6.000 Xxx.
§10
Pro xxxxxxx xxxxxxxx základu xxxxx §§7 xx 9 xx rozhodný xxxx koncem xxxx.

Daňová sazba
§11
Živnostenská xxx xxxx ročně:
stupeň ze základu xxx Kčs xx Xxx Xxx
1 19.200 - 20.400 540
2 20.400 - 21.600 612
3 21.600 - 22.800 684
4 22.800 - 24.000 756
5 24.000 - 25.200 840
6 25.200 - 26.400 924
7 26.400 - 27.600 1.008
8 27.600 - 28.800 1.104
9 28.800 - 30.000 1.200
10 30.000 - 31.200 1.308
11 31.200 - 32.400 1.416
12 32.400 - 33.600 1.524
13 33.600 - 34.800 1.632
14 34.800 - 36.000 1.764
15 36.000 - 37.200 1.896
16 37.200 - 38.400 2.028
17 38.400 - 39.600 2.160
18 39.600 - 40.800 2.292
19 40.800 - 42.000 2.424
20 42.000 - 43.200 2.568
21 43.200 - 44.400 2.712
22 44.400 - 45.600 2.856
23 45.600 - 46.800 3.012
24 46.800 - 48.000 3.168
25 48.000 - 49.200 3.348
26 49.200 - 50.400 3.528
27 50.400 - 51.600 3.708
28 51.600 - 52.800 3.888
29 52.800 - 54.000 4.068
30 54.000 - 55.200 4.260
31 55.200 - 56.400 4.452
32 56.400 - 57.600 4.644
33 57.600 - 58.800 4.836
34 58.800 - 60.000 5.028
35 60.000 - 61.200 5.268
36 61.200 - 62.400 5.544
37 62.400 - 63.600 5.820
38 63.600 - 64.800 6.096
39 64.800 - 66.000 6.396
40 66.000 - 67.200 6.696
41 67.200 - 68.400 6.996
42 68.400 - 69.600 7.296
43 69.600 - 70.800 7.596
44 70.800 - 72.000 7.932
45 72.000 - 73.200 8.268
46 73.200 - 74.400 8.604
47 74.400 - 75.600 8.940
48 75.600 - 76.800 9.276
49 76.800 - 78.000 9.636
50 78.000 - 79.200 9.996
51 79.200 - 80.400 10.356
52 80.400 - 81.600 10.716
53 81.600 - 82.800 11.076
54 82.800 - 84.000 11.472
55 84.000 - 85.200 11.868
56 85.200 - 86.400 12.264
57 86.400 - 87.600 12.660
58 87.600 - 88.800 13.056
59 88.800 - 90.000 13.476
60 90.000 - 91.200 13.896
61 91.200 - 92.400 14.316
62 92.400 - 93.600 14.748
63 93.600 - 94.800 15.192
64 94.800 - 96.000 15.636
65 96.000 - 97.200 16.200
66 97.200 - 98.400 16.764
67 98.400 - 99.600 17.328
68 99.600 - 100.800 17.892
69 100.800 - 102.000 18.456
70 102.000 - 103.200 19.020
71 103.200 - 104.400 19.584
72 104.400 - 105.600 20.148
73 105.600 - 106.800 20.712
74 106.800 - 108.000 21.276
75 108.000 - 109.200 21.840
76 109.200 - 110.400 22.404
77 110.400 - 111.600 22.968
78 111.600 - 112.800 23.532
79 112.800 - 114.000 24.096
80 114.000 - 115.200 24.660
81 115.200 - 116.400 25.224
82 116.400 - 117.600 25.788
83 117.600 - 118.800 26.352
84 118.800 - 120.000 26.916
§12
Daň xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx daně po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §§7 xx 10 xxxxxx 19.200 Kčs.
§13
Xxxxx xx xxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xx výnosnost xxxxxxxx xxxx které xxxxxxxxxx podstatně zatěžují, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx základu xxxx xxxxx §6 xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §§7 xx 10.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxx pobočné xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx sešvagřených xx druhého xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x živelní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(4) O xxxxx nutno xxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxx a xxxxx daňové xxxxxxxxxx
§14
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx s provozováním xxxx podrobené xxxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx provozována xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx (§6) xxxxx xx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; částka 120.000 Xxx, xxxxxx xxxxxx daně nesmí xxxxx §3, odst. 1 xxxxxxxxx, xx xxxxxxx sníží.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Převzetí xxxxxxxx jinou xxxxxx xx považuje za xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§15
(1) Xxx začne xxxx xxxxxxxx provozovati xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx ohlásiti xx xxxxxxxxx xxxxx správě xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxxxx, x xx do 30 xxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx ohlášení xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pořádkovou pokutou xx 5.000 Xxx, x xx x xxxxxxxx.
§16
Splatnost xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx povinen xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. ledna xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx včas, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 2000 Kčs, xxxxxxxxx 2 % xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k 31. xxxxx, 30. xxxxx, 31. xxxxxxxx x 31. xxxxx.
§17
Xxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daň, jest xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna xxxxx správě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx. Mimo to xx xxxxxxx podati xxxxxxxx každý, xxx xxxx berní správou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx včas, xxxx xxxx daň xxxxxxx až o 10 %; xxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 dnů ode xxx vyložení předpisného xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§18
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) K xxxxxxxx živnostenské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxx berní správu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxx obvodu xx xxxxxxx provozuje. Nelze-li xxxxxx příslušnost xxxxxx xxx xxxxx způsobem, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odstavec 1 xxxxx xxxxxxx xxx určení místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§19
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatníky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx místního národního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 dnů xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 30 xxx.
(2) Xxxxxxx x dobu xxxxxxxx xxxxxxx vyhlásí xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx obvyklým xxxxxxxx.
(3) Na xxxxxxx potvrdí xxxxxx xxxxxxx výbor xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx berní xxxxxx.
§20
Odvolání
(1) Xx vyměření xxxx lze se xxxxxxx odvolati x xxxxxxxxx berní xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.
(2) X téže xxxxx xxxxx poplatníci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádost xx sdělení xxxxxx xxx vyměření xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx odvolací xxxxx xx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx dále jen xx xx zbytku.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX. xxxxxxx, na Xxxxxxxxx poveřenectvo financí.
§21
Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§22
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx daně.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx během roku xxxxxxxxxx xxxxx podle §7 nebo xxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx ze dne 26. xxxxxx 1947, x. 109 Xx., x xxxx xx xxxx, nemůže mu xxxx za xxxxx xxx xxxxxxx živnostenská xxx podle §§7 xx 10.
§23
(1) Xxxxxxx xxxxxxx může:
1. xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxx xxxx zařazené xxxxxxxx xxxxxxxxx odlišné xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxx (§6),
2. xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx vzniknouti, x
3. upraviti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx základu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, č. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
§24
(1) Xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1948 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přímých xxxxxx xx znění předpisů xxx měnících x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx živnostenské dani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxx důchodové xxxx daně xx xxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 185/1947 Sb. xxxxxxxxx. Při tom xx dani podrobeným xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) podle zákona č. 185/1947 Sb. x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nesnížený x xxxxxx xxxxxxx x §§7 xx 9. Mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3, xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 185/1947 Xx. xxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx.
§25
V xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxx poplatek x xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 21. xxxxx 1946, č. 31 Sb., x xxxx x xxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx 1947 xxxx povinni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 30. xxxxxx 1948.
(2) Xxxxxxxxxxxx daň xx xxx 1947 jest xxxxxxx xx dvou xxxxxxxx splátkách; xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1948 x xxxxx xx 30. xxxx 1948.
§27
Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; platí xxxx xx prvé xxx xxxxxxxxxxxxx daň xx rok 1947. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
Dr. Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx v. x.
Xx. Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxx živností
(xxxxxxx x §1, xxxx. 1)
X. Živnosti xxxxxxxx:
X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx
a) Xxxxxxxx
x) Mistři xxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxxxxx
d) Xxxxxxx x xxxxxxx
x) Sklenáři x xxxxxxx xxxx
x) Xxxxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
XX. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x) Elektrotechnici
x) Xxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x větrání
d) Xxxxxxxx
e) Kováři x podkováři
f) Xxxxxxxxx
g) Xxxxxx x xxxxxxx
h) Xxxxxx a rytci
xx) Xxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxx
XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
b) Xxxxxxxxxxx
x) Knihaři a xxxxxxxx xxxxxxxx
IV. Xxxxxxxx xxxxxxxx
a) Xxxxxxxxxx, pletaři x xxxxxx
x) Xxxxxxxxx x dekoratéři
x) Xxxxxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x jiných xxxx
X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) Xxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
c) Xxxxxxx x xxxxxxxx
XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) Xxxxxxx
x) Xxxxxxx
x) Kartáčníci x xxxxxxxx
d) Xxxxxx x karosáři
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží
x) Xxxxxxxx xxx, výrobci xxxxxx
x) Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxx hudebních xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
ch) Výrobci xxxxxxxxxxx xxxxx
XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxx
x) Xxxxxx
x) Xxxxxxx
x) Xxxxxxx x xxxxxxx
x) Xxxxxxxxxxx stáčeči xxxx xx xxxxx
XXXX. Živnosti xxxxxx
x) Xxxxxxxxxxx
b) Xxxxxxxxx
c) Xxxxxx
x) Xxxxxxx a xxxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxxx
XX. Živnosti xxxxxxxx
x) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) Xxxxxx xxxxxx
x) Xxxxxxxxx a asfaltéři
x) Mistři studnařští x pumpaři
X. Xxxxxxxx poslužné
a) Xxxxxx x xxxxxxxxx
x) Mistři xxxxxxxxx
x) Xxxxxxxx prádelen x xxxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxx x xxxx
x) Zahradníci
x) Xxxxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxxxxx
x) Xxxxxx x xxxxxxxx
xx) Drnomistři
X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:
X. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
II. Xxxxxxxx zboží, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx všeho xxxxx, xxxx, obuvnické, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.
III. Bytové xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x) Xxxxxx, linoleum
b) Xxxxxxx xxxxxxxx
c) Xxxxxxx
x) Xxxxxxx
x) Xxxxxxxxx
f) Xxxxx
x) Zoologie (xxxxxx živá xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x) Xxxxxxxx potřeby
XX. Železářské zboží, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x) Xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx a výrobky x xxxx
x) Xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
d) Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx
V. Zdravotnické, xxxxxxxxxx, chemické x xxxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxxx x chladírenské xxxxxxxx
b) Xxxxx
x) Xxxxx x xxxx
d) Materiální xxxxx vyjímajíc xxxxxxxxx xxxxxxx s parfumerií
x) Xxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
f) Xxxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx
XX. Součástky x motorovým vozidlům x xxxxxxx xxxxx
XXX. Xxxxxx x xxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, organisační xxxxxxx
x) Jízdní kola
x) Xxxx xxxxxx
x) Hospodářské xxxxxx
XXXX. Xxxx, xxxxxxxx xxxxx a stavebniny
XX. Galanterní a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx
x) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx.
x) Xxxxxxxxx
x) Galanterie x xxxxxxxx xxxxxxxx
x) Xxxxxx xxxxx
x) Xxxxxx
f) Košikářské, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
g) Xxxxxx xxxxxxx
x) Kuřácké xxxxxxx
ch) Xxxxxx x peřím
X. Xxxxxx x hodinky
XX. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx
XXXX. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
X. Živnosti xxxxxxxxx:
x) Xxxxxxxx
b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx
x) Xxxxxxx
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxxxx
x) Xxxxxxx
X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 50/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.4.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn x xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 50/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 78/52 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1953.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.