Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.06.1975 do 08.08.2000.


Zákon, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

56/1975 Sb.

Zákon

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

56

Xxxxx

xx xxx 11. xxxxxx 1975,

kterým se xxxx zákon x. 93/1951 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x významných xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx., xx mění xxxxx:

1. §2 xxxx. 1 x 2 xxx:

"(1) Státní xxxxxx 9. xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx klidu.

(2) Xxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nedělí xxxx:

x) 1. xxxxx (Xxxx rok),

b) pondělí xxxxxxxxxxx,

x) 1. xxxxxx (Xxxxxx xxxxx),

x) 25. xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx),

x) 26. xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx).",

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

2. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou:

a) 25. xxxx,

x) 29. xxxxx,

x) 28. xxxxx,

x) 7. xxxxxxxx."

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Dr. Štrougal x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 56/1975 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.6.1975.

Xxxxxx xxxxxxx č. 56/1975 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 245/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.8.2000.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.