Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.1948 do 28.07.1950.


Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti

34/48 Sb.

XXXXX
xx xxx 25. března 1948
o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx čin xxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1945, x. 138 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 138/1945 Sb.
(2) Xxxxx xxxxxxxx revise xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx přípustný xxxxxxxxxx opravný prostředek.
§2
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. XXX, xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 246 Xx., kterým xx mění ustanovení xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxx, soudem, jež xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx národní xxxxx. Xxxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1 xxxx x případech, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Okresní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §1 xxxxxxx x. 138/1945 Xx. i xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zahájeno, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x soudu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřadu (xxxxxx) xxx 31. prosince 1947, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx nejpozději xxx 30. června 1948.
§4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx bylo provedeno xxxxxx xxxxx §1 xx §3. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948.
§5
Xxxxxx xxxx národními xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyhlásí x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx uvedených x §1 dekretu č. 138/1945 Xx., nejpozději xxx 4. xxxxxx 1947, které však xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tomto dni, xxxxxxxx se za xxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx v zemích Xxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx ministři xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
Xx. Beneš x. x.
Gottwald x. x.
Xxxxx x. x.
Dr. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 34/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.1948.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 34/48 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/50 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.1950.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.