Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.1948 do 28.07.1950.


Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti

34/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

INFORMACE

34

Zákon

ze xxx 25. xxxxxx 1948

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx zákoně:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx pro čin xxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxx presidenta republiky xx dne 27. xxxxx 1945, x. 138 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx provinění xxxxx xxxxxxx cti, xxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dekretu č. 138/1945 Sb.

(2) Xxxxx zahájení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

§2

X xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxx čl. III xxxx. 1 zákona xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, x. 246 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx národní xxx, xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 také x případech, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§3

Okresní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §1 dekretu x. 138/1945 Sb. x xxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxx 31. xxxxxxxx 1947, u xxxxxxxxx spáchaných v xxxxxx xxx nejpozději xxx 30. xxxxxx 1948.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xx §3. Xxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948.

§5

Xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx v Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6

Trestní nálezy, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx usnesly xx xxxxxx xxxxxxxxx x §1 dekretu x. 138/1945 Sb., xxxxxxxxxx xxx 4. xxxxxx 1947, xxxxx xxxx xxxx doručeny xxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx se xx včas xxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx; provedou xxx xxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Nosek x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.4.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Právní xxxxxxx x. 34/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1950.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.