Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.1948 do 28.07.1950.


Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti

34/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

INFORMACE

34

Xxxxx

xx dne 25. xxxxxx 1948

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx národní xxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1945, x. 138 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx přede xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 138/1945 Sb.

(2) Xxxxx zahájení xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

§2

X trestním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. III xxxx. 1 zákona xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 246 Xx., xxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx národní xxx, soudem, jež xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, pokračuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může učiniti xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxxx zahájiti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §1 xxxxxxx x. 138/1945 Xx. i xxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx příslušné xxxxx u soudu, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x správního xxxxx (xxxxxx) xxx 31. xxxxxxxx 1947, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 30. června 1948.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx řízení podle §1 xx §3. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1948.

§5

Řízení před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ministr xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6

Trestní xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx usnesly xx věcech xxxxxxxxx x §1 xxxxxxx x. 138/1945 Xx., xxxxxxxxxx xxx 4. xxxxxx 1947, které xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx.

§7

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení x platí x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx; provedou jej xxxxxxxx vnitra a xxxxxxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Čepička x. x.

Informace

Právní předpis č. 34/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 2.4.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 34/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.1950.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.