Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.1993.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992 do 11.05.1993.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči

52/1973 Sb.

Vyhláška

Děti vhodné pro svěření do pěstounské péče §1

Občané vhodní stát se pěstouny §2

Součinnost krajských národních výborů §3

Povinná školní docházka §4

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §5

Odměna pěstouna ve zvláštních zařízeních §6

Dohled na výkon pěstounské péče §7 §8

Účinnost §9

INFORMACE

52

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 27. xxxxx 1973,

xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx péči

Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči (xxxx xxx "zákon"), x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

X §2 xxxx. 1 zákona

(1) Okresní xxxx x xxxxxxxxxxx x pověřenými obecními xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled o xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx především na xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx morálnímu xxxxx,

x) jejichž xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobně dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xx vhodná xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pobyt v xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxx stát xx xxxxxxxx

X §3 x §18 odst. 1 xxxxxx

Xxxxxxx úřady x součinnosti s xxxxxxxxxx obecními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vhodné xxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyšetří xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poměr x xxxxx x ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx dětí, x xxxxxx, xxx xxxx zdravotní stav x xxxxxxxxx stav xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx. Podle xxxxxxx xx xxxxxxx úřad xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Součinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svěření xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx obvodě xxxx xxxx-xx v xxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx občanu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nadřízenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx možnosti svěření xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx vhodným pro xxxxx pěstounské péče x obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kraji, xxxxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče x xxxxxx jiného kraje. Xxxxxxx xxxxxx platí, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx školní docházka

K §5 xxxx. 1 xxxxxx

Xx povinnou xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx dítě xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, pokud x této xxxx xxxxxxxxxxx xx trvalého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nezačalo xxxxxxxxx xxxxx trvalou xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxxxxxx

X §5 xxxx. 2 xxxx. x) zákona

Soustavná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx.1)

§6

Xxxxxx pěstouna xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X §12 x §22 xxxx. 2 xxxxxx

(1) Pěstounovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx,4) xxxxxxxxx okresní xxxx odměnu za xxxxx pěstounské péče x xx práce xxxxxxx s péčí x xxxxxxx xxxx x rozpětí xx 2&xxxx;050 Kčs xx 2&xxxx;800 Xxx měsíčně xxx péči xxxxxxx x čtyři xxxx x v rozpětí xx 2 550 Kčs xx 3&xxxx;200 Xxx xxx xxxx x xxx x xxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxx odměny přihlíží xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxx úrovni. V xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx individuální xxxx, xxxxx okresní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx o 350 Xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx činila xxxxx §8 x 9 zákona.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx pěstouny xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx každému x xxxx xxxxxxx, x xx tak, xxx úhrn odměn xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx poskytuje i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského, xxxxxxx však po xxxx xxxxxxx měsíce. Xx xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx termínech xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx

§7

X §18 xxxx. 3 zákona

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx x osobně xx přesvědčuje x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx žije. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx složené x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Okresní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vývoji xxxxxx x napomáhá xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příznivého xxxxxx.

§8

X §18 xxxx. 4 zákona

Okresní xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxx xxx výkonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx též, xxx pěstoun xxxxxxx xxxxxxxxx pro dítě x jeho zájmu. Xxxx proto xxxxxxxxx, xxx pěstoun xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1973.

Xxxxxxx:

Xx. Hamerník x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 52/1973 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.1973.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.

98/1980 Xx., o xxxxx xxxxxxxx x. 52/1973 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1980

77/1984 Xx., x xxxxx xxxxxxxx x. 52/1973 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pěstounské xxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.1984

546/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 52/1973 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 50/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

Právní xxxxxxx x. 52/1973 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 136/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.5.1993.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §1 xxxxxxxx Xxxxxxxx rady odborů x. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx v xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx vyhlášky x. 78/1984 Sb.

2) §2 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v nemocenském xxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 107/1971 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4) §12 xxxxxx x. 50/1973 Xx.