Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.1948.


Zákon o nicotnosti některých rozsudků vojenských soudů tzv. Slovenského státu
129/48 Sb.
§1
(1) X xxxxxxxx ustanovení §§2 x 3 xxxx xxxxxxx rozsudky xxxxxxxxxx soudů xxx. Xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podle
1. XX. xxxx x §§492 až 501 vojenského trestního xxxxxx ze xxx 15. xxxxx 1855, x. 19 ř. x.,
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Československé xx xxx 19. xxxxxx 1920, x. 193 Xx., xx xxxxx předpisů, xxxxx xx xxxx xxxx x doplňují,
3. xxxxxxxx zákona Slovenské xxxxxxxxx xx dne 18. xxxxx 1940, x. 20 Xx. x.,
4. xxxxxx xx dne 13. xxxxxx 1936, č. 131 Sb., o xxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx,
6. xxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1940, x. 320 Sl. x., x xxxxxxxxx xxxxxx proti státu,
7. xxxxxx ze xxx 22. xxxxxxxx 1941, x. 166 Xx. x., o xxxxxxxx xxxxxxxx podvratné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx soudnictví xxxxxxxxx x vojenském,
8. xxxxxx ze xxx 7. xxxxx 1941, x. 226 Xx. x., o zvýšeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx branné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
9. xxxxxx xx xxx 28. xxxxxx 1942, x. 91 Sl. x., o přísnějším xxxxxxxx neoprávněného držení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx krajský (xxxxxx) vojenský soud, x xxxxxx xxxxxxx xxx sídlo xxxxxxxx (xxxxx) xxxx tzv. Xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx šlo o xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, krajský (xxxxxx) xxxxxxxx soud x Xxxxxxxxxx na xxxxxx odsouzeného anebo xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x §389, xxxx. 1 vojenského xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx potřebného xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx prezident, u xxxxxxxx vojenského xxxxx xxxxx, složený x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx má xxxxxxxx účinek.
§2
Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x činů xxxxxxxxx v §1, xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odsouzený, xxxx xxxx, vyslovující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxx. 2 xx 4, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx trest, xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx už xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxxx §§1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly ve xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx věcech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nicotnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xx xxxxxxx národní xxxxxx.
Xx. Xxxxx v. r.
Xxxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Svoboda x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 129/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 4.6.1948.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.