Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.1948.


Zákon o nicotnosti některých rozsudků vojenských soudů tzv. Slovenského státu
129/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

INFORMACE

129

Xxxxx

xx xxx 5. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudků vojenských xxxxx tzv. Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) S xxxxxxxx xxxxxxxxxx §§2 x 3 xxxx nicotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx někdo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxx

1. II. xxxx x §§492 xx 501 vojenského xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 15. ledna 1855, x. 19 ř. x.,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Československé xx xxx 19. xxxxxx 1920, x. 193 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxx 1940, x. 20 Xx. x.,

4. zákona xx dne 13. xxxxxx 1936, č. 131 Sb., o xxxxxx státu,

5. xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1940, x. 320 Xx. x., o xxxxxxxxx činech xxxxx xxxxx,

7. xxxxxx ze xxx 22. xxxxxxxx 1941, x. 166 Xx. x., o xxxxxxxx trestání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx soudnictví občanském x xxxxxxxxx,

8. zákona xx xxx 7. xxxxx 1941, x. 226 Xx. z., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

9. xxxxxx xx xxx 28. xxxxxx 1942, x. 91 Xx. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraně xx xxxxxx pohotovosti státu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) vojenský xxxx, x xxxxxx kterého xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxx sídlo mimo xxxxx xxxxxxx tzv. Xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx rozhodne xx xxxxxxxxx potřebného šetření xxxxxxxxx x krajského xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, u vrchního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx hodností xxxxxxxx (xxxxxxxx nejstarší) předsedá x neveřejném xxxxxxxx, xx vyslechnutí xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx odstavce, xxx xxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx; stížnost xx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xx sbíhá x některým x xxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx trestný xxx, xxx který xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xx 4, za xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx x vině xx učiněný.

§3

Xxxxxxxxxx §§1 x 2 xx nevztahují xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx ve prospěch xxxxx, které xxxx xx válečném xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojenci.

§4

Pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, platí xxx příslušnost a xxxxxx xx xxxxxx xxx upravených ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyslovena xxxxx §1, zůstávají x xxxxxxxxx x hledí xx xx ně xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů.

§6

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx ho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. Beneš x. r.

Gottwald v. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 129/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.