Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.02.1964.


Zákon o postátnění Československého rozhlasu
137/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

INFORMACE

137

Zákon

ze xxx 28. xxxxx 1948

x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx zákoně:

§1

(1) Na xxxxxxxxxxxxxx xxxx přecházejí xxxxxxx xxxxx a závazky "Xxxxxxx xxxxxxxx, společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xx sídlem v Xxxxx" x "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxx knihovních xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s odvoláním xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x §1 xxxx. 1, zanikají xxx xxxxxxxxx x soudy xx xxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchodním (xxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, uvedeným x §1 xxxx. 1, xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společníkům xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx xxx xxxx poskytnouti xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxx kmenových xxxxxx; x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 17/1964 Sb.

§4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvního dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx; provede xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 137/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

13/1952 Sb., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1952

17/1964 Xx., x Československém xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.2.1964

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.