Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.02.1964.


Zákon o postátnění Československého rozhlasu
137/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

INFORMACE

137

Xxxxx

xx xxx 28. xxxxx 1948

o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

§1

(1) Na československý xxxx xxxxxxxxxx veškerá xxxxx x závazky "Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx" a "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx so xxxxxx x Xxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxx knihovních xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zákon. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x úředních rejstřících x seznamech.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x §1 xxxx. 1, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výmaz x xxxxxxxxx (firemním) xxxxxxxxx s odvoláním xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx společníků xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v §1 xxxx. 1, xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx náhradu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vkladů; x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 17/1964 Sb.

§4

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany.

Dr. Xxxxx x. r.

Gottwald x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 137/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1948.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

13/1952 Xx., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1952

17/1964 Sb., x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.2.1964

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.