Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.1964.


Zákon o postátnění Československého rozhlasu
137/48 Sb.
§1
(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva x závazky "Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x Praze" x "Slovenského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxxxx xx sídlom x Xxxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx knihovních práv xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx soudy xx xxxxx ministerstva xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x seznamech.
§2
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x §1, xxxx. 1, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx ministerstva informací xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx x odvoláním na xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, uvedeným x §1, odst. 1, xxxxxxxx. Dosavadním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxx xxxx poskytnouti xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxxxx vkladů; x xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 17/1964 Xx.
§4
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x národní xxxxxx.
Dr. Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 137/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1948.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
13/52 Sb., x xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.52
17/64 Xx., x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.64
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.