Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.12.1948.


Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky

271/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

INFORMACE

271

Xxxxx

xx dne 1. xxxxxxxx 1948

o xxxxxxx x plnění některých xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx marky

Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Nárok xx xxxxx x plnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dlužníci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 10. xxxxxx 1938 v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebyly dnem 1. xxxxx 1945 xxxxx zcela splaceny x

x) byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem na xxxxxxxxxxxxx x území xxxx Xxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxx 1938 Xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x má náležitosti xxxxxxxx x tomu, xxx se xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx řečených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) dlužníkem xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxx-xx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx říšské xxxxx x poměru 1 Xx = 12 xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx 1 X (Ks) = 10 feniků, xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx kapitálové xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2), x xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 2. xxxxx 1945, č. 36 Sb., x xxxxxx závazků xxxxxxxxx xx říšské xxxxx, po případě xxxxx xxxxxx xx xxx 11. června 1947, č. 118 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx říšské xxxxx xx Xxxxxxxxx x x poměru mezi xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxxx a Slovenskem, xxxxx xxxx-xx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Kapitálovým xxxxxxxxxx xx x xxxxx zákoně rozumí xxxxxx xx výši 20% xxxxxxx xxxxx xxxxx x 1. xxxxx 1940, xxxxxx xxxx dlužníci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x věrné xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) na xxxxxxx, x xxxxx xxxxx po xxxxxxx xx říšské marky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x převzetí xxxxx xxx zcizení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (peněžní xxxxxx) xxxxxxx x xx i xxxxxxxx xxxxxxxx cizozemských peněžních xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dne 23. xxxxx 1945, č. 104 Sb. x. XXX, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku Xxxxx, Xxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národa, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 14. xxxxxx 1946, x. 64 Xx. x. XXX, x xx xxx 19. xxxxxxxx 1947, x. 89 Sb. x. SNR.

§2

(1) Byl-li xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxx §1, přeměněn xxxxx xxxxxxxx okupační xxxx xx říšské xxxxx x xxxxxx 1 Xx = 12 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxxxx dlužného xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx šestinu,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které zaplatil xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx marka se xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx dlužníku x dobru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x. 2 xx xxxxx xx xxxxxxxx x splácení xxxxxxx; xxxxxxxx přebytek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx vyúčtuje, xx-xx věřitelem xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. října 1945, x. 91 Xx., x obnovení xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vkladu xx xxxxxx vklad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§10 zákona xx xxx 2. července 1947, x. 141 Xx., x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx úlevy x xxxxxx podle §1, přeměněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx marky x xxxxxx 1 X (Xx) = 10 xxxxxx x xxx xxx dlužníku xxxxxxx uhraditi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx uloženo uhraditi xxxxxxxxxx vyrovnání, aniž xxxxxxx byl přeměněn xx říšské marky, xx xxxxxxx povinen

1. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx závazku xxxxxxxxx x kapitálovým xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

x) stejný xxxxxxxxxx podíl xxxx x x. 1 x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx spojený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx,

x) zvláštní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1940 do dne, xx xxxxxxx byly xxxxx počítány xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx zvláštní xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zatížen x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx;

xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx korun.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 x. 2, písm. x)] xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx dlužného ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ze xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x. 1; jedna xxxxxx xxxxx se xxx tom xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dobru xxxxx xxxxxxxx 1 x. 2 platí xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2.

§4

Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, stačí x jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžního xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1.

§5

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx prohlášení xx xxxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx závazků účastných xxxx podle §1 x důsledku přeměny xxxxxxx na xxxxxx xxxxx zapsáno x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx činil xxxxxxx xxxxxxx v korunách,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx x §4,

3. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx částek xxxxxxxxx xxx č. 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§4).

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavů (xxxxxxxxx xxxxxxx), jsou xxxxxxxxx převésti na xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 141/1947 Sb. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxx

1. xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1,

2. xxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 1 nebo 2, xx však xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zálohově xx dlužníky Zemské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v Liberci xxxx jestliže pohledávka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxx xxxx kapitálového xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ústav (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx po 4. xxxxxx 1945 xxxxx xxxx vyhlášením xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx) a tento xxxxx (xxxxxx) na xx xxxxxxxx dlužníku xxxxx podle §2 xxxx §3, xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxx, xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx.

§7

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx podniků) xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) knížky, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx před 10. xxxxxx 1938, zněly xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx marky x xxxxxx 1 Xx = 12 xxxxxx x v xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxx dni xxxxx, jedna šestina x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxx xxx xx jedna marka xxxxxx xx deset xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x době xxxxxxxxx převedeny na xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) x pohraničním xxxxx peněžními xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx zemí Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx x byly xxxxxxxxxx x xxxxxx 1 X = 12 xxxxxx anebo xxx xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx bankou x xxxxxxx ústředím x Xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx podle §7, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx 4. xxxxxx 1945 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx bance x žirovému ústředí x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x kapitálového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Likvidačnímu fondu xxxxxxxx.

§9

X dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§6 x 8 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxxxx xx xxx 11. xxxxx 1946, x. 92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1948, x. 184 Xx.

§10

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx x. r.

Zápotocký x. x.

Xx. Dolanský x. x.

Xx. Čepička v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 18.12.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.