Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1991.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.1949 do 31.08.1991.


Vládní nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní

228/1949 Sb.

Vládní nařízení

§1  §2  §3  §4  §5  §6

INFORMACE

228

Xxxxxx xxxxxxxx

xx xxx 25. října 1949

x xxxxxxxxxx a organisaci Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx ze xxx 14. xxxxx 1949, č. 217 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx věci církevní:

§1

Xxxxxx úřad xxx xxxx církevní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx církevních a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx též xxxxxxxxx, kterou dosud xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xx xxxxxxxxxx Státního xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zejména:

a) xxxxxxxxxxx, řídící x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, fondů, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, věci stavební, xxxxxx církevních xxxxx x xxxxxx a xxx.);

x) ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) věci xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x náboženském xxx xxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, učitelů x xxxxxxxxxxx bohosloveckých xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx učebních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, vrchní xxxxx xx vyučování xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věd x umění;

g) odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx úředního xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x publikací;

i) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx;

x) péče x xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx;

x) sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x odboru xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxx obor xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx. vybavuje se Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pomocnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Slovenský úřad xxx xxxx církevní je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §3.

§5

V krajích x xxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xx věcech náboženských x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx výbory a xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx církevní.

§6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Státního xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 228/1949 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 4.11.1949.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 228/1949 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 308/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.1991.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.