Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.11.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.08.1948 do 05.11.2014.


Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů

213/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

INFORMACE

213

Xxxxx

xx xxx 21. xxxxxxxx 1948

o úpravě xxxxxxxxx poměrů na xxxxxxx veřejných zájmů

Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxx akčních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx xxxx xx xxxxxx místě, x xxxx došlo v xxxx xx 20. xxxxx 1948 do xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx lidově-demokratického xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, x xx i v xxxx případech, xxx xx jinak xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uzná-li Xxxxxxxx akční xxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalosti vzniklé xxx provádění těchto xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx.

§2

Xxxxx xx opatření xxxxxxx v xxxxxxxxxx §1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxx xx xxxx další xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odstraněni x činné xxxxxx (xxxxxxxx s čekatelným x xxx.), xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nestanoví jinak, xx rozvázání xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) poměru od xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Ke xxx xxxxxxxxx služebního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přestupech xx veřejnoprávním důchodovém xxxxxxxxx (zaopatření). Jinak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx služebního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx rodinné xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výslužby s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, následujícího xx xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx do xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nejméně 10 xxx xxxxxxx služební xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx x xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx muži 55. rok x xxxx 45. rok xxxx.

4. Služební (pracovní) xxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxxx x činné xxxxxx xxxxx, že byli xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 16 Sb., x xxxxxxxxxx nacistických xxxxxxxx, zrádců x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 27. xxxxx 1945, x. 138 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti národní xxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx dne 4. xxxxx 1945, č. 105 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x podle xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 15. xxxxxx 1945, x. 33 Sb. x. XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zrádců x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx soudnictví, xx xxxxx xxxxxxxx xx měnících xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx xx xxx 23. srpna 1945, x. 99 Xx. x. XXX, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x. 4 xx xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxxx obdobně.

§4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vlád.

Gottwald v. x.

Xx. Xxxx v. x.

Xxxxxxxxx v. r.

Široký x. r.

Kopecký x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. Ševčík x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Clementis x. x.

Xxxxxxx x. r.

arm. xxx. Svoboda x. x.

Xxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Dr. Xxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. Čepička x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 213/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 8.8.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 213/1948 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 6.11.2014.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.