Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1996 do 29.12.2011.


Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

149/88 Sb.

ČÁST I. Důchodové zabezpečení
HLAVA I. Obecná ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §11a §12 §13
Pracovní úrazy a nemoci z povolání §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33
Omezení výplaty a snížení dávek §34 §35 §36 §37
HLAVA II. Zvláštní ustanovení pro některé skupiny občanů §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §56a §57 §58
Důchodové zabezpečení pro případ úrazu utrpěného při zvláštních druzích činností §59 §60
ČÁST II. Sociální zabezpečení občanů konajících samostatnou výdělečnou činnost §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106
ČÁST III. Sociální péče
HLAVA I. Péče o rodinu a děti §107 §108 §109
HLAVA II. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách a členů jejich rodin §110 §111 §112 §112a
HLAVA III. Péče o občany se změněnou pracovní schopností §113 §114 §115 §116 §117 §118 §119
Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění §120 §121
HLAVA IV. Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc §121a
HLAVA V. Úhrada za pobyt v ústavech sociální péče §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138
HLAVA VI. Sociální potřebnost §139 §140 §141
HLAVA VII. Úhrada nákladů sociální péče §142
ČÁST IV. Společná ustanovení
HLAVA I. Výplata dávek §143
HLAVA II. Povinnosti občanů a organizací
DÍL 1. Povinnosti občanů §144 §145 §146
DÍL 2. Povinnosti organizací
Vedení a předkládání záznamů §147 §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §156
HLAVA III. Řízení
DÍL 1. Zahájení řízení a rozhodování
Podávání žádostí o dávky a služby §157 §158 §159 §160
DÍL 2. Náhrada nákladů řízení
Osobní rozsah §161
Náhrada jízdních výdajů §162
Náhrada ušlého výdělku §163
Stravné a nocležné §164
Náhrada jiných nutných výloh §165
Uplatnění nároků na náhrady §166
ČÁST V. Sociální zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky §167 §168 §169 §170 §171 §172 §173 §174
ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185
Zrušovací ustanovení §186
Účinnost §187
č. 313/1990 Sb. - Čl.III
č. 30/1993 Sb. - Čl.VII
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ
XXXXX XXXXX
OBECNÁ XXXXXXXXXX
§1
§1 zrušen xxxxxxx předpisem č. 284/1995 Xx.
§2
§2 xxxxxx právním předpisem x. 284/1995 Xx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§5
§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§6
§6 xxxxxx právním předpisem x. 284/1995 Xx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§8
§8 xxxxxx právním předpisem x. 284/1995 Sb.
§9
§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/91 Xx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§11x
§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§12
§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§14
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1995 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§19
§19 xxxxxx právním předpisem x. 284/1995 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§27
§27 xxxxxx právním předpisem x. 284/1995 Xx.
§28
§28 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§29
§29 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§31
§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 207/1995 Xx.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 207/1995 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§34
§34 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Sb.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§37
§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXX OBČANŮ
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§40
§40 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§41
§41 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§42
§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§43
§43 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/1993 Xx.
§44
§44 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/91 Xx.
§45
§45 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Sb.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§47
§47 xxxxxx právním předpisem x. 284/1995 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§51
§51 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 260/1990 Sb.
§52
§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§55
§55 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Xx.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§56x
§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§58
§58 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§59
§59 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
§60 *)
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxxxx úraz xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ho xxxxxxx xxxxxxx pečovatelské xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx šetření, nejpozději xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vylíčením xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku. Jde-li x xxxxxxxxx krátkodobých xxxx bezplatných brigád, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vést, xxxxxxxxxx x předkládat xxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto úkolů xx povinen této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizátor xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX ZABEZPEČENÍ OBČANŮ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/1993 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/1993 Sb.
§63
§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 590/1992 Xx.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 590/1992 Sb.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/1993 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§71
§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.
§73
§73 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Sb.
§74
§74 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§75
§75 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§76
§76 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§77
§77 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§78
§78 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§79
§79 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Xx.
§80
§80 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§81
§81 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§82
§82 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§83
§83 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Xx.
§84
§84 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§85
§85 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Sb.
§86
§86 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Sb.
§87
§87 xxxxxxxx právním předpisem x. 123/1990 Sb.
§88
§88 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Sb.
§89
§89 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§90
§90 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§91
§91 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Sb.
§92
§92 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Sb.
§93
§93 xxxxxxxx právním předpisem x. 123/1990 Xx.
§94
§94 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Sb.
§95
§95 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§96
§96 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Sb.
§97
§97 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§98
§98 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§99
§99 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Xx.
§100
§100 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Xx.
§101
§101 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§102
§102 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Sb.
§103
§103 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§104
§104 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§105
§105 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/1990 Sb.
§106
§106 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/1990 Sb.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXXX
XXXX X XXXXXX A DĚTI
§107
§107 zrušen xxxxxxx předpisem x. 182/1991 Xx.
§108
§108 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx.
§109
§109 xxxxxxxx právním předpisem x. 306/91 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX OBČANŮ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXX
§110
§110 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/91 Xx.
§111
§111 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/91 Xx.
§112
§112 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/91 Sb.
§112x
§112a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/91 Xx.
XXXXX TŘETÍ
XXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§113
§113 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
§114
§114 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 115/1992 Xx.
§115
§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Sb.
§116
§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Xx.
§117
§117 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Xx.
§118
§118 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Xx.
§119
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 20/1991 Xx. a 578/1991 Xx.
(2) Zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 20/1991 Xx. x 578/1991 Xx.
(3) Xxxxxx právními xxxxxxxx x. 20/1991 Xx. a 578/1991 Xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Xx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 20/1991 Xx. x 578/1991 Xx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 20/1991 Xx. x 578/1991 Xx.
(8) Xxxxxx právními xxxxxxxx x. 20/1991 Xx. a 578/1991 Xx.
(9) Zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx x. 20/1991 Xx. x 578/1991 Xx.
(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 20/1991 Xx. x 578/1991 Xx.
§120
Xxxxxxxxx xx dobu přípravy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx po xxxx přípravy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxxxx nahrazující xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Občanu xx změněnou pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx se xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxx odměňování xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx tarif xxxxxxxx xxxxxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx pobírá xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx je xx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx (xxxx důchodů). Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x sirotčí xxxxxx.
(3) Občanu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx se xxxxxxx přípravy x xxxxx, xxxxxx příspěvek xx xxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 200 Kč xxxxxxx. Jestliže xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx (úhrnu xxxxxxx), xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 300 Xx měsíčně. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Občanu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věku do 18 xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 300 Kč měsíčně, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.
(5) Xx-xx občan xx xxxxxxxx pracovní schopností xxxxxx 18 xxx xxx přípravě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 400 Kč měsíčně. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x občanu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx do 18 xxx, xxxxx xx připravuje pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 4 xxxx. b), náleží xxxxxxxxx ve xxxx 100 Xx měsíčně.
(6) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
(7) Příspěvek xx dobu xxxxxxxx xxx pracovní uplatnění xxxx příslušný xxxxx xxxxxx xx x 20 %, x xxx-xx x příspěvek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxx 18 let, xx x 100 Xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodných xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxx povinnosti, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) V xxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxxxxx xx dobu 60 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxx xxxxxxx 18 xxx xx xxxx, xx kterou xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1); jestliže xxxxx dovrší x xxxx xxxxxxxx neschopnosti 18 xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) X xxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx poskytuje xxx xxx, xxx xxxxx xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx nastoupil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx se x měsíčních xxxxxxxxx xxxxxx.
§121
§121 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Sb.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXX O XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
§121x
§121a xxxxxx právním předpisem x. 82/1993 Sb.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXX XX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
§122
§122 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§123
§123 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§124
§124 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§125
§125 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§126
§126 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§127
§127 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 82/1993 Xx.
§128
§128 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§129
§129 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§130
§130 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§131
§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§132
§132 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Sb.
§133
§133 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 82/1993 Xx.
§134
§134 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 82/1993 Sb.
§135
§135 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§136
§136 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§137
§137 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 82/1993 Sb.
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
XXXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§139
§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 463/1991 Xx.
§140
§140 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 463/1991 Xx.
§141
§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 463/1991 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXX SOCIÁLNÍ XXXX
§142
§142 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 463/1991 Xx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXXX XXXXX
§143
§143 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX
Xxx první
Xxxxxxxxxx xxxxxx
§144
§144 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
§145
§145 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 309/1993 Sb.
§146
§146 xxxxxxxx právním předpisem x. 309/1993 Sb.
Díl xxxxx
Xxxxxxxxxx organizací
§147
§147 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
§148
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Sb.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§149
§149 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§150
§150 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
§151
§151 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
§152
§152 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
§153
§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§154
§154 xxxxxxxx právním předpisem x. 309/1993 Sb.
§155
§155 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§156
§156 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 309/1993 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXX
Díl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
X §119 xx 122 zákona
§157 *)
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
Xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x jejich souhlasem x xx základě xxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§158
§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1991 Xx.
§159
§159 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
§160
§160 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
Xxx druhý
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
X §125 xxxxxx
§161 *)
Xxxxxx xxxxxx
Náhrada xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx péče xxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"),
b) průvodcům xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx písmene a), xxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxx xxxxxx potřebují xxxxxxxx x xxxxx x vyšetření xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx občanů, xxxxxxxx xx doprovázejí xx xxxxxxx x vyšetření xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu
(dále xxx "účastníci xxxxxx").
§162 *)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx veřejných hromadných xxxxxxxxxx prostředků, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xx hradí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx hradí xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 100 xx. Jízdními xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, místenku x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx lůžkového xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx.
(3) Má-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jen xx xxxx zlevněného xxxxxxxx; má-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nenáleží.
(4) Náhrada jízdného xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů při xxxxxxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx se poskytne xxx tehdy, xxxx-xx xxxxx se zřetelem xx zdravotní xxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje, xxxxxxxx xxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§163 *)
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Náhrada xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, za kterou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo jednáním xxxx účastníku xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxx (xxxxxxxx xxxxxx).
§164 *)
Xxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx poskytuje xx xxxx podle xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxx náhradách. 2)
(2) Nocležné náleží, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx nemohl xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do místa xxxxx xxxxxx xx 24. hodiny xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx x nocležné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x léčebném xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx stravování x xxxxxxxxx poskytnuto xxxxxxxxx.
§165 *)
Xxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
§166 *)
Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxx jednání u xxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx jehož xxxxxxx xx občan xxxxxxxx xxxxxxxxx; žádost x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxxx. Tento příslušný xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a provede xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX ZABEZPEČENÍ XXXXXX X POVOLÁNÍ, XXXXXXXXXXX XXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX VĚZEŇSKÉ XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
§167
§167 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§168
§168 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§169
§169 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§170
§170 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§171
§171 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§172
§172 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 309/1993 Xx.
§173
§173 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Sb.
§174
§174 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/1993 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§175
§175 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§176
§176 xxxxxx právním předpisem x. 284/1995 Xx.
§177
§177 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§178
§178 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Sb.
§179
§179 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§180
§180 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
§181
§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§183
§183 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/1995 Sb.
§184
§184 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
§185
§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1993 Xx.
§186
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se:
1. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. X/1-8301 z 28. 9. 1964 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. xxxxxxxx Státního úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x občany xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Věstník SÚSZ x. 1/1965 xxx. x. 13) - (xxx.) - xxxxxx 45/1965 Sb.;
3. §1 xxxx. 1 xxxx. x), §2 xxxx. 5 xxxx. x) x §3 xxxx. 1 vyhlášky xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxxxxxxxxx x Státního xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x. 124/1967 Sb., x částečné xxxxxx xxxxxxx na péči xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro mládež;
4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 128/1975 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 108/1979 Xx., x.164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Xx., x. 141/1983 Xx., č. 144/1983 Xx., x. 73/1984 Xx., x. 131/1984 Xx. x x. 57/1987 Xx., x xxxxxxxx §132 xx 134, §139, xxxxx xxxx x xxxxxxx č. 2;
5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ze xxx 18.xxxxxxxx 1975 xx. V/2-1614/72-1102(2276) o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letců xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx - (xxx.) - xxxxxx 35/1975 Xx.;
6. směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 10.xxxxxxxx 1980 xx. F 32-867/80-1110 x poskytování výhod xx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;
7. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 42-317/80-8314 x xxxxxxx xx xxxx úhrady xxxxxxx na péči xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mládež - (reg.) - xxxxxx 34/1980 Xx., x xx x xxxxx upravující xxxxxx xxxxxxx xx péči xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx;
8. xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 1. xxxxxx 1984 xx. X 72-10727-4303 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x základní péči xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - (xxx.) xxxxxx 20/1984 Xx.
§187
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1988.
Xxxxxxx:
X. Xxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx č. 149/1988 Sb.
Příloha x. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 290/1995 Xx.
Xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx x. 149/1988 Xx.
Příloha x. 2 zrušena xxxxxxx předpisem x. 284/1995 Xx.
Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 149/1988 Xx.
Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1995 Xx.
Xx. XXX
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. X xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dietní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx počínaje xxxxxxxxx 1990. Xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx se umožňuje x případech, xxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1990.
2. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. II), xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxxx.
Xx. III xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 313/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1990
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo občance xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx připravujících se xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 x xxxx x xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx 1. xxxxx 1993 xx xxxx, v xxx jí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxx xx výhodnější.
(2) Jestliže uchazečce x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 182/1968 Xx. xxxx 1. lednem 1993 x xxxx x xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx 1.xxxxx 1993 xx výši, x xxx jí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxxx x. 182/1968 Xx. xxxx 1. xxxxxx 1993 x trvá x xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxxxxxx xx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx výši xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. lednem 1993.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 a xxxx i xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx skončení této xxxxxxxx neschopnosti podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxx vyhlášky (xx. VI bod 17) se xxxxxxxx xx 1. ledna 1993 dosavadní xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x povolání xxxxxxx xxxx tímto xxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1993 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1993

Informace
Xxxxxx předpis x. 149/88 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1988.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
123/90 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/88 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, vyhláška x. 165/79 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, a xxxxxxxx č. 91/58 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.5.90
260/90 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/88 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.90
313/90 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/88 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx a vyhláška x. 235/90 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 206/90 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku
x účinností od 1.8.90
501/90 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/88 Xx., kterou se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 165/79 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x o xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.12.90
1/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.2.91
20/91 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytování hmotného xxxxxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.2.91
182/91 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx XXX x xxxxxxxxxx orgánů XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.5.91
183/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 27.5.91
306/91 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení
s xxxxxxxxx xx 1.8.91
463/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 29.11.91
545/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx FM xxxxx x sociálních xxxx x. 149/88 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.92
578/91 Xx., x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xx xxx 92 a x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.92
582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
115/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 25.3.92
235/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.92
590/92 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.93
30/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
37/93 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
82/93 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.3.93
177/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/88 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.93
309/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/88 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
161/94 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx XX xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 149/88 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.94
207/95 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx posuzování xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
284/95 Xx., kterým se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.96
290/95 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.96
Xxxxxx předpis x. 149/88 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §15 xxxx. 3 xxxxxx x. 54/1956 Xx.
2) §7 x 8 xxxxxxxx x. 33/1984 Xx.
*) § xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zabezpečení osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nemocenského xxxxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx činných).