Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1996 do 31.03.2000.


Zákon o pěstounské péči

50/1973 Sb.

Zákon

Účel zákona §1

Pěstounská péče §2

Výběr pěstouna §3

Vztahy mezi pěstounem a dítětem §4 §5 §6

Přechod nároku na výživné §7 §8 §9

Nároky podle zvláštních předpisů §10

Nároky opatrovníka a svěřeného dítěte §11

Výkon pěstounské péče ve zvláštních zařízeních §12 §13 §14

Řízení §15 §16 §17 §18

Ustanovení přechodná a závěrečná §19 §20 §21 §22 §23

č. 118/1995 Sb. - Čl.XXVII

INFORMACE

50

XXXXX

xx xxx 26. xxxxx 1973

x pěstounské xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

§1

Účel zákona

Stát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx dětí. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx především xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx zabezpečena xxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx xxxxxx k tomu xxxxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x rodině. X xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona, jestliže xxxxx zajistit řádnou xxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx výchova xxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Dítě, xxxxx výchova u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxx zřejmě xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx; do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x manželů může xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx žijí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx druhý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx manželství xxxxxxxx xxxx úmrtím xxxxxxx z xxxxxxx; xxxxx-xx jeden x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manžel. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx zrušena xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; učiní xxx xxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxx stát xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx předpoklady, zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx i xxxxxx xxx xxxxxx, x xxx xxxx dítě xxxxxxxxxxx, zaručuje, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Vztahy xxxx pěstounem x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx osobně pečovat. Xxx-xx ustanoven xxxxxxxxx xxx jeden x xxxxxxx, xx druhý xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, povinen xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pěstoun xx xxx výchově xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; právo zastupovat xxxx x spravovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx za to, xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx pomáhat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx příjem x xxxxxxx práce x xxxx xx společné xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodne-li xx pěstoun xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx pěstounské xxxx, xxxxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx.1)

§5

§5 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§6

§6 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§7

Přechod nároku xx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě jiným xxxxxxx povinným xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěti, kterému xx xxxxxxxxx příspěvek xxxxx tohoto xxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu (§16).

(2) Xxxxx na xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutím xxxxx na dítě, xxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výživným x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pěstounovi.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxx pěstounovi.

§8

§8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§9

§9 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§10

Nároky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx nároky xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxx zletilosti, xxxxx xx náleží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bytu xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku při xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx opuštění xxxxxxxx domácnosti xxxxxxxx.2)

(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

§11

Xxxxxx opatrovníka x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §10 x tomuto xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona může xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízeních, xxxxx xxxx x tomu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušnými orgány, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.3)

(2) Xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odměna, která xx xxxxxxxx jako xxxx. Pro xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx odměny, x xxxxxxxxxx pěstouna xxx uplatnění xxxxxx xx odměnu, x xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odměně xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.4)

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx péče ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

§13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§14

§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

Řízení

§15

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx dohody rodičů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx vždy vyžádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxx vhodného xxx výkon xxxx xxxx; soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x orgánů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx x výběr xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx stav xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Před xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx a splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3. Xxxxxx-xx xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, u soudu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) X xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx dosažení zletilosti xxxxxx xxxxxxxxxx; poté xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) x xxxxxx xxxx.

§17

§17 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§18

(1) Příslušné orgány xxxxxxxxxxx x evidují xxxxxx, xxxxx xx xxxx vhodni xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příznivých xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx; přitom xxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx pěstounské xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§19

§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1992 Sb.

§20

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx ustanovení xxxxxx x xxxxxx.

§21

§21 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§22

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x federálním ministerstvem xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x s xxxxxxxxx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxxx stanovit podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§23

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1973.

Svoboda x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Článek XXVII

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1996, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996.

(2) Xxxxxx xx xxxxx sociální péče xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 1996 xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx5) xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xx x. XX xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. xxxxxxxxx xx 1.10.1995

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 50/1973 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.6.1973.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

58/1984 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x pěstounské péči

s xxxxxxxxx od 1.9.1984

118/1992 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 58/1984 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.1992

452/1992 Xx., xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x částce č. 90/1992 Xx.

307/1993 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

118/1995 Xx., kterým xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx podpoře

s xxxxxxxxx xx 1.10.1995

160/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1996

Xxxxxx předpis x. 50/1973 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 359/1999 Sb. s účinností xx 1.4.2000.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §69 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx č. 94/1963 Xx.

2) §706 odst. 1 a §708 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §73a xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 180/1990 Xx.

4) §40 xxxxxx x. 117/1995 Xx.

5) §37 zákona x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx.

5) Xxxxx ČNR č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb. x xxxxxx č. 182/1994 Xx.