Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
255/96 Sb.

§1
Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 1995 xxxx 8172 Xx.
§2
Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx za xxx 1995 xxxx 1,1978.
§3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx. se xxxxxxxx takto:
x) xxxxxx 5000 Xx xx zvyšují xx 5600 Xx,
x) xxxxxx 10000 Xx xx zvyšují xx 11200 Kč.
§4
Toto xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxxx. Ing. Xxxxx XXx. x. x.
Xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 255/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.