Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992.


Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
120/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

Oddíl II - Náhrada §8

Oddíl III - Národní podniky a jejich organisace §9 §10 §11

Oddíl IV - Přechodná ustanovení §12 §13 §14

Oddíl V - Ustanovení trestní §15 §16 §17 §18 §19

Oddíl VI - Účinnost a provedení §20

INFORMACE

120

Xxxxx

xx dne 28. xxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků s 50 nebo xxxx xxxxxxx osobami

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Oddíl X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obchodují xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 xxxxx 50 xxxx. Xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osob x xxxxxxx zaměstnaných xxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, kde xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, ani xx

x) xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 118 Sb., x organisaci velkoobchodní xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx velkoobchodních xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 119 Sb., o xxxxxx organisaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zřízených xxxxx zákona xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, na Slovensku xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXVII/1875 x obchodním xxxxxx x byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 určí xxxxxxx vnitřního obchodu x dohodě x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxx 1. xxxxx 1948 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) Ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 znárodněny.

§2

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zatím xxxxx správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§12), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x Úředním xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx k tomu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Hlášení xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx radou xxxx závodním xxxxxxxxxx; xxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx povinen xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitelé podniků xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 x xxxx osoby xxxx xxxxxxx spolupůsobiti xxx xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§4

Xxxxxxxxxx §§8, 8a, §§10 xx 13, §§17 x 18 x §§2022 xxxxxx č. 118/1948 Xx., xx xxxxx čl. X xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

Oddíl XX

Xxxxxxx

§8

§8 zrušen xxxxxxx předpisem č. 64/1951 Sb.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx organisace

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 3/1953 Sb.

§10

§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1949 Sb.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 3/1953 Sb.

Oddíl IV

Přechodná xxxxxxxxxx

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Sb.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

Oddíl XX

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx

§20

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948; provede xxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 120/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

161/1949 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

86/1950 Xx.. trestní xxxxx

x účinností xx 1.8.1950

87/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Sb., xxxxxxx xxxxx správní

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx správní)

s účinností xx 1.8.1950

64/1951 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxxx x znárodnění obchodních xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.7.1951, s výjimkou xxxxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.1948

3/1953 Xx., o podnicích xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.