Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
120/48 Sb.
ODDÍL I. Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
ODDÍL II. Náhrada §8
ODDÍL III. Národní podniky a jejich organisace §9 §10 §11
ODDÍL IV. Přechodná ustanovení §12 §13 §14
ODDÍL V. Ustanovení trestní §15 §16 §17 §18 §19
ODDÍL VI. Účinnost a provedení §20
Xxxxx I.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Dnem 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx převážně obchodují xx xxxxxx, xxxxx xxxxx osob v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx kdykoliv xx 1. xxxxx 1946 xxxxx 50 xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x podniku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx podniky xxxxx, xxx xx
x) podniky, pro xxx xxxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, x. 118 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, x. 119 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdělkových x xxxxxxxxxxxxx zřízených xxxxx xxxxxx xx xxx 9. dubna 1873, x. 70 x. x., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářských, xx Slovensku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXVII/1875 o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx jimi xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx s Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,
x) xxxxxxx, xxxxx xxx 1. xxxxx 1948 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxx x xxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1948 xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.
(3) Ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§12), xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxx hlášení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxx hlášení xxxx xxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxxxxx vzoru. X xxxxxx musí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx. Hlášení má xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx nepodává xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxxxx připojiti x xxxx své xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitelé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spolupůsobiti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx budou xxxxxxx příslušným ústředním xxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/1991 Sb.

§4
Ustanovení §§8, 8x, §§10 až 13, §§17 x 18 x §§20 až 22 xxxxxx x. 118/1948 Xx., xx xxxxx čl. I xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Sb.
§6
§6 xxxxxx právním předpisem x. 64/1951 Xx.
§7
§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Xxxxx III.
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
§9
§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Xx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1949 Sb.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Sb.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx ustanovení
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Xx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Sb.
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§15
§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Xx., č. 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 86/1950 Sb., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 86/1950 Sb., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Sb. x 89/1950 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 86/1950 Sb., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
Oddíl XX.
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx
§20
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 120/48 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
161/49 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxx podniků
x xxxxxxxxx xx 1.1.49
86/50 Sb.. xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.8.50
87/50 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx)
x účinností xx 1.8.50
88/50 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.50
89/50 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx správním (xxxxxxx xxx správní)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
64/51 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx o znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 30.7.51, x výjimkou ustanovení §4, které nabývá xxxxxxxxx 1.1.48
3/53 Sb., x xxxxxxxxx státního xxxxxxx
x účinností xx 1.1.53
105/90 Xx., x soukromém xxxxxxxxx občanů
s xxxxxxxxx xx 1.5.90
455/91 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.