Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
120/48 Sb.
ODDÍL I. Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
ODDÍL II. Náhrada §8
ODDÍL III. Národní podniky a jejich organisace §9 §10 §11
ODDÍL IV. Přechodná ustanovení §12 §13 §14
ODDÍL V. Ustanovení trestní §15 §16 §17 §18 §19
ODDÍL VI. Účinnost a provedení §20
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx x xxxxxxx zaměstnaných xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 počtu 50 xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxx xxxx x podniku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx
x) podniky, xxx xxx platí zákon xx dne 28. xxxxx 1948, x. 118 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o znárodnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, x. 119 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zasilatelství,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdělkových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a hospodářských, xx Slovensku xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §§223 x xxxx. zák. xx. XXXXXX/1875 x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1948 xxxx ministr xxxxxxxxx obchodu x xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx slyšení pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx, které xxx 1. ledna 1948 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 31. prosince 1948 xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určí, xxxxx podniky xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zatím xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku (§12), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vzor vyhlásí xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x Úředním listě. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx x xxxx budou xxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxxxx připojiti x xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Dosavadní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 x xxxx osoby xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx znárodnění, pokud x tomu budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 455/1991 Xx.

§4
Xxxxxxxxxx §§8, 8a, §§10 xx 13, §§17 x 18 x §§20 až 22 xxxxxx x. 118/1948 Xx., xx xxxxx xx. I xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx upravené xxxxx zákonem.
§5
§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Oddíl XX.
Xxxxxxx
§8
§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
Oddíl XXX.
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
§9
§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním předpisem x. 161/1949 Xx.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Sb.
Oddíl XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Xx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 64/1951 Xx.
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§15
§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Sb.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Sb., x. 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Sb., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Sb.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1950 Sb., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx
§20
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1948; xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 120/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1948.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
161/49 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.49
86/50 Xx.. xxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.50
87/50 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
88/50 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
89/50 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx správním (xxxxxxx xxx správní)
x účinností od 1.8.50
64/51 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňují xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků
x xxxxxxxxx xx 30.7.51, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, které nabývá xxxxxxxxx 1.1.48
3/53 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.53
105/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.90
455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.