Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
114/48 Sb.
Čl. I. Znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů
Čl. II. Změny a doplnění dekretu č. 100/1945 Sb.
Čl. IV. §1 §2

Čl. X
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§1
(1) Dnem 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
1. podniky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rašeliny;
2. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, anhydritu, sklářského xxxxx, formovacího xxxxx, xxxxx x ložiska xxxxxx xxxx;
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx na xxxxx;
4. strojní xxxxxxxxx x kapacitou xxxxxxx xxxxx xxxxx tun xxxxx;
5. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx ser, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxx, xxxxx i přípravy xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x výrobu xxxxxxxxx;
6. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo léčebných xxxxxxxxx, nástrojů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx;
8. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;
9. xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx;
10. xxxxxxx, xxxxx druhem, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx;
11. xxxxxxxxx drahých xxxx;
12. xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 26. června 1947, x. 128 Xx., jímž xx xxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x radiolektrickými zařízeními;
13. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krystalů;
14. podniky xxx výrobu šroubů, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx upevňovadel;
15. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx;
16. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x polomontovaných xxxxxx, xxxxxx konstrukcí xxxx xxxxx;
17. xxxx xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx osmihodinovém xxxxxxx;
18. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výrobu xxxxxxx xxxx xxxxxxx kusů xxxxxxxxxxx výrobků;
19. podniky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
20. podniky xxx xxxxxx xxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxx;
21. xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
22. xxxxxxxxx, jirchárny x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zabývají též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
23. xxxxxxx xxx xxxxxx dřevoviny nebo xxxxxxx;
24. xxxxxxx xxxxxxxx xx zařízením xxx xxxxxxxxxxxx výrobu xxxx xxxxxxx x deseti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx všeho xxxxx;
25. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se na xx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x vyloučení xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1946 xxxxxxxx xxxx. Xxx zjišťování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxx xx xx, xxx pracují xxxx xxxxxxxxx, zejména též xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, č. 1 xx 24 xxxxxxxxx xxxx xx xxx 1. xxxxx 1948.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx na:
a) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výdělkových a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 70/1873 x. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXXXX/1875, o xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx jimi přímo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1948 xxxx ministr xxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx dne 1. xxxxx 1948 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1948 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx ministr xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx znárodnění, při xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xx xxxxxx zastavili, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx provozování xxxx xx veřejném zájmu.
(4) X tom, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podle xx. X, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prozatím xxxxx xxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§8), xxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu xxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxx průmyslu x Xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, které x xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průmyslu. Xxxxxxx xx býti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud hlášení xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx povinen připojiti x xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Dosavadní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx znárodněných podle §1 i xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx vyzvány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
§3 xxx xxxxxxxx předpisu x. 105/1990 Xx. xx xxxxxxxxx.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 455/1991 Xx.

§5
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. X xx 27. xxxxx 1945 v xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx opatření, kterým xx znárodněný xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx správy.
(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx podniky xx znárodňují podle xx. X, pokud xxxx uzavřena v xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx platná xxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6
(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; platí x xx ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx nestanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. X, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx přečin xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x) xx 5. xxxxxx 1945 xxxxx xxxxxx x. 50/1923 Xx., na xxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx jej měnících x doplňujících, xxxx xxxxxx č. 231/1948 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) podle §43 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx č. 15/1947 Xx., o xxxxxxx černého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx x. 27/1947 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx x. 165/1946 Xx., o trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx odpovídající Xxxxx.

§7
Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslu xx xxxxxxx znárodněného xxxxx xx. X xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx majetek xxxxxx svěřen do xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx určenou xxxxx §6 xxx přenechati xxxxx právnickým xxxxxx.

§8
Pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§4, 5, 5x, 37, 38, 40, 41 x 43 xx 47 dekretu x. 100/1945 Xx., xx xxxxx předpisů xxx měnících a xxxxxxxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x. 100/1945 Xx.
Xxxxxx č. 100/1945 Xx. xx xxxx a doplňuje xxxxx:
1. §1, xxxx. 1, x. 1 xxx:
"1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx horního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, báňská xxxxxxxxx podle §5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x práva xxxxxxxx xxxxxxx podle §1, xxxxxxx X, xxxxxx XXX xxxxxxxxx soudních xxxxxxxx x xxxx 1861, xxxxxxxx na Xxxxxxxxx;".
2. §1, xxxx. 1, č. 7 xxx:
"7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výzbroje, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které označí xxxxxxx průmyslu v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;".
3. §1, odst. 1, x. 9 xxx:
"9. xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx nerostů, xxxxx i podniky xxx výrobu cementu xxxx xxxxxxxxxxx pojiv;".
4. §1, odst. 1, x. 13 xxx:
"13. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;".
5. §1, xxxx. 1, x. 14 xxx:
"14. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výroba xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx 200 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;".
6. §1, odst. 1, x. 17 xxx:
"17. xxxxxxx xxxxxxxx x více xxx 150 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;".
7. V §1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx započítávají xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx pracují xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x více xxxxxxxx se x xxxxx zaměstnanců v xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx."
8. X §1 xx dosavadní xxxxxxxx 2, 3 a 4 označují xxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §1, xxxx. 3, xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
10. Xxxxxxx §1, xxxx. 4, xxxx. x) x x) xxx:
"x) xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx znárodnění. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §1, xxxx. 1, x. 1,
"x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s ministrem xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, vyloučí xx znárodnění, xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, aby jej xxxxxx zastavil, xxxxxxx xx vláda usnesla, xx xxxx další xxxxxxxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxx."
11. Xxxxxxx §1, xxxx. 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx listě, které xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx."
12. §2 xxx:
"Xxxxx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §1, xxxx. 1 xx xxx 27. xxxxx 1945, znárodňuje xx takový xxxxxxx xxxx, xxxxx určí xxxxxxx průmyslu, na Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 5."
13. §3 xxx:
"Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx provozovati bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1. x. 1 xx 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19 a 27 xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx vláda xxxx právo přenésti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx."
14. §4 xxx:
"(1) Znárodněním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx
x) nemovitostí, xxxxx, zařízení, ložisek x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) příslušenství xxxxxxx xxxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, živnostenská xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx a xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx knížky, xxxxxxxxx a pohledávky,
x) jiných xxxxxxxxx x práv, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx určen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxxxxxxx x provozovacích xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobků, xx xxxxxxxxxx týká xxx, patří-li vlastníku xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 2 x 3:
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářský xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Náleží-li xxxxxxxxxx xxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xx akcie, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obmezeným xxxx těžařstvu, znárodňuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx stejném rozsahu xxxxxxx koncernové, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xx které mají xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, může vyjmouti xx znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, majetkové xxxxxxx nebo práva, xxxxx jich není xxxxxxxx třeba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx uložiti xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx a obchodu. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx znárodnění xxxxxxx xxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx ze dne 13. xxxxx 1928, x. 8 Sb., x řízení xx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx řízení)."
15. §5, xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxx (§§12 a xxxx.), xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxxx, nevstupuje národní xxxxxx, do xxxxxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dávky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx důchodová, xxxxxxx xxxxxxxxx, daň xxxxxxx xxxxx vybíraná, xxx z majetku xxxxx vládního xxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx x majetku, xxxxxxxxx dávky podle xxxxxx ze xxx 15. května 1946, x. 134 Sb., x dávce z xxxxxxxxxxx přírůstku x x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, x. 185 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dávce x nadměrných přírůstků xx majetku. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx osobních xxxx x xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxx x opatřením xxxxx §12, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dále určí x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pověřenců průmyslu x xxxxxxx a xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx patřících k xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §12, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx nepokládají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx."
16. Xxxxxxxxxx §5, xxxx. 3 xx zrušuje.
17. §5, xxxx. 4 xx označuje xxxx odstavec 3 x xxx:
"(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§12) xxxx neručí, xxx když xxxxx x xxxxxx závazků xxxxx §5x."
18. Xx §5 xx xxxxxxx xxxx §5a xxxxxx xxxxx:
"(1) Xxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xx lhůtě soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx takto:
x) xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx věřitelů na xxxxxxxxx věcí x xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxx začleněné xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) nedotčeny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z nároků xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxx jsou kryty xxxxxxxx této věci;
x) ostatní závazky, xxxxx xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)] xxxxxxx plně xxxxx rozdílem mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx takovéto xxxxxxx xx pokládají xxxx xxxxxxx uvedené xxx písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tam xxxxxxxx;
x) xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do čtyř xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx třídy xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx konkursního xxxxxx náležejí xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx téže xxxxx mají mezi xxxxx xxxxxx pořadí.
(4) Pokud závazky xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 působí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnosti xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, na exekuční x konkursní řízení x na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx věřitelů."
19. §7, xxxx. 1, xxxx. x) zní:
"x) osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, demokraticko-republikánské xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx německé xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx které x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 dekretu xxxxxxxxxx republiky xx xxx 19. xxxxxx 1945, x. 16 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pomahačů x x mimořádných xxxxxxxx soudech) nadržovaly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Československé xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nepřátelsky k Xxxxxxxxxxxxxx republice xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx."
20. §7 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. X, §6, xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1948 Xx."
21. §7, xxxx. 3 x 4 xxx:
"(3) Nedostane-li xx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poměrná xxxx xxxxxxx osobám xx xx xxxxxxxxxx zúčastněným, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxx zanedbání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx dozoru na xx x xxxxx xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx v xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; xxxxxx xx xxxxx xx účasti, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spolehlivým.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek xxx xx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx x době xx 29. xxxx 1938 osobám spadajícím xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx 3 x xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx neposkytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx."
22. §7, xxxx. 5 x 6 zní:
"(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxxx xxxxxx nebo zcela xxxxxxx.
(6) X xxx, xxx fysická xxxx právnická xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx 3, xxxxxxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Slovensku též xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx."
23. §8, xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx smyslu §5x, odst. 1, xxxxxxxx xx znárodněný xxxxxxx xxxxxxx."
24. §8, odst. 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxx náhrady xx xxxxxxxx stav znárodněného xxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x závazků x xxxx x xxxxx xxx náležejících. Xxxxxxx xx rovná obecné xxxx majetku, xxxxxxxxx xxxxx úředních cen xx dni znárodnění, x xxxx-xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxx. Ministr průmyslu xxxx xxxxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx obecné xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-"
25. X §8 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx:
"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x ministrem financí xxxxxxxxxxx x prostředků Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx."
26. §9, xxxx. 4 xxx:
"(4) O použití xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §7, xxxxx ustanovení §5, xxxx. 2, x. 2 zákona xx xxx 11. xxxxxx 1948, č. 51 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxxxxxxxxxxx."
27. §10, xxxx. 1 xxx:
"(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx."
28. §11, xxxx. 1 xxx:
"(1) Svazkům xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávy, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx peněžnictví, které xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxx náhradu poskytnouti xxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§9). Xx xxxxxxxxxx příspěvku není xxxxxx xxxxx."
29. §12 xxx:
"(1) X majetkových podstat xxxxxxxxxxxx podniků, x xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxx xxxxxx konfiskací xxxx xxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, x jiného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xx začlení xx xxxxxxxxx podniku.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) závod xxxxxxxxx podniku.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odštěpného (vedlejšího) xxxxxx xx vyhlásí x Úředním xxxxx.
(4) Ministr xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x financí, xxxxxxxx x národních podniků xxxxxxxxxx majetkové xxxx x xxxxx, nepotřebuje-li xxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxx, x přenechati xx v dohodě x xxxxx příslušným xxxxxxxxx x začlenění xx xxxxxxx, ústavů xxxx zařízení, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 25. xxxxx 1945, x. 108 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pokud xxx o majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx xx xxx 16. května 1946, č. 128 Xx., x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nesvobody x x xxxxxxxx x xxxx neplatnosti x z jiných xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx osidlovacího úřadu.
(6) Xxxxxx majetkových xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxx ministerstvo průmyslu x xxxxxx s xxxxxxxxxxx úřadem a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx Slovensku též xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přídělu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx."
30. §13 xxx:
"(1) Národní xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x obchodnících xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Od xxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1, xxxx. 2, písm. x) xxxxxx ze xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx čemž xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 a §17, xxxx. 1 téhož xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx stát na xxxxxxx podnik převede, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nebo později, xx x xxxxxxxx xxxxxxx ocení podle xx. 29 x 31 obchodního xxxxxx, xx Slovensku xxxxx §§26 x 28 xxx. čl. XXXXXX/1875. Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při jeho xxxxxxx, tvoří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx, xx xxxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx majetek mu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §12, xxxx. 3."
31. §14 xxx:
"Xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4, xxxx. 5, jednotlivě xxxx nespadají xxx xxxxxxxxxx §1, xxxx. 1 xxxx §4, xxxx. 4 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, přenechati xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8."
32. §15, odst. 2 zní:
"(2) Xxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx &xx;&xx;xxxxxxx xxxxxx&xx;&xx;."
33. §17 zní:
"(1) Na návrh xxxxxxxxx podniku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx dekret.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí obdobně x xxxxxxxxx přechodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx podnik v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxxxx letecký, xxxxxxxx x xxx.).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, která xx xxxxx byla xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§16, xxxx. 2, xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx jiných xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx oznámí předmět xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§145 ž. x. x §242 x. x.), xxxxx xxx xxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx předpisy, xxxxx x v jakém xxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řádu (živnostenského xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x doplňujících, xxxxxxx xxxxx nařízením."
34. §18, xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přebytky xxxxx xxxxxxx Fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx."
35. §19 xxx:
"X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřídí vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ústřední xxxxxx. Xx Xxxxxxxxx zřídí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx průmyslu, xxxxxxx xx slyšení pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§12 xx 18 a 20."
36. §20, xxxx. 1 zní:
"(1) Xxxxxx národního xxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Působnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§33)."
37. §20, xxxx. 2, xxxx prvá xxx:
"Xxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx."
38. §20, xxxx. 5 zní:
"(5) Není-li xxxxxxxx xxxx xx-xx zaneprázdněn, xxxxxxxx jeho působnost xxx osobní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."
39. §21 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) zaměstnanců, xxxxxxx x xxxxxx středu, x osoby jmenované xxxxxxxxx orgánem, xx Xxxxxxxxx oblastním orgánem, xxxxxxxxxxxxx svazky lidové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Volbu a xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx býti xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Členy xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) ústředního x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu, xxxxx xxx x xxxxx představenstva (náhradníky) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxx představenstva (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx x ústředního x xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx výjimku. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vědomosti x xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a národně xxxxxxxxxx x zachovalý.
(4) Člen xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) národního podniku x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnik, jehož xxxxxxxxx jest x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx představenstva (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku xxxxx ústřednímu xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (náhradníci) xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx xxxxx xxxxx ministru xxxxxxxx."
40. §22 xxx:
"(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx slyšení Xxxxxxxx rady xxxxxx x příslušných zájmových xxxxxxxxxx průmyslu. Xx Xxxxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx ředitele národního xxxxxxx (náměstky) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx oblastního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx organisace xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx (xxxxxxxx) národního xxxxxxx vzdává své xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx stává xxxxxxx. Jsou-li x xxxxxxxx podniku xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx z xxx jeho zaměstnanců.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) jmenuje a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace. Xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence průmyslu x obchodu, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx účinným.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x odvolává xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx průmyslu, učiněný xx slyšení Xxxxxxxx xxxx odborů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx ministr xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx (náměstkem) xxxx xxxx toliko xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxx, xxxxx musí xxxx xxxxxxx vědomosti x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx (xxxxxxxx) nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, funkci xxxx xxxxx činnost, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx národního xxxxxxx, xxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xx něm xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu, xxxxx i ředitel (xxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxx ministru xxxxxxxx, xx bude svědomitě xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxx. Xx Xxxxxxxxx slíbí ředitel (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřenci průmyslu x obchodu.
(7) Xxxx slibu xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx dnem, xxx xxx xxxxxxx, nebo xxxx, kdy xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxx předčasně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx náležely, xxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xx jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx nevztahují xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx závodního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnanců na xxxxxxxx místa, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, platové x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblastních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x ředitelů xxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxx (náměstka) x xxxxxx xx obchodního (xxxxxxxxx) rejstříku. Ředitel (xxxxxxxx) xx učiniti xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podpis x ověřené xxxxx. Xx podnik se xxxxxxxxx xxx, xx x vytištěnému xxxx xxxxxxxx napsanému znění xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx."
41. Za §22 xx xxxxxxx xxxx §§23 až 32 xxxxxx znění:
"§23
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x financí, xxxx x majetkových podstat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejich částí xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podniku.
(2) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, určí xxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivý xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.
(3) Ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx národní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx podnik, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx xxxx, který xxxxxxx průmyslu vyhlásí x Xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx orgány.
§24
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx zříditi xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kapitálovými xxxxxxxxx xxxx výhradně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxx začleněny xx xxxxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Začleňuje-li xx majetková xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu, xx xxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán), xx xxxxxxx stanoví, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx přecházejí.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxxx předcházejících xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx pověřence průmyslu x xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
§25
Zrušení národního xxxxxxx (§23) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §24, xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§26
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x obchodu a xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx ministr průmyslu x Úředním xxxxx.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx obchodního (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se schválením xxxxxxxx xxxxxxxx uděleným x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx likvidátora xxxxxxx průmyslu, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxxx průmyslu x likvidátora oblastního xxxxxx xxxxxxx průmyslu xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx průmyslu xxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx do obchodního (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx.
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx likvidujícího xxxxxxxxx xxxxxxx. Obmezení jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Likvidátor xx xxxxxxx svůj xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx v ověřené xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx firmu xxx, xx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo natištěnému, xxxxxxx svůj xxxxxx x dodatkem "likvidátor".
§29
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xx plnění svých xxxxxxxxxx.
§30
(1) Xxxxxxxxxx ukončí běžné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x zpeněží xxxx xxxxxxx majetek, xxxxx x něm xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx průmyslu x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. X ukončení xxxxxxxxxxxx obchodů může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx, aby xx 6 měsíců přihlásili xxx xxxxxxxxxx. Částky xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nedospělých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvede xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx knihy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústřednímu, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxx oblastní orgán, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxx uloženy xx xxxxxxxxx místě a xxxxxxxxx po xxxxx xxx od skončení xxxxxxxxx.
§31
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx neupraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx tyto podniky xxxxxxx.
§32
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyjmouti xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vláda neupraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx."
42. §23 xx xxxxxxxx jako §33 x xxx:
"Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx podnicích x xxxxxxxxxx a oblastních xxxxxxxx, zejména x xxxxxx správě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, x kontrole, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx národních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu x poměru x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx podniků)."
43. §24 se označuje xxxx §34.
44. §25 xx xxxxxxxx xxxx §35 x xxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx:
"(2) Pokud tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx byli x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zaopatřovací xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13, odst. 3).
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovní x platové xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx dne xxxxxxxx podniku (§13, xxxx. 3) v xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služebním xxxxxx."
45. §26 xx xxxxxxxx xxxx §36.
46. §27 xx xxxxxxxx xxxx §37 x jeho xxxxxxxx 1 a 3 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§12), jest xxx, xxxx náležel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, u právnických xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx odpovědností vésti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, x. 5 Xx., x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx nesvobody x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot Xxxxx, Maďarů, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. n. XXX, x národní xxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx vésti xxxxxxxxxx správu a xxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu."
47. §§28 a 29 xx xxxxxxxx xxxx §§38 x 39.
48. §30 xx označuje xxxx §40 x xxx:
"Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx k zápisu xx veřejných xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, potřebné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx daní, xxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx než národní xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx ukončovaných xxxxxxxxxxxx podle §30."
49. Xx §40 xx xxxxxxx xxxx §41 xxxxxx znění:
"(1) Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx (§13, xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx základu pro xxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zvláštní xxxx xxxxxxxxx a xxxx rentové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Znárodněný xxxxxx xx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poplatníka xxxx x obratu xx xx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 vyhláška x Úředním xxxxx."
50. Za §41 xx vsunuje xxxx §42 xxxxxx znění:
"(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Fond xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8, xxxx. 2.
(2) Ministr xxxxxxxx může v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx převedly xx Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své vázané xxxxxx.
(3) Vláda xxxx, xxx xx xxxxxxx zůstatek vzájemných xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx."
51. §§31 až 36 xx xxxxxxxx xxxx §§43 až 48.
Čl. XXX
Xxxxxxxxxx §4, xxxx. 6 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. ve xxxxx xx. II xxx obdobně užíti x xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. XX zákona ze xxx 7. dubna 1948, č. 79 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx ze xxx 16. května 1946, x. 128 Sb., x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx neplatnosti x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx znárodněný nebo x takový jiný xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx neplatného xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zásahu x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výroku xxxxx xx. XX, xxxx. 1 zákona č. 79/1948 Sb., xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Xx. IV
§1
Xxxxxxx průmyslu xx zmocňuje, xxx xxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx dekretu č. 100/1945 Xx., jak xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. II tohoto xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxx čl. I x čl. II, č. 13, 31, 32, 38 x 39, x. 40, pokud xx xxx xxxx xxxxxxxxxx §22, odst. 1 xx 6 x 8 xx 10 xxxxxxx č. 100/1945 Xx., č. 41 xx 43 x 45 až 47 xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948, xxxxxxxxxx čl. II, x. 1 xx 12, 14 až 30 x 33 až 37, x. 40, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx §22, xxxx. 7 xxxxxxx x. 100/1945 Sb., x. 44 x 48, x. 49, xxxxx jde x xxxxxxxxxx §41, odst. 1 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., č. 50 a 51 xxxx 27. října 1945 x ustanovení čl. II, č. 49, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx §41, odst. 2 dekretu č. 100/1945 Xx., a xxxxxxxxxx čl. III x IV dnem vyhlášení.
(2) Xxxxx zákon xxxxxxx ministr průmyslu x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xx. Beneš x. x.
Gottwald x. x.
Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 114/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 2.6.1948.
Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
106/50 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.50
105/90 Xx., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.90
455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.