Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
114/48 Sb.
Čl. I. Znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů
Čl. II. Změny a doplnění dekretu č. 100/1945 Sb.
Čl. IV. §1 §2

Čl. X
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

§1
(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, anhydritu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx písku, xxxxx i ložiska xxxxxx hmot;
3. xxxxxxx xxx zpracování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx na xxxxx;
4. xxxxxxx štěrkovny x xxxxxxxxx nejméně xxxxx tisíc tun xxxxx;
5. podniky pro xxxxxx chemicko-farmaceutickou xxxx xxxxxxxxxxxxxx, výrobu xxxxx xxxx xxx, x xxxxxxxx laboratoří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ústavů, zdravotních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x výrobu xxxxxxxxx;
6. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nástrojů xxxx xxxxxxxx užívaných převážně xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. xxxxxxx xxx xxxxxx ampulek;
8. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;
9. xxxxxxx pro xxxxxx mýdla;
10. xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx x oboru výroby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;
11. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
12. xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx zákona xx xxx 26. xxxxxx 1947, x. 128 Xx., xxxx se xxxxxxxx živnosti radiotechnická, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x radiolektrickými xxxxxxxxxx;
13. xxxxxxx pro broušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
14. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, matic xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
15. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx;
16. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxx dílců;
17. xxxx xx zařízením o xxxxx xxxxxxxxxx pořezu xxxxxxx deseti plm xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
18. cihelny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx alespoň xxxx milionů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
19. xxxxxxx xxx xxxxxx technického xxxxxxxxx;
20. podniky xxx xxxxxx xxxx úpravu xxxxxxxxxxx plynů;
21. podniky xxx xxxxxx fotografického xxxxxxxxx;
22. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx kožedělné xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zabývají xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx;
23. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx;
24. xxxxxxx xxxxxxxx xx zařízením xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, při čemž xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxx;
25. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x znárodnění xxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx počet xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1946 padesáti xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxx osob, x xxxxxxx zaměstnaných xxxx činných xxx xxxxxx na to, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x. 1 xx 24 xxxxxxxxx stav xx xxx 1. xxxxx 1948.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx na:
a) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, výdělkových a xxxxxxxxxxxxx, zřízených xxxxx xxxxxx x. 70/1873 x. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, na Slovensku xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXVII/1875, o xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxx ministr průmyslu x dohodě s Xxxxxxxx radou xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) podniky x xxxxxx, xxxxx dne 1. xxxxx 1948 xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x byly xxxx xxxxx provozovány, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx,
x) podniky x xxxxxx, které ministr xxxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu x financí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxx vlastníkům (xxxxxxxxxxxxxx) nařídí, aby xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx jejich xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zájmu.
(4) X xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle čl. X, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx vésti xxxxxx znárodněného podniku xxxx majetku (§8), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož vzor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx musí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průmyslu. Xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx připojiti x xxxx své xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §1 i xxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx při sestavování xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx vyzvány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
§3 xxx xxxxxxxx předpisu x. 105/1990 Xx. xx xxxxxxxxx.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 455/1991 Sb.

§5
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonal xxxxxxxx xxxxxxx znárodněného xxxxx xx. X xx 27. říjnu 1945 v xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zavléci xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx ode xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx znárodněný majetek xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx správy.
(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx. I, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx měsíců xxxxx dnem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx jen, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6
(1) Xx majetek xxxxxxxxxx xxxxx xx. X tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xx ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., xx znění xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. X, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náleží osobám xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx budou právoplatně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx
x) po 5. xxxxxx 1945 podle xxxxxx x. 50/1923 Xx., na xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících, xxxx xxxxxx x. 231/1948 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx §43 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících, xxxx
x) xxxxx zákona x. 15/1947 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pletich, xxxx
x) xxxxx zákona x. 27/1947 Xx., x trestní xxxxxxx xxxxxxxxx dvouletého xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo
e) podle xxxxxx x. 165/1946 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx národní xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

§7
Xxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. X xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx s ministrem xxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pravomoci xxxxxx xxxxxxxx, xxx o xxx učinil xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo za xxxxxxx xxxxxxx podle §6 jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám.

§8
Xxx znárodnění podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx z něho xxxxxxxxxxx platí ustanovení §§4, 5, 5x, 37, 38, 40, 41 a 43 xx 47 dekretu x. 100/1945 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících a xxxxxxxxxxxx.
Čl. XX
Xxxxx a doplnění xxxxxxx č. 100/1945 Xx.
Xxxxxx č. 100/1945 Sb. se xxxx x doplňuje xxxxx:
1. §1, xxxx. 1, x. 1 zní:
"1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x práva xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxxxxxx horního xxxxxx x xxxxx majitelů xxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxx X, xxxxxx XXX xxxxxxxxx soudních xxxxxxxx z xxxx 1861, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx;".
2. §1, xxxx. 1, x. 7 xxx:
"7. xxxxxxx zbrojního průmyslu, xxxxx svým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměřením xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx průmyslu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obrany;".
3. §1, xxxx. 1, x. 9 zní:
"9. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, asbestu, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx jílů xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx keramických hlin, xxxxxxx xxxxxx nerostů, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx cementových pojiv;".
4. §1, odst. 1, č. 13 xxx:
"13. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx keramiky, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a těžba xxxxxxx x více xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;".
5. §1, xxxx. 1, x. 14 xxx:
"14. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výroba xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx 200 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru stavů xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;".
6. §1, xxxx. 1, x. 17 zní:
"17. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx než 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;".
7. V §1 xx vsunuje xx odstavec 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx znění:
"(2) Xx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xx započítávají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx udává xxxxxxxxxxxx xxx výrobního xxxxxxxx, připočítávají xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx."
8. V §1 xx dosavadní odstavce 2, 3 x 4 označují xxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5.
9. Xxxxxxxxxx nynějšího §1, xxxx. 3, xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
10. Nynější §1, xxxx. 4, xxxx. x) x x) xxx:
"x) který xxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1, x. 1,
"x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx, vyloučí xx znárodnění, xxx xxxx xxxxxxxxx (provozovateli) xxxxxx, xxx xxx xxxxxx zastavil, protože xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx další xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zájmu."
11. Xxxxxxx §1, odst. 5 zní:
"(5) Xxxxxxx průmyslu, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx doručení x Xxxxxxx listě, xxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx znárodněny."
12. §2 xxx:
"Splní-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1 xx xxx 27. xxxxx 1945, znárodňuje xx xxxxxx majetek xxxx, který xxxx xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 5."
13. §3 xxx:
"Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §1, xxxx. 1. x. 1 xx 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19 x 27 xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx návrh ministra xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, může xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx."
14. §4 xxx:
"(1) Znárodněním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x znárodněnému xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx
a) xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx movitosti x xxxxx (licence, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, vzorky, xxxxx xxxxx a xxx.), xxxxxx, cenné xxxxxx, xxxxxxx knížky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, slouží-li xxxx xx-xx xxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Patentů a xxxxx, xxxxxxx surovin, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, polotovarů, rozpracovaných x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Spolu x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 2 x 3:
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx náležející xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx,
x) veškeré xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx znárodněným xxxxxxxxxxx xxxxx, x když xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společnosti x xxxxxxx obmezeným xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx koncernové, x xxxxxxx jim xxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xx které mají xxxxxxxxxxx vliv.
(6) Xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, majetkové xxxxxxx nebo práva, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národního xxxxxxx, x ponechati xx xxxxxxxxxxx vlastníku, xxxxxxx xxxx zároveň uložiti xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx zřídí xx xxxxxxxx národního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx znárodnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx řízení)."
15. §5, xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxx (§§12 x xxxx.), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetková xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx znárodněného xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx majetková xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx začleněno. Xx závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx bývalého xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx, xx ně xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxx důchodová, xxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx xxxxx vybíraná, xxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, č. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 15. xxxxxx 1946, x. 134 Xx., x xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxx 1947, x. 185 Sb., x xxxxxxxxx jednorázové xxxxx x xxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx majetku. Způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx ministr financí xxxxxxxxx x Úředním xxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ministr průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence průmyslu x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §12, do kterých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ministr xxxxxxxx xxxx xxxx x dohodě s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatám, xxxxxxxxxx xxxxx §12, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx patřící x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx nepokládají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přesahují bilanční xxxxxxx jiného než xxxxxxxxxxxx majetku."
16. Xxxxxxxxxx §5, xxxx. 3 se zrušuje.
17. §5, xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x zní:
"(3) Xx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstat (§12) xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a."
18. Xx §5 se xxxxxxx nový §5x xxxxxx znění:
"(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata ke xxx převzetí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, aby xx xxxx obecné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předlužené xxxxxxxx ke dni xxxxxxxx upravil xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x této xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx možnostem národního xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx povinni xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; neučiní-li xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx národnímu podniku xxxxxxxx.
(3) Úprava xxxxx odstavce 1 xx provede takto:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx znárodněného podniku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx nároky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nároků xxxxxxxx, xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx této věci;
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnotou xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pokládají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxx uvedeným;
x) xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx čtyř xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx čtvrté xxxxx xxxxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xx xxxxx xxxxx. Závazky téže xxxxx xxxx xxxx xxxxx stejné pořadí.
(4) Pokud xxxxxxx xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, nepůsobí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Úprava xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 působí toliko xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Zákonem xxxxx xxxxxx podrobné předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x řízení xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, x xxxx účincích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xx exekuční x xxxxxxxxx xxxxxx x xx práva xx xxxxxxxx uspokojení x o způsobu, xxx xx zjišťují xxxxxx věřitelů."
19. §7, xxxx. 1, xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx x právnickým, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, samostatnosti, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx státní xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby svésti xxxxxxx, záměrně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx německé xxxx maďarské xxxxxxxx xxxx které x xxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx (§18 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. června 1945, č. 16 Xx., x potrestání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) nadržovaly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Československé xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx nepřátelsky x Xxxxxxxxxxxxxx republice xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx národu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx."
20. §7 xxxx. 2 zní:
"(2) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. I, §6, xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1948 Sb."
21. §7, xxxx. 3 a 4 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx-xx xx za xxxxxxx xxxxxxx osobě právnické, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, zejména xxxxx xxx xxxxx přičítati xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx správy xxxx xxx xxxxxx xx xx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; přitom xx xxxxx na účasti, xxxxx jsou pod xxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spolehlivým.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx znárodněný xxxxxxx xxx xx účasti xx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 29. září 1938 osobám spadajícím xxx ustanovení xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx 3 x xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx."
22. §7, xxxx. 5 a 6 xxx:
"(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx osob, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, poskytuje xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) X xxx, xxx fysická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě s xxxxx příslušným ministrem, xx Xxxxxxxxx též xx slyšení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx."
23. §8, odst. 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx §5x, odst. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx."
24. §8, xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x závazků x xxxx v xxxxx xxx náležejících. Náhrada xx xxxxx obecné xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx těchto xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxx. Xxxxxxx průmyslu xxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx ceny x ocenění xxxxxxx xxx výpočet náhrady xxxxx tohoto xxxxxxxxxx-"
25. V §8 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 nový xxxxxxxx 4 tohoto xxxxx:
"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx."
26. §9, xxxx. 4 xxx:
"(4) O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx náhrada osobám xxxxxxxx x §7, xxxxx xxxxxxxxxx §5, xxxx. 2, x. 2 zákona ze xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx."
27. §10, odst. 1 xxx:
"(1) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx také xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx."
28. §11, xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxx správy nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též po xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenců, xxxx xxxxxxx poskytnouti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx (§9). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx nárok."
29. §12 xxx:
"(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, x xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx státu, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x prostředků Xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx podniku.
(3) Xxxxxxx národního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(4) Ministr průmyslu xxxx x xxxxxx x ministrem financí, xx Xxxxxxxxx xxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x financí, vyjmouti x národních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, nepotřebuje-li xxxx národní podnik xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx, x přenechati xx x xxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ústavů xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx ministru xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx, jde-li x majetkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 25. xxxxx 1945, x. 108 Xx., x konfiskaci xxxxxxxxxxxxx majetku a Xxxxxxx národní xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx xx xxx 16. května 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx nesvobody x o xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx slyšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedená x odstavci 5, xxxx ministerstvo průmyslu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadem x Xxxxxx národní obnovy, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx pověřenectva xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx."
30. §13 xxx:
"(1) Národní xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx ve smyslu xxxxxxx ustanovení. Jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx x podnicích veřejně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx změnami a xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1, xxxx. 2, xxxx. x) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., x poplatkovém xxxxxxxxxxx, při xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx ustanovení §8 x §17, xxxx. 1 téhož xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx stát xx xxxxxxx xxxxxx převede, x závazky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxx ocení xxxxx xx. 29 x 31 obchodního xxxxxx, xx Slovensku podle §§26 x 28 xxx. xx. XXXXXX/1875. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx §12, xxxx. 3."
31. §14 xxx:
"Xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx podle §4, xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx §1, odst. 1 xxxx §4, xxxx. 4 x xxxxxx se x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx společenstvům výdělkovým x hospodářským (družstvům) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx podle §8."
32. §15, xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx >>národní xxxxxx&xx;&xx;."
33. §17 xxx:
"(1) Xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx začleněné xxxxxxxxx podstaty na xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x seznamech (vodní xxxxx, rejstřík xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx.).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx byla xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§16, xxxx. 2, xxxx. x)] podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řádu (živnostenského xxxxxx) xxxx jiných xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§145 x. x. x §242 x. x.), xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předpisy, jakož x x xxxxx xxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízením."
34. §18, xxxx. 2 xxx:
"(2) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství."
35. §19 xxx:
"X xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx návrh ministra xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxxxx zřídí xxxxx na xxxxx xxxxxxxx průmyslu, učiněný xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxx orgánech platí xxxxxxxxx ustanovení §§12 xx 18 a 20."
36. §20, xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx předsedá. Působnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§33)."
37. §20, xxxx. 2, xxxx xxxx xxx:
"Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx."
38. §20, xxxx. 5 xxx:
"(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx-xx zaneprázdněn, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní odpovědností xxxxxxxx."
39. §21 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx jsou zástupci (xxxxxxxx) zaměstnanců, zvolení x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx členů představenstva xxxxxxxxx ministr průmyslu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx kdykoliv xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, učiněný x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.
(3) Xxxxxx představenstva (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx občan, xxxxx xxxxx nepovolí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zkušenosti a xxxx býti mravně, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx funkci xxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx představenstva (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řediteli, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že budou xxxxxxxxx xxxxxx svoje xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zájmy státu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx."
40. §22 xxx:
"(1) Ředitele (xxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku xxxxxxx x odvolává xx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxx představenstvo ústředního xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pověřence xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx organisace xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx (náměstek) národního xxxxxxx vzdává xxx xxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx stává xxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxx podniku xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x xxxx ustanoven x xxx xxxx zaměstnanců.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, ústředního ředitele x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx organisace. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx průmyslu xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, čímž xx xxxxx xxxxxx xxxxx účinným.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx a odvolává xxxxx xx návrh xxxxxxxx průmyslu, xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zájmové xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx stává xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxx toliko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, funkci nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ani nesmí xxxxxxxxxxx jakýkoliv výdělečný xxxxxx, ani xx xx něm xxxxxxxxx.
(6) Ředitel (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku xxxxx ministru xxxxxxxx, xx xxxx svědomitě xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx Xxxxxxxxx slíbí xxxxxxx (xxxxxxxx) národního podniku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(7) Xxxx slibu xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxx a xxxxx se zaměstnancem xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx pracovní xxxxx xxxxxx dnem, kdy xxx xxxxxxx, xxxx xxxx, kdy xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx vzdává xxxxxx. Nedošlo-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx okolností, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx řediteli (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx náležely, kdyby xxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxxxx závodního xxxxxxxxxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxxxx zaměstnanců na xxxxxxxx místa, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu ochrany xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich náměstků x ředitelů xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxx ohlásí xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) rejstříku. Ředitel (xxxxxxxx) xx učiniti xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem nebo xxxxxxx xxxx podpis x ověřené formě. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx tak, xx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podniku připojí xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx."
41. Za §22 xx vsunují xxxx §§23 až 32 xxxxxx xxxxx:
"§23
(1) Ministr xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Slovensku xxx xx slyšení pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x financí, xxxx x majetkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejich xxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxx, xxxx začleniti xxxxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podniku.
(2) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku, vstupuje xx dni xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx majetková xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx průmyslu, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx poměru závazky xx něj xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx pověřence průmyslu x xxxxxxx, stanoví, xxxxx xxxxxxx přecházejí xx xxxxxxx podnik x xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx podnik, xxxxx majetková xxxxxxxx xxxx začleněna xx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx dnem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhlásí x Xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§24
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pověřenců průmyslu x obchodu x xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxx kapitálovými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které jednají x příkazu xxxxxxxxx xxxxxxx; takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxx začleněny do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx (ústřední nebo xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxxxxxxx v odstavci 1, vstupuje xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Začleňuje-li xx majetková xxxxxxxx xx xxxxxxxx národních xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán), po xxxxxxx stanoví, v xxxxx xxxxxx závazky xx xxx přecházejí.
(3) Xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx národních xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx pověřence průmyslu x obchodu xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě.
§25
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§23) nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §24, zapíše xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§26
(1) Xxxx xxxxxxx uvedené v §23 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx průmyslu x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx obchodního (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
(1) Dojde-li xx xxxxxxx národního xxxxxxx, jmenuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uděleným x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje-li xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx průmyslu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx průmyslu xxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx do obchodního (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx.
§28
(1) Xxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nemá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x ověřené xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx ke znění xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx natištěnému, xxxxxxx xxxx xxxxxx x dodatkem "likvidátor".
§29
(1) Likvidátor xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx řádného hospodáře; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxxx x xxxxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxx svých xxxxxxxxxx.
§30
(1) Xxxxxxxxxx ukončí xxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx jinak xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx a xxxxxxx. X ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxx obchody.
(2) Xxxxxxxxxx vyzve věřitele xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, xxx xx 6 měsíců xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvede xxxxxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx likvidace xx xxxxxxxxx knihy x xxxxx zrušeného národního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx oblastní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx místě a xxxxxxxxx po xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§31
Xxxxx xxxx podříditi xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx neupraví xxxxxxxxx odchylně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxx podniky xxxxxxx.
§32
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x dohodě s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx tomuto xxxxxxxx přísluší xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylně xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx."
42. §23 xx xxxxxxxx xxxx §33 x xxx:
"Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnicích x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, hospodaření, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxx zaměstnanců k xxxxxxx, x kontrole, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxxx, x výzkumnictví xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx x poměru k xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)."
43. §24 se xxxxxxxx xxxx §34.
44. §25 se xxxxxxxx xxxx §35 x xxxx odstavce 2 x 3 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx býti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podmínky zaměstnanců x xxxxxxxxxx zaopatřovacích xxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x den převzetí xxxxxxx (§13, xxxx. 3).
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13, xxxx. 3) v xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx."
45. §26 xx xxxxxxxx xxxx §36.
46. §27 xx xxxxxxxx xxxx §37 x jeho xxxxxxxx 1 a 3 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx národní xxxxxx (§12), xxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podnik nebo xxxxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx povolán xx xxxxxxxxxxx, povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dekretu x xxxx řádného xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx republiky xx xxx 19. xxxxxx 1945, x. 5 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x o národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, zrádců x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 5. xxxxxx 1945, č. 50 Xx. x. XXX, x národní xxxxxx.
(3) Osoby, které xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx vésti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nárok na xxxxxxxxxx odměnu z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx pověřenectva xxxxxxxx x xxxxxxx."
47. §§28 x 29 xx označují xxxx §§38 x 39.
48. §30 xx xxxxxxxx jako §40 a zní:
"Xxxxxx jednání, písemnosti, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx knih x rejstříků x xxxxxx úkony, xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x dávek. To xxxxxxx x obchodní xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx osoby xxxx xxx národní xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §30."
49. Xx §40 xx vsunuje xxxx §41 xxxxxx xxxxx:
"(1) Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx (§13, xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho znárodněním.
(2) Znárodněný xxxxxx xx x oboru xxxx z xxxxxx x xxxxxxxx vyrovnávacích xxxxxx postavení poplatníka xxxx x xxxxxx xx do xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx uveřejněna xxxxx §12 vyhláška x Xxxxxxx xxxxx."
50. Xx §41 xx xxxxxxx nový §42 tohoto xxxxx:
"(1) Xxxx národní xxxxxx zatíží Xxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8, xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx naříditi, xxx xxxxxxx podniky xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxx.
(3) Vláda xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx vzájemných xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx."
51. §§31 xx 36 xx xxxxxxxx xxxx §§43 xx 48.
Xx. XXX
Xxxxxxxxxx §4, xxxx. 6 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. ve xxxxx čl. XX xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. XX xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1948, č. 79 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. května 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx zásahů xx majetku xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx znárodněný xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, hledí xx x řízení x xxxxxxx xx xxxxx, které dosáhly xxxxxxxxxxxx výroku xxxxx xx. IV, xxxx. 1 xxxxxx x. 79/1948 Xx., jako xx xxx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx.
Xx. XX
§1
Xxxxxxx průmyslu xx zmocňuje, aby xxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 100/1945 Sb., xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx provedených xxxxxxxxxxxx čl. II xxxxxx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxx čl. I x čl. II, č. 13, 31, 32, 38 x 39, x. 40, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxx §22, xxxx. 1 xx 6 x 8 až 10 xxxxxxx č. 100/1945 Xx., x. 41 xx 43 x 45 xx 47 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1948, xxxxxxxxxx čl. II, č. 1 xx 12, 14 xx 30 x 33 xx 37, x. 40, xxxxx xx jím xxxx xxxxxxxxxx §22, xxxx. 7 dekretu x. 100/1945 Sb., x. 44 x 48, č. 49, xxxxx jde x xxxxxxxxxx §41, xxxx. 1 xxxxxxx x. 100/1945 Sb., x. 50 x 51 xxxx 27. října 1945 x xxxxxxxxxx čl. II, x. 49, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx §41, xxxx. 2 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., x xxxxxxxxxx čl. III a IV dnem xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx zákon xxxxxxx ministr průmyslu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.
Dr. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. r.

Informace
Právní xxxxxxx č. 114/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.6.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
106/50 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.50
105/90 Xx., x soukromém xxxxxxxxx občanů
s xxxxxxxxx xx 1.5.90
455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.