Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.12.1991.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.12.1991 do 25.12.1991.


Hospodářský zákoník

109/1964 Sb.

Hospodářský zákoník

Preambule

Článek I  Článek II  Článek III  Článek IV  Článek V  Článek VI  Článek VII  Článek VIII  Článek IX  Článek X

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava první - Hospodářskoprávní vztahy §1

Hlava druhá §2 §3 §4

Obchodní název (firma) §5 §6 §7

Hlava třetí - Vlastnické vztahy §8 §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Hlava čtvrtá - Organizace §14 §15 §16 §17 §18 §18a §19

Hlava pátá - Právní úkony 

Obecná ustanovení §20

Neplatnost právních úkonů §21 §22 §23

Forma právních úkonů §24 §24a §24b §24c

Podmínky v právních úkonech §24d §24e

Jednání jménem organizace §24f §24g §24h

Smluvní zastoupení §24i §24j §24k

Prokura §24l §24m §25

Účinnost smlouvy §25a §26

Hlava šestá - Opatření orgánů hospodářského řízení §26a §26b §26c §26d §26e

ČÁST DRUHÁ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST STÁTNÍCH ORGANIZACÍ

Hlava první - Úvodní ustanovení §27

Likvidace státního podniku §27a §27b §27c §27d §27e

Hlava druhá  §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59

Hlava třetí - Rozpočtové a jiné státní organizace §60 §61 §62

Hlava čtvrtá - Vlastnictví státu a právo hospodaření s národním majetkem §63 §64

Hmotný národní majetek §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71

Pohledávky a jiná majetková práva státu §72 §73 §73a

Společná ustanovení §74 §74a §74b §75

ČÁST TŘETÍ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST DRUŽSTEVNÍCH ORGANIZACÍ

Hlava první - Družstevní organizace §76 §77 §78 §79 §80

Činnost a zásady řízení družstevních organizací §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

Zřizování a právní postavení §89 §90 §91 §92 §93

Hlava druhá - Vlastnictví družstevních organizací §94 §95 §96

ČÁST ČTVRTÁ - HOSPODAŘENÍ OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106

ČÁST ČTVRTÁ A - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Společná ustanovení §106a §106b §106c §106d §106e §106f

Veřejná obchodní společnost §106g

Vzájemné právní poměry společníků §106h §106i §106j

Právní poměr společnosti k třetím osobám §106k

Zánik veřejné obchodní společnosti §106l §106m

Společnost s ručením omezeným §106n §106o §106p §106q

Komanditní společnost §106r §106s

Komanditní společnost na akcie §106t

ČÁST ČVRTÁ B - TICHÁ SPOLEČNOST A KONSORCIUM

Tichá společnost §106u §106v §106w §106x §106y §106z

Konsorcium §106za §106zb §106zc

ČÁST ČTVRTÁ C - SPOLEČNÝ PODNIK §106zd §106ze §106zf §106zg §106zh §106zi §106zj

ČÁST PÁTÁ - PODNIKOVÝ REJSTŘÍK §107 §108 §109 §110 §111 §111a §111b §112 §112a §112b

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O HOSPODÁŘSKÝCH ZÁVAZCÍCH

Hlava první - Plány a hospodářské závazky

Oddíl první - Poměr plánu a závazku §113 §114 §114a

Plánovací akty §115 §116 §117 §118

Oddíl druhý - Zásady hospodářské soutěže §119 §119a §119b §119c

Nekalá soutěž §119d §119e §120 §121 §122 §123

Oddíl třetí - Vznik, změna a zrušení hospodářských závazků §124 §125 §126 §127 §128 §129 §129a §129b

Oddíl třetí A - Zajištění závazků

Zástavní právo §129c §129d §129e

Práva a povinnosti stran §129f §129g §129h §129i

Zadržovací právo §129j §129k

Ručení §129l §129m §129n §129o

Oddíl čtvrtý - Lhůty pro uplatnění práv

Promlčení §130 §131 §131a §131b §131c §131d

Prekluze §131e

Uznání závazku §132

Hlava druhá - Důsledky porušení závazků a jiných právních povinností

Oddíl první - Odpovědnost za vady (záruka)

Rozsah odpovědnosti §133 §134

Doba odpovědnosti (záruční doba) §135

Uplatňování práv z odpovědnosti za vady (reklamační řízení) §136 §137 §137a

Oddíl druhý - Prodlení §138 §139 §140

Oddíl třetí - Majetkové sankce §141 §142 §143 §144

Oddíl čtvrtý - Škoda způsobená porušením závazku nebo jiné právní povinnosti §145

Škoda způsobená provozem organizace §145a

Škoda způsobená věcí §145b

Společná ustanovení §145c §145d §145e §146 §147 §147a §148 §149 §150

Hlava třetí - Uzavírání hospodářských smluv §151 §152 §153 §154 §155 §155a §155b §156 §157

Hlava čtvrtá - Povinnost uzavřít hospodářskou smlouvu §158 §159 §160 §161

ČÁST ŠESTÁ A - PŘÍPRAVNÉ SMLOUVY §162 §163 §164

ČÁST SEDMÁ - HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY PŘI DODÁVCE VÝROBKŮ

Hlava první - Dodávky výrobků

Oddíl první - Smlouva o dodávce výrobků §165 §166 §166a §167

Splnění dodávky §168

Odmítnutí neprávem odeslaných výrobků §169 §170 §170a §171

Oddíl druhý - Všeobecné dodací podmínky

Jakost §172

Kompletnost §173

Označování výrobků §174

Množství §175

Minimální expediční množství §176

Minimální výrobní množství §177

Obaly a balení §178 §179

Přeprava §180

Vzorky předkládané dodavatelem §181

Dokumentace předávaná dodavatelem §182

Atest §183

Vzorky a dokumentace předkládaná odběratelem §184

Údaje na výrobcích určených k prodeji občanům §185

Záruky na výrobky určené k prodeji občanům §186 §187

Odvolávky §188

Přepravní dispozice §189

Ceny, přirážky a srážky §190 §191

Oddíl třetí - Prověřování plnění §192 §193

Zápis o vadách zjištěných při odběru §194 §195

Statistická přejímka §196 §197

Oddíl čtvrtý - Reklamační řízení a práva z odpovědnosti za vady §198 §199 §200 §200a §201 §201a §201b §202 §203

Oddíl pátý - Majetkové sankce

Penále za prodlení dodavatele §204 §205

Penále za vadné plnění §206 §207 §208 §209 §210

Hlava druhá - Zvláštní ustanovení o dodávkách pro vývoz a z dovozu

Oddíl první - Úvodní ustanovení §211 §212

Oddíl druhý - Dodávky pro vývoz

Dodávkový příkaz §213 §214 §215 §216

Dodací podmínky

Jakost §217 §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234 §235 §235a §236

Výrobky neprodejné v zahraničí §237

Oddíl třetí - Dodávky z dovozu

Uzavírání hospodářských smluv §238 §239 §240 §241 §241a §241b

Dodací podmínky §242 §243 §244 §245

Splnění dodávky §246 §247

Přepravní dispozice §248 §248a

Prověřování plnění a reklamační řízení §249 §250 §251 §251a §252 §253 §254 §255

Jiná ustanovení §256 §257 §258

Hlava třetí - Zvláštní ustanovení o nákupu zemědělských a lesních výrobků a dodávkách zemědělských potřeb §259 §260 §260a §261

Smlouva o dodávce zemědělských výrobků a potřeb §262 §263

Dodací podmínky §264 §265 §266

Prověřování dodávek zemědělských výrobků §267

Jiná ustanovení §268

ČÁST OSMÁ - HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ A PŘI DOVOZU A VÝVOZU INVESTIČNÍCH CELKŮ, PRACÍ A VÝKONŮ

Hlava první - Investiční výstavba

Oddíl první - Úvodní ustanovení §269 §270

Oddíl druhý - Příprava investiční výstavby

Smlouva o spolupráci na řešení nové technologie §271

Smlouva o dodávce průzkumných nebo projektových prací §272 §273

Odpovědnost za vady §274

Uplatňování práv z odpovědnosti za vady §275 §276 §277 §278

Smlouva o dodávce geologických, geodetických nebo kartografických prací §279

Smlouvy o spolupráci na projektové a organizační přípravě stavby §280 §281

Oddíl třetí - Provádění investiční výstavby

Uzavírání smluv §282 §283 §284

Všeobecné dodací podmínky §285 §286 §287

Odevzdání a převzetí §288 §289 §290 §291

Zápis o převzetí §292

Splnění dodávky §293

Důsledky porušení povinností

Odpovědnost za vady §294 §294a §295 §296 §297

Provozně nevyzkoušené stroje nebo zařízení §298

Smlouvy o dodávce stavebních prací a o dodávce stavební části §299 §300

Smlouva o dodávce souboru strojů a zařízení §301 §302

Komplexní vyzkoušení §303 §304

Zkušební provoz a garanční zkoušky §305 §306 §307

Uplatňování práv z odpovědnosti za vady §308 §309

Odpovědnost při šéfmontáži §310

Smlouva o dodávce smontovaných strojů, zařízení nebo konstrukcí §311 §312 §313 §314

Smlouva o dodávce montáže §315 §316 §317 §318

Smlouva o dodávce stavby §318a §319

Jiná ustanovení §320 §320a

Hlava druhá - Dovoz a vývoz investičních celků, prací a výkonů

Oddíl první - Dovoz investičních celků a některých strojů a zařízení §320b §320c §320d §320e §320f §320g §320h

Oddíl druhý - Dodávky vývozních investičních celků

Úvodní ustanovení §321 §322

Uzavírání smluv §323 §324

Dodací podmínky §325 §326 §327

Splnění dodávky §328

Odpovědnost za vadné nebo opožděné plnění §329 §330 §331 §331a

Povinnosti ostatních dodavatelských organizací §332

Oddíl třetí - Dovoz a vývoz prací a výkonů §332a §332b

ČÁST OSMÁ A - HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY K ZABEZPEČENÍ VĚDECKOTECHNICKÉHO ROZVOJE §332c

Smlouva o vědeckotechnických pracích §332d §332e

Smlouva o využití výsledků vědeckotechnických prací §332f §332g §332h

ČÁST DEVÁTÁ - HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY V NÁKLADNÍ PŘEPRAVĚ

Hlava první - Úvodní ustanovení §333

Hlava druhá - Smlouva o přípravě přeprav §334 §334a §335

Hlava třetí - Závazky z přepravní smlouvy

Přepravní smlouva §336 §337 §338 §339

Odpovědnost dopravce §340 §341 §342 §343

Hlava čtvrtá - Uplatňování a zánik práv §344 §345 §346

ČÁST DESÁTÁ - HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY PŘI JINÝCH ZPŮSOBECH SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI

Hlava první - Hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví, práva hospodaření a o dočasném užívání

Převod vlastnictví a práva hospodaření §347

Dočasné užívání národního majetku §348

Převody vlastnictví §349 §350 §351

Hlava druhá - Závazky při zajišťování hospodářské spolupráce se zahraničím §351a §351b §351c

Hlava třetí - Ostatní hospodářské smlouvy mezi organizacemi §352

Smlouva o převodu výrobního programu §352a

Smlouva o uskladnění §353

Smlouva o obstarání záležitostí §354

Smlouva zasílatelská §354a

Smlouva o odborné pomoci §354b

Smlouva o hromadné přepravě osob §355

Smlouva o provedení oprav a smlouva o jiných pracích a výkonech §356

Veřejná soutěž §356a §356b

Užší soutěž §356c

Veřejný příslib §356d §357

Pojištění §358 §359 §360

Smlouva o sdružení §360a

Zájmové sdružení §360b

ČÁST JEDENÁCTÁ - PLATEBNÍ, ÚVĚROVÉ A VKLADOVÉ VZTAHY

Hlava první - Úvodní ustanovení §361 §362 §363 §364 §365

Hlava druhá - Platební styk organizací §366 §367 §368 §369 §370 §371 §372 §373 §374

Hlava třetí - Fakturování a jiné podklady pro placení §375 §375a §376 §377 §378 §378a §379 §380

Hlava čtvrtá - Vklady a úvěry §381 §382 §382a §383 §384

ČÁST JEDENÁCTÁ A - HOSPODÁŘSKÉ POKUTY §384a §384b

ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Počítání času §385 §386 §387 §388

Zvláštní ustanovení o právním postavení některých organizací §389 §389a §389b §390 §390a

Orgány hospodářského řízení §390b

Zmocnění §391 §392 §393 §394 §395

Přechodná ustanovení §396 §397 §398

Závěrečná ustanovení §399 §400

č. 138/1970 Sb. - Čl. II  Čl. III

č. 165/1982 Sb. - Čl. II

č. 98/1988 Sb. - Čl. II  Čl. III

č. 103/1990 Sb. - Čl. II  Čl. III

INFORMACE

109

HOSPODÁŘSKÝ ZÁKONÍK

ze dne 4. června 1964

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx vznikající xxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx práci x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Národní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx:

Článek X

Xxxxxx X xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxx XX

Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxx III

Článek III xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

Článek IV

Článek XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Článek X

Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

Xxxxxx XX

Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Článek XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vzájemné spolupráce xxxxxxxxxxxxxxx organizací při xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx VIII

Článek VIII xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Článek XX

Xxxxxx IX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

Xxxxxx X

Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§1

(1) Hospodářský xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx při podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "organizace"), xxxxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxx tohoto xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx vztazích.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx též

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx upraveno xxxxxxxxx zákonem,

b) obchodní xxxxxxxxxxx, tichou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx rejstřík,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vztazích xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpovědnost x xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx.

Hlava druhá

§2

Podnikatelskou činností xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb x prací xxxx xxxx činnosti xx xxxxxx získávání trvalého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x soukromém podnikání xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo jsou x xxxxxxx x xxxxxx postavením vymezeným x xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx omezovat xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, stanovených xxxxxxx. Kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontrolní orgány xxxxx x rozsahu x xx podmínek, xxxxxxxxxxx zákonem.

§5

Xxxxxxxx xxxxx (firma)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx obchodním xxxxxx (xxxxxx), který xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxx (firem). Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by mohl xxxxxx v xxxx xxxx zaměnitelností. Zanikne-li xxxxxxxxxx, zaniká i xxxxx k jejímu xxxxxxxxxx názvu (xxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxx obsahovat údaj, x jakou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx, pro xxx xxx obchodní název (xxxxx) xxxxxx, má xxxxxx xxxxxxxxx výlučné xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx názvu (xxxxx) užívá, xxxx xx xxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx upustil x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Byl-li xxxxxxxx název (xxxxx) xxxxxx v rozporu x těmito ustanoveními, xxxx xx xxx, xxxxx xxxxx byly xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jméno xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xx možné vést xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) jen x xxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§7

§7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§8

§8 xxxxxxxx právním předpisem č. 103/1990 Sb.

§9

§9 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, k xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Oganizace se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx zásahům, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx ji neoprávněně xxxxxxxx. Vlastnické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx času.

(2) Xxxxxxxx výzkumné, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jimi xxx xx souhlasem té xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx x zákonných licencí.

§10x

Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx právo hospodaření xxxx organizace, xxxxx xx uživatelem xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxx. Dotčená organizace xx může xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xx takového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stav.

§10a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/1988 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§11

(1) Nabývá-li xx xx xxxxxxxxxxx smlouvou xxx, xxxxxxxx vlastnické xxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxx dohodnuto xxxxx, xxxxxxxxx věci.

(2) Nabýt xxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxx xxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx přechází xxxx xxxxxxx x rozhodnutí, x není-li xxxxx, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx se x věcí x xxxxxx příslušenství a xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx omezena na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

(1) Věc xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze spoluvlastnictví xxxxx xxxxx xxxxxx. X pochybnostech xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx řídí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx dohodnout o xxxxxxx spoluvlastnictví x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x neshodě x xxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx spoluvlastnictví, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx arbitráž. Xxx-xx x zrušení xxxxxxxxxxxxxxxx, rozdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx možné, xxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nebo některým x xxxx; xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx co xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

§14

§14 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

§15

§15 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§16

§16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§17

(1) Organizace vystupují x hospodářských vztazích xxxx jménem x xxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) V xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxx x hospodářských xxxxxxxx xxxx jménem x nesou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplývající též xxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx organizací (dále xxx "xxxxxxxxxxx jednotky"); xxx xxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx hospodářskou xxxxxxx, xxxxxx úkony x xxxxxxxxx vztahy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xx organizací.

§18

Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx odštěpného xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx xx odštěpného xxxxxx.

§18a

(1) Xxxxxxxxxx vyvíjejí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zakládací xxxxxxx, stanovách, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x rámci xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxx prodej xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx hospodářskou xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxx dne xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x zavazovat se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, změnit, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právní úkon xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx. Xxx tom xx xxxxx xxxxxxxxxxx x okolnostem, za xxxxxxx byl projev xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx vůle, xxxxx obsahuje výraz, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx x pochybnostech xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx výraz xxxx.

(3) Xxxxxx vůle xxxxxx vůči nepřítomné xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx do xxxxx organizace nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx, xxxx. xx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů

§21

(1) Xxxxxx xxxx je xxxxxxxx, xxxxx se xxxx obsahem nebo xxxxxx xxxxx právnímu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx je plnění xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx je xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx podmínek nebo x xxxxxxx náklady, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x omylu, xxxxx xx týká xxxx xxxxxxxx, x organizace, xxx xx projev xxxx xxxxx, o xxxxx druhé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx plnění, xxxxxxxx xxxx xxxxxx okolností xxxxx xxxxxxx vůle xxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx míře, xx by xxxxxxxxxx xxxx xxx omylu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx poruchy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, výpočetní nebo xxxx techniky xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x omylu. Xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx technické xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx stala, xx xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jinak xx neplatný. Xxxxxxxx xx x xxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx bezprávnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx bezprávná, x xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx vynucováno xxxx, xxxx xxxxx dosaženo xxx xxxxx.

(2) Neplatnosti x důvodů uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx organizace může xxxx dodatečně schválit xxxx xxx xxxxxx xxxxx dodatečným xxxxxxxxxx xxxxxx určitým x xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx účinky, xxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxxx.

§23

Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jenom xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx vztah, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Forma právních xxxxx

§24

(1) Xxxxxx úkon xxxx xxx učiněn xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx organizace xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo dohodou xxxxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen xxx, xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku xxxx xxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxx dohodnou.

(4) Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx alespoň, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prokurista. Xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx nemá za xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxx.

§24x

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx telegrafická x xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dat. X xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx prostředky xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kódem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxx xx počátku x xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxx formy, xxxxxxxx xxx xxxx xx jeho základě xxxxxxxx s plněním; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže si xxxxxxxxxx xxxxxxxx formu xxxx předpoklad platnosti xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§24x

Xxxxxxxx-xx neplatný xxxxxx xxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxx úkon xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx je zřejmé, xx xxxxxx xx xxxx vůle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§24c

Organizace, xxxxx způsobila xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx určen x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§24x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx zánik xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na splnění xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nastanou. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx závisí, zda xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odkládací xxxxxxxx, xxx je x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedovolená nebo xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Stane-li xx odkládací podmínka xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx nesplnila.

(5) K xxxxxxxxxx xxxx nesplnitelné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§24e

(1) Účinky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx doby, kdy xx xxxxxx xxxx xxxx, pokud x xxxx organizací xxxx xxxxx xxxxxx úkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx jehož následkem xx opakované xxxx xxxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx organizace, xxx je nesplnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxx učinit, xxxxx podmínka xx xxxxxxxx. Ke splnění xxxxxxxx xx nepřihlíží, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která nemá xxxxx xxx učinit x jíž xx xxxxxxx podmínky na xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx podmíněně xxxxxxxx, xx povinna, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zdržet xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

Xxxxxxx xxxxxx organizace

§24f

(1) Xxxxxxxxxx jednají xxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxx. Xxxxxxxxx může být xxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoba.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx (xxxx. statutu, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx) oprávněn xxxxxx jménem organizace xx xxxxx věcech. Xx-xx statutární orgán xxxxxxxxxx, xxxxxx organizační xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx navenek.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxx organizace xxxxxxx, nebo xxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx vydané.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případech, xxx xx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxx xxxx xx základě smlouvy xxxxxxx xxxx moc (xxxxxx xxxxxxx).

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§24x

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx úkon xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx dodatečně bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x překročení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§24h

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx oprávněn xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxx,

x) xxx-xx x zákonného xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx výslovně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zástupci xxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx plnou xxx xxxxx dalších xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

Smluvní xxxxxxxxxx

§24x

(1) Plná xxx xxxx xxx xxxxxxx, jinak je xxxxxxxx. X plné xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x plné xxxx udělené xxxxxxxx xxxxxxxxx určeno xxxxx, xxxx jednat všichni xxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§24j

(1) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím času, xx které xxxx xxxxxxx, odvolal-li xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xx zástupce, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, uplynutím 3 xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plná xxx xxx xxxxx, nemá-li xxxxxxxxxx právního nástupce. Xxxxxxxxxx xx nemůže xxxxx xxxxx plnou xxx kdykoliv xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx xxxxx, zavazují xxxx xxxxxx xxxxx zastoupeného xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx zástupce, xx xxxxxxxx povinen učinit xxx, co xxxxx xxxxxxx, xxxxx zastoupený xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§24x

(1) Jestliže zástupce, xxxxx xxxx moc xxxxxxx, xxxxxxx zneužitím xxxx xxxx xxxxx xxxxx organizaci, která x xxxxx zániku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xx zástupcem

a) nepožádal-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx třetí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx, x xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

Xxxxxxx

§24x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pracovníkovi xxxx členovi xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx zmocnění xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, že jde x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx zmocněn xx xxxx xxxxxx, x xxxx dochází xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x nim xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemovitosti, xxxxx to xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odvoláním xxxxxxx xxxxxxxxxx prokura xxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§24x

(1) Několika xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx buď xxx, xx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tak, xx je xxx xxx xxxxx souhlasného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx alespoň xxxx z nich.

(2) Xxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx podpis xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§25

§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§25a

Účinnost xxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a tento xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx ode xxx, xxx žádost x xxxxxxx došla, xx xx za xx, xx souhlas byl xxx.

§26

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx vystupuje xxxx xxxxxx orgán.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení

§26a

(1) Xxxxxxxxxxxx x ostatní ústřední xxxxxx státní správy, xxxxxxx xxxxxx, dále Xxxxxxxx rada družstev x xxxxx xxxxxxxx xxxx družstevním xxxxxxxx, xxxxx x ústřední xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení") xxxxxxxxx x hospodářských vztazích xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jedná jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, a xxxx obsah musí xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jíž xx xxx určeno.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx doručení, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx den xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx.

§26c

Na xxxxx organizace, xxx je opatření xxxxxx, vysloví hospodářská xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx s právními xxxxxxxx. Je-li na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx hospodářská xxxxxxxx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§26x

(1) Xxxxx hospodářského xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxx xxxx opatření, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx rozsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §146 xx 148.

(2) Lhůta xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx o výši xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx hospodářského xxxxxx. Právo xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx uplatnit nejdéle xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §132 xxxx. 1 xxxxx obdobně.

§26d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§26e

(1) Xxxxx-xx v xxxxxxxx opatření orgánu xxxxxxxxxxxxx řízení, které xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxx určeno, xxxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxx x úniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x předložit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxx újmy, jinak xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hospodářské arbitráže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx odmítl, anebo xx nevyjádřil ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx újma xx xxxxx v xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxx xxxx náhrady xxxxx xxxxxxx §147 x 148.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxx xxx měsíce následujícího xxxx, xxx právo xxxxx být xxxxx xxxxxxxx 3 uplatněno xxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx cen.

§26e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX ORGANIZACÍ

Hlava xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxx podniků, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxx zákon o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x národních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákon.

Likvidace xxxxxxxx podniku

§27a

(1) Xxxxxx likvidace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx státního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx provede, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx majetku x závazcích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§27x

(1) Xxxxxxxxxx navrhne xxxxx likvidace státního xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svého názvu x xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".

(2) Xxxx, ke xxxxxxx byla xxxxxxxxx x likvidátor zapsáni xx xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx funkce xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x likvidací.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxx státního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět všechny xxxxxxxxxx, orgány a xxxx subjekty, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxx zahájení xxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účetní xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§27c

(1) Xxxxxxxxxx sestaví xx 30 dnů xx svém xxxxxx xx podnikového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x s inventarizačním xxxxxxx x mimořádné xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx likvidace.

(2) Xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednom xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vypořádat xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a poplatky,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx naložit x xxxxxxx s xxxxxxxx x hospodaření s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§27d

(1) Likvidátor sestaví xxxxxx závěrku xx xxx skončení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx likvidace.

(2) Likvidátor xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxx

x) odvede konečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx x bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx státního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Xx. s účinností xx 1.7.1988

§27x

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx především xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidovaného xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

Xxxxx druhá

Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§30

§30 zrušen xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§32

§32 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§33

§33 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§34

§34 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/1967 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 13/1967 Sb.

§37

§37 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výbory

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§40

§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 13/1967 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/1967 Sb.

Xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§42

§42 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§43

§43 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§47

§47 zrušen právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§48

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§49

§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§51

§51 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 98/1988 Sb.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/1967 Sb.

§53

§53 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§54

§54 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§55

§55 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§58

§58 zrušen právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§60

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x plnění xxxxx zejména xx xxxxx xxxxxx správy x řízení xxxxxxxxxxxx, xx úseku xxxxxxx x zdravotnictví. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hospodářských xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx organizace, xxxxx xxxx xxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx národního xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx rozpočet") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Rozpočtová xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svým jménem xxxxxxx práv x xxxxxxxxx xx xxx xxx zřízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx mohou stanovit, xx rozpočtové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx vystupují jménem xxxx rozpočtové organizace.

§62

Jinými státními organizacemi xxxx xxxxxxx

x) příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx); xxxxx pro xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx republik.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx x právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetkem

§63

§63 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§64

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mají státní xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 x 3 x §13 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§65

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx organizace, xxxxx xx xxxxxxxx úkoly, x xxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx slouží.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nejbližší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx organizací, xxxx nimiž xxxxxxxxxxx xxxxxxx; nemají-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx x dohodě, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx 1) xx žádost xxxxxxxxx x nich.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxx xxxx xxxxxx státem xxxx x xxxxxxxx úkonu xxxx úředního xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx národní výbor, xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx organizace. Xxxxx platí o xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx, xx k xxxx xxxx právo hospodaření xxxxx organizace.

§66

(1) Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x národním majetkem, xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx s xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx hospodaření k xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx ni xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx postarat, xxx majetek xxx xxxxxx jinde, xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx co xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právo hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx stavu, xxxxxxxx soustavně a xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§67

Pro převody xxxxx xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxxxx k dodávce xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxx x xxxxx vymezeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxxxx.

§68

Převody práva hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§347). Prováděcí xxxxxxx může xxxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za nichž xxxx xxx převod xxxxxxxx, a xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řídících xxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx, xxx jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx investiční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxxxxx bytovou xxxxxxxx.

§69

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxx dochází při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů x příslušných druzích xxxxxxxxxxxxx závazků.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx občanů při xxxxxxx x obchodě x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx možné, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx případech xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §349; převody xx vlastnictví občanů xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§70

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx bezplatně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx než státním, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx odevzdán xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx oprávněna xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx, xx kterému xx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx majetek xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odňat, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§71

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx účelné, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx hospodaření x který dočasně xxxxxxxxxxx x plnění xxxxx úkolů, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§348).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx práva xxxxx

§72

(1) Xxxxx zvláštní předpisy xxxxxxxxx xxxxx, přísluší xxxxx hospodaření s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x jejíž xxxxxxxx pohledávka vznikla, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx pohledávka xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx působnosti xx xxxxxxxxxx týká, xxxxxxxxx ta z xxxxxxxxxxx organizací, kterou xxxx tento xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 2, xx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pohledávkou státu, xx povinna xxxxxxx x to, xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxx včas a xxxxx splněny, popřípadě, xxx pohledávka xxxxx xxxx včas uplatněna x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů byla xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx státem.

§73a

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx právy xxxxx, zejména xxxx xxxxx využívat a xxxxxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§74

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§74a

§74a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§74x

Xxxxxxxxxx §65, 66, §69 odst. 3, 70, §71 xxxx. 1 x §74 xx nevztahují xx xxxxxx podniky.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x převodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx státních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxx majetku, xxxxxx schvalování x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx celospolečenského xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx, xxxxxxxxx prominutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX ČINNOST XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podniky, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx rada xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx organizaci x xxxxxx x xxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x bytovém, spotřebním x xxxxxxxx družstevnictví, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákon.

(3) Xxx likvidaci xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §27d x 27e x xxxxxxxxx státního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxx xxxxxxxxx.

§77

§77 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§78

§78 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§79

§79 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§80

§80 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§81

§81 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 98/1988 Sb.

§82

§82 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§83

§83 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§84

§84 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§85

§85 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§86

§86 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§87

§87 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§88

§88 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

§89

§89 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§90

§90 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§91

§91 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§92

§92 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§93

§93 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

Xxxxx druhá

Vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§94

§94 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§95

(1) Družstevní xxxxxxx xx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx hospodaření.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní předpisy.

§96

§96 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

HOSPODAŘENÍ OBČANSKÝCH XXXXXXXX

§97

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zásady, xxxxx xx občanská xxxxxxxx xxxx v hospodářských xxxxxxxx.

§98

§98 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§99

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; mohou xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx kterému xxxx xxxxx užívání.

(2) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x využití xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. S xxxxx národním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx občanská xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx použít xxx x xxxxxxxx účelu x za stanovených xxxxxxxx.

§100

(1) Vlastní majetek xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxx xxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx občanských sdružení xxxxx svým jménem xxxxxxx práv x xxxxxxxxx se. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx, právo xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§102

(1) X obstarávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxx svým xxxxxx; x majetku, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxx x xxxxxxx hospodářských xxxxxxxx upravují xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdružení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušuje xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§103

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx občanských xxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nakládat a xxxxxx xxx k xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104

(1) Xxxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Jednání x xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

§105

(1) Povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx národní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx občanského sdružení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx složky x xxxxxx vykonat příslušné xxxxx a opatření xxxxxx xxxxx.

§106

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §27d a 27e x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, ostatní xxxxxxxxxx o likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx tyto složky xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx likvidace; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxx orgán xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxx hospodářského xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ A

OBCHODNÍ XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§106x

(1) Fyzické xxxxx mohou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx nevylučuje.

(2) Způsobilost xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx podnikateli, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předepsanou xxxxxxx.

§106x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

(1) X založení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx všemi xxxxxxxxxx (společenská xxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) společnosti, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxx, o jaký xxxx xxxxxxxxxxx xxx, x její xxxxx,

x) xxxxx (xxxxx) x xxxxxx (xxxxx) všech xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx majetkového vypořádání,

g) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx.

§106x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami.

(2) Xxxxx xx zápis xx podnikového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podat xx 30 xxx xx xxxxxxxx smlouvy; xx xxxxxx xxxxx xx společnost povinna xxxxxxxxx změnu xxxxxx, xxxxx xxxxx ke xxxxx zapsaných skutečností.

(3) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§106x xxxxxx právním předpisem x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

§106x

X ustanovení prokuristy xx xxxxx souhlasu xxxxx neomezeně ručících xxxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x x komanditní xxxxxxxxxxx xx akcie xx xxxxx souhlasu orgánů, xxxxx xxxxxxxxxx zřídila, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§106d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xx kterou byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx založena, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx mlčky nepokračují; x tom případě xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx neurčitou,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) soudním xxxxxxxxxxx.

§106x xxxxxx právním předpisem x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§106x

(1) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§106x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106g

Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx fyzické xxxxx uzavřou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by svoji xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx podpisů xxx xxxxxxxxxxxx smlouvou musí xxx xxxxxx xxxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx

§106x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navzájem xx xxxx společenskou xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§106x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§106x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx vklady xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xx majetkem veřejné xxxxxxxx společnosti xx xxxxx xxx věci xxxxxx xxxx nemovité, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jednomu xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxx xx inventáře xxxxxxxxxxx se souhlasem xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vklad xxx hodnotu xxxxxxxxxx xx společenské xxxxxxx xxx xxxxxxx tuto xxxxxxx v případě xxxxx, x xx xxx xxxxx x xxx rozhodla xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§106x vložen právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

(1) X jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx správu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud společnost xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx xxxxxxxxxx stanovit, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

§106x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x třetím xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx celým svým xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx všechny dříve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx, xxx je xx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§106x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

Xxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx též:

a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx veřejná xxxxxxxx společnost má xxxx trvat x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, byla-li společnost xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§106x vložen právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

Xxxxxx-xx účastenství xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx v xx xxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. s xxxxxxxxx od 1.5.1990

Společnost x ručením xxxxxxxx

§106x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx společenskou xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvoleným xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xx xxxxxxxxx splatit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Společnost může xxxxxxx i jediný xxxx. Xxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx "spol. x. x. x." xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným xx xxxxx vklady xxxxxxxxxx, xxxxxxx vklad xxxxxxxxxx xx xxxxx jejího xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společníka, xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx hodnota majetku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřitelům xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Kmenové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činí 20&xxxx;000 Xxx.

§106x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106o

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx též xxxxxx

x) xxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x následky xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§106x

(1) Xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx stát xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx společenskou xxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx.

(2) Xxxx společníci, xxxxx xxxxxxx vklady xxx zvýšení majetku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x vnesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x ní xxxxxxxxxx xxxxx společenské xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nabýt xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Není-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxx společníků. Xxxxxxxx x dědit xxx nejen vklady, xxx x xxxxxx xxxx. Pravost podpisů xxx smlouvou x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§106x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

Xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může pouze xxxxxxx xxxx xxxxx xx jiného.

§106q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§106x

(1) Komanditní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx obchodním xxxxxx x x tím, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň x jednoho xxxxx xx neomezená (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxx xxxx majetkového xxxxxx.

(2) Xxx komanditní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ručící. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx společnost xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

§106x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106t

Komanditní společnost xx xxxxx

Xxxxxxxxxx společnost na xxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx v komanditní xxxxxxxxxxx xxxxxxx komanditistů xxxxxxxx na akcie xxxxxxx na jméno. Xxxxxx společnosti se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ručící xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřena.

§106t xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

ČÁST XXXXXX B

TICHÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx

§106x

(1) O xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jestliže xx někdo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx obchodním xxxxxx (xxxxxx), xxxxx xxxxx ani naznačovat, xx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx nezapisuje xx xxxxxxxxxxx rejstříku.

§106u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Tichý xxxxxxxxx není povinen xxxxxx xxxx vklad xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě xxx xxxxxxx xxxxx ztrátou xxxxxxxx.

§106x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§106w

Tichý společník má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§106x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. s účinností xx 1.5.1990

§106x

(1) Ke xxxxx xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxx x vyplatí xx tichému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nevybraný xxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xx úpadku, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vklad xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx naň připadající, xxxxxxxxxx xxxxx pohledávku xxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106x vložen právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §106e, §106l x xxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

Konsorcium

§106za

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx společný xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku.

(2) X xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx podle §360a. Není-li ve xxxxxxx dohodnuto xxxxx, xxxxxxxxxx všichni účastníci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§106xx vložen xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106zb

Byl-li účastník xxxxx xxxx x xxxxxxx x jménem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednali-li xxxxxxx xxxxxxxxx společně xxxx společným xxxxxxxxxx, xx každý účastník xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x zavázán xxxxxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106xx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyúčtování x xxxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s účinností xx 1.5.1990

XXXX ČTVRTÁ X

XXXXXXXX XXXXXX

§106xx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx nová organizace - xxxxxxxx podnik (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx podniku; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx",

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kmenové xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx podílů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx smlouvy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx smlouvy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx organizací.

§106zd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. s xxxxxxxxx od 1.5.1990

§106xx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx své xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx má právo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx pouze x případech x xx podmínek, stanovených xxxxxxx.

(3) Nestanoví-li smlouva xxxxx, xxxx a xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx velikosti xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx zavázáni až xx xxxx svých xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxxx nestanoví ručení xxxxx.

§106xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s účinností xx 1.5.1990

§106xx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxx (předseda),

c) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx x členů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx rada (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxx tajným xxxxxxxxxx předsedu x xxxxx kontrolní x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx použitelného xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx společného podniku,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x revizní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku,

g) xxxxxxxxx x přistoupení xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xx) rozhoduje x xxxxxxxxx účastníka x případech x xx podmínek stanovených xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx rada (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx; usnesení xx xxxxxx xxx xxxxxxx x) až f) xx přijato, vysloví-li x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx všech xxxxx; ve věcech x) xx xx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx usnesení xxxxxxx, vysloví-li xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (představenstva) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§106xx

(1) X čele xxxxxxx je xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx řídí xxxxxxx podniku a xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx radě (xxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx (předseda) xxxx statutární xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx (xxxxxxxx) určuje xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zastupuje x plném xxxxxxx xxxx práv x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§106zh

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx odpovídá za xxxx xxxxxxx správní xxxx (představenstvu) a xxxxxx xx xxxxxx x své činnosti. Xx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx.

§106xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§106zi

Účastník má právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx podnik xxxxxxx. Podmínky xxxxxxxxxx, xxxxx i způsob xxxxxxxxxxx vypořádání stanoví xxxxxxx. Xxxxxxx též xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyloučení xxxxxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§106xx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoví smlouva. Xxxxxx-xx podnik xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Majetkové xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x věřitelům x xxxxxxx pohledávky xxxxxxx. Xxx likvidaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §27d x 27e x xxxxxxxxx státního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

ČÁST PÁTÁ

PODNIKOVÝ XXXXXXXX

§107

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx státní xxxxxxx, družstevní organizace, xxxxxxxx xxxxxxx, hospodářská xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x právní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxxxxx, Československé xxxxxx xxxxx, podniky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx zákon. Do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx též odštěpné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx zvláštní předpis.

(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") x xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podnikového xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx rada xxxxxxxx x xxxxx družstev, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může stanovit, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx podnikového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx zápisu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx soud"). Xxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx je xxx, x němž xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x zakládací nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx aktu x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§108

(1) Xx podnikového xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), den jejího xxxxxx, název sídla, xxxxxxxxxxxxx číslo, předmět xxxxxxxx, označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx (x uvedením funkcí x jmen), způsob, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx podnikového xxxxxxxxx xx xxxxx skutečností xxxxxxxxx v odstavci 1 zapisuje též xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx osobě) při xxxxx založení nebo xxxxxxx (xxxxx), pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ztrát.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničně obchodní xxxxxxx xxxx zahraničně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zapisuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x drobných provozovnách xxx xxxxxx subjektivity, xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, jeho xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx označení xxxxxx, jeho xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, x jméno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu příslušného xxx zápis xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx x pro xxxxxxx jednotky státních xxxxxxx, které xx xxxxxxxx podle §107 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx xxxx zánik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zrušení organizace, xxxxxxxx přímé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvalení xxxxxxxx.

§109

(1) Návrh xx xxxxx do podnikového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, jehož xx zápis xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; jejich xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xx podnikového rejstříku xxxxxx. Návrh xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx x rejstříku x xxxxxxxxx stavem; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení těchto xxxxxx.

(4) Návrhy na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, kdy došlo xx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx organizace, xx xxxxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx zápis do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx ji x podání návrhu xx provedení xxxxxx.

§110

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nahlížet x xxxxxxxxx xx z xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx arbitráže, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx orgány x banky xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxx úřední xxxxx, xxxxxx nebo potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx právní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku.

§111

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx dne, kdy xxxxx xxx proveden. Xxxxxx-xx určitá skutečnost (xxxx xxxxx nebo xxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xx jí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, ledaže xx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§111a

(1) Podnikatel, u xxxxx zvláštní předpis 5) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx návrh xx zápis xx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx musí být xxxxxx ověřen.

(3) K xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zvláštní předpisy xxxxxx xxxxxxx vyžadují.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisuje

- jméno x xxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxx trvalého xxxxxxxx,

- xxxxxxx podnikání,

- xxxxx (xxxxx), xxx xxxx xxxxxxx,

- místo xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx (xxxxx xxxxx),

- prokura, xx-xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§111x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§111x

(1) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku obsahovat:

a) xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,

c) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx stav x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxx, xxxxx (kteří) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zastupují), xxxx. xxxx x xxx, xx jí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společně,

e) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx,

x) prokuru, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobně xxxxxxx xxxxxxxxxx před rejstříkovým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podpisy. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx obchodní společnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obchodnímu xxxxx (xxxxx).

(3) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x tom, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x společného xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx byl xx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxx x sídla účastníků x xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx příslušného xxxxxx státní xxxxxx x předmětem xxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyžadují.

§111b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§112

(1) X řízení xx xxxxxx podnikového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu; xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxxxxxx, kdy nebude xxxxxxxxxxxx xxxxx rejstříkového xxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zkoumat, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx ve shodě x oprávněním xxxxxxxxxx xxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxx provozoven národních xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx a příslušnému xxxxxx státní xxxxxxxxxx.

§112x

Xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §108.

§112x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 98/1988 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1988

§112x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

§112b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1988

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX ZÁVAZCÍCH

Hlava xxxxx

Xxxxx x hospodářské xxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx

§113

§113 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§114

§114 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§114x

§114x vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§115

Plánovací akty

(1) Plánovací xxx, xx xxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx po linii xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx"). Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxx předmětu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx víceleté xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktu.

(2) Plánovacími xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, popřípadě xxxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

§116

§116 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§117

§117 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§118

(1) Xxxxxx hospodářského xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxx změnit xxxx xxxxxx, jen vyžadují-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obrany x xxxxxxxxxxx státu, xxxxxx závazků x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x závazky xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x působnosti xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx závazky uložené xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx druhý

Zásady xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§119

Xxxxxxxxxx dodávající průmyslové xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx servisní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx nadále xx xxxx, v xxx xx xxxxxxx x účelné výrobky xxxxxxxxx.

§119a

Organizace nesmějí xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxx bylo ohroženo xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x zdraví xxxx, životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv.

§119b

§119b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1991 Sb.

§119x

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1991 Sb.

§119x

Xxxxxx soutěž

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx ve své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednat xxxxxxxx, xxxxx je x rozporu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X rozporu s xxxxxxx mravy soutěže xxxx xxxxxxx

x) jakékoliv xxxx, xxxxx by xxxxx jakkoli způsobit xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx tvrzení, xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx obchodu by xxxx x to xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx výroby, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§119e

Organizace, která má xxxxxx xxxxx, může xx u hospodářské xxxxxxxxx domáhat xxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v rozporu x ustanoveními §119 xx 119d, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx rovněž požadovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxx.

§119x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§120

Zjistí-li xxxxxxxxxx, xx xxxxxx moci svoji xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem splnit, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznámit druhé xxxxxxxxxx; zároveň musí xxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx. Tímto oznámením xx nemění obsah xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§121

(1) Zjistí-li organizace, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo obaly, xx xxxxxxx ji xx xx upozornit.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx vzniku xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx škodě xxxx xxxxxxxxx; vznikne-li xxxxx, xxxx xxxxxxx usilovat x to, aby xx xxxx nezvětšovala, x podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§122

Organizace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx plněním xxxxxxxxxx xxxxx §121, může xx xxxxxxxxxx, x xxxxx prospěch jednala, xxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxx-xx o jednání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozdělí se xxxxxxx xxxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx majetkový xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx jejíž úkor xxxx xxxxxxx; xxxxxx xx povinna se xxxxx jejími pokyny.

(2) Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx plnění, popřípadě xxxxxx majetkovému prospěchu, xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které jim x souvislosti x xxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxx účelné xxxxx to, co xxxx xxxxxxxxxxx získáno, xxxx věc xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxx xxxxx doby xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxx získáno, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§124

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx především xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxxxx orgánů hospodářského xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx arbitráže; xxxxxxxx xxx xxxx důsledek xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx právních xxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxx závazku; xxxxx xx xxx xxxxxxxxx o xxx, xx jedna x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx arbitráž.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xx změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx akt,

b) jestliže xxxxx organizace xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxxx úkolu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Organizace xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx do rozporu x opatřením příslušného xxxxxx učiněným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxx odvolán xxxxxx x xxxxxxx (§126) x x ohledem xx její dobu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx závazku,

e) xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx; x xxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 403/1990 Sb., o zmírnění xxxxxxxx&xxxx; některých xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx též x případě, kdy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xx xx organizace, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx nebo zrušení xxxxxxx, xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx závazku xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx. Xxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx, pokud v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §361 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §146 xx 148.

§126

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx příkaz k xxxxxxxxx zastavení xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxx (sistace), xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uschovat xxx, co xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx sistace xxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, která x ní xxxx xxxxxx, povinna vše, xx dosud xxxx xxxxxxxxxx na plnění, xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx déle xxx 12 xxxxxx xxxx uplynul-li již xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Organizace, xxxxx xxxx příkaz x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx se xxxxx dohodnout xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§127

Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x není-li hospodářsky xxxxxx jej přesně xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, dohoda xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, mohou být xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx. Dokud xxxxxxxxxx, která má xxxxxxxxx xxxxx, neví x postupu, může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx jen se xxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§129

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx, určuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx organizace xxxxx xxxxx. Před stanoveným xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazku, xxxxx xxx odmítnuto xxxxxx xxxxxxxx.

§129a

Organizace, která uzavřela xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx na neurčitou xxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejméně xxxx měsíců předem, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výpovědi, xxxxxxxxx x výpovědních lhůtách xxxx xxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx předpisem č. 138/1970 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

§129b

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx (§21 xxxx. 1); xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nemůže xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx nemožnou xxxxx část plnění, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx. Vyplývá-li však x povahy xxxxxxx xxxxx z účelu xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx závazku, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx hospodářsky xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu.

Xxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

§129x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx zástavním právem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávka, xx xx xx xx, že xx xxxx xxxxxx zjistitelného xxxxxxx x době xxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušelo x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizací.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx, xx které xxxxx zástavní xxxxx, xx vázán podle xxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx věděl xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx takto do xxxx ceny nabytého xxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§129d

(1) Zástavní právo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zástavního xxxxx je možné xx xxxxxxx omezit xxx xx xxxxxxx xxxx. Zástavním právem xxx zajistit x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx vzniká zástavní xxxxx

x) x movitých xxxx odevzdání věci xxxxxxxxxx věřiteli (oprávněné xxxxxxxxxx),

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x evidenci nemovitostí.

§129d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

§129e

(1) Zastaví-li někdo xxxx xxx bez xxxxxxxx vlastníka nebo xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx neslučitelné s xxxxxx zástavním, vznikne xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx ji xxxxxx x xxxxx xxxx, xx zástavce xx xxxxxxxx věc xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx zástavní xxxxxxx xxxxxx v xxxxx víře.

(2) Zástavní xxxxx xx xxxxxxxx xx zastavenou xxx, xx její příslušenství x x xx xxxxxxxxx věci.

§129e vložen xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.1990

§129x

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx popíše x potvrdí xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx podstatné podmínky xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nejde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zákona, xx zástavní dlužník xxxxxxx xxx označit xxx, xx xxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zástavu jiné xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zástavního práva x nemovitosti i xxxx xxxxx xxxx xxx zapsány xx xxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x zastavené xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nemovitostí podle xxxxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, pokud k xxxx zástavní dlužník xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zástavu xxxxxxxxx x xxxxxxx ji xxxx poškozením, zneužitím x zničením.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx po dohodě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. s účinností xx 1.5.1990

§129x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx již nepostačuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka, xx zástavní xxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx dlužníka, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx splněna, může xx xxxxxxxx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Xxxxxxxx věřitel může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx může, xx-xx xxxxxxx x xxxx x bylo-li xxx xxxxxxx ujednáno, zástavu xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxx prodeji je xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx uspokojení xx xxxxxxx, x když xx xxxxxxxxx pohledávka xxx xxxxxxxxx.

(6) Je-li x xxxx věci xxxxxxx xxxx zástavních xxxx, bude přednostně xxxxxxxxxx právo xxxxxx. X věci xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

§129h

(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx, xxxxxxx-xx zajištěná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Zanikne-li xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyznačení xxxxxx zapsaného xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxx, zanikne-li xxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxx-xx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx omezeno.

§129h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§129x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkovi xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxxxx zpeněžit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výnos xx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zástavu xxxxxx xx přiměřenou xxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její části x kterékoli zástavy.

§129i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností od 1.5.1990

Zadržovací právo

§129j

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx x vůle xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněně x xxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávku xxxx organizaci, jíž xx xxxxxxx xxx xxxxx. Zadržovací xxxxx xxx xxxxxxx pohledávku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zadržovací xxxxx nepřísluší xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx neslučitelný x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx nepochybně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx organizace zadržovací xxxxx i k xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx oprávněné xxxxxxxxxx uloženo, xxx xx x xxxx xxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§129x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizaci o xxx, xx byla xxx zadržena.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxx pečlivě opatrovat.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výtěžku zadržené xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku zadržovací xxxxx xxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

Xxxxxx

§129x

(1) Ručení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx povinné organizace xx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx. Ručitel xx xxxx xxxxxxx i xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xx určitý xxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx podmíněné xxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností od 1.5.1990

§129x

(1) Ručení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx způsobené porušením xxxxxxx povinnou organizací, xxxxx ručitel splnil xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizaci xxxx. Xxxxxx ručení může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zakládajícím xxxxxx xxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx povinná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ručitel může xxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizaci, xxxxx xxxx způsobila, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx organizace musí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xx xxxxxxxx ručiteli xxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§129x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx může, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx xx povinná xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xx xxx závazek xxxxxxx ručitelů, ručí xxxxx xx společných xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx ostatním xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx organizace.

(3) Xxxxxxx, který splní xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx ní xxxxxxxxx xxxxxxx, co je xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Přechod práva xxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx promlčecí xxxx xxxx povinnému xxxxxxxx.

(4) Uspokojí-li xxxxxxx xxxxxxxxxx organizaci bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx organizace xxxxx ručiteli namítat xxx, xx by xxxx mohla namítat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároky x xxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§129o

Závazek xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xx zánikem xxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx jen xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx času.

§129o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

Oddíl xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx práv

Promlčení

§130

Majetkové xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx promlčuje. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx statkům. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněný subjekt xxxxxxx xx xxx xxxx.

§131

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx námitku xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx uplatněna, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx práva x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx narovnání.

§131x

Xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx dne, kdy xxxxx mohlo být xxxxxxxxx poprvé. X xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

§131x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění (xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxx) počíná běžet xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxx (splátek) xxx xxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx-xx se pro xxxxxxxxx některé části xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, počne běžet xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx běžet xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za deset xxx ode xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxxx vznikla. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx práva na xxxxxxxxx majetkových xxxxxx - xxxxx-xx x xxxxxxxxx sankce, xxxxx xxxx součástí xxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx - xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx na plnění x pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx rok xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx x náhradě xxxx xxxxx oprávněný orgán, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx, nabylo xxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx přiznáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx promlčecí lhůta xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx povinným xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxx uznání; xxxx-xx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx uplynula xxxx xxxxx.

(7) Práva odpovídající xxxxxx břemenům xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonat.

§131b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§131x

(1) Xxxxxxxxx lhůta xx započítává xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdát; dohodou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx.

§131x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§131d

Běh xxxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) příslušnému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx lhůty xxxxx; xxxxx xxxxxx žádosti (xxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§131x

Xxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx zaniká, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úkon xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x odpovědnosti xx xxxx, nebyla-li xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X zániku xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx zánik xxxxx nenamítne.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxx šest xxxxxx x počínají xxxxx

x) po uplynutí xxxxx, xx xxxxx xxxxx dohody xxxx xxx xxxx odstraněny xxxx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxx bezvadné xxxxxx; xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx reklamace, xxxxxxxxx xx splnění, xxxx-xx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) po xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx vad; xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vad;

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zboží ze xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§132

Uznání xxxxxxx

(1) Uzná-li xxxxxxx organizace xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, třeba x xxxxxxxxx, xx xx xx to, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v době xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxx závazek před xxxxxxxxx promlčecí (prekluzivní) xxxxx nebo i xx xxxxxxxx promlčecí xxxxx, xxxx nová xxxxxxxxx (prekluzivní) lhůta xxx xxx takového xxxxxx.

(3) Byla-li uznána xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx porušení xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx první

Odpovědnost xx xxxx (xxxxxx)

§133

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Dodavatel xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx plnění má x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ustanoveními státních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx, xx je kompletní x xxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx neodpovídá xx xxxxxxxx vlastností xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, které po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx někdo jiný, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§134

Xxxxx xxxxx zákon xxxx prováděcí xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, je xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dodávek xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x aby xxxxxxxx věrohodné důkazní xxxxxxxxxx o zjištěných xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx dodavatele.

§135

Xxxx odpovědnosti (xxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxx, xxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx; xxx xxxx prodlouženou část xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx výjimečně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Uplatňování xxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx)

§136

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx nestanoví xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx záruční xxxx.

(2) V reklamaci xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx, xxx xx projevují.

(3) X reklamaci xxxxxxxxx xxxxx též své xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx připojí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§137

(1) Vady xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Reklamuje-li xxxxxxxx, xxxxx, že tak xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx traťové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx opis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plní xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§137x

Xxxx-xx možno xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§137x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1988

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§138

(1) Xxxxxxxxxx xx x prodlení, xxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxx x xxxxxxxx po xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost xxxxx následkem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x prodlení xx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx učiněné xxxxx §361 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx prodlení zprostí, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Nesplnila-li xxxxxxxxxx, jež xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovila x xxxxxxxxxxx, že jinak xx xxxxxxx odstoupí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx závazku xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§140

Xxxx-xx xxx plněno xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxx organizace, chce-li xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, oznámit xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx organizaci; jestliže xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx trvat.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx sankce

§141

Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxx sjednanou, a xxxx-xx xxxxxxxx, majetkovou xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxx tento případ xxxxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxxx sankce zaplatit, xxxx xxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxx námitky.

§143

Nedohodnou-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxx.

§144

Xxxxxxxxxxx arbitráž xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce, xxx xxxx-xx pro xx xxxxx mimořádné xxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

Vypořádání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

§145

Xxxxx způsobená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx závazku xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Organizace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx vynaložení veškerého xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zprostit xxxxxxxx na xx, xx plnila opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§145a

Škoda způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx provozem.

(2) Xxxxx xx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxx xx provozní xxxxxx, xxxx věcí xxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx,

x) fyzikálními, chemickými, xxxx. xxxxxxxxxxxx vlivy xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) oprávněným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx způsobena xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx je xx podstatně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo znehodnocení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxx, x poškození xx xxxxxxx chráněných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xx organizace zprostí, xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx původ x provozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poškozené xxxxxxxxxx.

§145x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. s účinností xx 1.5.1990

§145b

Škoda způsobená xxxx

Xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx náleží, xxxx xxxxxxxxxx, která věc x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Této xxxxxxxxxxxx se organizace xxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxx xxxxxxxx péče x opatrování xxxx xxxx x xxxxxx xx xx.

§145x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§145x

Xxxxxxxxxx neodpovídá xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxxxxx xxxxxx škody xx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak, nebo xxxxxxxx způsobená xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx hrozila.

§145c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. x účinností xx 1.5.1990

§145d

(1) Škoda je xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxx úkoly xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx poukazem xx xx, že plnila xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§145x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Xx. s účinností xx 1.5.1990

§145x

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonat, xxxxxxxx jí x xx organizaci, xxxxx xxxxx ke splnění xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx svůj nárok xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx škodu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxx xxxxxxxxxx, má xxxx xx postih.

§145e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

§146

(1) Způsobilo-li škodu xxxx xxxxxxxxxx, odpovídají xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx každé z xxxx zjistit xxx xxxxxxxxxx obtíží, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxx xx xx, xx se xxxxxxx poškozené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) a xxxx xx xxxx xxxxxxxxx organizace xxxxxxx, xxxxx nebyla nastala xxxxxx xxxxxxx (ušlý xxxx). Při xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx škoda, kterou xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx závazku předvídat xxxx obvyklý xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x xx poškozená xxxxxxxxxx požádá x xx-xx xx xxxxx x účelné, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x škodu vzniklou xxxxxx plněním.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxx, xxxxx byly zaplaceny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxx způsobena.

§147x

Xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; odchylně xxxx být xxxxxxxx xxxx dohodnut pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§147x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1990

§148

(1) Nelze-li přesně xxxx xxx neúměrných xxxxxx zjistit výši xxxxx, stanoví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jen jsou-li xxx xx xxxxx xxxxxxxxx důvody.

§149

Xxxxx na xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx zánikem xxxx x odpovědnosti xx xxxx.

§150

Xx škody způsobené xxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx třetí

Uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§151

§151 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§152

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx technicky nevyjasněný xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nedostatky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Odešle-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx návrh xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxx x xxxxxxxxx hospodářských xxxxx ustanovení §153 xx 155.

§153

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dojde-li k xxxxxx o předmětu x xxxx plnění, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx pro vznik xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx smlouva xxx, dojde-li též x xxxxxx x xxxx xxxx nebo x způsobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění, xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx plnění, x xxxx bylo dosaženo xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx náležitostech stanovených xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx

x) xxx uzavírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce ode xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx času plnění, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxx podmínka vzniku xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx s těmito xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx ;

b) xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx, že dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxx xxxx požadovaného xxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) rozhodnutím hospodářské xxxxxxxxx x případě, xxx se tak xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx jedné x organizací uzavřít xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Organizace, xxxxx xx domáhá xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů vzniklé x xxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx upozorněna; xx xxxxxxx, domáhá-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118 anebo xx xxxxxxx xxxxxxx x přípravě dodávek.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx nedohodly x jiných xxxxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx náležitost stanovená xxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxx, stanou xx xxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x doplňků xxxxxxxx v přijetí xxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, nepožádá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od vzniku xxxxxxx x rozhodnutí. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx cena xxxxx, než xxxx xx přípustná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dohodnutou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Nahrazení xxxxxx x xxxx xxxx být x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§154

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx stanovena, xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx. Organizace, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx stanovit jinou xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx; xxxx-xx xxx xxx xxxxxx x organizací, jíž xxx xxxxx určen, xxxx xxxxxx lhůtu xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx vyjádření.

(2) Organizace, xxxxx x odpovědi xx xxxxx smlouvy xxxxxxxx změny nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx plnění, xx xxxx xxxxxxxx vázána xx dobu jednoho xxxxxx ode xxx, xxx odpověď došla.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xx době, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx uzavřena, xxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§155

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založen xxxxxxxx xxxxxxx několika xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxx xx smlouvě podíly, x jakých jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zavázány, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx x do xxxx xxxx podíly xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tak ve xxxxxxxxx xxxxx neučiní, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx organizace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx x xxxx, xxxxx smlouvu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxx, jinak xx xxxxxxxx xxxx oprávněna xxxx.

§155x

§155x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

§155x

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

§156

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k témuž xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx oprávněná xxxxxxxxxx požadovat xxxx xxxxxx xx kterékoliv x xxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že může xxx xxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx splní xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ostatních organizací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx dohodnuto xxxx xxxxxx. Xxxxx nemůže xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx splnit, xxxxxxx xx podíl na xx připadající xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, proti které xxx uplatněn nárok xxxxx než odpovídá xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dát jim xxxxxxxxxxx xxxxxxxx námitky xxxxx xxxxxx; xxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxx závazku xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na ně xxxxxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxx x nedělitelnému xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kterákoliv x xxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx xxxxx x oprávněných xxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká.

(2) Xxxxx mezi společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x do xxxx míry je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zavázána.

Hlava xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§158

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx dodávek xxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx na podkladě xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obvyklé xxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx plánovacího xxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§159

Xxxxx případů xxxxxxxxx x §158 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o dodávce xxxxxxx, prací xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplývá xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§160

§160 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§161

§161 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

XXXX XXXXX A

PŘÍPRAVNÉ XXXXXXX

§162

§162 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§163

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v určitém xxxxxx (smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx náhradu xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Odpovědnosti xx tuto škodu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§164

§164 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX VÝROBKŮ

Hlava xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx x dodávce xxxxxxx

§165

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dodavatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výrobky xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx takové xxxxx x předmětu x xxxx plnění, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx na jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (odvolávkou).

§166

§166 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§166x

§166x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§167

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x dodávce xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x souladu x právními xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx.

§168

Splnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejnému xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx odchylnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jestliže x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dodavateli dodávku xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskladněním xxxxxxx; xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx uskladnění hradí xxxxxxxxx. Uskladněné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x výrobkům xx xxxxxxxxxx.

§169

Odmítnutí xxxxxxxx odeslaných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx odběratel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx souhlasí x xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dodavatelem xx plnění xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx hospodářsky xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x odmítnutí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx uskladnění xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předčasně xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx splněnou xxxxxx xxx sjednané xxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx, xx nemohou xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx splněnou xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§170

§170 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§170x

Xxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu odmítnout x xx xxxxxxx x nebezpečí dodavatele xx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx níž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§171

Plnění se xxxxxx xx xxxxxxxx dospělý xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx dodací xxxxxxxx

§172

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx odpovídá xxxxxxx stanovené technickou xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nejde x dodávky x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, platí za xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx patrno xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxxxx

(1) Není-li ve xxxxxxx dohodnuto, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx výrobek xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx použitelná xxxx, jež podle xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ní.

(2) Za xxxxxxxxxxx výrobky se xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příslušenství xxxxxxxxxxx, xxxxx, návod x xxxxxxx, záruční xxxx, náhradní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx posuzuje xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx mají xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.); xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno, které xxxxxxx tvoří xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§174

Označování výrobků

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx normou.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxx-xx xx vzhledem x xxxxxx výrobku xxxxx, umísťuje se xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a není-li xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx dokladech. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uveden též xxxxx xxxxxxx.

(3) Výrobky xxxxxx původně xxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx dokladech, xx-xx xxx xxxxxxxxx. Dovážené xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxx xx vadné, xxxxxxxx výrobky byly xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx nesprávně, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx spotřebitel xxxx být xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Právní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§175

Množství

(1) Množství xx xxxxxx x jednotkách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (váha, počet, xxxxx, plocha, xxxxx xxxx.). Je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx hospodárné xxxxxxx dopravních prostředků, xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx dodaná množství xx mohou v xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xx množství xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx při xxxxxxxxxx dodávkách xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; odchylka xxx poslední dodávce xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx splnění xxxxxxx tak, jako xxxxx odchylka xxxxxxxxx xxxx dohodnuta xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx zjištění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provedené

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x tomu povolaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxx expediční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odběratel xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x minimálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví x cenících, x xxxxxxxxxxx předpisech, x xxxxxxxxxxx normách xxxx xx xxxxxxx tak, xxx xxxx zachována xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x expedice, xxxxxx xxxxxxxxx úkolům xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx odběratel xx xxxxxxxxx důvodů, zejména xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zavázat xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Je však xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§177

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx výrobní množství, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxx takovéto množství xxxxxxxx ani spojením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x prokáže-li xxxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxx. Xx však oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§178

Xxxxx a balení

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x takových xxxxxxx x balení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxx xxx zachován xxxxxx způsob dodávky, xxx xxx zachování xxxxxxxxxxxxx a při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x skladování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxx přepravních xxxxxx, typizovaných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxx x odběratelem zavádět xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dodavatelem xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebyla-li sjednána xxxxx jiná.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx byly xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx dodávky obvyklém, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§179

(1) Organizace xxxx xxxxxxx zacházet s xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx označil xxxxx, xxxxxxxxx přepravní prostředky xxxx vratné, x xx xx smlouvě, xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx částku, xxxxxx xxxx, nejvýše xxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxx.

(2) Jako xxxxxx xxxxx xxx označeny xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx splňují náležitého xxxxx podle §178 xxxx. 1 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxx xxxxxxxxx prostředky mohou xxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxx přepravci k xxxxxxxxxxx řádného xxxxxx, xxxxxx x dodávání xxxxx §178 odst. 1 a 2, xxxxxxxxxx x vnějšímu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx se zásilkou xxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opětovného použití x jsou majetkem xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stavu, a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx obaly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uskutečnění xxxxxxx a zaplatit xx xx odběrateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, popřípadě přepravní xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx.

(4) Odběratel je xxxxxxx x xxxxx x přepravními prostředky xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x neznečištěné. Xxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před vrácením xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem (xxxx. asanací, xxxxxxxxxx), xx tyto úkony xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx.

(5) Obaly a xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx určeno, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx hospodaření x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx vratných obalů xxxx xxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxx dodávkách výrobků.

§180

Přeprava

(1) Při xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx dodacích lhůt, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx účelnosti x xxxxxxxxxxxxx přepravy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, zajišťuje xxxxxxxx výrobků do xxxxx určení xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx svých xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx, xx právo xx úhradu zvýšených xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxx zásilky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odběrateli xxxx xxxxxxxx zásilky xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu.

§181

Vzorky xxxxxxxxxxx dodavatelem

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxx uzavření xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.), xx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.), je-li xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Dodavatel xxxxxxxx za xx, xx vzorky xxxxxxxx xx vzorky xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x prodejném xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx cenovým xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vzorky xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx předpisy xxxx ceníky.

§182

Xxxxxxxxxxx předávaná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx dodávce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx normě, ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obvyklém xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatel xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx obvyklé, xx dodavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen dodat xxxxxxxx a údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu. O xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx dohodnou.

§183

Atest

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastnosti (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx.

§184

Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dodávce xxxxxxx podle xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odběratelem, xxxx xxx dohodnut xxxxxx odevzdání a xxxxxxx vzorků a xxxxxxxxxxx.

§185

Xxxxx xx výrobcích xxxxxxxx x prodeji xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x prodeji xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx složité nebo xxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx výrobky xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

§186

Xxxxxx xx výrobky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X výrobků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx xxxx vždy delší xxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxx xxxxx xxxx xx připojeném xxxxxxxx xxxxx. Prováděcí xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx rozsah, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxx výměny xxxxxxx výrobků; xx-xx xx použitelnost xxxxxxx xxxx xxxxx skladování, xxxxxxx, xx xxxx xxxx hradí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx organizace.

§187

§187 xxxxxxxx právním xxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§188

Odvolávky

(1) Xx-xx xx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx odběratele xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx určení xxxxxxxxx podrobnějších xxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx příkazu - xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohodnutým xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx povinen xx xx odběratele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§189

Přepravní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženy xxx ve smlouvě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravní xxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcích xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodavateli xxxxxxxxxx 10 dnů xxxx xxxxxxxx xxxxxx lhůty. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxx, xx odběratel xxxxxxx oznámit přepravní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vzniklé.

Xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx

§190

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx platnými x den xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Současně xxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxxxx x daní x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/1970 Sb.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx bylo uvedeno, xx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx x odchylné xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx mají-li být xxxxxxxxxxx dodávky x xxxxx množství, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ceny.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx, aby ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přirážka v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxx záruční xxxx, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Odběratel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx lhůta, která xxxxxxxx snížení výrobních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiných přirážek xxxx srážek xx xxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxx xxx xxx poskytování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx upraveno xxxxxxxx.

Oddíl třetí

Prověřování xxxxxx

§192

(1) Xxxxxxxxx o jakosti x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxx odběrateli xxxxxxxxxx x dodávkou, xxxxx prováděcí předpisy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly.

§193

§193 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§194

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při odběru

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x množství, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplnost xxxxxxx nebo okolnosti xxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx x tom xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sepsat xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zápis xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx skutečnosti, xxxxx jím xxxx xxx xxxxxxxxx, patrny xx xxxxxx sepsaného xxxxx ustanovení §344.

§195

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příjemci zásilky.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxx nemůže v xxxxxxx tohoto práva xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Při traťových xxxxxxxxx xx všechna xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce zásilky; xxxxxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxxxx.

§196

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx velkých množství xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx dodávkách xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výrobků, k xxxxxxxxx originálního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx každého jednotlivého xxxxxxx neúměrně nákladné, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přejímkou, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x právních předpisech xxxx xx smlouvě.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx (xxxxxxxxx) pro xxxxxxxxxx x xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vyhovující x kdy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx dohodnut xxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx organizace, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx celé dodávky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o statistické xxxxxxxx.

§197

§197 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxxx řízení x práva z xxxxxxxxxxxx za xxxx

§198

(1) Xxxxxxx doba činí - pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxx - šest xxxxxx xx splnění xxxxxxx.

(2) Záruční doba xx xxxxxxxxxx

x) přeruší-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx dodavatel, xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxx xx dne, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx odběrateli xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx o xxxx xxxxxxx měsíce,

b) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

1. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx trvá odpovědnost xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 18 xxxxxx xx splnění xxxxxxx; jde-li x xxxxxxx určené k xxxxxxx xxxxxxx, trvá xxxxxxxxxxx za vady xx doby, do xxx má být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výrobku, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listu,

2. xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxxx, xxx něž je xxxxxxxxx záruční xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xx konce xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxx,

x) x vad xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx servisní xxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx servisní xxxxxxxxxx xx opravu, pro xxxxxx byl xxxxxxxx xxx použit, nejdéle xxxx xx xxxx 18 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx servisní xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx xx reklamace xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odběratelem,

e) x případech, kdy xxxxxxxxx nezaslal xxxx xxxxxxxx odběrateli xxxxxxx xxxxxxxx x prověřování xxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potřebných xxxxxxx opozdil.

(3) Dojde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx znovu. Xx-xx xxxxxxx opravován nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxxx nebo vyměněné xxxxxxxx.

§199

U xxxxxxx, xxxxx xx stanou xxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxx, xxxxx je xxxxx zjistit xxxxxx xxx převzetí nebo xxxxxx po tomto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxxx xx tří xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukcí.

§200

Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zřejmé xxx xxx odběru xx xxxxxxxxxxx organizace, musí xxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx, jinak právo x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

§200x

Xxxxxxxxx reklamuje vady x xxxxxxxxxx. Prováděcí xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx určit organizaci, xxxxx přijímá x xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, x x xxx xx odběratel xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§201

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx plnění, které xx xxx opravy xxxxxxx, xxxx

x) je-li xxxx neodstranitelná, požadovat x rozsahu vadného xxxxxx buď nové xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx má, xxxxxxxx xxx opětovný xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx výrobek xxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolehlivosti,

b) xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vady xxxx xxxxxxx nákladů xx odstranění xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxx statistické xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vytřídění, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx novou bezvadnou xxxxxxx, nebo není-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx), xx dodavatel povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxx x odpovědnosti xx xxxx stejným způsobem x ve stejném xxxxxxx, jde-li o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx v reklamaci xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přiměřené době xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx vytřídění xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dodavatel v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx balení, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx odpovídá, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Dohodou organizací xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§201a

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxx určené x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx odečtením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z ceny xxxxxxx, xxxx tím, xx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím předpokládanému xxxxxxx vad (xxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x záručním paušálu xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx výrobky (xxxxxxx xxxxxxx), xxx které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§201x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1988

§201x

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §168. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za vady xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx závazku z xxxxxxxxxxxx xx vady xxxxx přiměřeně §201.

§201x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1988

§202

(1) Xxxxxxxxx nemusí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaplatit xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx-xx nové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvy, xxxx žádat xxxxxxx xxxxxx xxx zaplacené; xxxxxx-xx xx při xxxxxxxxxxx přejímce, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Odběratel xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, neuzná-li xxxxxxxxx reklamaci. Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kterou mu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx z odpovědnosti xx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xx xxxxxxxxx vyhovět, x xxxx neuznává, že xx xxxx odpovídá; xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx vady v xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vady xxxxxxxxx xxx xxxx dát xx xxxxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx odbytová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx stanoví xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx.; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx prováděcí xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§204

Xxxxxx xx prodlení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x dodávkou výrobku xxxx 5 % x ceny nedodaných xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx měsíc, xxxxx xxxxxxx 5 % z xxxx xxxxxxx nedodaných xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Penále xx xxxx xxx xxxxxxxx se snižuje xx 0,5 % x ceny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůty xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxx x je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx výrobků v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 5 %. Xxxxx xx penále xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx lhůta xxxxxx xxxxxxxx xxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohlášenou xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxx xx překročil xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx sankcí doba, xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§205

(1) Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2 % z xxxx výrobků, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx déle xxx měsíc, xxxx xxxxxx xxxxx další 3 % z xxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ani x této další xxxxx.

(2) Jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobky nepřijme, xxxx penále 5 % z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx za vadné xxxxxx

§206

(1) Penále xx xxxxx xxxxxx xxxx

x) 20 % x xxxx vadného výrobku, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxxx vadu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvy,

b) 10 % x ceny xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx x xxxx xxxx xxx uvedené x xxxxxxx x) x odběratel požaduje xxxx bezvadné plnění xxxx zrušení xxxxxxx,

x) 10 % z xxxx vadného výrobku, xxxxxxxx odběratel xxxxxxxx xxxxxxxxx odstranění xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 5 % x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx opravy xxxxxxx, popřípadě, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx opravit.

(2) Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx opravě xxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požaduje xxxxxxx smlouvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx [§201 xxxx. 1 xxxx. x)], xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Penále xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě v xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxx doba od xxxxxxx dodavatele, xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xx odeslání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Provádí-li xx xxxxxxxxxxx přejímka a xxxxxxx je podle xxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 5 % x ceny xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, provedeným xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§196) x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jejího xxxxxxxx je dodávka xxxxxxxxxxxx,

x) xxx dodávce xxxxxxx lepší xxxxxxx, xxx xxxx sjednána, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx ponechá,

c) xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§201a).

§207

§207 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§208

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 5 % x ceny vadného xxxxxxx.

(2) Jestliže vzhledem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx je označení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se pouze xxxxxx podle §206.

(3) Xxxx-xx xxxxxx menší xxxxxxxx, xxx udal xxxxxxxxx v průvodních xxxxxxxxx, xxxx došlo-li x xxxxxx x xxxxxxxx nedostatečného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dodavatel odpovídá, xxxx xxxxxx 10 % x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§209

Ustanovení §204 x 206 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx půjde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx smlouvě xxxxxxxx.

§210

Prováděcí xxxxxxxx xx xxxxx od xxxxxxxxxx §204 xx 209 xxxxxxxx.

Hlava xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx x x xxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx ustanovení

§211

§211 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§212

(1) Xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx dodávku xxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx pro xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§213

§213 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§214

§214 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§215

§215 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§216

§216 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxx

§217

Xxxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx norma, xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dodací xxxxx apod.).

§218

§218 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§219

Je-li xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 měsíců xxxxxxxx xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx sklad xxxxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx účtovat xxx xx xxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§220

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xx dodávka xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plnění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásilky xx odběratele

a) xxxxxxxxx xx. hranice xxx xxxxxxxx xx železnici xxxx lodí xxxxx xxxxxxxxx dopravním prostředkem,

b) xxxxxxxxxx veřejnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxx letadlem xxxx poště k xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§221

§221 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§222

§222 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§223

§223 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§224

§224 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§225

§225 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§226

§226 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxxxxxx x odeslání xxxxxxx xx skladu

§227

§227 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§228

§228 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§229

§229 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Prověřování xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx vady x xxxxxxxxx

§230

§230 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§231

Odběratel je povinen x xxxxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vadách xxxxxxx, xxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxx zahraniční xxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xx dodavatel, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (jejich xxxxxxxx), xxxxxxxxx opatřit xxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§232

(1) Odběratel musí xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahraničního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxx x xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odběratelem, xxxxx xx xxxxxxxxxx nedohodnou xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx mezistátními podmínkami xxxx xxxxxxxxxx sjednanými xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx požadavku xxxxxxxxxxxx xxxx k určitému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx reklamaci xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx odstranil xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx (xxxxxx) již zanikla, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zavázat xxxxxxxxxx x poskytnutí požadovaného xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řádné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vadným xxxxxxx xxx xxxx dotčeno. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx dalšími xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§233

§233 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§234

Xxx opakujících xx xxxxxxxxx xxxxxxx vadné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, dokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vad. X těchto případech xxxxxxxxx dohodne s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lhůty; xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxx příčiny xxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odmítnout.

§235

(1) Dodavatel xxxxxxxx xx porušení xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzorům, x xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxx původu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plánů, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odběratele opatřil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx souhlasu dodavatele xxxxx xxxxxxxxx používat xxxxxx, xxxxxxx, plánů xxxx xxxxxx podkladů xxxxx, xxx x xxxxx, pro xxxxx xx byly xxxxxxxxxx.

§235x

Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dát xxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx porušena xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx práva zahraničních xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x případným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1982 Xx. x účinností xx 1.1.1983

§236

§236 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§237

Xxxxx-xx xx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx byla xxxxx, xx odběratel xxxxxxxx plnění xxxxxx x požadovat vrácení xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx dosud neuskutečněnou xxxxxxx.

Oddíl třetí

Dodávky z xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§238

§238 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

§239

§239 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§240

§240 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§241

§241 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§241x

Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx na změnu xxxx zrušení závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxxx dodávku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx však xxxxxxx, xxxxxxxx již xxxx xxxxxxxx smlouva xx zahraniční osobou.

§241x

§241x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxx podmínky

§242

(1) Organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemusí odpovídat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technická xxxxx. Xxxx-xx jakost xx xxxxxxx určena, xxxxx za sjednanou xxxxxxx xxxxxx obvyklá x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovídat zdravotním, xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx v návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243

§243 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§244

§244 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§245

§245 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§246

Splnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xx železnici - xxxxxxxxx xxxxxx xx československé pohraniční xxxxx xxxxxxx; xxxxx xx zde dodávka xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx její splnění xxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravním prostředkem - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx lodí - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístavu;

d) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx - příchodem xx xxxxxxxx celní letiště;

e) xxx xxxxxxxx poštou - xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx;

x) při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx podniku zahraničního xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - odevzdáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx výrobek xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 též xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx dodavatelem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx 1 xx 3.

§247

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstoupit xx závazku, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§248

Xxxxxxxxx dispozice

(1) Nemůže-li xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxx učinit xxxxxxxxxx 6 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sděleny včas, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxx.

§248x

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx ze zahraničí xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx netvoří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, přechází xxxxxxxxx ztráty, nahodilé xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celní xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx přepravována xx železnici,

b) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celnici, xx-xx xxxxxxx přepravována xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xx ztrátě, xxxxxxxx xxxxx nebo zhoršení xxxxx z xxxxxx, xx které odpovídá xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§248x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1982 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1983

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§249

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx dodávek xxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxx x tuzemsku.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovník odběratele, xx xxxxxxxx prověrky xxx xxxxxxxxxx závazný, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§250

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxx jiného, xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx zboží xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx zachování xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, včetně xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx předepsán nebo xx xxxxxxx chemický xxxx xxxx technický xxxxxx; xxxxx z xxxxxxxxxxxx závady xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx příchodu xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx; xxxxx z xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 měsíců po xxxxxxxx zboží xx xxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxx reklamaci xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxx podmínkami, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí x 30 xxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x 60 dnů. Xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x této xxxxx reklamováno, právo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx záruky, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx x odpovědnosti za xxxx zaniká, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zkrácené x 30 xxx.

(4) Xxxx-xx sjednána xx xxxxxxxxxxx dodavatelem se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx taková xxxxx pro xxxxxxxxx, xx xx dodavateli xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, zanikne xxxxxxxxxxxx xxxxx reklamovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xx dopravce xxxxx xxxxxxx, xxx xx zásilkou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx jiné xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jakosti až xx vyřízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uloženy xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx souhlasu dodavatele xxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx znemožnil.

(7) Je-li xxxxxxxxx xxxxx mezistátními xxxxxxxxxx x určitému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jej vůči xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§251

(1) Vyřizuje-li se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx použitím v xxxxxxxx xxxxxx, zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx-xx dodavatel něco xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušení smlouvy, xxxxx dodavatel nemá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dodavateli.

§251x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §131e odst. 2 o xxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, do xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dohodne-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsob x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsah x xx vztahu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx vyřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx xx sporu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx případě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx.

§252

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxx dodavatele; xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ačkoliv x xxxx, xxx xxx xxx učinit, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xx xxx odběratel vůči xxxx xxxxx, xxxxx xx včas xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx včas xxxxxxxx xxx právo x xxxxxxxxxxxx za xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx obdobně xx xxxxxx mezi dodavatelem (xxxxxxxx zahraničního xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl dovezený xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo úprav, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§253

§253 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

§254

§254 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

§255

§255 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

Xxxx ustanovení

§256

Dodavatel xx xxxxxxx upozornit odběratele xx xxxxx x xxxxxxxxx x průmyslovým xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, x označení xxxxxx výrobků x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§257

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx odběrateli xxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zaplacenou xxxxxx, xxxxxxxxx její část, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesto, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx něm xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dopravce nebo xxxx osoby plnění x xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vydat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x jiného právního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx již xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 platí xxxxxxx, xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx, utrpěla jiná xxxxxxxxxx než odběratel.

§258

(1) Na dodávky x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §190 xxxx. 3, §198 , §201 xxxx. 3, §202 xxxx. 3 x §206 xx 208.

(2) Xxxxxxxxxx §206 x 208 xxxxx použít x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou dodávány

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx by xxxxx x xxxxxxxxx původního xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx znehodnocení či xxxxxx stanovených xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§259

Xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nařízením x xxxxxxx potřeb národního xxxxxxxxxxxx stanovit, že xxxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§260

§260 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§260a

§260a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§261

§261 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

§262

Xxxxxxxx se plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pohromy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ze smlouvy xxxxxx.

§263

(1) Nákupní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fakturu (xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §267. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx lístku je x xxxxxxxxx dodávek xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx druhopis xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx listem.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístku, xxxxxxxxxxx záloh xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §375a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

§264

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx odevzdáním xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jiném dohodnutém xxxxx v jejím xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxxxx"). Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vnější přepravu (§266) podle xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zemědělská organizace.

(2) Xxxxx xx na xxx xxxxxxxxxx dohodnout, xxxx xxx dodávka xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxx

x) předáním prvnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xx xxxxx určení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dispozice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx). Rozsah xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§265

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, že zemědělské xxxxxxx mají xxx xxxxxx x obalech, xxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx organizace xxxxxxx xxx xxxxxxxx obalů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obalů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; x xxxxxxxx vrácených xxxxx nese xxxxxxx xxxxxx přepravy zemědělská xxxxxxxxxx.

§266

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přeprava xxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxx dopravní prostředky, xxxxx ve xxxxxxx xxxx dohodnuto xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx organizuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizace. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohodnout, xx xxxxxx přepravu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dopravního xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, chovných x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx skotu, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákupní xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx organizace xxxxx připraví tyto xxxxxxx k xxxxxxxx.

Prověřování xxxxxxx zemědělských xxxxxxx

§267

(1) Xxxxxx zemědělských xxxxxxx zjišťují xxxxxxxxxx xxx xxxxxx; nedojde-li xxxx organizacemi k xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jakosti xxxxxx orgánem, který xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, nedojde-li x xxxxxx x jakosti, xxxxxxxxxxx přizvat orgán xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxx nemůže na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx;

x) x ostatních xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx uskladnění (xxxxxxxx) x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nákupní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, platí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx zemědělskou organizací xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, které xxxx zřejmé xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx organizace potom, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx

§268

§268 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX DOVOZU X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX X XXXXXX

Xxxxx první

Investiční xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§269

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) dodávce xxxxxxxxxxx nebo projektových xxxxx,

x) dodávce xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx projektové x organizační xxxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxx určeny pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx nebo výkony, xx xxxxxxxxx smlouvami xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx potřebná xxx xxxxxxxxxx výstavbu, xx zajišťují xxxxxxxx xxxxxxxx.

§270

§270 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx investiční xxxxxxxx

Xxxxxxx o spolupráci xx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx

§271

§271 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

Xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxxxx nebo projektových xxxxx

§272

Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (jejich xxxxxxxx) xx smluvené xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx předpisy xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx spojeny xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxx odebrat x xxxxxxxx.

§273

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx v xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následkem xxxxx nebo zrušení xxxxxxx.

§274

Odpovědnost xx vady

(1) Xxxxxxxxx, kterému byly xxxxxx xxxxx xxxxx, xx právo na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad x na xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výstavby xxxx k vadám xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci (xxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběratel; xx žádost xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x ním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx odstranění xxxxx xx xxxxxx. To xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo musel xxxxxxx xxx řádném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

§275

Uplatňování práv x xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx, jen xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx odstranění xxx má xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx xxx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, po jejichž xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uznává, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstranění xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx odmítá xxxxxxxxx xxxxx.

§276

X xxxxxxxxx provedených xxxxx xxxxx x x odpovědnosti xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §273 xx 275 x §277 xxxx. 3.

§277

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x dodávkou xxxx 2 % xxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx jeden xxxxx, xxxxx xxxxxxx 5 % x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx plnění xxxx 2 % x xxxx prací; toto xxxxxx dodavatel neplatí, xxxxxxxx-xx vady xx 15 dnů xx xxxxxxxx reklamace.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vad xxxx 500 Xxx za xxxxx xxx prodlení.

(4) Xxxxxx za prodlení xx zahájením xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§274 xxxx. 2) xxxx 1000 Kčs xx xxxxx den xxxxxxxx.

§278

§278 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací

§279

Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací platí xxxxxxxxx ustanovení §273 xx 277, x xx i xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výstavbu.

Smlouvy o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby

§280

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx projektové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx generálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx strojů x xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx stavby, popřípadě xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Investor xx xxxxxx generálního xxxxxxxxxxx především dohodne xxxxxxxxxx dodavatele xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, spolupráci xxx xxxxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxx x spolupráci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx organizaci xxxxxxxxx xxxxxx x xxx projednávání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přímo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x výrobci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§281

Xxxxxxxxxx dodavatelé xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx splnění svých xxxxxxx.

Xxxxx třetí

Provádění investiční xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

§282

(1) Xxxxx xxxxxxx vypracovává dodavatel xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x poptávce. Xxxxxx-xx tak učinit, xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vázán xx dobu xxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx delší. Xxxxxxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx projektovou přípravu, xxxxxxxxx x zahájit xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťování); xxxxxxx-xx x uzavření smlouvy, xx dodavatel xxxxx xx náhradu nákladů xxxxxxxxx těmito pracemi.

(4) X xxxxxxxxxxxx dodávek xxxx xxxxxxx vzniknout x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx poptávku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§283

(1) Xxxxxxx x xxx plnění xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx žádosti x rozhodnutí sporů x xxxxxx náležitostech (§153 xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx xx vzniku smlouvy.

(3) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sjedná

a) věcný x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx projektové xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dílčích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelů,

b) xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pracoviště), x xxxxxx a xxxxx xxxxxxx spolupůsobení xxxxxxxxxx,

x) lhůta (xxxxx), x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (samostatně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx ve stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx smlouvě xx též uvede, xxxxx xxxxxxxxxx (orgány) x x jakých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizace jednat.

(4) Xxxxx potřeby se xx smlouvě xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokončovat jednotlivé xxxxx prací xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxx a aby xxxxx xxx včas xxxxxxxx komplexní nebo xxxx vyzkoušení, dále xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx dohodne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provoz, xxxx xxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx účasti xxx xxx.

(5) Dojde-li xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxx podmínek, xx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx souhlasit x xxxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx.

§284

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souborů xxxxxx x zařízení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx modernizací xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Všeobecné dodací xxxxxxxx

§285

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx písemnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx značného rozsahu.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyzvat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx pracovním xxxxxxx xxxxx zakryty xxxx xx xxxxxx nepřístupnými. Xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byly zakryty xxxx které se xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx.

§286

§286 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§287

§287 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx

§288

(1) Xxxxxxxxx odevzdává x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx samostatném odevzdání x převzetí se xxxxxxxxxx ve smlouvě xxxxxxx.

(2) Nedokončené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx odběratel xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, popřípadě x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx, jej xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (užívat) xxx xx dohodě s xxxxxxxxxxx, s xxxx xxxxxx xxxxxxxx předčasného xxxxxxx. Předčasné xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x předpisy x xxxxxxxxx řádu.

§289

Dodavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odběrateli xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx připravena x xxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zkoušek, xxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx povinny na xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx časový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx není xxxxxxxx xxx xx smlouvě.

§290

Xxxxxxx, jejíž xxxx xxxxx uvedení xx xxxxxxx (užívání), nesmí xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vady x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx nebrání xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx).

§291

(1) Odběratel xxxx xxxxxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx záleží x projektové xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu dodavatel xxxxxxx, nebo záleží-li xx xxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx dodavateli xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nevyhovuje. Odběratel xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x když xxxxxxxxx vyzkoušení xxxx xxxx xxxxxxx nebyly x těchto xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx dodavatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxx vědět xxxxx o xxxxxx xxxx, xxxxxx, zařízení xxxx o xxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vady neupozornil, xxxx xxxxxxxx dodavatel xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§292

Xxxxx x xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx dodávky xxxx její části xxxxxxx xxxxxxxxxx zápis, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, soupis xxxxxxxxxx xxx x drobných xxxxxxxxx, dohodu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxxxxx x xxxxx x úplaty xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že odevzdávanou xxxxxxx nebo xxxx xxxx přejímá.

(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/1970 Sb.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítá xxxxxxx převzít, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx uvedou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§293

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sjednané xxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx odběratele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveno xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§294

Xxxxxxxxxxx xx vady

(1) Převzal-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstranění xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx vady xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Organizace se xxxxx též xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx dodavatele vady xxx odstraní xxxx xx xxxxxxxxx. Svou xxxxx xxxxxx odběratel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenou xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vady xxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dodavatel povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx své dodávky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxx o reklamaci xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§294x

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávky xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx vady již xxxxxxx, xx poddodavatel xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx požadovaného xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx investora na xxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx. Totéž xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx dodavateli x odběrateli.

§294a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1982 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1983

§295

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 0,5 % x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíc xxxxxxxx.

(2) Penále xx xxxxx xxxxxx činí 0,1 % x xxxx dodávky, xxxxxxx xxxx 15&xxxx;000 Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxx xxxx dodavatel xxxxxxx, xxxxxxxx reklamovanou xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx odstraní xx 30 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřené xxxxx xxxx x xxx, xx si xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxx nemohl xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx plynule xxxxxxxxxx x důvodu xx xxxxxx odběratele.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vad nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx činí 500 Xxx xx xxxxx xxx prodlení xx do xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§294 xxxx. 2) zjištěné xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve zkušebním xxxxxxx, xxxx xxxxxx 0,5 % x xxxx dodávky xx xxxxx xxxxxxxx týden xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx smlouvě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxx xx závislé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx 500 Xxx xx xxxxx xxxxxx x xxx prodlení, xxxxxxx xxxx 15&xxxx;000 Xxx xx každý xxxxxx. Penále se xxxxxxx x částku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navíc svým xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx x odevzdáním xxxxxxxxxx (pracoviště) nebo xxxx xxxxx xxxx 0,1 % x xxxx xxxxxxxxxx dodávek, xxxxx mají xxx xx xxxxxxxxxx (pracovišti) xxxx jeho části xxxxxxxxx, nejméně xxxx 1&xxxx;000 Kčs; xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx 0,1 % x xxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xx prodlení x xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxx 0,25 % x xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxx, xxxxxxx 0,25 % x xxxx xxxx.

(8) Penále xx nevytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx 500 Kčs xx xxxxx den xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx řádně nabídnutou xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (uživatelem) xxxx xxxx odevzdáním x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x dodavatelem xxxx 500 Kčs xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§296

Jestliže xxxxxxx x xxxxxxxxxx zúčastněných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

§297

X případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nedodělky své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předat. Xxx xxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx vady xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ustanovení §288 xx 296 x příslušná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv x odpovědnosti xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

§298

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx provozně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení.

Smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§299

(1) Smlouvou x xxxxxxx xxxxxxxxxx prací xx dodavatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně stavebních xxxx a xxxxx, xxxxxxxxx včetně strojů, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx projektové dokumentace.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx schválené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxx xxxxx.

§300

(1) Práva x xxxxxxxxxxxx za vady, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx reklamovat x xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx zaniká.

(2) Záruční xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 jinak,

u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pecí xxx xxxxxx,

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x xxxxxx xxx xxxx,

x xxxxxxx silnic (xxxx), x xxxxxxxxxx drah x xxxxxxxxxx xxxxx xxx letadla x xxxxxx živičnou nebo xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a u xxxxxxxxxx xxxxxx ocelových xxxxxxxx konstrukcí xxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxx, xxxxx xx xxxxx zjistit xx xx xxxxxxxx nádrže xx xxxx vzdutí, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xxx xxxx,

x xxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxx.

Xxxx lhůty xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Záruční xxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxx.

(4) Xxx-xx x vady xxxxx xxxxxxxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx teprve xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx z dalších xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů od xxx xxxxxxxx včasné xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx tyto xxxx xxxxxx. To xxxxx x o xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx strojů x xxxxxxxx.

Smlouva x dodávce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

§301

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (souborů) xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx dodat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (včetně xxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx.

§302

Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovníky xxxxxxx xx staveniště (pracoviště) x xxxxxxxxxx neodůvodněném xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž je xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zařízení pro xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x x uskladněné xxxxxx x zařízení xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§303

(1) Součástí xxxxxxx xx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx a že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx dohodnou xxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádět.

(3) Xxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxx xxxxx provést xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodavatelů xxxxxxxxx, dohodnou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčí způsobilost xx zkušebnímu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx překážka, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komplexnímu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx dodatečném xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odběratel požadovat xx xxxxxxxxxx penále xx xxxx 0,5 % x xxxx xxxxxxx.

§304

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx obstará na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx x němu.

(2) Xxxxxxxxx hradí náklady xxxxxxxxxxx komplexního vyzkoušení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx komplexnímu vyzkoušení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklých x xxxxxxxxxx.

Zkušební xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

§305

(1) Zkušební xxxxxx xxxxxxx investor (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zkušebním provozem xx prověřuje, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x projektové dokumentaci.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxx souboru xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sjednat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zkušebního provozu x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se účastní xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx dodávky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx chodu. Xx xxx účelem xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx dobu zkušební xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx organizací x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxxx.

§306

Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dodávky, xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx měřeními x xxxxxxx prokazuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnot.

§307

Náklady vzniklé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x garančních xxxxxxxxx hradí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx garančních xxxxxxx x příčin xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx za xxxx

§308

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady, xxxxx xxxx zřejmé již xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx tyto xxxx xxxxxx.

(2) Záruční xxxx xxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxx - xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx sjednán, jedenapůl xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorovi.

(3) Ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2, prodloužené x xxxx nutnou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx přepravu. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx reklamovat xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx dodavatelé xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§309

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx neoprávněně odmítal xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx přerušen x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§310

Odpovědnost při xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §316; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§311

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx dodat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx konstrukce xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §302 platí xxxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vyzkoušení xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx zkouška stroje xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx xxxxxxx.

§313

(1) Práva z xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x přejímání, musí xxxxxxxxx reklamovat v xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Záruční xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Jde-li xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx převzetí, xxxx xxxxxxxxx reklamovat xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxx.

§314

Xxx dodávky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx výstavbu, platí xxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x dodávce xxxxxxx

§315

Xxxxxxxx x dodávce xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§316

(1) Xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx řídí. Xxxxxxx montážní xxxxx xxxxxxx odběratel xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx však xxxxxxxx si xxxxxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo neodborného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x za prodlení x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobil xxxxxxxxx.

§317

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxxx xxxxxxx ustanovení §313.

§318

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

§318x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx stavby se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úplné projektové xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx včetně jen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx smlouvu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx smlouva na xxxxxxx xx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schválení.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zařízení xxxx schopno vyrábět xx stanovené kvalitě x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx řádně plnit xxxx funkci, může xxxxxxxxx předpis xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dodávky xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud prováděcí xxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §303 xx 307 x 309 xxx xxx smlouvu x xxxxxxx stavby.

(5) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx reklamovat v xxxxxx o převzetí, xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx činí - xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 x §300 odst. 2 xxxxx - jeden x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavírání x obsah xxxxxxx x xxxxxxx stavby x způsob xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx předmětu plnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§318x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1983

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

§318x

(1) Xxxxxxxx x rekonstrukci nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx soubor prací x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx prací xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, výměny x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace nebo xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx objekt k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zajistit xx xxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mechanismů, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx to xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx sjednat xxxxx xxxxxxxx spolupůsobení.

(4) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx zjistí xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx nevěděl x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx odběratel xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx stalo xxxxxxxxx, xxxx organizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Dodavatel xxxxxxxxx práva na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx k odevzdání x převzetí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxx dodávky. X xxxxxxxxxxxx a modernizací xxxxxxxxxxxxxxx zařízení osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zkoušek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §303, 312 xxxx 317.

(6) Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §305 x 306.

(7) Xxxxxxx doba xxxx - pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 x §300 odst. 2 xxxxx - xxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x půl xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx modernizace xxxxx xxxxxxx xxx ustanovení §302, 304, 307, §308 odst. 1 x 3, §309 x 310, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §300 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rekonstrukce xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodávce souboru xxxxxx a xxxxxxxx xxxx dodávce xxxxxxxx xxxxx.

§318x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/1982 Xx. x účinností xx 1.1.1983

§319

§319 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxx xxxxxxxxxx

§320

§320 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

§320x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx inženýrská xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx, xxxxx jednají x xxxxxxxxxxx, též xx xxxx xxxxxxxxxx.

§320x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 138/1970 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1971

Hlava xxxxx

Xxxxx a xxxxx investičních celků, xxxxx x xxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

§320x

§320x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb.

§320c

§320c vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§320x

§320x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§320e

§320e vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§320x

§320x vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§320x

§320x vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§320x

§320x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx vývozních xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx druhý

Úvodní xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (hlavní xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souboru xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

§322

§322 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Uzavírání xxxxx

§323

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx je poptávka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxx uvedené x poptávce. Xxxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx obdržení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx smlouvy xx hlavní xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxx měsíců, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx lhůtě; xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx nepřijme xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx hlavní dodavatel xxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx odběratel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx hlavní dodavatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavřením smlouvy, xxxxxx xxxxxxx odběratel xxxxxxx x xxx xxxxxxx, x když x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Hlavní xxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při přípravě x xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx zákazníkem. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx vyjádřit xxxxxxx x souhlasit, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx vývozního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx závazky x xxxxxx x souladu x tímto xxxxxxxxxxx.

§324

Xxxxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx (§153 xxxx. 3) xxxx tři xxxxxx od vzniku xxxxxxx.

Dodací xxxxxxxx

§325

§325 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§326

§326 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§327

§327 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§328

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Dodávka xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx splněna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxx xxxxx x xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, popřípadě předáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; při xxxxxxxx odběratele xxxxx xxxxxxxxxx §168 xxxx. 2 obdobně.

(2) Dodávka xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx prací xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Prováděcí předpis xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odchylně.

Xxxxxxxxxxx xx vadné xxxx xxxxxxxx xxxxxx

§329

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednat xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx dodavatelem. Xxxx xxxx xx však xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohodnout x tom případě, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxx, než jaká xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek; jinak xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, sjednává-li xx xxxxx doba xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx dodávky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; organizace xxxx přitom vázány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dodavatelem x xxxxxx o xxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníkovi, xxxxxxx xx odpovědnost hlavního xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§330

(1) Vývozní odběratel xxxx reklamovat xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahraničního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jinak jeho xxxxx x odpovědnosti xx vady xxxxxx.

(2) Xxxxxx dodavatel xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx reklamované xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx za xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x reklamaci nese xxxxxxxx hlavní dodavatel.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx mezistátní xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx.

§331

Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx dodávky xxxx 1 % x ceny xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx každý započatý xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 6 %. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dodavatele x xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx dodávky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zpoždění xxxx části, xxxxxxx xxxxxxxxx penále xxx, xxxx kdyby xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§331x

Xxx xxxxxxx vývozních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §220 xxxx. 4, §231, §232 odst. 3 x 4, §235 x §235a.

Povinnosti ostatních dodavatelských xxxxxxxxxx

§332

(1) Ustanovení této xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho dodavateli, xxxxx i xxxx xxxxxxx dodavateli x xxxxxxxxxx, xxxxx rozsah xxxxxxx xx určen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §321; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx,

x) mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx vztahy mezi xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určených xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §232 xxxx. 3 x 4, §235 x 235a, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §220 odst. 4 a §231.

Xxxxx třetí

Dovoz x xxxxx xxxxx x xxxxxx

§332x

§332x vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§332x

§332x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

XXXX XXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXX K ZABEZPEČENÍ XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§332x

§332x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§332x

Xxxxxxx o vědeckotechnických xxxxxxx

(1) Smlouvou x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxx"), výsledek řešení xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx zadavateli x xxxxxxx mu xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nedohodnou, xx práva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Zadavatel xx zavazuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cíle xxxxxxx, výsledek řešení xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nakládat x xxx xxxxxxxx x x účelu stanovenému xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, souhlas k xxxx xxxxx, popřípadě x nakládání s xxx xx nevyžaduje.

(2) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxx x technických xxxx ekonomických parametrech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odevzdán.

(3) Závazek xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx řešitele vyřešit xxxx xx splněn xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx dohodnutého xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výsledek řešení xx xxxxxx prohlášením xxxxxxxxxx x zápise x xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx přejímá. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcného xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky vědy x techniky.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx bezplatné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx spojeno x xxxxxxxxxxxxx náklady, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zadavatel xx xxxxxxx xxxx reklamovat xxxxxxxxxx v době, xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x hlediska technického xxxx xxxxxxxxxxxx; prováděcí xxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx již reklamovat xxxxx.

(7) Řešitel neodpovídá xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx způsobeny xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx xxx na xxx xxxxxxxxx; na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx povinen, xxxxx xx to xxxxxxxxxxx xxxxxx, odstranit vady xx xxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxx jen xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xx prodlení xx xxxxxxxx závazku xxxxxxx úkol x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,5 % x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činí 500 Xxx za xxxxx xxxxxx x den xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15&xxxx;000 Xxx.

(11) Penále xx xxxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxx xxx přijímání xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 500 Xxx xx každý den xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxx řešení převzít.

§332x

(1) Ustanovení §332d x xxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx xxxxxxxxx použije x případech, xxx xxxxxxxxx závazku je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jejich realizovatelnost x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s dokumentací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx závady, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věděl xxxx xxxxx xxxxx x zadavatele na xx neupozornil.

§332f

Smlouva x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxx těmito výsledky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx stanovenému xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx způsobem a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předávající xxxxxxxxxx je splněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zkoušek.

(3) Xxxxxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx nabyvatel xxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xx bezplatné xxxxxxxxxx xxxx nebo xx přiměřenou xxxxx; xxxxx xx odstranění xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době, kdy xxxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nelze.

§332g

Ustanovení §332f xx xxxxxxxxx použije v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového systému, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo výrobně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xxx).

§332h

Prováděcí předpisy podrobněji xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx.

§332x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1988

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX ZÁVAZKY X XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§333

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vztahují xx nákladní přepravu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dopravci), x xxxxxxxx přeprav, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx úmluvy. Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxxx xxxx části xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§334

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxxx smlouvy na xxxxxxxxxxxxx objem x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx smlouvě x xxxxx je x xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxx.

§334a

§334a vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

§335

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nepřipraví-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx x druh xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestě nebo x xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předpisy mohou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx porušení jiných xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx třetí

Závazky z xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx smlouva

§336

Přepravní xxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxx x přepravě; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx přepravní listině. Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx xxxx, vzniká přepravní xxxxxxx již dohodou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdit převzetí xxxxxxx.

§337

(1) Xxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx do určeného xxxxx x vydá xx xxxxxxxxxxx příjemci xxxx že provede xxxxxxxx x dohodnutém xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxxx xxxxx přepravních xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řády xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxxx použít x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx přepravci stejným xxxxxxxx, jakoby xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx přeprava), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který x xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxx.

§339

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx příjemce přejímá xx dopravce zásilku x xxxxx přepravě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příjemci zásilky.

Odpovědnost xxxxxxxx

§340

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zásilce x xxxx xx převzetí x xxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx byla-li xxxxx xxxxxxxxx odesílatelem xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx mohou stanovit, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravce xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§341

Xxx ztrátě nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilky xx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx cenu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxxx xxxxxxx hradit xxxxxxx náklady xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o niž xxxx zásilka znehodnocena; xxxxx xxxx účelné xxxxxxx opravu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravy.

§342

Za jiné škody xxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxx.

§343

Za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx řádech.

Hlava xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

§344

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zakládat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, příjemcem), xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podkladem xxx uplatňování xxxx.

(2) Xxxxxx-xx dopravce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tomu xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx zápis, xx kterém musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podpisem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx příjemce xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušenost xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx odesílatel xxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx.

§345

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx reklamovat xxxxxxx x dopravce; jinak xxxx xxxxx zanikají.

(2) X reklamaci xxxx xxxxxxxxx vymezit xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx; dále xxxx připojit xxxxxxx xxxxxxxxxxx správnost xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx smlouvy, xx šesti xxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxx.

(4) Dopravce je xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx.

§346

(1) Lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxx přepravce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx arbitráže činí xxxx měsíců od xxxxxxxx reklamace dopravci.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §130 xx 131d x §132.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx

§347

Xxxxxx vlastnictví x xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) určení xxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, pokud xx převod xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezplatný.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx uvedou

a) názvy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x převodu, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx třeba podle xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) důvod xxxxxxx,

x) práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxx x x tom rozsahu, xxx to xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterých případech xx k účinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx organizace povinny xxxxxxx xxxxxxx.

§348

Xxxxxxx xxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§71) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxx přenechán x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx užívání, xxxxxxxxxx x xxxx úplaty xxxx o xxx, xx užívání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x úpravách xxxxxxx, xxxxx i x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady xx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx užívat xxxxxxx xxxxxx dohodou, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, uplynutím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§349

§349 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§350

§350 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§351

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xx xxxx vědět xxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx upozorněním zabránit.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hospodářské spolupráce xx xxxxxxxxxx

§351x

§351x xxxxxxxx xxxxxxx přepisem č. 103/1990 Sb.

§351x

§351x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§351x

§351x vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi organizacemi

§352

Organizace xxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §162351c, xxx další xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx spolupráce, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x obstarání xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx přepravě xxxx, xxxxxxx o provedení xxxxx, smlouvy o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§352x

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx programu

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobního xxxxxxxx, zabezpečujícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxx účelnost x xxxxxxxxxxxx převodu a xxxx-xx zajištěno plynulé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxx vůči zahraničí; x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx o převodu xxx omezení.

(2) Xxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx majetkem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, prováděné v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §347, 349 xx 351.

(4) Smlouva xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx obsahu. X platnosti xxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx x pokud xxx x převod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů hospodářského xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx výrobního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§352x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x účinností xx 1.7.1988

§352b

Ustanovení §352a platí xxxxxxx též xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§352x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

§353

Smlouva x uskladnění

Uskladní-li xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx dohody, x xxxx-xx xxxxxx, opatrovat xx xxxxxxx x xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx organizace, která xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx je xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§354

Xxxxxxx o obstarání xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx (obstaravatel) xxxxxxxx xxxxxxxx záležitosti xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem xx účet xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxx obstaravateli xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx dohodou x xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obstaravatelskou činnost xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx stanovena nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nutné xxxx xxxxxxxx vynaložené při xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx x ceně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úkony v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx obstarání xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx odchýlit xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx nebo x osobou jen, xx-xx xx x xxxxx objednatele x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx svěřil a x xxxx, které xxx xxxxxxxxxxx získal,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přiměřenou xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x obstaravatelskou činností.

(6) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx nedostatky obstaravatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx obstarání xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx za to, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx možné xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx; právo xxxx xxxxxxxx xxx xx lhůtě pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(7) Xxxxx obstaravatel jedná xxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx (xxxxxxxxxxx) objednatele, xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx další xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do správy (xxxxxxxxxxx) objednatele,

c) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxx k tomu, xxx x objednatelem xxxxxxxx určitou smlouvu xxxxx organizace nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx té, xx xx x obsahu xxxxxxx dověděl; to xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 4.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, objednatel xxx může xxxxxx xxxxx xx doby, xxx vznikl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vůči další xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx výpovědí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx x xx xx nemůže xxxxxxxxxx obstarat xxx.

(10) Xxxxxxxxx předpisy mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx záležitostí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx.

§354x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obstarat xxxxxxxx x xxxxxxx související xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx objednatele xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx stanovených xxxxxxxx. Xxxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx přepravu. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zasílateli xxxxxxxx xxxxxxx, dohodnutým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx obstarání xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Rozsah odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravy může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně ustanovení §344 xx 346.

(4) Xxxxx tento xxxxx, xxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §354 xxxx. 2 xx 9.

§354x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1982 Xx. x účinností xx 1.1.1983

§354b

Smlouva x xxxxxxx xxxxxx

(1) Smlouvou x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, potřebnou pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupůsobit, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx za xxxx xxxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxx v souladu x cenovými xxxxxxxx, x uhradit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Smlouva xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx odborné xxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudků, xxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prací.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx odborná xxxxx poskytuje, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx pomoc byla xxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxxx xx má xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečného xxxxxxxxxx. Organizace, které xxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx bezodkladné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx; právo xxxx xxxxxxxx xxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavírání x obsah xxxxx x xxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§354x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1982 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1983

§355

Smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx jiné organizaci (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx účastníky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (míst) řádně x xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniká xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednané přepravy xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx omezen.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x hromadné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx.

§356

Smlouva o provedení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx organizaci provést xxxxxx jejích xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě x způsobem stanoveným, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Závazek xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odběrateli, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odevzdáním xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, odběrateli, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxx xxxxx.

Xxxxxxx soutěž

§356a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx na určitý xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxx xxxxxxx může vyhlásit xxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxx jím pověřená xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx správy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rezerv (xxxxxx xxxxxxx).

(3) Xx xxxxxxxxx veřejné soutěže xxxx vyhlašovatel xxxxxxx xxxxxxx a čas xxxxxxx, výši xxxxxxxxxx xxxxx, další podmínky xxxxxxx, zejména xxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx. X státní xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx určité xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx veřejné soutěže xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zveřejněny. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jen podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměny xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Organizace, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx soutěžního návrhu, xxx xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx závažných xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx účinným xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit náklady xxxxxxx organizací, které xxxx odvoláním xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx xxxx zčásti xx xxxxxxx.

§356b

Vyhlásí-li vyhlašovatel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určité xxxxxxx, činí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh (xxxxxxx), xx xxx xxxxxx po dobu, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyhlašovateli vznikne xxxxxxx teprve xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu.

§356x

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx vyzvané xxxxxxxxxx. Podmínky užší xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx soutěži.

§356c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/1970 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

§356d

Veřejný xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se zavazuje xxxxxxxxxx, xxxxx veřejně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nebo poskytne xxxx plnění xxxxxxxxxx, xxxxx splní podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx nic xxxxxx, obdrží odměnu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx má xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, rozdělí xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§356x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1970 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1971

§357

(1) Pokud xx xx vzhledem x xxxxxx závazku xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx smluv uvedených x této xxxxx xxxxxxx formy.

(2) Pro xxxxxxx uvedené v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxx xxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx nejbližší; xx xxxxx x x záruční xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dohodnout xxxxxxxxx xxxxxx; dohodou však xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxx

§358

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradě xxxx vyvolaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; vzniká x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovnou xxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx pojistit xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, které xx xxx vzniknou (xxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx nebo na xxxx, popřípadě odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx),

x) xxxxxx xxx případ xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx), má-li xxx x pojistné xxxxxxx xxxxxxxx občan, xxxxx xx vůči xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; prováděcí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, majetek, xxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx, na kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx plnění pojišťovny, xxxxxxxxx způsob jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojistná xxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx prováděcí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xxxxxxxx zaplacením pojistného xx výši v xxxxxx uvedené x xx lhůtě xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vznikne xxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx s pojišťovnou xxxxxxx pojistnou smlouvu, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx x úplně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx, xxx-xx x změnu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx organizace xxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstoupit, xxxxxxxx xxx pravdivém x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neuzavřela. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatnit xx xxx měsíců ode xxx, xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx běžné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku alespoň xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xx pojistné x po xxxxxx xxxxxxxxx.

§359

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx poté, xxx pojišťovna skončila xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxx skončeno xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx událost, xxx xxxxxxxx vysvětlení x xxxxx vzniku a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x pojistnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx. Organizace xx xxx xxxxxxx zajistit, xxx xxx, komu xx být na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx povinnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx písemný xxxxx pojišťovny nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx prováděcím xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Dozví-li xx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxx podstatná xxx uzavření xxxxxxx, xx oprávněna plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přechází xx xxxxxxxxxx až xx xxxx plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Organizace xx povinna xxxxxxxxxx, xxx právo na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xx organizaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§360

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jí xxxx poskytnuto xxxxxx xx xxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Organizace xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směřující k xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy nebo xx jejich xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx události xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx následků, xx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo, xxx x případě pojistné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx právo xx xxxxxx xxxxx pojišťovně xxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplácenou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx uhradit xx xxxxxx, x xxxxxx xx pojišťovna jinak xxxxx §359 odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx částku xxxxxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxx, xxxxxxxxxx organizací s xxxxxxxxxxx, platí ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx však xxxxx xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Rozsah x xxxxxxxx smluvního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištění.

§360a

Smlouva o xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o sdružení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx spojí xxxxx xxxxxxx nebo část xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx určitého xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx vymezí xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, kterými xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx rozdělení zisku xxxx ztráty,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vzájemného vypořádání xxxxxxx xx zániku xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x sdružení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahu. X platnosti smlouvy xx třeba xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx uzavřena, uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx uzavřena, xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svá xxxxx x povinnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§360x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxx společenskou xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, dojde-li x xxxxxx o xxxxx xxxxx obsahu.

(2) Xxxxxxxx xx právnickou xxxxxx. Xxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx odpovědnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx sdružení, xxxxxx xxxxxx ustavování x xxxxxx působnost,

d) určení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx podílů (xxxxxxxxx) xxxx jiných majetkových xxxxxx účastníků sdružení,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádání při xxxxxx sdružení.

(4) Sdružení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§9a).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ručí xx závazky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vkladů, xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku. Pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §111b odst. 5.

§360x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Xx. x účinností xx 1.5.1990

XXXX JEDENÁCTÁ

PLATEBNÍ, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§361

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx včas x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platby, xx xxxxxx xxxx zavázány xxxx které jsou xxx uloženy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxxx bank, spořitelen, xxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx 6) (xxxx xxx "banka").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx odběrateli, xxx složil u xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx splněním xxxxxxx x případech, kdy xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx x něj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx program xxxx xxxxxxxx přímá správa, xxxx by prokázal, xx mu xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx rozsahu poskytnuta xxxxxx xxxx že xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu.

§362

§362 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§363

§363 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/1970 Sb.

§364

§364 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/1970 Sb.

§365

§365 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/1970 Sb.

Xxxxx druhá

Platební xxxx xxxxxxxxxx

§366

(1) Organizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x banky; xxxxxx x hotovosti mohou xxx xx xxxx 1&xxxx;000 Kčs x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x soukromém xxxxxxxxx občanů.

(2) Účet x banky se xxxxxxxxx zřizuje xx xxxxxxx smlouvy o xxxx.

(3) Xx smlouvě x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zřízení xxxx, pravidla xxxxxxxxx x xxxxxx předávání xxxxxxx x provádění xxxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxx xxxxxxx dohodou x celém xxxxx xxxxxx.

(5) X prostředků xx účtě xxxxx xxxxx organizaci úroky, xxxxx jsou xxxxxxxxx.

§367

Organizace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx správné xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxxxxx xxxxxx.

§368

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx příkazu organizace.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příkazu xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxx právních předpisů xxxxx oprávněna xxxxxx xxxxxx; xxx příkazu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx dohodnutých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právoplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx organizace xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

§369

(1) Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx které není xx xxxx dostatek xxxxxxxxxx.

(2) Nestačí-li prostředky xx všechny platby, xxxxxxx banka xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejíhož xxxx má xxx xxxxxx uskutečněna, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovit xxx některé platby xxxxxxxxxx pořadí.

(3) Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx účtě může xxx xxxxxxx jen xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx formy bezhotovostního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§370

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx, x níž obdržela xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxxx provede-li xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, která xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§371

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bance xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx x xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx ode xxx, kdy x xxxxxx xxxxx; jinak xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§372

(1) Provede-li banka xxxxxx chybně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtováním.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx platbu, xxxxxx by bylo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§373

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky z xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ústavu.

(2) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx platba xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím, xxxxx odevzdáním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx vzájemných pohledávek xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx započtení xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx provedeno.

§374

Xxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxx xxxxx ze xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

§375

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§375x

(1) Faktura xxxx xxxxxxxxx

x) označení faktury x její číslo,

b) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx název x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxx, xx xxxxx má xxx placeno,

f) cenu xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náležitosti xxx xxxxx daně x obratu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvod vrácení.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opravit nebo xxxx xxxxxxxxx. Oprávněným xxxxxxxx xxxxxxx přestává xxxxx původní xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxx xxxxx xxx xxx doručení (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx faktury.

(4) Nedohodnou-li xxxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxx splatná xx 14 xxx ode xxx doručení (odevzdání) xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx organizaci xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx organizace xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx zálohy ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro placení xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx poskytování xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§375x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

§376

Xxxxx fakturovat xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx.

§377

§377 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§378

(1) Je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dokladují xx xxxxxxxxxxxxx) xxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x prodlení 0,05 % dlužné částky xx každý den xxxxxxxx.

(2) Poplatek x xxxxxxxx ve stejné xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxxx, která

a) je x prodlení x xxxxxxxxx podkladu pro xxxxxxxxx,

x) neoprávněně xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx nemá právo; x tomto případě xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx částka xxxx xxxxxxx, do xxx, xxx xxxxxx xxxx vrácena.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu vadného xxxxxx (§202 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxxx x placením, xxxxx jeho xxxxxxxxx xx oprávněná a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeno peněžním xxxxxxx.

§378a

Je-li organizace x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx organizace x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahují xxxxxxxxxx §378 xxxx. 1 x 2, požadovat xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xx výši 5 % ročně, xxxxx xxxx x xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §378 xxxx. 4 xxxxx obdobně.

§379

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady.

§380

V jiných případech xxx xxx placení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podklad xxxxxxxxx xxxxxxx, vyúčtování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věřitel, x rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxx

§381

§381 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§382

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx vklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pravidla xxxxxxxxx, doba xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx lhůta x postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx.

(3) Smlouva x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxx.

§382a

(1) Banka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx účel x x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěr xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx x dohodnutém xxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx poskytnutého xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x splácení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x zajištění xxxxx, pravidla úrokování x postup xxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx vznikne xxxxxxx x celém xxxxx obsahu.

§383

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx odepsáním x příslušných xxxx xxxxxxxxx organizaci; z xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx až xx jeho předchozím xxxxxxxxx.

§384

U xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úvěru x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxxx, pokud xx xxxx, x něhož xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx uhrazeny není xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx úhradu.

XXXX JEDENÁCTÁ X

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§384x

(1) Xxxxxxxxxxx pokuta xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vystupující v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx §119 xx 119d,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fakturuje xx ceny, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

(2) Hospodářské xxxxxx xx xxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§384x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hospodářská arbitráž xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pokuty xxx xxxxx, popřípadě xxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zahájit do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx výši od 10&xxxx;000 xx 1 xxxxxxx Kčs. Xxx xxxxxxxxx jejich xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x závažnosti důsledků xxxxxxxxxxxxx jednání. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokutou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pokuty xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx.

§384x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1982 Xx. x účinností xx 1.1.1983

ČÁST DVANÁCTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx

§385

(1) Xxxxx určená xxxxx dnů xxxxxx xxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Konec xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxx připadá xx xxx, který se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx, xx který xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx den x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxx.

§386

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx patnáct xxx.

(2) Je-li lhůta xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx měsíců x půl xxxxxx, xxxxxx se patnáct xxx naposled.

§387

Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx se x xxxxxxxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxxx.

§388

(1) Práva, jehož xxxxxx xx vázáno xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx již xxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zmeškání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xx-xx xxxx x projevu xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx učinit nebo xxxxxx poskytnout včas xxx v této xxxxx době.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo k xxxxxx připadl xx xxxxxx nebo na xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx příští xxx pracovní, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx však xxxxx určena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§389

(1) X hospodářskoprávních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx o právních xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§389x

§389x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/1988 Sb.

§389b

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx životního xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot účelové xxxxx (xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx výdělečným xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; vzniká xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxx, cíle x používání prostředků xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx statutu se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx okresním národním xxxxxx příslušném podle xxxxx nadace.

(3) Na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x společenských organizacích.

§389a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1990 Sb. x účinností xx 1.5.1990

§390

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, družstevních a xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx, která svým xxxxxxx xxxxxxx odpovídají xxxxxx x úkolům xxxxxx organizací.

§390x

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pro xxxxx organizace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§390x

§390x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Sb.

Xxxxxxxx

§391

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetkem,

b) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x mezd Slovenské xxxxxxxxxxxxx republiky vydá xxxxxxxx o rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x dohodě x federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxx xxxxxxx x §69 xxxx. 3 prováděcí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx československá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích.

§392

(1) Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx a spojů x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx řádech hospodářské xxxxxxx obsažené x xxxxx deváté x xxxx předpisy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§393

Vláda Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikovém xxxxxxxxx,

x) xxxx odchylně upravit xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (obory), xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx.

§394

§394 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

§395

§395 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1990 Sb.

Přechodná ustanovení

§396

(1) Xxxx xxxxxx majetku do xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §348, které xxxx xxxxxxxx v xxxx xx 31. xxxxxxxx 1989 xx 31. xxxxxxxx 1990 podniky x hospodářskými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenska - Xxxxxx demokratické xxxxxx x Komunistické xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účelovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1991, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§397

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1964; vznik xxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxx x práva x xxxx xxxxxxx xxxx 1. červencem 1964 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§398

Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx až xx xxxxx xxxxxxxxx posuzují xxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1964.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§399

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 51/1955 Sb., x xxxxxxxxx podnicích x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 67/1958 Xx. (xxxxxxxx x. 68/1958 Xx.),

2. xxxxxx xxxxxxxx č. 82/1951 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx statků,

3. xxxxx č. 73/1959 Sb., x xxxxxxx hospodářství,

4. xxxxxx xxxxxxxx č. 3/1953 Sb., o xxxxxxxxx státního xxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxx č. 81/1958 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx nařízení č. 30/1954 Sb., x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 205/1958 Ú. x., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nařízení x správě národního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 133/1960 Xx. x x. 59/1963 Xx.,

8. zákon č. 53/1954 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření předsednictva Xxxxxxxxx shromáždění x. 20/1956 Xx.,

9. zákon č. 27/1959 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx výstavbě,

10. xxxxx č. 100/1950 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxxx §61 xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1959 Xx., x xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 124/1950 Sb., xxxxxx xx vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 40/1951 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

14. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 13/1953 Sb., xxxx xx xxxxxxx, xxxxx další xxxxxxx xx xxxxxxxx xx podnikového xxxxxxxxx,

15. xxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti č. 85/1953 Sb., xxxx xx xxxxxxx, xxxxx další xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

16. xxxxx č. 69/1958 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizacemi,

17. xxxxxx xxxxxxxx č. 79/1962 Sb., xxxxxx xx rozšiřuje účinnost xxxxxx x. 69/1958 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx socialistickými xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx,

18. xxxxxxx vyhlášky x xxxx právní předpisy, xxxxxxx xx vydávají xxxxxxxx podmínky dodávky, x xxxxxxxx vyhlášky č. 127/1962 Sb., kterou xx xxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx stavební investiční xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

19. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x. 172/1958 X. x., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

20. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x. 173/1958 Ú. x., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 15/1960 Xx.,

21. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strojírenství x xxxxxxxxxxxx obchodu x. 147/1959 X. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx částí,

22. xxxxxxxx xxxxxxxx arbitra republiky Xxxxxxxxxxxxxx x. 225/1959 X. x., x xxxxxxxxx hospodářských smluv xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 14/1962 Xx.,

23. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 127/1960 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, uměleckých x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx školách xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

24. vyhláška xxxxxxxx financí x xxxxxxxx xxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx x. 179/1959 X. x., x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 70/1961 Xx.,

25. směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 180/1959 X. l., x xxxxxxxx x přirážkách xx xxxxxxxxxxxxx, zkvalitnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx x. 71/1961 Xx.,

26. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 128/1962 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

27. xxxxxx vyhláška x. 48/1958 Ú. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

28. zákon č. 51/1959 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx na jednotná xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

29. vyhláška ministerstva xxxxxxxxxxx x. 162/1959 X. x., o xxxxxx zemědělských výrobků, xx znění xxxxxxxx x. 68/1962 Xx.

§400

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1964.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. r.

Xx. II

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx čl. I xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1971; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1971 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dvouletá xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§131 xxxx. 3) xxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1970; xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 1971, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx. Desetiletá xxxxx x jiných škod, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1971, xxxxxx od xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx §378a xx xxxx 1. xxxxx 1971 xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1970 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

Xx. III

Čl. III xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/1982 Sb.

Xx. XX

(1) Lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx začaly xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1983, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 3 xxxxx xxxx.

(2) Ustanovení §131 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx před 1. lednem 1983.

(3) Xxxxxxxxxx §142 xxxx. 4 xx nepoužije, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xx penále xxxx 1. xxxxxx 1983.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prováděcích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 1983 xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx x přípravě xxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1982 Xx. x účinností xx 1.1.1983

Xx. II

1. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1988; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx x xxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1988 xx xxxx řídí dosavadními xxxxxxxx.

2. Podle dosavadních xxxxxxxx xx xx xx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxx 1. červencem 1988.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

Xx. XXX

1. Xx xxxx xxxxxx dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podřízeným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx organizacím, oborový xxxxxx xxxx přidruženým xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizacím a xxxxxxx xxxx koncernovým xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x nímž xxxxxxxxx, vykonávají xxxx xxxxxx x v xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx majetku.

3. X xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx §115 též xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. a), §13 xxxx. 1 a §14 odst. 1 xxxxxxxx x. 48/1980 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xx v jiných xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxxxx používá xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx se tím xxxxxx "právo xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxx".

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 98/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1988

Xx. XX

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "socialistická xxxxxxxxxx", nahrazuje xx xxxxxxx "xxxxxxxxxx". Xxxxx xx užívá xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", rozumí xx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx".

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

Xx. XXX

1. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1990; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx z xxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxx 1990 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Podle dosavadních xxxxxxxx xx xx xx svého zakončení xxxxxxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. květnem 1990. Délka a xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx §131 zákona xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxx 1990, xx xxxx xxxxx zákonem x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990.

3. Xxx xxxxxxxxxxx x vratnými xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platí dosavadní xxxxxx předpisy.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 90/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx družstevnictví, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 94/1988 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §106zd a xxxx. xxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxxxx upraví nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

5. X xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhlášky federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 37/1983 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx geologických xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxxxx záloh. Xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 103/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 109/1964 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1964.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

117/1965 Sb., x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.11.1965

82/1966 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1967

13/1967 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.1967

69/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.1967

72/1970 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnikového xxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.1970

138/1970 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

162/1970 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x bytové xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1971

37/1971 Xx., úplné znění xxxxxx x. 109/1964 Xx. publikované v xxxxxx č. 11/1971

144/1975 Xx., xxxx xx xxxxxxxx hospodářský zákoník

s xxxxxxxxx xx 1.1.1976

165/1982 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1983

45/1983 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 109/1964 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 8/1983

98/1988 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1988

173/1988 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1989

80/1989 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 109/1964 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 21/1989

103/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.5.1990

403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.1990

63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.1991

539/1991 Xx., xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 109/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

a opravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opravě xxxx x. 119/1971 Xx., 65/1983 Xx., 69/1983 Xx., 38/1984 Xx., 33/1985 Xx., 114/1989 Xx. x XXXxx 907302.

Xxxxxx předpis x. 109/1964 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 513/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxx §34 xxxx. x) xxxxxx x. 133/1970 Xx.&xxxx;

3) Xxxx. Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 90/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 94/1988 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x výrobním xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 68/1989 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx č. 158/1989 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 104/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 105/1990 Sb., o xxxxxxxxx podnikání občanů.

4) Zákon č. 42/1980 Sb., x xxxxxxxxxxxxx stycích xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxx č. 105/1990 Sb., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx.

6) §14 xxxxxx x. 158/1989 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.