Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.1948.


Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
210/48 Sb.
Xx. X
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, x. 161 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx škody x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx žádostí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx (§7 zákona).
(2) Xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci, xxx poskytovati ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2070000000 Xxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xx 1. xxxxx 1947.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx částku opatřil xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1947 x dále xxxx x xx uvolněno xxx xxx 1948&xxxx;870000000 Xxx. Částku určenou xxx rok 1948 xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx xx xxx 2. xxxxxxxx 1947, x. 82 Sb. x. XXX, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 52/1945 Sb. x. XXX, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reformu, xxxxx xx uskutečnila xx xxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v dohodě x xxxxxxxxx financí.
Xxxxxxxx x. x.
Dr. Xxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 210/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 7.8.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.