Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.1948.


Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
210/1948 Sb.

Zákon

Čl. I Čl. II Čl. III

INFORMACE

210

Zákon

ze xxx 20. xxxxxxxx 1948

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xx. X

(1) Zálohy xx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 1946, č. 161 Sb., x zálohách xx xxxxxxx xx některé xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx určené ve xxxxxxxxxx ministerstva vnitra (§7 xxxxxx).

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx volných platidlech xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2.070,000.000 Kčs, xx níž se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 1947.

(3) Ministr xxxxxxx xx zmocňuje, xxx xxxx xxxxxx opatřil xxxxxxxxx operacemi.

(4) X xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplacené x xxxx 1947 x xxxx xxxx x xx uvolněno xxx xxx 1948 870,000.000 Xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxx 1948 xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxxx zemích xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx ze xxx 2. xxxxxxxx 1947, x. 82 Xx. x. XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, souvisících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 52/1945 Xx. x. SNR, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, spadajících pod xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reformu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx maďarským státem, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx účinnosti.

Xx. XXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx; provede jej xxxxxxx vnitra v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. r.

Zápotocký x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 210/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.8.1948.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.