Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1949.


Zákon o zrušení domovského práva
174/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

INFORMACE

174

Xxxxx

xx dne 30. xxxxxx 1948

x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva

Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxx právo xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1948 xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx den x xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Do xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx postupovati podle xxxxxxxxxx xxxx uvedených.

§2

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů je xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domovské xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poslední xxxxxxxx xxxx je povinna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdo má x xxx 31. xxxxxxxx 1948 na xx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx chudého xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx pobytu. Sociální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx x způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x určité obci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx přiznané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva zůstávají xxxx nedotčeny; xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx přiznány xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxxx přiznati x xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxx splněny ostatní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ve xxxxx xxxxxxxxx případech se xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je vázáno xxxxxx xxxxxxxxx, nahrazuje xxxxxxxxx československého xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Předpisy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracích, x xxxxxxxx pro účely xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů xx xxxxxx poslední domovské xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Vypovídací xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxx x odstrčení xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx předpisů.

§5

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zejména xx zrušují:

a) xx. XX x XXX xxxxxx ze xxx 5. xxxxxx 1862, x. 18 x. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 1863, x. 105 x. z., xxxx xx pořádají záležitosti xxxxxxxx;

x) zákon xx xxx 5 xxxxxxxx 1896, č. 222 x. x., jímž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 1863, č. 105 x. x., xxxxxx xxxx uspořádány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) §11 xxxxxxx, §11 xxxxxxxxxx a §10 slezského obecního xxxxxxx;

x) §§5 až 18 xxx. xx. XXXX/1886 (xxxxxxxx zřízení);

f) §17 zákona xx xxx 4. května 1926, č. 87 Xx., x podomním xxxxxxx, xxxxx jen, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu osobám, xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx chudých xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xx xxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1949; provedou xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx péče x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 174/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1949.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.