Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1950.


Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
131/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

§27 zákona č. 268/1949 Sb.

INFORMACE

131

Zákon

ze xxx 6. xxxxxx 1948

o likvidaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx, xx Xxxxxx x ve Slezsku

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx tomto xxxxxx:

§1

Německá evangelická xxxxxx x Xxxxxxx, xx Xxxxxx x xx Xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxx dnem 4. xxxxxx 1945.

§2

Matriky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory.

§3

(1) Veškerý majetek xxxxxxxx x movitý, xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xx xxx 4. xxxxxx 1945 xx xxxxxxxxxxx církevních obcí (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx) církve xxxx xxxxxx ústavů, xxxxxx x fondů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo školství x xxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx vnitra, který xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

X xxxxxxx xxxxxxxx x §3 platí xxxxxxx ustanovení částí XX xx IV xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx nepřátelského xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxx 8. xxxxxx 1947, č. 90 Sb., x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx právních poměrů xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx ministerstvo školství x osvěty x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podobným xxxxxx x které xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx organisaci xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, provedených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx církve do xxx, xxx xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §3, xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a rozdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx ministři xxxxxxxx x osvěty x vnitra.

Dr. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

§27

Xxxxxxx církevní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dnem xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

§27 vložen právním xxxxxxxxx x. 268/1949 Xx. x účinností xx 1.1.1950

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 131/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.6.1948.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

268/1949 Xx., x xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1950

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.