Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.1948.


Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození
21/48 Sb.
ČÁST I. Ustanovení hmotněprávní
Rozsah zákona §1
Snoubenky a jejich právní postavení §2 §3 §4 §5
Nemanželské děti a jejich právní postavení §6 §7 §8 §9
ČÁST II. Řízení
Příslušnost §10 §11 §12
Soudní řízení §13 §14 §15
ČÁST III. Ustanovení poplatková §16 §17 §18
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §19 §20 §21
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§1
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx zákon se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nemanželské děti, xxxxxxxxx xx účastnících xxxxxxxxx boje za xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §§1 x 2 xxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1946, x. 255 Xx., x xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx x zahraničí x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx uvedených x §1, odst. 1, č. 1, xxxx. a) xxxx xxx xx, které xxxx v xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx a xxxxxx právní xxxxxxxxx
§2
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x snoubenkách xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, najevo xxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx okolností, xx xxxxxx být xxxxxxxxxxx x vážnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx
1. xx státní občanka xxxxxxxxxxxxxx, státně xxxxxxxxxx,
2. slib přijala x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx aspoň x xxxx smrti muže, xxxxx k sňatku xxxxxxx jen z xxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx,
3. neuzavřela xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ani se xxxxxxxxx xxxxxxxx znevažujícím xxxxxxxxxx.
§3
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2, příslušejí xxxxxxxxx:
1. rodinné xxxxx (xxxxxxxx) snoubencovo,
2. xxxxx na xx, xxx byla x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.
§4
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx x xxxxxx sňatku x xxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xx-xx xxxxxxxxxx zřetele hodna, xxxxxxx má-li xxxxxxxxxxx xxxx xx svým xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x ním ve xxxxxxxx domácnosti x xx-xx nyní její xxxxxx xxxxxxxx, přísluší xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxxx xx posuzuje xx xxxxxxxx xx majetkové x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx; xxxxxxxxx však xxxxx xxx přiznáno xxxx, xxx kolik xx xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx stanovení xxxx odškodnění lze xxxx xxxx xx xxxxxx jen to, xx dědicům xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vynaložili xxxx xxxxx xxxxx vynaložiti xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, na xx. x dohodě x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx snoubenka se xxxx nárokem xxxx xxxxxxxxx.
§5
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4, xxxx. 1, mohou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, důchody xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxxxx zákona xx dne 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Xx., x xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx poškozence x oběti války x fašistické xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x kdyby xxxx u xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxx platy xxxx xxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xx příslušely xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x účastníkem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx tomto xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právní xxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx:
1. xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemanželské xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx matrikářem,
3. x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx důvodu, xx xxxxxxxxxxx otec padl xxxx zemřel.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx otcovství (xxxxxxxx 1, x. 2) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx nemůže xxx xxxxxxxxxxx, xx dítě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx. Ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx už xxxx prohlášeno xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx.
§7
(1) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxxxxx se xxxx xx manželské xxxx xxxxx xxxx, x xxx, xx mu xxxxxxxxxx:
1. rodinné xxxxx (xxxxxxxx) otcovo;
2. veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx právu xxxxx xxxxx x xxxx smrti xxxx, xxxxx x sňatku xxxxxxx jen z xxxx xxxxxx, že xxxx xxxx xxxx xxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx soukromým xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
4. zákonné xxxxxxx právo xx xxxx, xxxx by xxxx x xxx xxxx smrti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§8).
(2) Xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x. 2 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx.
§8
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účastníku xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx, proti xxxxx, xxxxx xx odškodnění xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nedojde-li xxxx účastníky x xxxx xxxxxx, xxxx xx xx. k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kusů xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výživy, přísluší xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po účastníku xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx skončeno x xxxx, kdy xx xx rozhodnout x xxx, xxx xxxx x dítěte xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §6, xxxxx xxxxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §8, xxxxxx xxxxx toho xxxxxxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxx x xxxxxxxxxx proti dědicům xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX
Příslušnost
§10
X tom, xxx xxxx dány xxxxxxxx xxxxx §2 nebo §6, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x něhož xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pozůstalost, x xxxx-xx xxx tohoto xxxxx, xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx své bydliště xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx nejpozději xx xxxx let xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxx také x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §4 x §5, x. 2 a x xxxxxxxx dítěte xxxxx §7, xxxx. 1, č. 3 x 4 (§8). Xxxxx xxxx xxx xxxxx nejpozději do xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §10 xxxxxx xxxxxx moci.
§12
(1) X povolení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §5, x. 1 rozhoduje x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xxxx (xxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaopatřovacích xxxxx nebo důchodů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx po účastníku xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx do xxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §10 xxxxxx právní xxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7, xxxx. 1, č. 2 xxxxx obecné xxxxxxxx.
Xxxxxx řízení
§13
(1) O xxxxxxxx xxxxx §§10 x 11 rozhoduje xxxx v řízení xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx §§10 x 11 xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xx-xx to xxxxxx x účelné, xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxx §10, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokračovat v xxxxxx x xxxxxx xxxxx §11.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jde, x jeho pozůstalá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i když xxx xxx x xxxxx xxxxx §10.
§14
V xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx, xxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ještě v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx navrhnout, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxx §10, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx byla postoupena xxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§15
(1) Xxxxxxx-xx soud, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx x §6, xx xxxxxxx usnesení, xxxxxx xxx účastník xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§§12 x 13 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 27. října 1945, x. 117 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého), může xxxxxxxx národního xxxx xx osvobození do xxxx xx xxxxxx xxxxxxx žádati u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx xxxxxxx; tím xxxxxx snoubenka xxxxxx xxxxx §3 x xxxx xxxxxxxxx manželského xxxxxx xxxxx §6 x xxxxxx xxxxx §7, xxxx. 1, x. 1 x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx i xxxxxxx xxxx, xxxx nabyly xxxxx §4 xxxx xxxxx §7, xxxx. 1, č. 4.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx platy uvedené x §5 xxxx x §7, xxxx. 1, x. 2 x 3, xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 nezakročí.
(3) X xxxxxxxxxxxx x řízení platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§11 xx 13.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX POPLATKOVÁ
§16
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2, příslušejí xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dítě, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx 200.000 Kčs x xxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx dědické xxxxx) xxxxxxxxx v xxxxxx České x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 5. xxxxxxx 1945, na Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1944,
x) xxxxx třídy XX. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 12. xxxxx 1921, x. 337 Sb., x dani x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2, xxxx. x) xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1920, x. 31 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx válečné přirážky x poplatkům x xxxx některá ustanovení x poplatcích,
x) xxxx-xx xxx xx x ostatní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xx dne 30. xxxxx 1947, č. 13 Xx., x xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx účastnících xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x války, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx neměla s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX. daně x xxxxxxxxx citovaného xxxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce, xxxx. x).
(3) Xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xx předepsány, xxx x xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x finančního úřadu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx.
§17
Přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx národního boje xx xxxxxxxxxx.
§18
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxx §8, odst. 1, xx x xxxxxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx u xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§8, xxxx.1) xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx rozhodnutí (§11) xxxxxx právní xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemích Xxxxx x Moravskoslezské před 5. květnem 1945, xx Slovensku xxxx 1. xxxxx 1944.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXXXX ZÁVĚREČNÁ
§19
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítěte, xxxxxxx podle §3, x. 1, xxxx xxxxx §7, xxxx. 1, x. 1, x xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx zařídí na xxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§20
Tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx účastnících xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.
§21
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14. xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx jej xxxxxxxx spravedlnosti, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Dr. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. x. Xx. Xxxxxx x. x.
Dr. Dolanský x. x. Xx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 21/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.3.1948.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.