Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.04.1948.


Prodloužení lhůty k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
107/48 Sb.
§1
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2 xxxxxxxxx zákona xx xxx 12. xxxxx 1946, x. 74 Xx., x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx krajanům xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949. Další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxx xxxxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 29. xxxxx 1948; xxxxxxx xxx ministr vnitra x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. Beneš x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 107/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 29.4.1948.
Xx dni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.