Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.04.1948.


Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady

53/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

INFORMACE

53

Zákon

ze dne 17. xxxxxx 1948,

kterým se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx č. 2423 pozemkové knihy xxx xxxxxxxxxxx území Xxxxxxxxx Vinohrady

Ústavodárné Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx:

§1

Vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxx x. 2423 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx stát.

§2

(1) Pokud není x odstavci 2 xxxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedeným x §1 xxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxxxxxx xxxxxxx závazků dosavadního xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxx č. 2423 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Vinohrady xxx xxx. X 1 xxxxxxxxx přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx soud provede xxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovitostem xxxxxxxx x §1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na tento xxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxx. Šlechta x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 53/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.4.1948.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.