Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.08.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.03.1948 do 24.08.1950.


Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva

22/48 Sb.

Oddíl I. - Zvýšení daňového základu §1 §2
Oddíl II. - Provádění rejstříkového pořádku §3 §4 §5 §6 §7 §8
Oddíl III. - Likvidace bývalého německého soudnictví ve věcech rejstříkových §9
Oddíl IV. - Ustanovení závěrečná §10 §11 §12 §13 §14
22
Xxxxx
xx xxx 3. xxxxx 1948
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxx X.
Xxxxxxx daňového základu
§1
Xxxxxx 50 000 Xxx, uvedená x §1, xxxx. 1 xxxxxx xx dne 13. xxxxx 1928, x. 183 Xx., x daňovém základu xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (družstev), xx xxxxxxx xx 150&xxxx;000 Xxx.
§2
(1) Xxxxxxx-xx po xxxxxx xxxxx x obchodníka xxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalý pokles xxxxxx xxxxxxx pod 150&xxxx;000 Kčs, je xxxxxxxxx firmu k xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx Slovensku firemního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxx xx dobu pěti xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx berních roků.
(3) Xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxx x den, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx dobu xxxx xxxxx xx sebou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx roků, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1943, xxxx xxxxxxx dosahující 150 000 Xxx.
Xxxxx II.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§3
(1) Xxxxxxxx xx změnily xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx opověď xxxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zájem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx provádí xx náklad osoby xxxxxxx k opovědi.
§4
(1) Xxxxxxx-xx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx, xxx podaly xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx též, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx pokles xxxxxx xxxxxxx xxxxx §2.
(3) V xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxx, xx x xxxxxx došlo xxxxx xxxxxx ustanovení.
§5
(1) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §4 i xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx bezpečně xxxxxxx, ale xx xx xx něj xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X takovém xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx věci, a xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Dále xx xxxxx xxxxx, xx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx míti xx xx, xx xxxxx xxxxxxx, x xx ji xxxxxx x moci xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx výzvu xxxxxxxxxx doručiti, xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx určených k xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxx xxxxxx počtu xxxxx lze výzvu xxxxxxxxxx hromadně.
(4) Xxx-xx o firmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxxx na akcie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo výdělkového x xxxxxxxxxxxxx společenstva (xxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx zrušení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společenstvo (xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx), o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx soudní xxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx x xxx, xx xx výmazu xxxx xxxxxxxx, osvědčí-li xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx má xx společností (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx a že xx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx; tato xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, nepřímé x poplatky doručí xx xxxxx přímo.
§6
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx §§4 x 5 se xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx výmazech zastupitelství (xxxxxxxxxxxx) cizích společností.
§7
Xx xxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx (§5, xxxx. 2) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx původní xxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxx firmy xxxxx §5, xxxx xxxxx.
§8
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Oddíl XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx německého xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§9
(1) Xxxxx provádějící likvidaci xxxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví x občanských xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxx 1945, x. 79 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx České a Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx, jejichž majitelé, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx pod xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx z doby xxxxxxxxx x x xxxxxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x ústavů, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dekretu č. 108/1945 Sb.
(2) X xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxxxx.
Oddíl XX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§10
Xxxxx, xxxxx, xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx), revisní xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) x obchodní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle §§3 xx 5 x §9 xxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5, xxxx. 3 x 4 a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x moci úřední xxxxx §4, odst. 3 a §5, xxxx. 1 x 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zdarma.
§12
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx XX xx Slovensku xxxxxxxxxx nařízení x. 68.300/1914 X. X. (xx. x. xxxxxxxxxxxxx) x úpravě nesporného xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx x směnečných.
§13
Xxxxxxx xx:
1. ustanovení §4 xxx. x. 183/1928 Xx.;
2. xxxxx xx xxx 28. května 1942, x. 89 Sl. x., x výmazu xxxxxxxxx firem z xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx podle něho xxxxxxx.
§14
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxx; provede xxx xxxxxxx spravedlnosti x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxx.
Dr. Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 22/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.3.1948.
Xx xxx uzávěrky právním xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 22/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/50 Sb. x xxxxxxxxx od 25.8.1950.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.