Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.01.2004.


Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
152/94 Sb.

ČÁST I.
ODDÍL 1. §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
ODDÍL 2. §8 §9
ODDÍL 3. §10 §11
ODDÍL 6. §31 §32 §33
ODDÍL 9. §58 §59 §60
ČÁST II. Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů §61
ČÁST III. §62
ČÁST IV. §63
ČÁST V. §64
ČÁST XXXXX
XXXXX PRVNÍ
§1
§1 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
§2
§2 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§3
§3 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§4
§4 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§5
§5 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
§6
§6 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 491/2001 Xx.
§7
§7 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Sb.
ODDÍL XXXXX
§8
§8 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§9
§9 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
XXXXX TŘETÍ
§10
§10 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§11
§11 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 491/2001 Sb.
XXXXX XXXXXX
§12
§12 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§13
§13 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Xx.
§14
§14 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Xx.
§15
§15 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§16
§16 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§17
§17 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§18
§18 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§19
§19 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§20
§20 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
§21
§21 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§22
§22 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
§23
§23 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
XXXXX PÁTÝ
§24
§24 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§25
§25 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Sb.
§26
§26 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Sb.
§27
§27 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 491/2001 Xx.
§28
§28 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 491/2001 Xx.
§29
§29 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§30
§30 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
XXXXX XXXXX
§31
§31 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§32
§32 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Sb.
§33
§33 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
ODDÍL XXXXX
§34
§34 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§35
§35 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§36
§36 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§37
§37 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§38
§38 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Sb.
§39
§39 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§40
§40 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
XXXXX OSMÝ
§41
§41 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§42
§42 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§43
§43 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§44
§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Xx.
§45
§45 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Xx.
§46
§46 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 491/2001 Xx.
§47
§47 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§48
§48 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
§49
§49 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§50
§50 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
§51
§51 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§52
§52 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 491/2001 Xx.
§53
§53 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Sb.
§54
§54 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 491/2001 Sb.
§55
§55 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§56
§56 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§57
§57 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
ODDÍL XXXXXX
§58
§58 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§59
§59 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§60
§60 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
XXXX XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
§61
Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Sb., xxxxxx č. 133/1982 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx. x xxxxxx x. 117/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
Xx §200x xx xxxxxxxxx xxxx §200j, 200x a 200x, xxxxx včetně poznámek x. 34x) a x. 34x) xxxxx:
"§200x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxx xxx dotčený xxxxxxx xx soud xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opravy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhovatel x obec.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx tří xxx.
(4) X xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx soud.
§200x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx34x) xxxxx konečné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xx volební xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx vydání rozhodnutí x zaregistrování této xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstva x xxxx, může se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx soud x xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Účastníkem xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Soud xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx xxx xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
34x) Xxxxx č. 152/1994 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
§200x
(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx34x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx usnesením, x to do xxxxx dnů.
(2) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.
34x) §59 zákona x. 152/1994 Xx.
XXXX TŘETÍ
§62
§62 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/2004 Xx.
XXXX ČTVRTÁ
§63
§63 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
XXXX PÁTÁ
§64
§64 (část xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
XXXX XXXXX
§65
§65 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§66
§66 (xxxx šestá) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§67
§67 (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§68
§68 (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Xx.
§69
§69 (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
§70
§70 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§71
§71 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Xx.
§72
§72 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Xx.
§73
§73 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Xx.
§74
§74 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Xx.
§75
§75 (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Sb.
§76
§76 (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 491/2001 Sb.
Xxxxxxx k xxxxxx č. 152/1994 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 491/2001 Xx.

Informace
Právní předpis x. 152/94 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 20.7.1994.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
247/95 Xx., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.1.96
273/2001 Xx., x právech xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 2.8.2001
491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 31.12.2001
22/2004 Sb., x xxxxxxx referendu x x změně některých xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.2.2004
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxxxx XXX x. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx XXX x. 302/1992 Xx.
2) §58 x 200k zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx XXX č. 3/1993 Sb., x xxxxxxxx symbolech Xxxxx xxxxxxxxx.
4) §20 xxxxxx XXX č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
5) §200j xxxxxxxxxx soudního řádu.
6) §200k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
7) §200l xxxxxxxxxx soudního xxxx.
8) Čl. 102 xxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx republiky.
9) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10) §27 xxxx. 2 xxxx. x) x e) xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 302/1992 Xx.
11) §10 x 855 občanského xxxxxxxx č. 40/1964 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx o xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 548/1991 Sb.
13) Zákon č. 92/1949 Sb., xxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §60 xxxxxx XXX č. 367/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 302/1992 Xx.
15) Zákon č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
16) Zákon č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., zákona x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Sb. x zákona x. 117/1994 Xx.
17) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.