Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2006.


Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících
136/94 Sb.
ČÁST II. Doplnění Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §15
ČÁST III. §16
ČÁST IV.§17
ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §18 §19
XXXX XXXXX
§1
§1 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx.
§2
§2 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 575/2006 Xx.
§3
§3 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 575/2006 Xx.
§4
§4 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx.
§5
§5 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 575/2006 Sb.
§6
§6 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 575/2006 Sb.
§6x
§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2000 Sb.
§7
§7 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx.
§7x
§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 291/2005 Xx.
§8
§8 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 575/2006 Xx.
§9
§9 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx.
§10
§10 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx.
§11
§11 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 575/2006 Sb.
§12
§12 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 575/2006 Xx.
§13
§13 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 575/2006 Xx.
§14
§14 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx.
XXXX XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů
§15
Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Sb., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx. a xxxxxx č. 42/ 1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
1. X §58 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 16) xxx:
"x) výrobce paliv x xxxxx, u xxxxx je stanovena xxxxxxxxx xxxxxxx 8) xxxxxxxxx barvení x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, dovozce xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx dovážena xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 8) x xxx xxxx paliva a xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx celního xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxx aktivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nebo přepracování xxx celním xxxxxxxx, 10) a to xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx x. 3 xx doplňuje xxxxx:

1

2

3

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxx) středoškolské vzdělání x xxxxx chemie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 10 xxx xxxxx v oboru


Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx paliv x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nákupu, xxxxxxx x skladování xxxxx x xxxxx na xxxxx xxx balení


Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx


4

5


Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

xxxxx x. 136/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv x xxxxx x x opatřeních x xxx souvisejících, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o dani x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx x. 136/1994 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx č. 136/1994 Sb.
ČÁST XXXXX
§16
§16 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 354/2003 Xx.
ČÁST ČTVRTÁ
§17
§17 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2004 Xx.
XXXX XXXX
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
§18
X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx dosavadního oprávnění; xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§19
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1994.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Příloha x xxxxxx x. 136/1994 Xx.
Xxxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 291/2005 Xx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 136/94 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1994.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
95/96 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 136/94 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x x opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx XXX č. 588/92 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon ČNR x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 26.4.96
214/96 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 136/94 Xx. vyhlášené x xxxxxx x. 62/96 Sb.
304/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 136/94 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxx některých uhlovodíkových xxxxx x xxxxx x x opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx, x doplnění zákona x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x x změně zákona x. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění xxxxxx x. 95/96 Sb.
x xxxxxxxxx xx 7.9.2000
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004
442/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 136/94 Xx., x barvení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x x xxxxx xxxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 95/96 Xx. x zákona x. 304/2000 Xx.
x xxxxxxxxx xx 19.12.2003
237/2004 Xx., kterým xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx další opatření x mění zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., x zákon x. 338/92 Sb., o xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)
238/2004 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx zákon x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., x xxxxx č. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 1.4.2004 a vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004
x účinností xx 8.5.2004
291/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 136/94 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx a xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších předpisů, x x xxxxx xxxxxx XXX x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 2.8.2005
575/2006 Xx., kterým se xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 48/94 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §128 x xxxx. xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., celní zákon.
2) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 64/1986 Sb.
Zákon XXX č. 531/1990 Sb.
Zákon XXX č. 283/1991 Sb.
Xxxxx ČNR č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 20/1993 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
7) Xxxx. xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 136/1994 Sb., o xxxxxxx x značkování některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, o doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 587/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §19 xxxx. 3 xxxxxx XXX č. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 13/1993 Sb.
11) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 171/1994 Sb., xxxxxx xx stanoví podrobnosti xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x obchodu x. 188/1995 Xx.
12) §24a x xxxx. zákona x. 30/1968 Xx., x xxxxxxx zkušebnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. x) zákona XXX x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
15) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 30/1968 Sb.
17) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxx XXX č. 64/1986 Sb., o Xxxxx obchodní inspekci, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2, §2 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx xxxxx x. 318/1999 Xx., kterým se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxx pro zboží xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx).
21) §19 xxxx. 1 xxxx. x) a d), xxxx. 2 písm. x), x) x x) xxxxxx x. 587/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 22/2000 Xx.
22) Xxxxxxxx č. 186/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx barvení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §10 x 13 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.
24) Xxxxx č. 22/1997 Sb.
25) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 64/1986 Sb.
Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb.
Xxxxx XXX č. 283/1991 Sb.
Xxxxx XXX č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) §19 xxxx. 1 písm. x), x) x x) zákona x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 22/2000 Sb. x xxxxxx č. 255/2002 Xx.
27) §10 xxxx. 1 zákona x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 205/2002 Xx.
28) Směrnice Xxxx x. 95/60/XX xx dne 27. xxxxxxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxxx nafty x topného xxxxx.
29) Xxxxxxxx Xxxx č. 2658/87/XX xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku.
30) §77 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.