Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

539/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Hlava I. Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů

Drahé kovy §2

Výrobky z drahých kovů §3 §4

Zákonné ryzosti §5

Hlava II. Orgány puncovnictví a zkoušení drahých kovů §6 §7

ČÁST II. Puncovní kontrola

Hlava I. Předmět a rozsah puncovní kontroly §8 §9

Hlava II. Zkoušení zboží

Tuzemské zboží §10

Cizí zboží §11

Staré a opravené zboží §12 §13

Zkouška ryzosti zboží §14

Hlava III. Předepsaný stav zboží

Povolené kombinace §15

Pájení tuzemského nebo cizího zboží §16 §17

Hlava IV. Úřední označování zboží a nakládání se závadným zbožím §18 §19 §20 §21

Nakládání se závadným zbožím §22 §23 §24

Hlava V. Opravné prostředky

Odvolání §25

Žádost o konečné vyzkoušení ryzosti zboží §26

Hlava VI. Výjimky z puncovní kontroly a náhrada škody §27 §28

Odpovědnost za škodu §29

ČÁST III. Zkoušení ostatních výrobků a věcí z drahých kovů

České mince §30

Dentální drahé kovy §31

Lístkové zlato a stříbro §32

Věci z drahých kovů §33 §34

ČÁST IV. Povinnosti výrobců a obchodníků, registr výrobců a obchodníků §35 §36 §37

Prodej zboží §38 §39 §40

Registr výrobců a obchodníků §40a

ČÁST V. Puncovní inspekce

Hlava I. Práva a povinnosti puncovní inspekce §41 §42

Hlava II. Přestupky §43 §44 §45

ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení §46 §46a §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54

Přechodná ustanovení §55 §56

Závěrečná ustanovení §57 §58

č. 127/2003 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx kovů,

b) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvádějí xx xxx xxxxxxx x drahých xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§2

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, platina, xxxxxxxx, iridium, xxxxxxx, xxxxxxxxx x osmium.

§3

Výrobky x xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxx kovů xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x stříbrnické xxxxxxx xx slitin zlata, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx x přírodními xx xxxxxxxxxxxx kameny, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, polotovary a xxxxx x drahých xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx slitiny"), určené xxx výrobu a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx drahé xxxx"),

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx kovů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 19) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zpravidla xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx drahého xxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xx xxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx 333/1000,

x) xxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx 500/1000,

c) xxxxxxx x xxxxxxx x ryzosti nižší xxx 800/1000,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, vědeckým, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx je dovoleno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí xxx obchodování v xxxxxxxx xxxxxxx, jen xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§5).

§4

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx v tuzemsku xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravou xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, 3) jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s výrobky x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx zbožím xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx

- je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolou, xxxx

- je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx výrobcem xxxxx xxxxxxxx, xxxx

- xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k podnikání,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx vyměněna xxxxxxx označená xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opravy písemně xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx provedena xxx xxxxxxxx označení,

e) registrovanou xxxxxxxx klenotnická xxxxxxx, xxxxx je zapsaná x xxxxxxx registrovaných xxxxxx (§49),

x) výrobcem xxxxxxxxxx, 3) jehož xxxxxxx podnikání zahrnuje xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx výrobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx mincí xxxx xxxxxxxxxx drahých xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx podnikatelského xxxxxxxxx 20) anebo xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zboží xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 21)

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nabízení k xxxxxxx, nákup za xxxxxx xxxxxxx prodeje x prodej xxxxxxxxx xxxxx,

x) výrobní xxxxxxx xxxxxxx dvou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Puncovním úřadem (§6), xxxxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx, x doplňujícími xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Puncovním xxxxxx (§6), xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx poměrný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx slitině xxxxxxxxx x tisícinách (1/1000), xxxxx ryzí xxx xx xxxxxx 1000/1000. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxx xxxxx

xxxxxx x. 0 .......................... 999/1000

xxxxxx x. 1 ........................... 986/1000

xxxxxx č. 2 ........................... 900/1000

xxxxxx x. 3 ........................... 750/1000

xxxxxx č. 4 ........................... 585/1000

b) pro xxxxx xxxxxxxx

xxxxxx x. 0 .......................... 999/1000

xxxxxx x. 1 ........................... 959/1000

xxxxxx č. 2 ........................... 925/1000

xxxxxx x. 3 ........................... 900/1000

xxxxxx x. 4 ........................... 835/1000

xxxxxx x. 5 ........................... 800/1000

c) pro xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx x. 0 .......................... 999/1000

xxxxxx x. 1 ........................... 950/1000

xxxxxx x. 2 ........................... 900/1000

xxxxxx č. 3 ........................... 850/1000

xxxxxx x. 4 ........................... 800/1000

(2) Ryzost 580/1000 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx xxxx

Xxxxxx správu x xxxxxxx puncovnictví x xxxxxxxx xxxxxxx kovů xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") a Puncovní xxxx. 22)

§7

§7 zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2003 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxx x předepsaného xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx puncovní xxxxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxx (xxxx xxx "puncovní xxxxxx") xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§22 xxxx. 1).

§9

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§27 a §50 xxxx. 1 x 2), xxxxxxx

x) tuzemské x cizí zboží, xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx má xxx xxxxxxxxx obchodování,

c) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ostatní xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x puncovní xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXX

§10

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx možné xxxxxxx x označovat xxx xxxxxxxxxxx manipulace. Xxxxx musí být xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx označení xxxxxxx xxx puncovní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výrobce je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, počet kusů x ryzost xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx rovněž písemně xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx puncovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Předložené xxxxxxxx xxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxx označit xxxxxxxxxx xxxxxxx značkou xx xxxxx, xxxxx stanoví Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx vedle ní xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§11

Cizí xxxxx

(1) Cizí xxxxx, nejedná-li se x případ xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx x puncovní xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx, spolu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx k puncovní xxxxxxxx nejpozději do 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx je obchodník xxxxxxx xxxxxxxxx označit xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx místě, xxxxx stanoví Puncovní xxxx xxx, xxx xxxxx ní xxxx xxxxx xxxxxxx puncovní xxxxxx.

(4) Cizí xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 2, předkládá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je dovezl xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx původ.

(5) Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 až 3 xxxxx xxx předkládání xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§12

Staré x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx obchodování, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x hmotnosti xxxxxxx xxxxx.

(2) K puncovní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx staré xxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výrobce xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Nesplní-li xxxxx, která xx xxxxxxxxx zboží xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") povinnosti uvedené x §10, §11 xxxx. 1, 3 xx 5 a §12, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zboží k xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Puncovní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo chemicky.

(2) Xxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zkouška") provede Xxxxxxxx úřad v xxxxxxx, že tuzemské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxx registrované xxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx.

(3) U starého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxxxxxxx souhlas xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky je Xxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx vzorek xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXX XXXXX

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zboží xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx i x xxxxx drahého xxxx xxxxxxx zákonných ryzostí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Součásti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x tomu třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Puncovního xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx snadno xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx technicky xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx "XXXXX".

(3) X klenotnické slitiny xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přezkoušení xx xx xxxxxxx; xxxxxxx může vedle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy, xxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxxxx s xxxxxxx xx 3/1000 xx xxxxxxxxxx.

(4) Pokovení zboží xxx být provedeno xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx nedestruktivní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx povlakem x xxxxxxxx kovu, x xx xxx xxxxxx mezivrstvy.

(5) Výjimku x xxxxxxxx 3 x 4 xxxx x odůvodněných případech xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zboží

(1) X xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. X pájení xxxxxxxxxxx zboží xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx o ryzosti xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxxx.

(3) Použití xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx smí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx x zesilování xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Ustanovení §15 x 16 xx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX OZNAČOVÁNÍ XXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXXXX ZBOŽÍM

§18

Zboží, xxxxx má zákonnou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x vyhovuje právním xxxxxxxxx, 24) Xxxxxxxx xxxx trvanlivě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je označí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx závadu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx Puncovní xxxx xxxxx předkladateli a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstranění.

§19

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx značky jsou xxx xxxxx xxxxx, xxx nedosahuje xxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a popis xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx "METAL" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx nejblíže nižší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx zboží, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zboží xxxxxxxxx x téhož xxxxxxx xxxx, dvou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx značkou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx užito xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx než 0,5 xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, tvaru xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx plomby s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§21

(1) Má-li xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předepsaný xxxx x nemá xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§5), xxxxxx se xxxxxxxx značkou xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx nelze xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plomby x puncovní značkou xxxx xxxxxxx osvědčení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Nakládání xx xxxxxxxx xxxxxx

§22

(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx starého xxxx opraveného, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x cizí xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx až xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx (§25 x 26),

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx podmínek uvedených x písmenech x) xxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxx §23.

§23

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx sedmi dnů xxx xxx doručení xxxxxxxx výsledku puncovní xxxxxxxx xxxxxxx potvrdí Xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, a xx xxxxxxx 20 xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx zboží xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jistotu xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Stanovená xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§25 a 26).

(4) Xx xxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx unii, xx xxxxxxxx vývozu cizího xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx na území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxx zboží bylo xx xxxxx České xxxxxxxxx ze Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dovezeno.

§24

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odstranit xx xxxxx xxxxx, které xx xxxxx uvádět x xxxx x xxxx ryzosti, hmotnosti xxxx stavu. Xxxx xxxxx je oprávněn xxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly (§8) je xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx provede xxxxxxxxx xxxxxxx ryzosti nebo xxxxxxxxxxxx stavu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, x xx do xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 x 21 xxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx proti xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxx (§14), provede Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx chemicky.

(4) Jsou-li xxx xx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx změní xxxx xx xxxxxxxx; xxxxx výsledek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odvolání xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1.

§26

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x odvolání xx žádost x xxxxxxx vyzkoušení xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx vyzkoušení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vedoucímu Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xx 5 platí xxxxxxx.

XXXXX VI

VÝJIMKY X XXXXXXXX KONTROLY A XXXXXXX XXXXX

§27

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx

1. xxxxxxx úplně xxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xx hmotnost drahého xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx použitých xxxxxxxxx podřadný význam (xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ouška),

3. x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepřevyšující xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) cizí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tranzitu,

c) tuzemské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zboží xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx předloženo x xxxxxxxx kontrole; xx-xx xxx takové xxxxx xxxxxx označeno, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxx, x to xxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx volně xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Puncovní xxxx.

§28

(1) Xxxxx uvedené x §27 odst. 1 písm. a) xxxx 3 musí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx označit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"). Je-li xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §27 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§29

Odpovědnost xx škodu

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx poškození, xxxxxx xxxx zničení xxxxx, xxxxx převzal xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x jinak.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jestliže

a) x poškození zboží xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxx xx Puncovní xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx oprávněn,

b) Puncovní xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZKOUŠENÍ OSTATNÍCH XXXXXXX A XXXX X XXXXXXX XXXX

§30

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx vzorky x ražby x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx předat xxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx 28) xxxxxx xxxxx dotčena.

§31

Dentální drahé xxxx

(1) Xxxxxxxx drahé xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx životní prostředí. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 29)

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Puncovnímu xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx dentálních xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stříbra. Lístkové xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zjištěná xxxxxx lístkového xxxxx xxxx stříbra xxxxxxxx xxxxxxx deklarované xx xxxxx xxxxxx, ověří Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxx, xx xx xxxx knížky otiskne xxxxxx razítko.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx namátkou xxxxxx x xxxxxxx xx 1 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xxxxx xxx; xx xxxxxxxx xxxxxx nepřísluší xxxxxxx.

§33

Xxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx drahých xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx slitinách, xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzorcích, xxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxxx a xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxx, Puncovní xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx přetaví xxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx úřední xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jenom xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x drahých kovů, xxxxxxxxxx, xxxxxx jiných xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx z drahých xxxx. Xxxxxx označí Xxxxxxxx úřad vyražením xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx slitku xxxxxxxx, xxxxxx na xxx Xxxxxxxx úřad x xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx slitku, xxxxx xxxx údaje uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištění x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34

Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §25 x 26 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX VÝROBCŮ X XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX

§35

(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx povinni xx 15 xxx xx xxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx přiděleno xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 30) x xxxxxx pro písemný xxxx, xx-xx xxxxxxx xx místa xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx", bylo-li xxxxxxxxx, druh xxx xxxxxxxx s drahými xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, provozovny xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zřízeny, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, adresu nebo xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx své xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkazu živnostenského xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zapsán.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 31) Zbožím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 výrobce nebo xxxxxxxxx uvede

a) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu,

b) identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxx adrese.

(5) Výrobci x obchodníci xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx změny údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 15 xxx od jejich xxxxxx včetně dokladů xxxxxxxxx x odstavci 2.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxx zboží, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx duševní tvůrčí xxxxxxxx chráněné zvláštním xxxxxxx předpisem. 32)

§36

Výrobní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výrobce, xxxxxxx byla xxxxxxxxx, x xxxx x xx označovat xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx zkompletoval.

§37

(1) Výrobci a xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů.

(2) Výrobci xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx výrobci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měřidla. 33) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vybaveni v xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x bezprostřednímu xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx obchodují xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx hmotnost xxxxxxx xxxx nepřevyšuje 10 gramů. Určování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx gramy, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx 0,05 gramu.

Xxxxxx xxxxx

§38

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx

x) xxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 34)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, 35)

x) prodej zboží, xxxxx je výsledkem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 32)

§39

(1) Zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx umístěno xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neurčeného x xxxxxxxxxxx a tuzemského xxxxx určeného pro xxxxx.

(2) Obchodníci xxxx xxxxxxx xxx prodeji xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kovů. Xx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx zákazníků. Xxx-xx však x xxxxxx xxxxxxxxxx zboží, xxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx 10 xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx údaj x hmotnosti xxxxxxxxx.

(3) Xx prodejním xxxxx xxxx xxx umístěno xx xxxxxxxxxx a xxxxxx viditelném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx puncovních xxxxxx.

(4) Ustanovení zvláštních xxxxxxxx 3) o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčena.

§40

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx xxxx zcela x xxxxxxxx kovu xxxx xxxxxxxxxx materiálu, xxx drahým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx mohly xxxxxx x xxxx, že xxx o xxxxx xxxxx §3, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxx xxxxx, stříbro xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx cizího xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx označení"). Klamavým xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx označit x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platí x pro xxxxx xxxxxxxxx x odlišných xxxxxxx xxxx z xxxxxxx drahých xxxx, xxxxxxx je-li povrchově xxxxxxxx tak, xx xxxx vyvolat matoucí xxxxx o svém xxxxxxxxx složení.

§40x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx výrobců x obchodníků (xxxx xxx "xxxxxxx"). Do xxxxxxxx se zapisují

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní firma, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx písemný xxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, adresy xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx adresa, xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx činnosti x xxxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, adresa provozoven, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxx x drahými xxxx,

x) provozovny, v xxxxx je xxxxxxx x drahými kovy xxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kovy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx pokutách,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§46) x xxxxxxxxxxxxx značky (§46a), xxxx-xx přiděleny.

(2) Xxxxxxx xx veřejným xxxxxxxx v části, x xxx xx x xxxxxxx osoby xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovědnostní značky x v xxxxx, x níž xx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxx, druh xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx x xxxxx, která je xxxxxxxx seznamem, xx xxxxx xxxxxxxx každý x xxxxxxxxx si x xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) X xxxxx registru, která xx veřejným xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx v xxxxx registru, xxxxx xx veřejným xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX INSPEKCE

§41

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x obchodníků (xxxx xxx "kontrolované xxxxx")

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx skladované xxxxxxxx puncovní kontrole x xxx je xxxxxxxx ryzostním xxxxxx, xxxxx tak zákon xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dentálních xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověřeni xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxx oprávněni při xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxxxxxxx xx xxxxx výrobních, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx zákona xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, pokud xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dále klenotnických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kovů včetně xxxxxx vzorků, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx xx považují xx zboží i xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zbožím xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, u xxxxx xxxxxxx důvodné xxxxxxxxx, že v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci x uložit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx předložení Xxxxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxx kontroly. Xxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kovů, pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zaměnitelné.

(3) O xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx vystaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx Puncovní xxxx xx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx. S odebraným xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx kontrolovanou osobu x výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxxxx prokazují xxxx xxxxxxxxx průkazy Xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobní xxxx xxxxxxxx tajemství, x nichž xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx inspektora.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx inspektory xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

§43

(1) Kontrolovaná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx oznámení xxxxx §35 xxxx je xxxxx xxxxxxxx, či xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem xxxx xxxxxx jednání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39 odst. 1 xx 3 nebo §40 odst. 2,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx vede neúplně.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) obchoduje x xxxxxx neoznačeným xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx má xxxxx x xxxxxxx nabízí,

b) xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx puncovní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx, xx je xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslem, xxx xx xxxxxxxx ryzost xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jinak xxxxx xx xxxxx dentální xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §31 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 16) xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx v provozovně x xxxxxxxxx,

x) brání xxxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tím, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do příslušných xxxxxxxx, nahlížet xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,

x) nepředloží xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx klenotnických slitin xxxx dentálních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, aniž xx xxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §48.

(3) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§44

Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Puncovní xxxx.

§45

(1) Přestupku xxxxx §43 xxxx. 1 xx 4 xx xxxxxxx x xxx, xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Přestupku xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 3 xx xxxxxxx i osoby, xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 5) dopustí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Společná xxxxxxxxxx

§46

(1) Puncovní xxxx xxxxxxx vyobrazení xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobce. Xxxxxxx xxxxxx doloží xxxxxxxx xxxxx platného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx platného xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xx-xx v xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx činnosti ztrácí xxxxxxx xxxxxxxxx výrobní xxxxxx xxxxxxxx x xx povinen xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx úřad x její xxxxxxx.

(2) Xxxxx oprávněné x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx výrobce.

(3) Xx-xx více xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx značku xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 x osobě, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx. 32)

§46x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ukončením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnostní xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §46 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §46 xxxx. 2 xx 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx značku xxxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§47

(1) Na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přiděleny xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx známkou. 36)

(2) Xxxxxx-xx Puncovní xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jednou xxxxxxxxx, xxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx ve výrobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx drahých kovů xxxxxx Puncovní úřad x vydání osvědčení x splnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx její provozování. Xx xxxx jeho xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx uváděny xx oběhu.

(2) Puncovní xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx přezkoumání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx podmínky xxxxxxx, Xxxxxxxx úřad žádost xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx neodstraní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxxxx slitinu, xxxxx má zákonnou xxxxxx, xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §15 xxxx. 3 x 5 a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx úřad na xxxxxxx xxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx musí xxxxxxx nebo obchodník xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx výrobce nebo xxxxxxxxx Puncovnímu xxxxx xxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx zápis xxxxxxxxx.

§50

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx označené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x označeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, x xx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rozpoznatelně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxxx 2004 xxxx značkami xxxxxxxxx xxxxxxx.

§51

Xx xxxxx Puncovního xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem. 38)

§52

Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxx.

§53

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx 10) x odchylkami xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx x věcí x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx označování xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §15 xxxx. 3, §16 xxxx. 2 x 3, §19 a §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 x xxxx. x).

Přechodná xxxxxxxxxx

§55

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x místa xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx úkony xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx značky přidělené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§56

Xx úředně označené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x letech 1938 xx 1945 používány xx tomto území xxxxxx státy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 333/1000.

Xxxxxxxxx ustanovení

§57

Zrušuje xx

1. §35 xxxx. 2 xxxxxx č. 30/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx hutního xxxxxxxx x xxxxxxx dolů č. 93/1962 Sb., o státní xxxxxx xxx xxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/1968 Xx. x xxxxxxxx x. 154/1980 Sb.,

3. §7 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1986 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x. 216/1955 X. x. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 336/1952 X. x. (390/1952 X. v.) x xxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxx průmyslových xxxxxxxx.

§58

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1992.

Stráský x. x.

x. z. Šedivý x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx přidělené Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xx xxxxxxx xxxxxx xx jejího xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx do šesti xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na přístupném x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyobrazení xxxxxxx xxxxxxxxxx značek.

4. Xx xxxxxx označené podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx dnešním xxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx 1938 xx 1945 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx puncovními xxxxxxxx pro ryzost xxxxx xxxxx xxx 333/1000.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Informace

Právní předpis x. 539/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

19/93 Xx., x xxxxxxxx státní správy XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.93

127/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 539/92 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 19/93 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.2004, x výjimkou §11 xxxx. 3 x §37 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2004, a x výjimkou §11 xxxx. 4 x §50 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

15/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 539/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 5/2004

157/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 19/93 Xx., x orgánech xxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx č. 539/92 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (puncovní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2006

130/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §17 xxxxxx x. 22/1992 Xx., x Státní xxxxx československé.
2) Xxxxx č. 35/1965 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1990 Xx. (xxxxx xxxxx č. 247/1990 Xx.).
3) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §64 xxxxxx č. 455/1991 Xx.
5) §33 x 43 zákona x. 455/1991 Xx.
6) Xxxxx č. 174/1988 Sb., x ochranných xxxxxxxx.
7) Příloha č. 2 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.
8) Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
Zákon XXX x. 320/1992 Sb., x správních poplatcích.
9) §48 xxxx. 2 zákona x. 455/1991 Xx.
10) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
11) §2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
12) Např. xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §75 xxxxxx x. 44/1974 Xx., celní xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 461/1992 Xx.).
14) §77 xxxxxx x. 44/1974 Xx.
15) §19 x 20 xxxxxx x. 22/1992 Xx.
16) §3 xxxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Sb.
17) Zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 501/1992 Xx.).
18) Zákon č. 174/1950 Sb., x dražbách xxxx exekuci.
19) §12 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx).
22) Xxxxx č. 19/1993 Sb., x orgánech xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx kovů, xx xxxxx zákona x. 309/2002 Xx.
23) §128 xxxxxx č. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 1/2002 Xx.
24) Například xxxxxxxx č. 301/1998 Sb., kterou xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxx xxxxxx, uvádění xx xxx x používání xx omezeno, xx xxxxx vyhlášky x. 390/2000 Sb.
25) §139 xx 144 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 1/2002 Sb.
26) §133 x xxxx. zákona x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §214 x 216 xxxxxx x. 13/1993 Xx.
28) §14 x 15 xxxxxx x. 6/1993 Xx.
29) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §17 xxxxxx č. 455/1991 Xx.
32) Xxxxx č. 121/2000 Sb.
33) §3 xxxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.
34) Xxxxxxxxx občanský soudní řád, xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
36) Zákon č. 137/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) Příloha č. 2 x zákonu x. 455/1991 Sb., ve xxxxx zákona č. 174/2002 Xx.
38) Zákon č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 53/1993 Sb., kterou se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.