Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.1979 do 30.09.1995.


Nařízení vlády, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti

106/1979 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3

INFORMACE

106

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 6. xxxx 1979,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, §142a xxxxxx x. 103/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x o zabezpečení xxxxx x dítěte, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §168 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x sociálním zabezpečení, x §21 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x pěstounské xxxx:

§1

Xxxxxx nejvyšší přípustné xxxxxxx xxxxxxxxx hrubého xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx,1) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx2) x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx péči3) xx xxxxxxx z 620 Xxx xxxxxxx xx 780 Kčs xxxxxxx.

§2

Xxxxx uvedené x §1 xx xxxxxxx xx měsíc srpen x září 1979, xxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx tyto xxxxx xxxxxxxxxx částku 780 Xxx měsíčně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxx splněny.

§3

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1979.

Xx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 106/1979 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.1979.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 106/1979 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.1995.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §18 xxxx. 2 a §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství a x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 99/1972 Xx.;

Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§31 xxxx. 2 xxxxxx x. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx a dítěte, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 51/1976 Sb.).

2) §40 odst. 4 a §46 xxxx. 5 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx.

3) §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči.