Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.1979 do 30.09.1995.


Nařízení vlády, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti

106/1979 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3

INFORMACE

106

XXXXXXXX VLÁDY

Československé socialistické xxxxxxxxx

xx xxx 6. xxxx 1979,

xxxxxx xx xxxxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xx xxxx
&xxxx;

Xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx x. 88/1968 Sb., x prodloužení mateřské xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, §142a xxxxxx x. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx x dítěte, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §168 zákona x. 121/1975 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, x §21 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči:

§1

Částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastního hrubého xxxxxx pro nárok xx xxxxxxxx xx xxxx,1) sirotčí xxxxxx x xxxxxxxx2) a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxx péči3) se xxxxxxx z 620 Xxx měsíčně na 780 Xxx xxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxxx x §1 se xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx 1979, xxxxxxxx vlastní hrubý xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx nepřevýšil xxxxxx 780 Xxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1979.

Xx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 106/1979 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1979.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 106/1979 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §18 xxxx. 2 x §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx.;

Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§31 xxxx. 2 zákona x. 103/1964 Xx., x zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nemoci x x xxxxxxxxxxx xxxxx x dítěte, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 51/1976 Sb.).

2) §40 xxxx. 4 a §46 xxxx. 5 zákona x. 121/1975 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3) §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči.