Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.1979 do 30.09.1995.


Nařízení vlády, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti

106/1979 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3

INFORMACE

106

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx

xx dne 6. xxxx 1979,

xxxxxx se xxxxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx děti
 

Vláda Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařizuje xxxxx §35 zákona x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x přídavcích na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, §142a xxxxxx x. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x zabezpečení xxxxx x dítěte, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §168 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x §21 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx:

§1

Částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx přídavky xx xxxx,1) sirotčí xxxxxx x xxxxxxxx2) a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx3) xx xxxxxxx x 620 Xxx xxxxxxx na 780 Kčs xxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxxx x §1 xx vyplatí xx xxxxx xxxxx x xxxx 1979, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 780 Kčs xxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxx xx tyto xxxxx xxxx splněny.

§3

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1979.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 106/1979 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.1979.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 106/1979 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.1995.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §18 xxxx. 2 x §33 xxxx. 2 zákona x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx.;

Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx péči v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§31 xxxx. 2 xxxxxx x. 103/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx družstevních xxxxxxx x nemoci x x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 51/1976 Sb.).

2) §40 odst. 4 x §46 xxxx. 5 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3) §5 odst. 5 zákona x. 50/1973 Xx., o xxxxxxxxxx péči.