Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1994 do 31.12.1995.


Vyhláška o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění

95/1968 Sb.

Vyhláška

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §1
Povinná školní docházka §2
Přechodný pobyt dítěte v zahraničí z důvodu rekreace §2a §3 §4 §5 §6 §7
K příplatku k přídavkům na děti §7a
K souběhu nároků §8 §8a §9 §10 §11
K výplatě přídavků na děti §12
Ustanovení společná a přechodná §13 §14 §15 §16 §17
Ustanovení závěrečná §18 §19
č. 311/1993 Sb. - Čl. II

INFORMACE

95

VYHLÁŠKA

Ústřední xxxx odborů

ze xxx 28. června 1968

x poskytování xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

[X §18 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx středních a xxxxxxxx školách1) x xxxxxxxx studia xxx xxxxxxxxxx (večerního, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx v době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pobírá xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x zaměstnání, x xxxxxx xx dobu xxxxxx vojenské základní (xxxxxxxx) služby xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx učilištích,

c) xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností3) a x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vyžadující zvláštní xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písm. x) x b) xxxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx (student) začal xxxxx studijní povinnosti xxxx tímto dnem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx považuje xxxx

x) xxxx od xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx následujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) doba školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxx nezačalo xxxxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxxx dítě xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx trvalého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost, ani xxxxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x úrovní xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx postaveno xx xxxxx xxxxxx xx školách xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§2

Xxxxxxx školní xxxxxxxx

(X §18 xxxx. 1 xxxxxx)

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx školního xxxxxxxxx školního xxxx, x xxxx dítě xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx docházky, xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost.

§2x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zahraničí x xxxxxx xxxxxxxx

(X §20 xxxx. 2 x §25 xxxxxx)

Xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho přechodný xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, xxxxx netrvá xxxx xxx tři xx xxxx jdoucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měsícem xxxxxxxxx x zahraničí.

§2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/1988 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.1988

§3

§3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§4

§4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§5

§5 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§6

§6 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§7

X xxxxxxxxxxx měsíci, x němž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xxxxx obdobně xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžitá pomoc x mateřství.

X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na děti

(K §24 xxxx. 2 xxxxxx)

§7x

(1) Za xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx školních xxxxxxxx, xxxxx trvá xx xxxx kalendářní xxxxx.

(2) Léčebný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx považuje za xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení x denní docházkou xx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx zařízení xxx, xx nepřesahuje 10 xxxxx týdně.

X xxxxxxx xxxxxx

(X §26 xx 28 x §36 xxxx. 2 zákona)

§8

Jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx zaopatření xxxxxxx z xxxx, xxxxxxxxx xx přídavky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx částkou; xx této xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx toto xxxx. To xxxxx xxxxxxx i pro xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx x výchovné xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx.

§8x

(1) Dojde-li x xxxxxxx kalendářního měsíce xx změně xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (příjemci) až xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x němž x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx přídavky xx děti xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovém xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8x vložen xxxxxxx předpisem č. 311/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1994

§9

§9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.

§10

(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přídavky x xx jiné výchovné x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.xxxxxxxxxx 199311), xxxxxxxx xx xx žádost xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx tyto děti, xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxx náležely xx xxxxxxx xxxx xxxx; předpokladem je, xx u xxxxxx, xx které se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výchovné x xxxxxxxx x na xxxx bylo poskytnuto xxxxxxxx ještě za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tento xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dítě xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mělo xxx poskytováno výchovné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx předcházející xxxx se nepovažují xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxx jinak xxxxxxxx, x xxxxx xx přesahovaly, pak xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jen částka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxxx však xx, xx xx xxxxx xxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxx.4)

(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovány x nemocenského pojištění xxxxxx pracovníka xxx xxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxx přiznány,

b) jestliže xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k důchodům.

§12

X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

(X §27 xxxx. 2 zákona)

(1) Xxxx xx x xxxxx přímém xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, poskytuje-li mu xxxxx xxxxx (zařízení) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxx §27 xxxx. 2 zákona xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dítěte x xxxxxx (zařízení) pro xxxx o xxxx xxxx o xxxxxx.

Ustanovení společná x xxxxxxxxx

§13

(1) Přídavky se xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx osvojení.*)

(2) Nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se přídavky, xxxx-xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx xx xxxx, které xx prácovník xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx nahrazující xxxx rodičů xx xxxxxxxxxxx, xx na xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (zabezpečení) xxxxxx xxxxxx.

§14

Příslušný xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odůvodněných případech

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 311/1993 Sb.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/1988 Sb.,

x) přiznat xxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx x přímém xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sám pobírat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x ohrožuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx přídavků xx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx dítěte, xx xxxxx byly xxxxxxxx, xxxxxxxx takový xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx, ačkoli xx xx jinak x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, je oprávněn xxxxxxxx nárok x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x rodičů, jiný xxxxx, xxxxx xx xxxx x přímém xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, opatrovník xxxx orgán xxxxxxxx xxxxx x péči x děti.

(2) Kde xx x xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxx, rozumí se xxx přiměřeně i xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx x zaměstnání.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§17

Xx děti xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1968 xxxxxxxx na xxxx x xx xxxxx xx 1. xxxxxxxx 1968 náleží xxxxxxxx x xxxxxxx,**) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx děti, xxxxx xxxx xxxxx splněny xxxxxxxxx podmínky, xxxx xxxxxx xx výchovné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx 1968, tyto xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx náleží xx 1. xxxxxxxx 1968. Úhrada případných xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxx zavinění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

Ustanovení xxxxxxxxx

§18

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx x přídavků xx xxxx provedenou zákonem xx xxxxxxx:

1. ustanovení §11 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 61/1957 X. l., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x důchodovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x. 7/1958 X. x., o nemocenském xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovníků xx nepravidelnou xxxxxxx;

3. xxxxxxxxxx §8 odst. 2 x §9 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x. 141/1958 X. l., x xxxxxxxxxxx pojištění a x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx;

4. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 74/1959 Ú. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

5. xxxxxxxxxx §44 xxxx. x) x §56 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x §44 xxxx. x) této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §23.

§19

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1968.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 vyhlášky xxxxxxxxxxx ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx x Ústřední xxxx xxxxxx č. 51/1973 Xx., x úpravě xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/1993 Sb. x účinností od 1.1.1994

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 95/1968 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1968.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

78/1984 Sb., x xxxxxxx vyhlášky x. 95/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.9.1984

147/1988 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Xx.

x účinností xx 1.10.1988

263/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x o poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1990

582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1992

30/1993 Xx., o změnách xxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx x nemocenském x xxxxxxxxx zabezpečení

s účinností xx 1.1.1993

311/1993 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje vyhláška x. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1994

Xxxxxx xxxxxxx x. 95/1968 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1996

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Část xxxxx xxxxxxxx práce č. 65/1965 Sb.

**) §142 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx č. 132/1967 Sb., x odměňování a xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx školní docházky xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

***) Vyhláška č. 87/1967 Sb., x finančním x xxxxxxx xxxxxxxxxxx učňů x internátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx x v učňovských xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx sociální xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx mládež.

+) Školský xxxxx č. 186/1960 Sb. x xxxxx č. 19/1966 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.

*) §232 zákoníku xxxxx.

**) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hospodařících xxxxxxx x jiných xxxx xxxxxxxxxx hospodařících.

*) Xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

**) §27 zákona, §45 odst. 3 xxxxxx x. 54/1956 Xx. a xxxxx č. 117/1966 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x děti.

*) Xxxxxxx xxxxxxxx č. 91/1958 Sb., kterou se xxxxxxxxxx opatření Ústřední xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxx x. 191/1960 Xx., x §75 xx 77 xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

**) §19 x 38 xxxxxx.

1) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 39/1980 Sb., x xxxxxxxx školách.

11) Čl. III odst. 1, 3 a 4 xxxxxx č. 266/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x xxxxxxx v xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx děti x nemocenského pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §142 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx.

3) §130 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx x. 128/1975 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx.

4) §14 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství a x přídavcích xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

*) §69 xxxxxx x xxxxxx.

10) §15 xxxx. 1 zákona č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 37/1993 Xx.