Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1991.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.01.1953 do 31.08.1991.


Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní

217/1949 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

č. 6/1953 Sb. - §9

INFORMACE

217

Xxxxx

xx dne 14. xxxxx 1949,

xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

§1

Xxxxxxx se Xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx jej xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx Státního xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vyvíjel x xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx snášenlivosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyznání.

§3

Xxxxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na Xxxxxx úřad xxx xxxx xxxxxxxx.

§4

Na Slovensku xxxxxxxx xxxxxxxx, který řídí Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx určí xxxxx.

§5

Xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x x řízení xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vlády.

Gottwald v. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Široký x. r.,

též za xxxxxxxx Xx. Clementise

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Kliment v. x.

Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxx v. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Dr. Neuman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

§9

Xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x. 217/1949 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxx církevní, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jmenuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 6/1953 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.1.1953

Informace

Právní xxxxxxx x. 217/1949 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.10.1949.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

6/1953 Sb., kterým xx xxxxxxx a xxxxxxx některé xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.1.1953

7/1953 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.1.1953

Xxxxxx předpis x. 217/1949 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 308/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1991.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.