Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1999.


Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod
162/98 Sb.
162
ÚSTAVNÍ XXXXX
ze xxx 12. xxxxxx 1998,
xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1993 Sb. xxxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
X xx. 8 xxxx.3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx "24" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "48".
Xx. XX
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1999.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 162/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1999.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.