Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1999.


Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod
162/98 Sb.
162
ÚSTAVNÍ XXXXX
ze xxx 12. xxxxxx 1998,
xxxxxx xx mění Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod
Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. X
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, vyhlášená xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1993 Sb. xxxx součást ústavního xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxx xxxxx:
X čl. 8 xxxx.3 větě druhé xx xxxxxxxx "24" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "48".
Xx. XX
Xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1999.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 162/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1999.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.