Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1999.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
234/98 Sb.
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 1997 xxxx 10696 Xx.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx rok 1997 xxxx 1,0891.
§3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 254/1997 Sb. se xxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx 5900 Kč xx xxxxxxx xx 6100 Xx,
x) xxxxxx 11800 Xx xx xxxxxxx xx 13000 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxx x. r.
1. místopředseda xxxxx
x xxxxxxx práce x sociálních xxxx:
XxXx. Špidla x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 234/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1999.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.