Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2000.


Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
110/98 Sb.

Ústavní zákon

Základní ustanovení Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

Nouzový stav Čl. 5 Čl. 6

Stav ohrožení státu Čl. 7

Zkrácené jednání o návrzích zákonů Čl. 8

Bezpečnostní rada státu Čl. 9

Prodloužení volebního období Čl. 10

Společná ustanovení Čl. 11 Čl. 12

Závěrečné ustanovení Čl. 13

INFORMACE

110

XXXXXXX XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 1998

x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 1

Zajištění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu.

Xx. 2

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx ohrožena xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx značném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx x společné xxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxx ohrožení xxxxx xx xxxxxxxxx xxx omezené xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx vyhlašuje xxx xxxx xxxxx xxxxx.

Čl. 3

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx síly, ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx, záchranné xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xx xxxxxxx xx zajišťování xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

Xx. 4

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, úkoly xxxxxxxxxxx xxx, ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx organizaci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxxx

Xx. 5

(1) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx živelních xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx průmyslových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bezpečnost.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedené xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zájmů.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx vyhlásit nouzový xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxx xx 24 xxxxx xx vyhlášení schválí xxxx xxxxx.

(4) Vláda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 6

(1) Xxxxxxx xxxx se může xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxx určité xxxxx. Xxxxxxxx s vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx x x jakém xxxxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx a které xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx stav xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na dobu 30 xxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jen po xxxxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nouzový xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx doby.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. 7

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx návrh vlády xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx, xx-xx bezprostředně xxxxxxxx svrchovanost xxxxx xxxx xxxxxx celistvost xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základy.

(2) X xxxxxxx usnesení o xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poslanců x xxxxxxxx nadpoloviční většiny xxxxx senátorů.

Zkrácené jednání x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. 8

(1) Xx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx projednal xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx návrhu se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnese xx 72 xxxxx xx xxxx podání x Senát xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx prezident republiky xxxx xxxxx vracet xxxxx přijatý xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx jednání nemůže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rada státu

Čl. 9

(1) Bezpečnostní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxx vlády podle xxxxxxxxxx vlády.

(2) Bezpečnostní xxxx státu v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, připravuje xxxxx xxxxxx opatření x zajišťování bezpečnosti Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx rady xxxxx, xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 10

Xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konat xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx xxxx o šest xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 11

X xxxx, kdy xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpuštěna, xxxxxxxx Senátu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nouzového xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhrazena xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečném stavu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx zákon. Xxxxxxxxx xxxxxxxx okamžikem, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Závěrečné xxxxxxxxxx

Xx. 13

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Zeman x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. r.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 110/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.5.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

300/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx ústavní xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx ČR, xx znění ústavního xxxxxx č. 347/1997 Xx., a xxxxxxx xxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.