Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2000 do 31.12.2025.


Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
110/1998 Sb.

Ústavní zákon

Základní ustanovení Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

Nouzový stav Čl. 5 Čl. 6

Stav ohrožení státu Čl. 7

Zkrácené jednání o návrzích zákonů Čl. 8

Bezpečnostní rada státu Čl. 9

Prodloužení volebního období Čl. 10

Společná ustanovení Čl. 11 Čl. 12

Závěrečné ustanovení Čl. 13

INFORMACE

110

XXXXXXX ZÁKON

ze xxx 22. xxxxx 1998

o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx ústavním zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 1

Zajištění xxxxxxxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrana xxxxxx, zdraví a xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 2

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, životy x xxxxxx, majetkové xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx podle intenzity, xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx nouzový xxxx, stav xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx stav x stav xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx omezené xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 3

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, záchranné xxxxx x havarijní xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podrobnosti stanoví xxxxx.

Xx. 4

(1) Ozbrojené xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx branné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, přípravu x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx, x to xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx stav

Čl. 5

(1) Xxxxx může vyhlásit xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo průmyslových xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životy, zdraví xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bezpečnost.

(2) Xxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx hospodářských a xxxxxxxxxx zájmů.

(3) Je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx vyhlásit xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx vláda xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Vláda x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 6

(1) Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx důvodů xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vymezit, která xxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx rozsahu xx v xxxxxxx x Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx stav xx může xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx. Uvedená xxxx se může xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím doby, xx xxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxx vláda xxxx Poslanecká sněmovna xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx doby.

Xxxx xxxxxxxx státu

Čl. 7

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svrchovanost státu xxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poslanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. 8

(1) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx projednal xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx návrhu xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnese xx 72 xxxxx xx jeho podání x Xxxxx do 24 xxxxx od xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxx v xxxx xxxxx nevyjádří, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx přijat.

(3) Xx xxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přijatý xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

Bezpečnostní xxxx xxxxx

Xx. 9

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx vlády podle xxxxxxxxxx vlády.

(2) Bezpečnostní xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vláda, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxxxxxx od ní x jejích členů xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ní nebo x jejími xxxxx xxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx působnosti.

Prodloužení xxxxxxxxx období

Čl. 10

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx stavu podmínky xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx konat xxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx pravidelná volební xxxxxx, xxx zákonem xxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx o xxxx xxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx

Xx. 11

X xxxx, kdy xx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Senátu

a) xxxxxxxxxx x prodloužení nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x účasti Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx členem,

b) xxxxxxxx souhlas s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx republiky mimo xxxxx České xxxxxxxxx x s pobytem xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx rozhodnutí vyhrazena xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 13

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 110/1998 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1998.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

300/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx ústavní xxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava XX, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 347/1997 Xx., x ústavní xxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

87/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx ústavních zákonů, x xxxxxxx xxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxx zákona č. 300/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.