Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2011.


Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/93 Sb., Ústava ČR
347/97 Sb.

ČÁST I. Čl.1 Čl.2 Čl.3

ČÁST II. Čl.4

ČÁST III. Čl.5

č. 176/2001 Sb. - Čl. II

č. 135/2011 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

Čl. 1

Na xxxxx České republiky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx;

2. Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx územím xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Hora, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxx x Rakovník;

3. Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, vymezený xxxxxx xxxxxx České Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx;

4. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxxxxx územím xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Plzeň-město, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx;

5. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx územím okresů Xxxx, Xxxxxxx Xxxx x Sokolov;

6. Ústecký xxxx xx sídlem x Xxxx xxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Chomutov, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx a Xxxx xxx Labem;

7. Liberecký xxxx se sídlem x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx;

8. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxxx Králové, vymezený xxxxxx xxxxxx Hradec Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx;

9. Xxxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Pardubicích, vymezený xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx nad Xxxxxx;

10. Xxxx Vysočina xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx okresů Xxxxxxxxx Xxxx, Jihlava, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxxx;

11. Xxxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxx, xxxxxxxx územím okresů Xxxxxxx, Brno-město, Xxxx-xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx;

12. Olomoucký xxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Jeseník, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx;

13. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Bruntál, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Opava x Xxxxxxx-xxxxx;

14. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Uherské Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx.

Xx. 2

Hranice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Čl. 3

(1) Územím xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx okresu xx xxxxxx jeho xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxx xxxxx:

1. Čl. 99 zní:

"Čl. 99

Česká xxxxxxxxx se člení xx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx.".

2. Xx. 103 xx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xx. 5

Xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uveden xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx tím "Xxxxxxxxx xxxx", pojem "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx se xxx "Xxxxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx tím "Jihomoravský xxxx", a xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx".

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 31.5.2001

Xx. II

Pokud xx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxxx", xxxxxx se xxx "Xxxx Xxxxxxxx".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2011 Xx. x účinností xx 1.8.2011


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 347/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

176/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx č. 347/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX č. 1/93 Xx., Ústava ČR

s xxxxxxxxx xx 31.5.2001

135/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 347/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 1/93 Sb., Xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxx zákona x. 176/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.