Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
227/97 Sb.

Komparativní obsah zákona o nadacích a nadačních fondech - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST II. §28
ČÁST III. Doplnění občanského soudního řádu §29
ČÁST IV. Doplnění zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §30
ČÁST V. §31
ČÁST VI. Doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §32
ČÁST VII. Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. §33
ČÁST VIII. §34
ČÁST IX. Přechodná a závěrečná ustanovení
Přechodná ustanovení §35 §36
Účinnost §37
č. 160/2010 Sb. - Čl. XII
XXXX XXXXX
§1
§1 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§2
§2 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§3
§3 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§4
§4 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Sb.
§5
§5 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§6
§6 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§7
§7 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§8
§8 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§8a
§8a (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Xx.
§9
§9 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Xx.
§10
§10 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.
§11
§11 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§12
§12 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§13
§13 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§14
§14 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§15
§15 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§16
§16 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Xx.
§17
§17 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§18
§18 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Xx.
§19
§19 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§20
§20 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§21
§21 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Xx.
§22
§22 (xxxx první) zrušen xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§23
§23 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§24
§24 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§25
§25 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§26
§26 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Sb.
§27
§27 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.
ČÁST XXXXX
§28
§28 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX OBČANSKÉHO SOUDNÍHO XXXX
§29
Xxxxx č. 99/1963 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Xx., zákona č. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., zákona x. 263/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx č. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Sb., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 269/1996 Xx. x xxxxxx č. 202/1997 Sb., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §9 xxxx. 2 xxxx. j) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx č. 1x) xxx:
"x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx nových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 2)".
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX XXXX X. 549/1991 XX., O XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§30
Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 549/1991 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 151/1997 Xx. a xxxxxx č. 209/1997 Xx., xx doplňuje xxxxx:
X §11 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx xx konci nahrazuje xxxxxx x doplňují xx písmena x) x x), která xxxxx:
"l) xxxxxx xxxx xxxxxxx fond xx věcech nadačního xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
XXXX PÁTÁ
§31
§31 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 340/2013 Xx. x 344/2013 Xx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX XXXX X. 586/1992 XX., X XXXXXX X XXXXXX, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§32
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., zákona x. 248/1995 Sb., xxxxxx č. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Sb., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx. a xxxxxx x. 210/1997 Sb., xx doplňuje xxxxx:
1. X §18 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxx slova: "xxxxxxx xxxxx,".
2. X §19 odst. 1 písm. x) xx tečka xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 57) xxx:
"r) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxxx nadačního jmění x xxxx zapsány x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a dividendové xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nadačního xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, příjmy xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxx nadačního xxxxx a xxxx xxxxxxx x nadačním xxxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x patentových xxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; osvobození xx nevztahuje xx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxx použity v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. 57)
57) Xxxxx x. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
XXXX SEDMÁ
XXXXX ZÁKONA Č. 563/1991 XX., O XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. 117/1994 XX.
§33
Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §9 odst. 1 písm. d) xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x" xxxxx "nadace" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
ČÁST OSMÁ
§34
§34 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Přechodná xxxxxxxxxx
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§36
§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§37
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1998.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xx. XII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 7. prosince 2010. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 160/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 227/97 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1998.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
210/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 227/97 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx fondech), a xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností od 1.7.2002
526/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 227/97 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 181/2002
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev
s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2010
158/2010 Sb., kterým xx mění zákon x. 227/97 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.7.2010
160/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx agenturách
x xxxxxxxxx xx 7.6.2010
188/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 15.7.2011
89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník
x xxxxxxxxx od 1.1.2014
340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
344/2013 Xx., x xxxxx daňových zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého práva x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
x oprava xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 88/97 Xx.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §18 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
2) §7 xxxx. 3 až 5, §9 xxxx. 2 a §16 xxxxxx č. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x nadacích a xxxxxxxxx xxxxxxx).
3) §200d xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
4) §70 x násl. obchodního xxxxxxxx.
5) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxx. §17 xxxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxx č. 116/1985 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republice, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1989 Xx.
9) §8 xxxx. 2 xxxx. x) x §8 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx.
10) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
13) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
14) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
16) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
17) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.