Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
227/97 Sb.

Komparativní obsah zákona o nadacích a nadačních fondech - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST II. §28
ČÁST III. Doplnění občanského soudního řádu §29
ČÁST IV. Doplnění zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §30
ČÁST V. §31
ČÁST VI. Doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §32
ČÁST VII. Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. §33
ČÁST VIII. §34
ČÁST IX. Přechodná a závěrečná ustanovení
Přechodná ustanovení §35 §36
Účinnost §37
č. 160/2010 Sb. - Čl. XII
XXXX PRVNÍ
§1
§1 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§2
§2 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§3
§3 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§4
§4 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§5
§5 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Xx.
§6
§6 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§7
§7 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.
§8
§8 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§8x
§8x (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§9
§9 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§10
§10 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Sb.
§11
§11 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§12
§12 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Xx.
§13
§13 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§14
§14 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Xx.
§15
§15 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§16
§16 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Xx.
§17
§17 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§18
§18 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§19
§19 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§20
§20 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§21
§21 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§22
§22 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§23
§23 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§24
§24 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Xx.
§25
§25 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§26
§26 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
§27
§27 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
XXXX XXXXX
§28
§28 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX OBČANSKÉHO SOUDNÍHO XXXX
§29
Zákon č. 99/1963 Sb. xxxxxxxx soudní xxx, ve znění xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx č. 519/1991 Xx., zákona x. 263/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Sb., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx republiky x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 269/1996 Sb. x xxxxxx č. 202/1997 Xx., xx xxxxxxxx takto:
V §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 1a) xxx:
"x) x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x jmenování xxxxxxxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx nových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo nadačního xxxxx 2)".
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 549/1991 XX., O XXXXXXXX XXXXXXXXXX, VE XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ
§30
Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx. a xxxxxx x. 209/1997 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §11 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"l) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nadačního xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
XXXX PÁTÁ
§31
§31 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Xx. x 344/2013 Xx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 586/1992 XX., X XXXXXX Z XXXXXX, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§32
Xxxxx Xxxxx národní rady č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx č. 316/1996 Xx., zákona x. 18/1997 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx. a zákona x. 210/1997 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
1. X §18 xxxx. 7 se xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxxxxx xxxxx,".
2. X §19 odst. 1 písm. p) xx tečka na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx r), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 57) zní:
"x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nadačního xxxxx a jsou xxxxxxx x nadačním xxxxxxxxx, příjmy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxx x nadačním rejstříku, xxxxxxx x dividendové xxxxxx plynoucí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, příjmy xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nadačního xxxxx x jsou xxxxxxx v nadačním xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x patentových xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. 57)
57) Xxxxx x. 227/1997 Xx., o xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
ČÁST SEDMÁ
XXXXX XXXXXX X. 563/1991 SB., X XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. 117/1994 XX.
§33
Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §9 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x" slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nadační xxxxx".
XXXX OSMÁ
§34
§34 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
XXXX DEVÁTÁ
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Přechodná xxxxxxxxxx
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Sb.
§37
Účinnost
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1998.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxx v. r.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx x nadační xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 227/1997 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 7. xxxxxxxx 2010. Xx té doby xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 160/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 7.6.2010

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 227/97 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
210/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 227/97 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
526/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 227/97 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 181/2002
257/2004 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x dluhopisech
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)
296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxx v souvislosti x xxxx přijetím
x účinností od 1.1.2008
126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.7.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2010
158/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 227/97 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
160/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 7.6.2010
188/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 15.7.2011
89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
340/2013 Xx., o xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2014
344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.1.2014
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 88/97 Sb.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §18 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
2) §7 xxxx. 3 xx 5, §9 odst. 2 x §16 xxxxxx x. 227/1997 Xx., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx).
3) §200d xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
4) §70 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
5) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Např. §17 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxx č. 116/1985 Sb., o podmínkách xxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republice, xx znění xxxxxx x. 157/1989 Xx.
9) §8 xxxx. 2 písm. x) x §8 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 362/2000 Xx.
10) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o obecně xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.
13) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
14) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
16) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
17) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 230/2008 Sb. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.