Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2002.


Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
486/2001 Sb.
486
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 19. xxxxxxxx 2001,
xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx vlády x. 499/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxx a xxxx odpočinku zaměstnanců x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxx č. 238/2000 Sb.:
§1
Zrušuje xx xxxxxxxx xxxxx č. 499/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxx.
§2
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.
Předseda xxxxx:
Ing. Xxxxx x. r.
Xxxxxxx dopravy x xxxxx:
Ing. Xxxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 486/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.