Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2002.


Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/93 Sb., Ústava ČR, ve znění ústavního zákona č. 347/97 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb.
448/2001 Sb.
448
XXXXXXX XXXXX
xx xxx 27. listopadu 2001,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 347/1997 Xx., xxxxxxxxx zákona x. 300/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxx č. 395/2001 Xx.
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Čl. I
X čl. 98 ústavního xxxxxx č. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx bankou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx xx péče x cenovou stabilitu; xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Zeman x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2002.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.