Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2002.


Zákon, kterým se mění zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
317/2001 Sb.
Změna občanského zákoníku Čl. I
Změna notářského řádu Čl. II
Změna občanského soudního řádu Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
Účinnost Čl. V
317
XXXXX
xx dne 8. xxxxx 2001,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 58/1969 Xx., zákona č. 131/1982 Xx., zákona x. 94/1988 Xx., xxxxxx č. 188/1988 Xx., xxxxxx č. 87/1990 Xx., xxxxxx x. 105/1990 Sb., xxxxxx č. 116/1990 Xx., zákona x. 87/1991 Xx., xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 267/1994 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 89/1996 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Sb., zákona x. 367/2000 Xx. x xxxxxx x. 229/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §152 xx xxxxx "ze" xxxxxxxxx xxxxx "x výtěžku xxxxxxxxx".
2. X §153 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Zástavou xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxx hromadná, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to jeho xxxxxx připouští, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, cenný papír xxxx xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx.".
3. V §153 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
4. X §155 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxxxx od xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx zajištěná pohledávka, xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx dohodnuto xxxx xxxxxx.".
5. V §156 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§552) xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.".
6. X §156 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx hromadné, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, k xxxx má zástavní xxxxx vzniknout, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 a 3), xxxx xxx xxxxxxxx smlouva xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
7. §157 x 158 xxxxx:
"§157
(1) Xxxxxxxx xxxxx x nemovitým xxxxx a x xxxxx xxxx nebytovým xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniká vkladem xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.
(2) Xxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 může xxx nahrazeno xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro zástavního xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx x zástavní xxxxxxx.
§158
(1) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx věcem, které xxxxxx předmětem evidence x katastru nemovitostí, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x movitým xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxx odevzdány zástavnímu xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx (§157 xxxx. 2 a 3), xxxxxx zápisem do Xxxxxxxxx xxxxxx vedeného Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx zástavní xxxxx xxxxxxx rozhodnutím soudu xxxx správního úřadu.
(2) Zápis zástavního xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zástavní xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx zápisu, xxxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx.".
8. V §159 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
9. X §160 se dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxx právo x nemovitým xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx právo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx věcí x xxxxxxxx právo k xxxxxxx xxxxx, x xxxx vzniklo zástavní xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 x 3), xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.".
10. §161 xxx:
"§161
(1) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx vlastníka xxxx osoby, xxxxx xx k xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, vznikne xxxxxxxx xxxxx, xxx xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli a xxx ji přijme x xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx zastavit.
(2) Xxxx nemovitá xxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osoby, xxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
11. X §162 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx dlužníku".
12. §164 a 165 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§164
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x bytu xxxx nebytovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx pozdějšího věřitele xxxxxxxxx pohledávky, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu nebo xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx, xxxx xxxxx xxxxxx zástavní právo xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Uspokojení ze xxxxxxx
§165
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, má xxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx právo xx zástavní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxx zástavních xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určeném podle xxxx xxxxxx zástavních xxxx.".
13. Xx §165 se xxxxxx xxxx §165x, který xxx:
"§165a
(1) Xxxxxxx lze zpeněžit xx návrh zástavního xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zástavy. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx soudního řádu.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx-xx to xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, xxxx navrhnout i xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx dlužníku xxxx xxxxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx.".
14. §166 xxx:
"§166
(1) Xxx, xxx xxxxx, xx prodej zástavy xx xxxxxxx xxxxxx xxxx přípustný, musí xxx xxxxx uplatnit xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx zástavnímu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám, xxxxxxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.
(3) Veřejnou dražbu xxx vykonat xx xx uplynutí lhůty xxxxxxx x odstavci 2; xx-xx x xxxx xxxxx podána xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxx až poté, xxx xxxx o xxxx žalobě pravomocně xxxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx podal xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; na xxxxx zástavního xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx povinen xxxxxx do úschovy x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx náhrady xxxxx.".
15. X §167 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx-xx zástavou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splnit svůj xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx.".
16. X §167 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. §168 xxx:
"§168
Xx-xx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, postupuje se xxx xxxx zpeněžení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §165x xxxx xxxxx §167, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx.".
18. X §169 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx".
19. X §169 písmeno x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx byt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastavit xxxxxx, xxxxxxx věřiteli,".
20. §170 xx 172 včetně xxxxxxx xxxxx:
"Zánik xxxxxxxxxx xxxxx
§170
(1) Xxxxxxxx xxxxx zaniká
x) zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx-xx xx zástavní věřitel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxx bylo zřízeno,
x) xxxxx-xx zástavní xxxxxxx xxxx zástavce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástavním xxxxxxxxx x zástavním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxx, x nimž xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provede xx x xxxxx xxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxx zaznamenané x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Notářskou xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx notář xxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxx zástavní xxxxxxx xxxx bude-li mu xxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx.
§172
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vztahuje-li xx x xx xxxxxx zástavního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§155 xxxx. 5).".
21. X §173 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx".
Xx. XX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb. x xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. Xx §35x xx vkládá xxxx §35x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
"Xxxxxxxx xxxxxx
§35x
(1) Rejstřík xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x spravuje Xxxxxx.
(2) V Xxxxxxxxx xxxxxx se evidují xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx zástavy,
b) xxxx x právní xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky,
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx čísla, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx pobyt x Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxxx x místa xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx republice, xxxx-xx xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx názvu, xxxxxxxxxxxxxxx čísla x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx uvedením xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx registračního xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx, identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx-xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva,
x) xxxxx x xxx xxxxxx.
(3) Xxxxx x správní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxxx xxxxx k věci xxxxxxxx, zástavního práva x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx záznamu x Xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx a výmazy x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu xxx. Xxxxxxx zástavních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Komora.
(5) Proti xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo záznamu xx Rejstříku xxxxxx, xxxxxx ten, xxxxx xx xxxxx týká, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx v xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx soubor xxxx není xxxxxxxxx xxxx zástava.
(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxx zástav xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx x xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx zápis, xxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X platnosti xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx souhlasu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx určení xxxxx x náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx x vedením, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.".
2. V §37 xxxx. 4 xx xxxxx "ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx")" nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxx".
Xx. III
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx č. 133/1982 Xx., zákona x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx č. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Sb., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního soudu x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Sb., zákona x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx. x xxxxxx x. 271/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Za §38x xx xxxxxx nový §38x, xxxxx xxx:
"§38x
Asistent xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxx.".
2. §200x x 200x včetně xxxxxxx xxxxx:
"Řízení x soudním prodeji xxxxxxx
§200x
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zástavy je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§200x
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, doloží-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a kdo xx xxxxxxxxx dlužníkem.
(2) Ve věci xxxx xxx rozhodnuto xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx za podmínek xxxxxxxxx x §115x xxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Rozhoduje xx usnesením.".
3. Xx §200x xx xxxxxx nový §200za, xxxxx xxx:
"§200za
(1) Usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.
(2) Pravomocné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx každého, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástavní xxxxx x této zástavě.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařídit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavy.".
4. §200xx se xxxxxxx.
5. V §258 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxx x nemovitostí" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, souborů xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv".
6. X §261x xxxx. 4 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx o prodeji" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".
7. V §268 xx za xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavy xxxx xxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
8. X §335 odst. 1 xx za větu xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxx a byty xxxx nebytové prostory xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.".
9. X §338x xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcí x nemovitostí".
10. X §338a odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "usnesení x nařízení xxxxxxx".
11. V §338x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
12. Za §338xx se xxxxxx xxxx §338xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"Xxxxxx xxxxxxx
§338xx
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem podniku, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §338x xxxx. 2 x 3, xxxxxx jde x xxxxx xxxxxxx oprávněného x usnesení o xxxxxxxx prodeje zástavy, x xxxxxxxxxx §338x, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx se xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; vznik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Řízení x xxxxxxx xxxxxxx zástavy xxxxx xxxxxxxxxxx §200y, 200z x 200aa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xx. X
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2002.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 317/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.