Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2002.


Zákon, kterým se mění zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
317/2001 Sb.
Změna občanského zákoníku Čl. I
Změna notářského řádu Čl. II
Změna občanského soudního řádu Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
Účinnost Čl. V
317
XXXXX
xx xxx 8. xxxxx 2001,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x o změně xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku
Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1969 Xx., zákona x. 131/1982 Sb., xxxxxx x. 94/1988 Sb., xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx č. 87/1990 Xx., xxxxxx x. 105/1990 Sb., xxxxxx x. 116/1990 Xx., xxxxxx x. 87/1991 Xx., xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 267/1994 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona č. 89/1996 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx. x xxxxxx x. 229/2001 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §152 se xxxxx "ze" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx".
2. V §153 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxx být věc xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx hromadná, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, byt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx, cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
3. X §153 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
4. X §155 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxx právo se xxxxxxxx x na xxxxxx zástavního věřitele x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.".
5. X §156 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§552) xxxx rozhodnutí xxxxx x schválení xxxxxx x vypořádání xxxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxx. Zástavní právo xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.".
6. X §156 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxx-xx xxxxxxxx nemovité xxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx hromadné, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx odevzdány xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 x 3), xxxx xxx xxxxxxxx smlouva xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
7. §157 x 158 xxxxx:
"§157
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a k xxxxx xxxx nebytovým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx katastru nemovitostí, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.
(2) Zástavní xxxxx x movitým věcem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx nahrazeno jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx u třetí xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx v zástavní xxxxxxx.
§158
(1) Xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx věcem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxx hromadné, zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxx x zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástavní xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx (§157 xxxx. 2 x 3), xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx zástavní xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx zástavního xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zástavní xxxxxxx.".
8. V §159 xxxx. 2 xx xxxxx "zástavce" xxxxxxxxx slovy "zástavního xxxxxxxx".
9. X §160 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x věci hromadné, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 a 3), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx vedeném Xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.".
10. §161 xxx:
"§161
(1) Xx-xx xxxxx do zástavy xxxx xxxxxxx věc xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, která xx x xxxx xxxx věcné xxxxx xxxxxxxxxxxx xx zástavním xxxxxx, vznikne xxxxxxxx xxxxx, xxx xx-xx xxxxxx xxx odevzdána xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx přijme x xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxx, xxx hromadná, xxxxxx věcí a xxx nebo nebytový xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxx xxx dány xx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx xx xxxx věcné xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
11. V §162 xxxx. 1 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
12. §164 a 165 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§164
(1) Xxxxxxxx xxxxx působí vůči xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx nebytovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, nestanoví-li xxxxx jinak. Xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx pozdějšího xxxxxxxxxxx xx zastaveného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx papíru.
(2) Xxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xx postavení zástavního xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§165
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splněna xxxx, má xxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx své splatnosti xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx splněno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx se zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vzniku zástavních xxxx.".
13. Xx §165 se xxxxxx xxxx §165x, xxxxx xxx:
"§165x
(1) Xxxxxxx xxx zpeněžit xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx zástavy xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástavami, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nich xxxx, xx-xx to třeba x uspokojení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xx dlužníku xxxx xxxxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx.".
14. §166 xxx:
"§166
(1) Xxx, kdo tvrdí, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dražbě xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x soudu xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy.
(2) Žalobu xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné dražby.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx v odstavci 2; xx-xx v xxxx lhůtě xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, lze ji xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Ten, xxx podal xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen xxxxxxxx zástavnímu věřiteli xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx oddálením prodeje xxxxxxx xx dobu xx xxxxxx xxxxxx xx dne rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxx xxxxx v xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x průběhu řízení xxxxxxxxxx x tom, xx je xxxxxxx xxxxxx do úschovy x soudu zálohu xx xx xxxx xxxxx náhrady škody.".
15. V §167 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
16. V §167 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. §168 xxx:
"§168
Je-li xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto práva xxxxxxxxx xxxxx §165x xxxx xxxxx §167, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
18. X §169 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxxxxx".
19. X §169 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx dlužník nebo xxxxxxxx nesmí nemovitou xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,".
20. §170 až 172 xxxxxx nadpisu xxxxx:
"Zánik xxxxxxxxxx xxxxx
§170
(1) Xxxxxxxx právo zaniká
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) vzdá-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx,
x) složí-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo zástavce xxxxxxxxxx věřiteli obvyklou xxxx zástavy,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zástavním dlužníkem xxxx xxxxxxxxx,
g) x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x nimž xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx dni xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Notářskou xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, požádá-li o xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx bude-li mu xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx.
§172
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx i xx xxxxxx zástavního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx zajištěná xxxxxxxxxx (§155 xxxx. 5).".
21. X §173 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx nebo x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx".
Čl. II
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb. x xxxxxx x. 120/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Xx §35x xx xxxxxx xxxx §35x, který xxxxxx nadpisu xxx:
"Xxxxxxxx zástav
§35x
(1) Rejstřík zástav xx xxxxxxxxx seznam, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede, xxxxxxxxx x spravuje Xxxxxx.
(2) X Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx x právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zástavní xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx čísla, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx pobyt x Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x místa xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx trvalý xxxxx x Xxxxx republice, xxxx uvedením obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx uvedením xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx čísla či xxxxxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podniku v Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx-xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice,
x) xxx xxxxxx x právní důvod xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x čas xxxxxx.
(3) Soudy x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zástavního xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx věcí x zástavního práva x movitým xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aniž xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli nebo xxxxx osobě, x xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxx zástav xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu xxx. Xxxxxxx zástavních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx provádí Komora.
(5) Xxxxx tomu, xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ten, xxxxx xx zápis xxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxx, xxx osvědčí xxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx v něm xxxxxx xxx, hromadná xxx nebo soubor xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notář xxxx xx žádost opis xxxx výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx v xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx x postup xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxx souhlasu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(9) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxx xxxxx a náhrady xxxxxxxx xxxxxx notářů x Xxxxxx xxxxxxxxx x vedením, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.".
2. V §37 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo xxxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
Xx. III
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx č. 133/1982 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., zákona x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx č. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 31/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx. a xxxxxx x. 271/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. Za §38x xx xxxxxx nový §38x, který xxx:
"§38x
Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu
Asistent xxxxxx Nejvyššího soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx upraví zvláštní xxxxx.".
2. §200x x 200z xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
§200x
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zástavy xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
§200x
(1) Xxxx nařídí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x kdo xx xxxxxxxxx dlužníkem.
(2) Xx xxxx xxxx xxx rozhodnuto xxx xxxxxxxx jednání xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §115a xxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinami xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx usnesením.".
3. Xx §200x xx xxxxxx xxxx §200xx, xxxxx xxx:
"§200za
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx právní xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx němuž působí xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx vykonatelného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. §200aa xx xxxxxxx.
5. X §258 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxx a xxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx hromadných, xxxxxxx xxxx a xxxx xxxx nebytových xxxxxxxx xx vlastnictví podle xxxxxxxxxx xxxxxx, přikázáním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x postižením xxxxxxxxxxx xxxxxx majetkových práv".
6. X §261a xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx o xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx".
7. X §268 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxx xxxx zastaven xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako odstavec 4.
8. X §335 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx a xxxx xxxx nebytové prostory xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx zákona.".
9. X §338x xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxxx movitých věcí x xxxxxxxxxxx".
10. X §338x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §338x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
12. Xx §338xx xx vkládá xxxx §338xx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"Xxxxxx xxxxxxx
§338xx
(1) Xx výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx prodejem podniku, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužijí xxxxxxxxxx §338x odst. 2 x 3, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx §338x, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx se řídí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx těchto xxxxxxxx vztahů, jakož x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Řízení o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních §200y, 200z x 200aa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. X
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2002.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
Zeman v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 317/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.