Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2006 do 30.12.2006.


Nařízení vlády o minimální mzdě

303/95 Sb.

§1
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxx 1) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx").
§2
(1) Xxxx xxxxxxxxx mzdy xxxx
a) za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 48,10 Kč,
x) xx xxxxx 7&xxxx;955 Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
c) 90 % částek uvedených x xxxxxxxxx a) x b), jde-li x první xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx xx věku 18 xx 21 xxx, x xx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) 80 % xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxx-xx o xxxxxxxxxxx zaměstnance, 2)
x) 75 % xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) a x), jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) 50 % xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x b), xxx-xx x xxxxxxxxxxx, který xx poživatelem plného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx; xxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby se xxxx minimální mzdy xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx odměňovanému xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx povolenou xxxxxx xxxxxxxx dobu 3) xxxx neodpracoval x měsíci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxxxx-xx xxxx 4) zaměstnance x xxxxxxxxxxx měsíci xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "doplatek").
§4
U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxx spotřeby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. 6)
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 429/2000 Xx.
§6
Zrušuje xx nařízení xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx mzdě, xx znění xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x. 615/1992 Sb.
§7
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1996.
Předseda xxxxx:
Prof. Xxx. Xxxxx CSc. x. x.
Ministr xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 303/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1996.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
320/97 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 303/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.98
317/98 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 303/95 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 320/97 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.99
131/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 303/95 Xx., x minimální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.99
313/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 303/95 Xx., x minimální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2000
162/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 303/95 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 1.7.2000
429/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 303/95 Xx., x xxxxxxxxx mzdě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
436/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 303/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
559/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 303/95 Xx., o xxxxxxxxx mzdě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
463/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 303/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
699/2004 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 303/95 Xx., x minimální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
513/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 303/95 Sb., o xxxxxxxxx mzdě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2006, s výjimkou xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 303/95 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxx. §226 odst. 2 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Sb., zákona x. 33/1995 Sb. x zákona x. 118/1995 Sb.
2) §274 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
3) §86 xxxxxxxx xxxxx
4) §111 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
§4 odst. 2 xxxxxx č. 1/1992 Sb., o xxxx, odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx.
5) §121 xxxx. 1 xxxx. x) zákoníku xxxxx.
§12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 1/1992 Xx.
6) §16 xxxxxx x. 1/1992 Xx.