Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
290/95 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4

Příloha - Seznam nemocí z povolání

č. 114/2011 Sb. - Čl. II

č. 168/2014 Sb. - Čl. II

INFORMACE

290

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 15. xxxxxxxxx 1995,

xxxxxx xx stanoví seznam xxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §107 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Nemoci z xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu nemocí x xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxx xxxxxx vznikající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx přílohu xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx nemocí x povolání podle xxxxxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.1)

§2

Xxxxxxxx x povolání xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 19952) a xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxx se §14 xxxx. 4 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Předseda xxxxx:

Xxxx. Xxx. Xxxxx XXx. x. x.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:

Ing. Xxxxxxx x. x.

Příloha k xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Xx.

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxxxx X

Xxxxxx x xxxxxxxx způsobené chemickými xxxxxxx

Xxxxxxx
Xxxxx z xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx
1.
Xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx x. 1 xx 58:
2.
Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
3.
Xxxxx x arzénu xxxx jeho xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
4.
Xxxxx x antimonu xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx nebo x přímé
5.
Nemoc x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx s xxx (xxxx jen "xxx xxxxx"),
6.
Xxxxx x xxxxxx xxxx jeho sloučenin
při xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx expozice
7.
Nemoc x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx
8.
Xxxxx z manganu xxxx xxxx sloučenin
a xxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx
9.
Xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxx.
10.
Xxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
11.
Xxxxx z xxxxxx xxxx jeho sloučenin
12.
Nemoc x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx
13.
Xxxxx z xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx
14.
Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
15.
Xxxxx ze xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
16.
Xxxxx x xxxx nebo xxxxxx sloučenin
17.
Nemoc x xxxxx xxxxxxxxxx
18.
Xxxxx x xxxxx xxxxxx
19.
Xxxxx z xxxxx xxxx
20.
Xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx
21.
Xxxxx x xxxxxxxxxx
22.
Xxxxx z xxxxxxx
23.
Xxxxx z xxxxxx
24.
Xxxxx xx xxxxxxxxxx
25.
Xxxxx xx xxxxxxxxxx x sulfidů
26.
Nemoc x xxxxxxxx
27.
Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx uhlovodíků
28.
Nemoc z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
29.
Xxxxx z xxxxxxxx
30.
Xxxxx x glykolů
31.
Nemoc x xxxxx x xxxxxx
32.
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
33.
Xxxxx x akrylonitrilu a xxxxxx nitrilů
34.
Nemoc z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
35.
Xxxxx x xxxxxxx
36.
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
37.
Xxxxx z xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx
38.
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx
39.
Xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů
40.
Nemoc x xxxxxxxxxxxx nitro xxxx xxxxx xxxxxxxxx
41.
Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů, xxxxxxxxxxxxxx x dibenzofuranů
42.
Nemoc x xxxxxxxxxxxxxx kondenzovaných xxxxxxxxxx
43.
Xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
44.
Xxxxx x xxxxxxxxxx
45.
Xxxxx x xxxxxxxxx
46.
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
47.
Xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
48.
Xxxxx x barya nebo xxxx sloučenin
49.
Nemoc xx xxxxxxxxx xxxx
50.
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx
51.
Xxxxx x uranu xxxx xxxx sloučenin
52.
Nemoc x esterů xxxxxxxx xxxxxxx
53.
Xxxxx x anorganických xxxxxxx
54.
Xxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
55.
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx)
56.
Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
57.
Xxxxx x xxxxx
58.
Xxxxx z xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx x povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx faktory

 Položka

Nemoc z xxxxxxxx
Xxxxxxxx vzniku xxxxxx x povolání
1.
Nemoc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zářením
Nemoc xxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx prokázána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx současných lékařských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxx práci, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
3.
Xxxxx čočky xxxxxxxxx xxxxxxxx zářením
Nemoc xxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx prokázána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sluchu xxxxxxxxx hlukem.
U xxxx xx xxxxxxxx 30 xxx věku xxx xxxxxxx xxxxxx sluchu xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % dle Fowlera. X xxxx starších 30 let xxxx xx hranice zvyšuje x 1 % xx každé 2 xxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxx 50 xxx xxxx celková xxxxxx sluchu dosahující xxxxxxx 50 % xxx Xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, u xxx xx prokázána xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx které xxxxxxxxxxxx hladina hluku xx xxxxxx xxxx xxxxxx směny překračuje 85 xX (X) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 200 Xx [140 dB (X)].
5.
Xxxxx xxxxxxxxx přetlakem xxxx podtlakem xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx syndrom xxxxx xxxxx při práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx x. 6 xx 8:
Xxxxxx vznikají xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ručně xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx x vibrujícími xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci.
7.
Nemoci periferních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x vibrujícími xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx středového xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poruše.
Poškození xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx syndromu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx středně těžké xxxxxx.
8.
Xxxxxx kostí x xxxxxx rukou xxxx xxxxxxx xxxx loktů xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kůstek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ručních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx závažnou xxxxxxxx xxxxxx vedoucí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
9.
Xxxxxx šlach, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx kloubů xxxxxxxx x dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přetěžování.
Objektivními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vleklé xxxxx xxxxxx vedoucí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti.
K xxxxxxxx x. 9 a 10:
Xxxxxx vznikají xxx xxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx nemoci.
10.
Nemoci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednostranného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx nálezem x XXX xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těžké xxxxxx
11.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těžkou fyzickou xxxxx, spojená s xxxxxxxx xxxxxxxx neschopností xxx xxxx xxxxxxxx x celkové xxxx xxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx během posledních 3 let, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 7 parametrů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx příznak, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx reflexů X2/4 xxxx L5/S2, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx myotomu, xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x EMG xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx abnormalita x xxxxx xx xxxx do 50 xxx alespoň xx 4 xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx 50 xx 60 xxx xxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx x xxx 60 xxx věku xxxxxxx v 6 xxxxxxxxxxx x současně

2. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx se hodnotí xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx L3/4, X4/5 x L5/S1 xxx xxxxxxxxx 5 parametrů, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protruze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX xxxx III xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osoby xx věku xx 50 let xxxxxxx x 5 parametrech, xx xxxx xx 50 do 60 xxx alespoň z xxxxxxx 15 hodnocených xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx natolik, xx xxxxxxxxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 3 xxxx xxxxxxx 60 xxxx ročně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx X4/X5 překračuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXXXX XX 3400 N x xxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, časové x xxxxxxxxxx parametry xxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxx x povolání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, plic, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
1.
Xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx uhlokopů:
a) s xxxxxxxxx xxx znaky xxxxxxxx změn od xxxxxxxx xxxxx x 3/3, x 2/2, x 2/2 x xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X, X, X) xxx klasifikace Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxx p 1/1, x 1/1, x 1/1 x xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce,
c) xx xxxxxxxx xxxxx x 2/2, q 1/1, x 1/1 při xxxxxxx kritérií pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxx práci, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx expozice prachu x obsahem volného xxxxxxxxxxxxx oxidu křemičitého, xxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X položce x. 1 písm. x)
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx 40 xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx překračovány přípustné xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx fibrogenního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx (3000 xxxx).
2.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxx, rtg xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x 2/2, x 2/2, u 2/2 x výše xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx,
x) hyalinóza xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu,
c) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x azbestózou od xxxxxxxx xxxxx s 1/1, x 1/1, x 1/1 dle xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx pleury.
Nemoci vznikají xxx práci, u xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx expozice xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxx.
3.
Xxxxxxxxxxxxx způsobená xxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxx práci, x xxx xx xxxxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
4.
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x 3/3, x 2/2, x 2/2 x xxxx xxx klasifikace Mezinárodní xxxxxxxxxx práce
Nemoc xxxxxx xxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx expozice xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou xxxxxx.
5.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx způsobené xxxxxxxxxxx kobaltu, cínu, xxxxx, xxxxxxx, hliníku, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx titaničitého
Nemoci vznikají xxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným xxxxxxxxx látkám, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků příčinou xxxxxx.
6.
Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, u xxx xx prokázána xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látkám, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
7.
Xxxxxxxx dýchacích xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plyny
Nemoc xxxxxx xxx xxxxx, u xxx xx prokázána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx současných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci.
8.
Rakovina xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nosních
Nemoc xxxxxx při xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou xxxxxx.
9.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x antigenním x xxxxxxxxx účinkem.
10.
Astma xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx při xxxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky.
11.
Bronchopulmonální xxxxxx xxxxxxxxx prachem xxxxxx, lnů, konopí, xxxx xxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxx expozice xxxxxxxxx xxxxxx.
12.
Xxxxxxxx plic ve xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx krystalického xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx znaků x 3/3, x 2/2, x 2/2 x xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X, X, X xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx práci, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx expozice prachu x obsahem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxx.
13.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x XXX1/XXX xxxx xxx 0,70 a XXX1 50% xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx méně (CHOPN xxxxxxx XXX)
Xxxxx vzniká xxx těžbě v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dolů xx dosažení xxxxxxx 80% xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx zjištěna xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahem xxxxxxx krystalického xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx IV

Nemoci x xxxxxxxx kožní

 Položka

Nemoc z xxxxxxxx
Xxxxxxxx vzniku xxxxxx x povolání
1.
Nemoci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx faktory
Nemoci xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxx x xxxxxxxx přenosné x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx
Xxxxx z xxxxxxxx
Xxxxxxxx vzniku nemoci x povolání
1.

Nemoci xxxxxxxx x parazitární s xxxxxxxx z člověka xx člověka xxxx x xxxxxxx způsoby xxxxxxx&xxxx;

X xxxxxxxx x. 1 x 2:
2.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka buď xxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxx vznikají při xxxxx, u níž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxx přenosné x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxx vznikají při xxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx x povolání způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx
1.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dysfonie, xxxxxx na hlasivkách, xxxxx nedomykavost hlasivek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou trvalé x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kladoucího xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx s vysokou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Nemocemi x povolání xxxx xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 114/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx nemoci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 168/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 290/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

114/2011 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 290/95 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2011

168/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 290/95 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 114/2011 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

506/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 290/95 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

451/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx., x odškodňování bolesti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 224/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 104/2012 Sb., x stanovení bližších xxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x okruh xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nemoci z xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx uznat xx xxxxx x xxxxxxxx, x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

2) Příloha č. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.