Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.1995.


Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
118/95 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. XXVII
Účinnost Čl. XXVIII
118
XXXXX
xx xxx 26. xxxxxx 1995,
kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx sociální xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
Čl. I
Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1960 Xx., xxxxxxxxx zákona x. 143/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx x. 125/1970 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx x. 126/1970 Xx., xxxxxxxxx zákona x. 101/1990 Sb., xxxxxx č. 86/1950 Xx., zákona x. 88/1950 Sb., zákona x. 19/1958 Xx., xxxxxx x. 140/1961 Xx., zákona x. 100/1970 Xx., xxxxxx x. 40/1974 Sb., xxxxxx x. 64/1978 Xx., zákona x. 72/1990 Sb., xxxxxx x. 227/1991 Xx., xxxxxx x. 164/1992 Xx. x xxxxxx x. 188/1993 Sb., xx xxxxxxxx xxxxx:
Xx §56 xx xxxxxx xxxx §56a, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek x. 5) xx 7) xxx:
"§56a
Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x ozbrojených silách
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx cvičení a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx den vojenského xxxxxxx (jiné xxxxxx),
x) xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xxxxx, 60 %,
x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednu xxxxx, 75 %,
x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, 90 %,
x) vyživuje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx, 95 %, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu. Xxxxxxxxxxx základem xx xxxxxx, který x xxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5) xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx před xxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc x xxx, xx xx xxxxxxxx xxx x xxx kalendářním xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Za xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6) považuje za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx osoby, o xxxxx zaměstnanec pečuje.7)
(5) O xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx měsíčně pozadu, x xx xxxxxxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx který xxxxxxx xxxxxx.
5) §14 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
6) §2 xxxx. 3 x 4 zákona č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona ČNR x. 37/1993 Sb. x xxxxxx x. 307/1993 Sb.
7) §20 xxxx. 2 xxxxxxxx vlády č. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx zákoník xxxxx a některé xxxxx xxxxxx.".
Xx. II
Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxx č. 67/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Sb., zákona x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Sb., zákona x. 73/1982 Xx., xxxxxx č. 148/1983 Xx., zákona x. 109/1984 Xx., zákona x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Xx., zákona x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 589/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx č. 182/1994 Sb. a xxxxxx x. 241/1994 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. V §11 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx "5. xxxxxxx při narození xxxxxx, 6. xxxxxxxx;".
2. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxx x).
3. X §18 xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8)" xxxxxxxxx xxxxx "x státní xxxxxxxx xxxxxxx8)".
Xxxxxxxx x. 8) xxx:
"8) §30 odst. 3 xxxxxx x. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální xxxxxxx.".
4. §29 a xxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 4) x 9) se xxxxxxxxxx.
5. §43 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§43
Xxxxxx nároků xx xxxxx
Xxxxxx xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
6. §43a xxx:
"§43x
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx trvale x xxxxxx.".
7. X §44 se xxxxxxxx odstavec 2.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.
8. X §44 xx vypouští odstavec 2.
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx označují jako xxxxxxxx 2 až 4.
9. X §45 xxxx. 1 xx vypouštějí slova "x xxxxxxxx xx xxxx".
10. X §45 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x na přídavky xx xxxx".
11. X §48 xxxx. 1 xx xx xxxxx "a xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxx" x vypouštějí se xxxxx "xxxx xxxxxxxx xx děti".
12. X §48 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xx děti".
Xx. III
Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Sb., zákona x. 87/1968 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Xx., zákona x. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx. x zákona x. 182/1994 Xx., se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. §11 xxxx. d) zní:
"x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.".
2. X §11 se xxxxxxxx písmeno x).
3. X §11 xx xxxxxxxx písmeno x).
4. §25 xx xxxxxxxx.
5. §26 xxxxxx nadpisu xxx:
"§26
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
(1) Zemřel-li mimo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx voják xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru x xxxxx, x xxxx dlel ze xxxxxxxxxx důvodů x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx bydlištěm, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx rakev x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vojáku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx útvar svým xxxxxxxx. Plnění podle xxxxxxxxxxx odstavce x xxxxx případě xxxxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., zákona x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §277 odst. 2 xx vypouštějí xxxxx "přídavky na xxxx a".
2. X §301 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx".
3. X §317 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 a 3.
4. X Xxxxxxx X (§248 xxxx. 3) xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Vyhláška x. 76/1957 Ú.l., xx znění xxxxxxxx x. 268/1990 Sb., xxxxxxxx x. 183/1991 Xx." xx nahrazují xxxxx "Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
Xx. V
Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 88/1968 Xx., zákona x. 153/1969 Xx., zákona x. 100/1970 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., zákona x. 72/1982 Sb., zákona x. 111/1984 Xx., xxxxxx x. 22/1985 Xx., xxxxxx č. 52/1987 Sb., xxxxxx x. 98/1987 Xx., xxxxxx č. 188/1988 Xx., xxxxxx č. 3/1991 Xx., zákona x. 297/1991 Xx., xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 37/1993 Xx. x zákona x. 74/1994 Xx. (xxxxx znění x. 126/1994 Xx.), xx xxxx takto:
1. §121 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx státní sociální xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx,".
2. X §127 xxxx. 2 xx slova "příspěvek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "rodičovský příspěvek xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální podpoře".
3. X §198 xx slova "předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "zákona x státní sociální xxxxxxx".
Čl. XX
Xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Sb., zákona x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 306/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993, zákona č. 182/1994 Xx. a xxxxxx č. 241/1994 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
1. V xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx " ,xxxxxx".
2. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxx " ,porodu", x xxxxxxx x) xxxxx "x" x písmeno x).
3. X §3 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3.
4. §13 xx vypouští.
5. Část xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
6. §31 xxx:
"§31
(1) Xxxxxxxx na děti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx přídavky xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §42 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx doplaceno xx xxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxx xx jinak náležely xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xx podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx, x němž xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxx xxx zaplaceno xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx osoby.".
7. §31 se vypouští
8. §32 xxx:
"§32
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) a xxxxxxxx xx xxxx náleží xxxx xxxxxxx, kteří xxxx vedeni x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".
9. V §32 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xx xxxx".
10. X §33 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
11. X §34 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xxxxx " ,xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx".
12. X §34 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxx" a xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx na xxxx".
13. X §34 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx na xxxx".
14. §35 xxx:
"§35
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxx x mateřství x x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §32.".
15. §38 se xxxxxxxx.
Čl. VII
Xxxxx č. 50/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 58/1984 Sb., xxxxxx x. 118/1992 Xx. x zákona x. 307/1993 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx: 1.§5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17 x 21 xx xxxxxxxxxx.
2. X §7 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx "(§5 xxxx. 4)".
3. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "příspěvek xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx5)".
Xxxxxxxx č. 5) xxx:
"5) §37 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §11 se xxxxxxxxxx xxxxx "5 xx".
5. Xxxxxxxxx xxxx §12 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx novými odstavci 2 x 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 6) xxxxx:
"(2) Pěstounu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx jako xxxx. Xxx xxxxxxxx xxx poskytování odměny, x xxxxxxx odměny, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odměně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.6)
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pěstounské xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx poskytování.
6) §40 zákona x. 117/1995 Xx.".
6. §15 xxxx. 5 xx xxxxxxxx.
7. X §22 se xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx "x xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx" x xxxx xxxxx.
Xx. VIII
Xxxxx č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxx č. 235/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 589/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Sb., zákona x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 182/1994 Xx. a xxxxxx x. 241/1994 Xx., se mění x xxxxxxxx takto:
1. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x).
2. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxx x).
3. X §7 xx vypouští xxxxxxx x).
4. §71 xxxxxx xxxxxxx xxx paragrafem xx xxxxxxxx.
5. Xxxx xxxxx hlava xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
6. X §97 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xx xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxx neplyne".
7. X §100 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx "výchovné xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xx vypouštějí.
8. X §101 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §122 odst. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x x)" a xxxxx "xxxxxxxxx x".
10. §145n xxxx. x) a xxxx xxxxx xxxxx druhá xx xxxxxxxxxx.
11. X §145s xxxxx xxxx včetně poznámky x. 20) xxx:
"Xxxxxxxxx xx úhradu xx užívání xxxx xxxxxx xxxxxx, koná-li xxxxxxxx (náhradní) službu x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxx xxxxxx20) místo xxxx xxxxxx (dále xxx "voják").
20) Xxxxx č. 18/1992 Xx., x civilní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1992 Xx.".
12. V §145x xx xxxxxxxxxx xxxxx "zaopatřovací xxxxxxxxx x", "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxx" x "zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxx".
13. Xxxx xxxxx xxxxxx nadpisu xx xxxxxxxx.
14. X §177x xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "souběh xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx x doplatek x xxxxxxxxxx,".
Xx. XX
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 125/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 459/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 9/1991 Xx., xxxxxx České národní xxxx x. 144/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx., xxxxxx XXX č. 84/1993 Xx. x zákona x. 307/1993 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §15 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10).
2. V §21 xxxx. x) se xxxxxxxx bod 2.
3. X §58 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx příspěvku,".
4. X §58 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx "příspěvku xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx".
Xx. X
Xxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 519/1991 Xx., se xxxx takto:
1. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
2. X §24 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxx 2" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx 1".
Čl. XX
Xxxxx č. 463/1991 Sb., o xxxxxxxx minimu, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb. x xxxxxx č. 84/1993 Xx., se xxxx xxxxx: §4 xx 7 xxxxxx xxxxxxxx x. 7) xx 13) xxxxx:
"§4
(1) Společně posuzovanými xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx nezaopatřených xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x); za rodiče xx xxxxxxxx i xxxxx, jimž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx svěřeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx uvedené xxxxx, xxxxxx xxxx vdova xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osobě x xxxx (xxxxxx) rodiče xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xx xx písmena x) x x),
d) xxxxxxxxxxxx děti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), pokud xxxxx trvale žijí x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.7)
(2) X xxxxxxx (družce) xx jako xx xxxxxxxx posuzované osobě xxxxxxxx, jen xxxx-xx x xxxxxxxxxx osobou xxxx s xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 alespoň tři xxxxxx.
(3) Společně xxxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx, xxxxx xx přechodně z xxxxxx soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xx xx vazbě xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tato skutečnost xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx dobu xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§5
Nezaopatřenost xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx.8)
§6
(1) Xx xxxxxx se xxxxxxxx
x) z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx požitky xxxxxxx x §6 xxxx. 1 a 10 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx,9)
2. xxxxxx z xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 x 2 xxxxxx x daních z xxxxxx,
3. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x písm. x) xxxxxx x xxxxxx x příjmů,
4. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
5. ostatní xxxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx o xxxxxx z příjmů,
x xx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xx odpočtu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a příspěvek xxxxxxxx xx těchto xxxxxx,
b) z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických osob x jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x), b), e), xx), x) až x), x), x) x x) a x §6 odst. 9 xxxx. x), x), x), s) x x) xxxxxx x daních z xxxxxx, x to xx výši po xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx jejich dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx takové xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §5 zákona x xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x xxxxxxxxxxx zabezpečení,
x) xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,10)
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxx, v xxxx byly vyplaceny, xxxxxxxxx xx odpočtu xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x příspěvku xxxxxxxxx x písmenech a) x x),
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
h) dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx sociální xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx příjmy.
(2) Xx příjem xx nepovažuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx11) x zvýšení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc rozumí 2,25xxxxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx stanovení xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti.12) Xx osobu samostatně xxxxxxxxx činnou se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx13) xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx za spolupracující xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx měnu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nákup xxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem. Xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x kurzovním xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (USD) x této xxxx xxxxxxxxx ústřední nebo xx na xxxxx xxxxxxxxxx bankou xxxxx x touto měnou.
§7
Vláda zvýší xxxxxxxxx xxxxxx stanovené x §3 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o 5 %; přitom xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
7) §115 xxxxxxxxxx zákoníku.
8) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Zákon XXX x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Sb., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx. a xxxxxx x. 87/1995 Xx.
10) §12 xxxxxx x. 1/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 305/1991 Sb., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 39/1994 Xx.
11) §22 odst. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
12) §14 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
13) §2 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx. x xxxxxx x. 307/1993 Xx.".
Čl. XXX
Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx potřebnosti, ve xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a další xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
2. §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Příspěvek xx xxxxxx má xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §4.".
3. X §7 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx "zvýšeného o xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8).
Čl. XXXX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 590/1992 Xx., zákona Xxxxx národní rady x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §1 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: " ,xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx".
2. X §2 xx vypouští xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5).
3. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxx d) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 6).
4. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxx 3 x 4 a x xxxx 5 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
5. X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 11 xx xxxxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx k xxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx".
6. X §6 odst. 4 písm. x) xx vypouštějí x xxxx 12 slova "xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" x body 14 a 15.
7. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxx 13 x 16.
8. V §6 xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx příspěvek".
9. §6 odst. 4 xxxx. x) xxx:
"x) poskytují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zařizují xxxx xxxxxxx,".
10. X §6 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e) x x).
11. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "státní vyrovnávací xxxxxxxxx43) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx44)" nahrazují xxxxx "dávky státní xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou č. 43) a 44)".
12. V §7 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xxxxx "e), x),".
13. X §8 xxxx. 1 xx v xxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení" xxxxxxxx xxxxx "státní xxxxxxxx xxxxxxx" x xx písmeno x) xx xxxxxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"i) xxx xxx xxx účely xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o občana xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
14. X §8 xxxx. 2 písm. x) xx na xxxxx připojují xxxx xxxxx: "nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
15. X §16 odst. 1 xx xx konci xxxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxxx povinnost mají xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxxxx xxxxx Praze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx okresním xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxx x služeb xxxxxxxx xxxx.".
16. X §19 xxxx. 5 xx vypouštějí xxxxx "rodičovský xxxxxxxxx, xxxxx", xxxxx "(xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)" x xxxxx "(xxxxxxxxx)".
17. V §21 xxxx. 1 xx vypouštějí xxxxx "x xxxxxxxx na xxxx".
18. X §22 xx vypouští xxxxxxx c).
19. X §32 xx xxxxxxxxxx xxxxx " ,x) x x)".
20. X §49 xxxx. 2 se xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx".
21. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxxxxx na xxxx".
22. X §55 xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxx".
23. X §55 xx xx xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "x" x xxxxxxxxxx se slova "x x xxxxxxxxxx xx xxxx".
24. X §61 xx xxxxxxxx odstavec 3 x druhá xxxx x odstavci 4.
25. §66 se xxxxxxxx.
26. §67 xx vypouští.
27. X §86 odst. 1 se xxxxx "x) xx c)" xxxxxxxxx xxxxx "a) x b)".
28. §86 xxxx. 4 xx vypouští.
29. §113 odst. 1 xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
30. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
31. X §116 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
32. X §116 xxxx. 2 xx vypouštějí slova " ,s výjimkou xxxxxxxxxx,".
33. X §127 xxxx. 1 xxxx. x) se xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova " ,xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XIV
Xxxxx č. 1/1992 Sb., o xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost x x xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:
§12 xxxx. 1 písm. x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře,".
Xx. XX
Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně xx pracovní pohotovost x rozpočtových x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx., zákona Xxxxx národní xxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx č. 40/1994 Xx., se xxxx xxxxx:
§18 xxxx. 1 písm. x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xx dávkách xxxxxx sociální podpory, xxxxx je zaměstnanec xxxxxxx vrátit na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře,".
Xx. XXX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 186/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění zákona Xxxxx národní rady x. 590/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 26/1993 Xx., zákona x. 326/1993 Sb., zákona x. 40/1994 Xx. x xxxxxx č. 33/1995 Sb., xx xxxx takto:
1. X §54 se xxxxx "příspěvek xxxxx xxxxxx o rodičovském xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §94 xxxx. 1 se slova "xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XXXX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx. x xxxxxx x. 59/1995 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 odst. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x rodičovského příspěvku".
2. X §9 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx příspěvku" a xxxxx "a rodičovským xxxxxxxxxx".
3. X §9 odst. 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx příspěvku".
4. V §20 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx slova "xxxx xx rodičovském příspěvku".
5. X §29 xx xxxxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1993 Sb., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 5 xx slovo "pracovníků" xxxxxxxxx xxxxxx "zaměstnanců".
2. §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6, xxxxx včetně poznámky x. 25) xxx:
"(6) Osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytuje náhrada xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a ve xxxxxxx rozsahu, x xxxxx se těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.25)
25) §56x xxxxxx x. 92/1949 Xx., xxxxxx zákon, xx xxxxx zákona x. 118/1995 Xx.".
Čl. XIX
Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
X §20 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx daně x xxxxxx," xxxxxxxx tato xxxxx: "xxxxxxxxxx údajů xxx účely xxxxxx xxxxxxxx podpory".
Xx. XX
Xxxxx České národní xxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 271/1992 Sb. x zákona x. 36/1995 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládají xxxx xxxxx: " ,státní xxxxxxxx podpory".
Xx. XXX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1994 Sb., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb. x xxxxxx x. 36/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx za slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxx xxxxx: "x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx," x vypouštějí xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XXXX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx. x xxxxxx x. 87/1995 Sb., xx xxxx takto:
X §4 odst. 1 xxxx. x) xx xx slova "sociální xxxx" xxxxxxxx tato xxxxx: "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XXXXX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 255/1994 Xx. a xxxxxx x. 59/1995 Sb., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
X §24 odst. 6 xxxx. x) xx xx xxxxx "zabezpečení11)" xxxxxxxx tato xxxxx: "x xxxxxxxx xxxxxx29)".
Xxxxxxxx x. 29 xxx:
"29) §63 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxx zákoník č. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 58/1969 Sb., xxxxxx x. 131/1982 Xx., zákona x. 94/1988 Xx., xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 87/1990 Xx., zákona x. 105/1990 Xx., zákona x. 116/1990 Xx., xxxxxx č. 87/1991 Xx., xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx. x xxxxxx x. 267/1994 Xx., se xxxx takto:
X §449 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XXX
Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 305/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxx x. 231/1992 Xx. x xxxxxx č. 39/1994 Xx., xx xxxx takto:
V §17x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx (xxxxxxxx)" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx" x xxxxx "xx xxxx v xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx x xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xx xxxx".
Xx. XXXX
Xxxxx č. 480/1992 Sb., x xxxxxxx zabezpečení vojáků x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 308/1993 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §3 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxx x důchodu xxxx xxxxxxxx xx děti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxx".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 1996, xx posuzují xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů platných xxxx 1. xxxxxx 1996.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. ledna 1996 podle zákona x sociální potřebnosti1) xx posuzují xx 1.xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xx čl. XI xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXVIII
Xxxxxxxx
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. října 1995, x výjimkou čl. I, čl. II xxxx 2, 8 xx 12, čl. III bodu 3, čl. IV xxxx 1 x 2, čl. VI xxxx 5, 7, 9, 10, 12 xx 15, čl. VIII xxxx 1, 2, 4, 6 xx 9, 13 a 14, čl. IX xxxx 1 x 4, čl. XI, čl. XIII xxxx 2, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30 xx 32, čl. XVIII xxxx 2, čl. XXV x čl. XXVI, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.
Xxxx x. r.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
1) Zákon XXX č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 118/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1995, x výjimkou čl. I, čl. II bodů 2, 8 až 12, čl. III bodu 3, čl. IV xxxx 1 x 2, čl. VI xxxx 5, 7, 9, 10, 12 xx 15, čl. VIII xxxx 1, 2, 4, 6 xx 9, 13 x 14, čl. IX xxxx 1 x 4, čl. XI, čl. XIII xxxx 2, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30 xx 32, čl. XVIII xxxx 2, čl. XXV a čl. XXVI, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.1996.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.