Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1997.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.1993 do 31.03.1997.


Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny

269/93 Sb.

Tvorba rezervního fondu §1
Užití rezervního fondu §2 §3 §4
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx fond Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx") xx xxxxxx:
a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx například xxxxx a darováním x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx x využívání rezervního xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx zůstatku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx závěrce Pojišťovny, 1)
d) finančními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx státního xxxxxxxx. 2)
(2) Minimální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 % průměrných xxxxxxx xxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx.
§2
Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxx xxxx Pojišťovny xx xxxxxxx:
a) x doplnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxxxx výkyvů x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx pojištění oproti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platbami xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, získaných xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx vyhlášky, do xxxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxx (§1 xxxx. 2).
(3) Xxxxxxxxxx může použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxx 30 % xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xx poprvé použije xxx rok 1996.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Xxx. Kočárník XXx. x. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 269/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.11.1993.
Xx dni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 269/93 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/97 Sb. x účinností od 1.4.1997.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §6 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně.
2) §7 xxxx. x) zákona XXX x. 551/1991 Xx.