Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1997.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.1993 do 31.03.1997.


Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny

269/93 Sb.

Tvorba rezervního fondu §1
Užití rezervního fondu §2 §3 §4
§1
Tvorba xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx") xx xxxxxx:
x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxx fondů Xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx,
x) převodem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x roční xxxxxx závěrce Xxxxxxxxxx, 1)
d) finančními xxxxxxxxxx poskytnutými xx xxxxxxxx rezervního fondu xx státního xxxxxxxx. 2)
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu činí 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů základního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx fondu navrhne xxxxxxx xxxx Pojišťovny x xxxxxxxxx plánu xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.
§2
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx Pojišťovny xx xxxxxxx:
a) x doplnění základního xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění Xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx výkyvů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména x případě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu zdravotního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,
c) xx xxxxx kalendářního xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, získaných xxxxx §1 odst. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx rezervního xxxxx x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§1 xxxx. 2).
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 30 % xxx jejich xxxxxxxxx xxxx.
§3
Ustanovení §1 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxx rok 1996.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Xxx. Kočárník XXx. x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 269/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.11.1993.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 269/93 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/97 Sb. x účinností od 1.4.1997.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2) §7 xxxx. b) zákona XXX x. 551/1991 Xx.