Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1997.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.1993 do 31.03.1997.


Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny

269/93 Sb.

Tvorba rezervního fondu §1
Užití rezervního fondu §2 §3 §4
§1
Tvorba xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovny (dále xxx "Pojišťovna") je xxxxxx:
x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, získaným například xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
c) převodem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 1)
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 2)
(2) Xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základního xxxxx zdravotního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rada Xxxxxxxxxx x pojistném xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx.
§2
Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:
x) x xxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx výkyvů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx epidemií, xxxxxxxxxx katastrof,
b) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,
c) xx konci xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§1 xxxx. 2).
(3) Xxxxxxxxxx xxxx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k nákupu xxxxxxx papírů. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx x xxxx xxx 30 % xxx jejich minimální xxxx.
§3
Ustanovení §1 odst. 2 xx xxxxxx použije xxx xxx 1996.
§4
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx XXx. x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 269/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1993.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 269/93 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/97 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.1997.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 1 zákona XXX x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2) §7 xxxx. x) xxxxxx XXX č. 551/1991 Xx.