Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1997.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.1993 do 31.03.1997.


Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny

269/93 Sb.

Tvorba rezervního fondu §1
Užití rezervního fondu §2 §3 §4
§1
Tvorba xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxx fond Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx") je xxxxxx:
a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, získaným xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Xxxxxxxxxx,
b) výnosy x xxxxxxxxx rezervního xxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx zůstatku základního xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x roční xxxxxx závěrce Xxxxxxxxxx, 1)
x) finančními xxxxxxxxxx poskytnutými na xxxxxxxx rezervního xxxxx xx státního rozpočtu. 2)
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxx kalendářní xxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx přídělu xx xxxxxxxxxx xxxxx navrhne xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x pojistném plánu xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.
§2
Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx používá:
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx epidemií, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx Pojišťovny,
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, získaných xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§1 xxxx. 2).
(3) Xxxxxxxxxx může použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 30 % xxx xxxxxx minimální xxxx.
§3
Ustanovení §1 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx 1996.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx XXx. v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 269/93 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.1993.
Xx dni xxxxxxxx nebyl právní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 269/93 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.1997.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §6 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně.
2) §7 xxxx. x) zákona XXX x. 551/1991 Xx.