Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1993.


Sdělení o Smlouvě mezi ČR a SR o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31.12.1992
330/93 Sb.
330
SDĚLENÍ
xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 29. xxxxx 1993 xxxx x Xxxxxxxxxx podepsána Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. prosinci 1992.
Xx Smlouvou xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxx 3. xxxxxxxx 1993.
Xxxxxxx xx základě xxxxx článku 4 xxxx. 1 xxxxxxxxx v platnost xxxx 3. prosince 1993 x xxxxxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xx zpětnou xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 1993. České xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx současně.
XXXXXXX
mezi Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992
Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenská xxxxxxxxx x xxxxx rozvoje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a tato xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx podnikat xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X tomto případě xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 2
(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba zapsaná xx 31. xxxxxxxx 1992 do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xx území xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bez přerušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1994, x xx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx do 30. xxxxxx 1994 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strany.
Xxxxxx 3
(1) Živnostenské xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do 31. prosince 1992 xx xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx, může xxx vykonáváno xx 30. června 1994 xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx i xxxxx xxxxxxx strany do 30. xxxxxx 1994, xxxxxxx xxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx podnikat xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strany.
Xxxxxx 4
(1) Tato smlouva xxxxxxx ratifikaci a xxxxxxx x platnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ratifikační xxxxxxx xxxxx vyměněny x Xxxxx. Xxxxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se zpětnou xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 1993.
(2) Xxxx smlouva xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nevypoví. X xxx xxxxxxx xxxxxxx Smlouva xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Dáno x Xxxxxxxxxx xxx 29. xxxxx 1993 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.
Xx Xxxxxx xxxxxxxxx:
XXXx. Jiří Xxxxx x. r.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxx. XXXx. Xxxxxxxx Tóthová XxXx. x. r.
xxxxxxxxxx spravedlnosti Slovenské xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 330/93 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.