Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1993.


Sdělení o Smlouvě mezi ČR a SR o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31.12.1992
330/93 Sb.
330
SDĚLENÍ
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxx, xx xxx 29. xxxxx 1993 xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Smlouva xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992.
Se Smlouvou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxx 3. xxxxxxxx 1993.
Smlouva xx xxxxxxx xxxxx článku 4 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 3. prosince 1993 x xxxxxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993. Xxxxx xxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXX
mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx republiky xx 31. prosinci 1992
Česká xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republika x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a spolupráce xx xxxxxxx takto:
Článek 1
Xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1992, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tato xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxxx nový xxxxx.
Xxxxxx 2
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xx organizační xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. června 1994, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993.
(2) Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xx 30. xxxxxx 1994 xxxxxxx xx obchodního rejstříku xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zanikne xxxxx dnem její xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 3
(1) Živnostenské xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo do 31. xxxxxxxx 1992 xx území jedné xxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 1994 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx oprávnění xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxx 1994, xxxxxxx tímto dnem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 4
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x platnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxx xxxx smluvními stranami xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
(2) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx jedna ze xxxxxxxxx stran písemně xxxxxxxxxxxxx cestou nevypoví. X tom případě xxxxxxx Smlouva platnosti xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx x Xxxxxxxxxx dne 29. xxxxx 1993 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx x slovenském, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.
Xx Českou xxxxxxxxx:
XXXx. Xxxx Xxxxx v. x.
xxxxxxx spravedlnosti Xxxxx xxxxxxxxx
Za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Prof. XXXx. Katarína Tóthová XxXx. x. r.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 330/93 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.