Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1993.


Sdělení o Smlouvě mezi ČR a SR o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31.12.1992
330/93 Sb.
330
SDĚLENÍ
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, že xxx 29. října 1993 xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Smlouva xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992.
Se Smlouvou xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxx 3. xxxxxxxx 1993.
Smlouva xx xxxxxxx svého článku 4 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 3. prosince 1993 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 1993. České xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXX
xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1992
Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenská republika x zájmu rozvoje xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx xxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, která je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx zapsána x obchodním xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx strany, xx xxxxxxxx xx organizační xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nový xxxxx.
Článek 2
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx smluvní strany, xxxxx má organizační xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x na území xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikat do 30. xxxxxx 1994, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx druhé smluvní xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993.
(2) Xxxxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx 30. xxxxxx 1994 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 3
(1) Živnostenské xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo do 31. prosince 1992 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30. června 1994 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 1994, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 4
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx ratifikačních xxxxxx. Ratifikační listiny xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 1993.
(2) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx jedna xx xxxxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nevypoví. X tom případě xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Dáno v Xxxxxxxxxx xxx 29. xxxxx 1993 ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.
Za Českou xxxxxxxxx:
JUDr. Xxxx Xxxxx x. x.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxx. XXXx. Xxxxxxxx Tóthová XxXx. v. x.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxx

Informace
Xxxxxx předpis x. 330/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.