Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.1996 do 31.03.2000.


Vyhláška, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních

136/93 Sb.

Čl. II - č. 184/1996 Sb.
Čl. III - č. 184/1996 Sb.
§1
(1) Xxxxxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1) xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxx xxxxxxx x péčí x xxxxxxx děti (dále xxx "xxxxxx") xx xxxx 2,4xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb 2) (dále xxx "xxxxxx xx osobní xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx než xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx o xxxxx xxxxx xxxx o 0,6xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení nebo xxxxxxxxxx sociálního xxxxxx xxxxxxxx dítě mimořádnou xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x 0,3xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxx-xx ustanoveni pěstouny xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, a xx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx manželů xxxxxxxxx xxxxxxxx odměnu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxx xx pěstounovi poskytuje xx dobu, xx xxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxx ve zvláštních xxxxxxxxxx. Odměna se xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx však po xxxx jednoho měsíce. Xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx poměrná xxxx xxxxxxx odměny xxxxxxx xx xxxx xxxx jedné xxxxxxxxx xx kalendářní xxx.
(4) Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx tento xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dětí; xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx splněny xxxxx xx xxxx xxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx měsíc květen 1993.
§3
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 52/1973 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx péči, xx znění vyhlášky č. 98/1980 Sb., xxxxxxxx č. 77/1984 Sb. x vyhlášky č. 546/1991 Sb.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxx x. x.
Čl.II
Pokud xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než jaká xx xxxxxxxxx x xx. X, xxxxxx xx odměna x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, než x xxx dojde xx xxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxx.
Xx.XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 184/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
Čl.III
Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx měsíc červenec 1996.
Xx.XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/1996 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1996

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 136/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.6.1993.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
206/95 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 182/91 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR v xxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 136/93 Xx., xxxxxx se xxxxxxx odměna xxxxxxxx xxx xxxxxx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.95
184/96 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x. 136/93 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 206/95 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
Právní xxxxxxx x. 136/93 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) §12 xxxxxx č. 50/1973 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1992 Xx. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx minimu.