Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.1996 do 31.03.2000.


Vyhláška, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních

136/93 Sb.

Čl. II - č. 184/1996 Sb.
Čl. III - č. 184/1996 Sb.
§1
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx x péčí o xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxx 2,4násobku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních potřeb 2) (dále jen "xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx o xxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x více xxx xxxxx xxxx, zvyšuje xx xxxxxx při xxxx x každé xxxxx xxxx o 0,6xxxxxxx částky xx xxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx x důvodu xxxxxxxxxxx postižení xxxx xxxxxxxxxx sociálního xxxxxx xxxxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxxxxxxx péči, zvýší xxxxxxx xxxx xxxxxx x 0,3xxxxxxx částky xx osobní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx úhrn xxxxx obou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poměrná xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den.
(4) Odměna se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxx xxxx, poskytne xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx splněny xxxxx xx xxxx xxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx poprvé xx xxxxx xxxxxx 1993.
§3
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 52/1973 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxxxxxx xxxx, xx znění vyhlášky č. 98/1980 Sb., xxxxxxxx č. 77/1984 Sb. x xxxxxxxx č. 546/1991 Sb.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx.XX
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xx xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx poskytována xxxxxx xxxxx, než xxxx xx xxxxxxxxx x xx. I, xxxxxx xx odměna x xxxxxxxxx xxxx do xxxx, xxx x xxx xxxxx ke xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx.XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 184/1996 Sb. x účinností xx 1.7.1996
Xx.XXX
Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx červenec 1996.
Xx.XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 184/1996 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1996

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 136/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.6.1993.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
206/95 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx vyhláška x. 182/91 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 136/93 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxxx pěstouna xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
184/96 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx MPSV x. 136/93 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 206/95 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.7.96
Xxxxxx xxxxxxx x. 136/93 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 73/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §12 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 118/1992 Xx. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 463/1991 Sb., x životním xxxxxx.