Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.02.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2004 do 28.02.2006.


Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

41/93 Sb.

ČÁST I. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu §1 §2 §3 §4 §5 §6
ČÁST II. Vydávání potvrzení §7 §8 §8a
ČÁST III. Závěrečná ustanovení §9
Příloha - Ověřovací kniha
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX S XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
§1
(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části, x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx městské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx úřad, xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx x ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měst (xxxx xxx "úřad"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"). 1)
(2) Obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx městě Praze Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx pověřit xxxxxxxx a legalizací x xxxxxx úřad, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx, že jsou x něho vytvořeny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkonu této xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx legalizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx xxxx tajemníkem xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x x ostatních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx písemně pověřený xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tajemník xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx provede xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxx člen xxxxxxxx zastupitelstva (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovník v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx legalizaci x xx xxxxx vhodném xxxxx.
§3
(1) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx odpovědný xx xxxxx, správnost a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx vyznačí xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listě, xxxxx xxxx nejsou svázány xx xxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx:
x) xxx xxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx, x zda xxxx xxxxxxx je prvopisem xxxx xxxxxxxx opisem (xxxxx) a x xxxxxx listů xxxx xxxxx xx xxxxxx,
x) počet xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx (xxxxx) obsahuje,
x) xxx xxx x xxxx (kopii) xxxxx xxxx částečný,
x) pořadové xxxxx, xxx kterým xx xxxxxxxx zapsána v xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx a datum xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) opisu (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx, losu, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx pracovník xxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení před xxxxxxxxx pracovníkem,
x) xxxx-xx x listině, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že fyzická xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx listinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx již xxxxxxx před xxx xxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k prokázání xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průkaz vydaný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a).
(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxx-xx rodné xxxxx nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx vlastní,
d) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) místo x xxxxx legalizace,
x) podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a otisk xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Neovládá-li xxxxxxxx xxxxxxxxx jazyk, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 3) x xxxxxxx-xx xx tak, xxxxxxxxxx odmítne; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
§5
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx psát, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx knize.
(2) Xxxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx číslo xxxx xxxxx-xx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§6
Úřad xxxx xxxxxxxx vidimací x legalizací xx xxxxxxx knize xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx x příloze xxxxxx xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXX
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx krajskými xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jednací,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx osoby, která xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx razítka xx xxxxxxx znakem.
§8
Orgány xxxxxxx x §7 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, jimž bylo xxxxxxxxx vydáno.
§8a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx magistrátům xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzně podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.
§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§9
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Příloha zákona XXX č. 41/1993 Xx.
OVĚŘOVACÍ KNIHA
________________________________________________________________________________________
Pořadové Xxx Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx
xxxxx vidimace, xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xx xxxxx xxxx- uznán za xxxxxxx, která xx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx podpis xxxxxx x §1 xxxxxxx vidimována
xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zjištěna xxxxxxx xxxx. 1 x 2
xxxxxxxx (xxxx x xxxxx průkazu) xxxxxx
________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Údaj x uhrazení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx provedena v xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx
(xxxxxxx xxxxx dokladu, xxxxxx byl (jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxx a pracovníka
xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx)
________________________________________________________________________________________
7 8 9
________________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 41/93 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 41/93 Xx., o ověřování xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecními xxxxx a x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x okresními xxxxx
x xxxxxxxxx xx 24.2.97
132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2003
18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
Xxxxxx xxxxxxx x. 41/93 Xx. byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/2006 Sb. x účinností xx 1.3.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČNR č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybíraných xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
2) §52 xxxx. 3 x §59 odst. 1 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx XXX x. 302/1992 Xx. (xxxxx znění x. 410/1992 Xx.).
3) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
4) §9 xxxxxx ČNR x. 367/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 302/1992 Xx. (xxxxx xxxxx x. 410/1992 Sb.).
5) §4 xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 321/1992 Xx. (xxxxx xxxxx x. 403/1992 Xx.).