Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1993 do 31.12.2013.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 338/92 Sb., o dani z nemovitostí

12/93 Sb.

§1
(1) Xx daně ze xxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) zákona považují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx kulturní památku 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, 1) které jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky x vlastníkem. Xx xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x památkovou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxx ze xxxxxx se xx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx považují xxxxxx xxxxxxxx výlučně
x) x xxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx financované z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozpočtu obcí,
x) k úpravě xxxxxx 2) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx skládek xxxxxx, 3)
x) x xxxxxxx kontaminovaných xxxxxxx, podzemních xxx x xxxxxxx,
e) xxx třídění a xxxx odpadů,
x) xxx tepelné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a fyzikální xxxxxxxxxxxxx odpadů,
x) xxx skládky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4)
x) provozu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1 XX,
xx) pro xxxxxxxxxx x větrným xxxxxxx,
x) pro generátory xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx získaná energie xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx teplo xxxxxxxxxxxxx,
k) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kolektory,
x) xxxx zdroje xxxxxxx z biomasy.
§2
(1) Xx xxxx x xxxxxxx xx za xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona považují xxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxx celek se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 této xxxxxxxx.
(2) Xx xxxx z xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. h) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx j) xxxx vyhlášky,
b) xxxxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) sloužícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x parovodních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zásobování xxxxxx 5) pro xxxxxxx rozvod.
§3
Tato xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. ledna 1993.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx XXx. x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 12/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 12/93 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon XXX č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxx. xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 513/1992 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx.
3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 401/1991 Sb., x xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.
4) Xxxx. xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Zákon č. 89/1987 Sb., x xxxxxx, xxxxxxx a spotřebě xxxxx.