Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1992 do 31.12.1995.


Nařízení vlády o minimální mzdě

53/92 Sb.

Rozsah platnosti §1
Výše minimální mzdy §2 §3
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §4 §5 §6 §7 §8
§1
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").
Xxxx minimální xxxx
§2
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
a) za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 12 Xxx,
x) xx xxxxx 2200 Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíční xxxxx
x) 75 % xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), jde-li x zaměstnance, který xx poživatelem částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 16 xxx,
x) 50 % xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x), jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx
xx xxxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx,xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 18 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 16 let.
(2) Xxxx minimální xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu 42 1/2 hodiny; xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdou (xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovní dobu 1) nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dny, náleží xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx-xx mzda 2) (xxxxxx) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx (xxxxxx) xxxx xxxx xxxx xx splatná xx xxxxx xxx xxxxxxx období, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3) x xxxxxxx xx při výplatě xxxxxxx xxxx (odměny) xxxx xxxx xxxxx xx tři kalendářní xxxxxx předcházející dni xxxx výplaty. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx, lze dohodnout xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; u xxxxx xxxxxxxx xxx takovou xxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxx xxxxxx. 4)
Společná, xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
§4
U domáckých xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odpracovanou xxxxxx xxxxxxxx hodina xxxxx podle normy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. 5)
§5
Xx xxxx (odměny) xxxxx §3 odst. 1 xx nezahrnují
x) xxxx (xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1991 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Doplatek xx xxxx minimální xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poskytne xxxxxx xx xxxxx xxxxx 1992; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx 1992.
§7
Xxxxxxx xx xxxxxxxx vlády Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 99/1991 Xx., o xxxxxxxxx minimální xxxx.
§8
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.
x x. Xxxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 53/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.2.1992.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
615/92 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 223/88 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práce, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
Xxxxxx xxxxxxx x. 53/92 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/95 Sb. s účinností xx 1.1.1996.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §86 xxxxxxxx práce
2) §111 xxxx. 2 zákoníku xxxxx
§4 xxxx. 2 zákona x. 1/1992 Xx., x xxxx, odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
3) §121 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx
§12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 1/1992 Xx.
4) §21 xxxxxx č. 1/1992 Xx.
5) §114 xxxxxxxx xxxxx
§16 xxxxxx x. 1/1992 Xx.