Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2002 do 29.12.2006.


Zákon o cestovních náhradách

119/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení
Účel zákona §1
Vymezení pojmů §2
ČÁST II. Poskytování náhrad
Náhrady při pracovní cestě §3 §4
Stravné §5
Náhrady při přeložení a při přijetí §6
Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách §7
Přizpůsobování sazeb náhrad §8
Jiné a vyšší náhrady §9
ČÁST III. Náhrady při zahraničních pracovních cestách §10
Náhrada za cesty k návštěvě rodiny §11
Stravné §12
Kapesné §13
Náhrada výdajů za pohonné hmoty §14
Vyloučení souběhu náhrad poskytovaných v české a cizí měně §15
Zahraniční pracovní cesty konané na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců §16
Náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí §17
ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26
č. 125/1998 Sb. - Čl. II
č. 36/2000 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxx zákona
(1) Xxxxx zákon upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů xxx pracovních cestách, xxx xxxxxx změnách xxxxx xxxxxx práce, xxx přijetí do xxxxxxxxxx a při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx")
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je pracovní xxxxx podmínkou xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, xx-xx to dohodnuto,
x) fyzickým osobám, x nichž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx (§16),
(xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pohraničním xxxxxxxxxxx stanovišti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§2 odst. 3).
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této cesty. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cesty (xxxxxxxx 1) z České xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx cesty x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnancem; xxxx-xx takové místo xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxx změna pracoviště xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodnout x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkol x xxxxx xxxx obec xxxxxx, xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx dohodě sjednat, xx mu poskytne x při cestě x xxxx pobytu xx xxxxx výkonu xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx rodinu xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují, xxxxx mají trvalý xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx děti, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pěstouni, xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx x xxxxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX
Náhrady xxx pracovní xxxxx
§3
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx určí xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x ukončení pracovní xxxxx; xxxx xxxxx xxx xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx přísluší
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx podmínek xxxx xxxxxxxxxxx,
x) náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jízdních xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx trvalého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx více xxx xxxx xx xxxx následujících kalendářních xxx, x xx xxxxx xxxxx, není-li x xxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxx
XXXXX xxxxx xxxxx! - xxxxxxxxx xxxxxxx x. 496/2005 Xx. - §1
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci stravné, xxxxx činí
x) 53 Kč xx 64 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
x) 81 Kč xx 97 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 12 xxxxx, nejvýše xxxx 18 xxxxx,
x) 127 Xx až 152 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 18 xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel zaměstnanci xxxx vysláním na xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx xxx sjednat x kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvání xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 5 xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx do výše 53 Xx.
(4) Xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx povahy povolání, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxx, popřípadě nižší xxxxx xxxxx stravného xxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Zabezpečí-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na pracovní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stravné xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x 20 % x xxxxxxx x 40 % x určené xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má charakter xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xx pracovní xxxxx, x pokud xxx neučiní, xxxxxxx xx xxxxxxx. Míru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxx.
§6
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx 3) x xxx přeložení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při pracovní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx v §4 a 5, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x jiné xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx 5) x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxx 6) poskytne zaměstnanci xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx výše xxxxxxxxx x §4 x 5.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx stravné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxx vyslán xx pracovní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X případech uvedených x odstavcích 1 x 2 může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXXXX xxxxx sazeb! - xxxxxxxxx xxxxxxx x. 496/2005 Xx. - §2 a §3
(1) Dohodne-li se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx použije xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxx 1 xx xxxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za 1 xx jízdy xxxx
a) x xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx 0,90 Xx;
x) u osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 3,30 Xx;
xxx xxxxxxx přívěsu k xxxxxxxxxx motorovému xxxxxxx xx xxxxx základní xxxxxxx za 1 xx xxxxx xxxxx xx o 15 %.
(3) Sazba xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x spotřeby xxxxxxx xxxxx vozidla.
(5) Při xxxxxxx xxxx náhrady xx xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx hmoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Neprokáže-li xxxxxxxxxxx cenu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohonné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údajům Xxxxxxx statistického úřadu.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se vypočte xxxxxxxxxxxx průměrem z xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx průkaz xxxxxxx xxxx xxxxx neobsahuje, xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Zaměstnavatel xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx též poskytování xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxx jízdenky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxxxxx.
§8
Přizpůsobování xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx novou výši xxxxx stravného, xxxxx xxxx xxxxx základních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx cen stanoví, xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nápojů xx veřejném xxxxxxxxxx, x xxxxxx vozidel x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hmot xx tyto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o sazby xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx od účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyhlášce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x 20 %.
(2) Sazby stravného xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny do xxxx 50 xxxxxx xxxxxx xxxx x xx 50 xxxxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx se zaokrouhlují xx desetihaléře xxxxxx xxxx.
§9
Xxxx x xxxxx xxxxxxx
Zaměstnavatel, xxxxx xxxx státem, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, 13) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 7) orgánem xxxx organizací, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávním xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x příspěvková organizace"), xxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxx, s jinými xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxx a x xxxxxxxx do zaměstnání xxxx xxxxx náhrady, xxx xxxxxxx tento xxxxx; xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxx xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisu, případně xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXX ZAHRANIČNÍCH XXXXXXXXXX CESTÁCH
§10
Xx poskytování náhrad xxx xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxx v §2 xx 9, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx.
§11
Xxxxxxx xx cesty k xxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx; ustanovení §4 xxxx. x) se xxxxxxxxxx na xxxxx x návštěvě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x cizí xxxx. Xxxx stravného x xxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxx v kalendářním xxx nejvíce xxxx.
(2) Výši základních xxxxx stravného x xxxx xxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxxxx xxxxx podkladů zastupitelských xxxxx x cenách xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídy a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx třídy x xxxxxxxxxxx zemích Xxxx, Xxxxxx x Latinské Xxxxxxx, a s xxxxxxxx statistických údajů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Výši xxxxxxxxxx xxxxx stravného x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx cen x xxxxx xxx xxxxxxx xx poslední úpravy xxxxxxx 20 %.
(4) Xxxxxxx v xxxx měně xx xxxx základní xxxxx xxxxxxxxx x cizí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx strávená xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx 12 hodin. Xxxx-xx xxxx xxxx 12 x xxxx xxxxx, přísluší zaměstnanci xxxxxxx v xxxx xxxx ve xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dvanáctiny poloviční xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxx, xxxxxxx x cizí xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou vedoucí xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx podřízení vedoucí xxxxxxxxxxx, určit xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xx o 15 %.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nižší, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x
x) 25 %, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xx vnitřním předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,
x) 50 %, xxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 10) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx smlouvě.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §9 xxx xxxx dotčen.
§13
Kapesné
Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx zahraniční pracovní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx měně xx xxxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12.
§14
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
Xxx poskytování xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx §7 přísluší xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xxxxxxx xx xxxxxxx hmoty x cizí měně xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx 350 km.
§15
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovaných x české x xxxx měně
(1) Xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx a xx podmínek stanovených x §5 odst. 1.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xx rozhodnou dobou xxx xxxxx nároku xx xxxxxxx poskytované x xxxx měně xxxxxxx české xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přílet letadla xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx v xxxx xxxx (§12 xxxx. 4), xxxxxxxx se xxxx xxxx x xxxx trvání pracovní xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§16
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxx x xxxxxxxx výměně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vysílán, xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kapesného x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx cesty xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx zaměstnavatele, xxxxx zaměstnance xxxxxx xx pracovní cestu, xx xxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměstnavatelé xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx českému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tímto zákonem.
(4) Xxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx dvojnásobku xxxxx xxxxxxx stravného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx výši horní xxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xx České republiky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapesné až xx xxxx 40 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§17
Xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přísluší xx xxx cesty x České xxxxxxxxx xx xxxxx pravidelného xxxxxxxxxx x xxxx x při pracovních xxxxxxx v zahraničí xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 4), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nutných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x pravidelným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx, xx který xxxxx organizační složka xxxxx, 13) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, orgán nebo xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výdaje xx xxxxx x na xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nepřísluší xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x zemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§18
§18 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 125/1998 Xx.
§19
Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodných xxx poskytování náhrad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud se xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
§20
(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx poskytnout náhrady x xxx xxxxxx xxxx x přihlédnutím x xxxxxxx podmínkám xxxxxxxx cesty (§3) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xx xxxx určené xxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx cestě v xxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxx, xxxxxx zaměstnanci náhrada xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hromadnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxx xxxxxx zaměstnavatelem xxxxx xxxx jízdného, platné x době xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.
§21
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zálohy na xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx do výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zálohu x xxxx xxxx nebo xxxx část může xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxx cestovním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx může xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxx x cizí xxxx x x xxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 2) xxx příslušný xxxx, pokud xx x xxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxx stravného x xxxxxxxxx měně se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x částky xxxxxxxxx x dohodnuté xxxx xx xxxxxxx kurzy xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx výše xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx povinen do xxxxxx pracovních xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx vrátit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx dnů xxx xxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záloha xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxx nároky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavateli xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx poskytl, xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx směnil, xxxx x xxxxx měně. Xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zahraniční pracovní xxxxx nižší, xxx xxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxx x české xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx doložený xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxx, x kurzy xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxx x xxxxxxxx 2.
§22
Xxxxx xxx strávený na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pracovních xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx, 11) xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx nekrátí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxx xxxx, přísluší xx xxxxxxx mzdy xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx. 12)
§23
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxx zákoníkem práce, xxxxx x xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx jinak.
§24
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozpočtovými xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi, x xxxx náhrady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cestou, xxxxxx xxxxxxx místa xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx přidělení k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
§25
Xxxxxxx se:
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 18/1960 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 57/1979 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx při pracovních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 2/1984 Xx., vyhlášky č. 251/1990 Xx., xxxxxxxx x. 338/1990 Sb., xxxxxxxx x. 430/1990 Xx. a xxxxxxxx x. 480/1990 Xx.
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx a sociálních xxxx č. 33/1984 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách, ve xxxxx xxxxxxxx č. 81/1988 Xx., vyhlášky x. 241/1988 Sb. x xxxxxxxx x. 251/1990 Sb.
4. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 120/1991 Sb., kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Slovenské xxxxxxxxx č. 148/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 33/1984 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxx 1982 xx. 315-5796-3161 x xxxxxxxx xxxxxx náhrad xxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva práce x sociálních xxxx x 18. xxxxxx 1990 xx. 225-18991-5157.
6. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1965 x. 26/1965 Xxxx. ÚSSD pro xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxxx, xxxxx pravidelně xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vlastního xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxx konají xxxxx xxxxx (reg. částka 40/1965 Xx.).
7. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxx 9. xxxxx 1968 x. 3/1968 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx, xx která xx x xxxxxxxxx průmyslové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 10/1968 Xx.).
8. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ze xxx 3.11.1967 xx. XXX/3-1747/1967, xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxx. x. 96/1967 Xx. (reg. xxxxxx 11/1968 Xx.).
9. Xxxxx x. 9 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1967 xx. 42.2/776/67 x xxxxxxxxx xxxxxxxx práce (xxx. xxxxxx 17/1967 Xx.), xx xxxxx xxxxxx x. 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28.5.1968 čj. 42.3/657/68 (reg. xxxxxx 25/1968 Sb.) a xxxxxx x. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xx xxx 15. dubna 1970 (xxx. xxxxxx 48/1968 Xx.).
10. Xxxxx Ústřední xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dne 20. xxxxxxxx 1968 x. 6158/1968-2, xxxxxx xx stanoví zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdajů (xxx. xxxxxx 48/1968 Xx.).
11. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1972 xx. XXX/4-8921/72 x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cestách (xxx. xxxxxx 18/1972 Xx.), ve znění xxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 1988 xx. VI/2-8 900/88 (xxx. xxxxxx 23/1988 Sb.).
12. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 11. xxxx 1975 xx. 20 808/75-09 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 3/1976 Sb.).
13. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx ze xxx 20. března 1978 xx. XX/6000/1978 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 11/1978 Xx.).
14. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 10. xxxxx 1979 xx. 316-1238/79-7315 x odměňování pracovníků, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1979 Xx.), xx znění xxxxxxxx x. 251/1990 Xx.
15. §4 x 5 xxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 16. xxxxx 1981 xx. 316-1099/81-7300 x xxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx x Československé socialistické xxxxxxxxx (xxx. částka 34/1981 Sb.), xx xxxxx výnosu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx xxx 31.7.1989 xx. 221-8747-5123, 060589 (xxx. xxxxxx 26/1989 Xx.).
16. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 31. srpna 1982 xx. 315-5796-3161 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdajů pracovníků xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. částka 34/1982 Xx.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 18. června 1990 xx. 225-18991-5157 (x. 287/1990 Xx.).
17. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 5. xxxxx 1982 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 10/1983 Xx.).
18. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1983 čj. 25&xxxx;080/82-03 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx normy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (reg. xxxxxx 9/1983 Xx.), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 10. xxxx 1990 xx. 19&xxxx;439/1990-320 (x. 452/1990 Xx.).
19. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxx 27. xxxxx 1983 xx. 20 324/1983-03 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx civilních xxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx (xxx. částka 4/1984 Sb.), xx xxxxx výnosu Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 10. xxxx 1990 xx. 19 439/1990-320 (x. 451/1990 Sb.).
20. Xxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničního obchodu xx xxx 6. xxxxx 1984 xx. XXX XX/3-11&xxxx;811/84 a xx. XXXX 598/14/84 x xxxxxxxxx xxxxxx xxx zahraničních pracovních xxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 22/1984 Sb.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx obchodu xx xxx 6. února 1987 xx. XXX XX/3-1.840/87 x xx. XXXX 86/14/87 (reg. xxxxxx 11/1987 Sb.).
21. Xxxxx Ministerstva xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xx dne 18.6.1985 xx. XX/13-6699/1939/85 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradách xxxxxxxxxx pro kominíky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 20/1985 Sb.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 18.9.1990 čj. XX/1-13980/720/1990 (x. 398/1990 Xx.).
22. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čj. XXXX/4/16&xxxx;986/85 x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXXX (reg. částka 30/1985 Xx.).
23. Směrnice Xxxxxxx xxxxx výrobních xxxxxxxx xx xxx 4. xxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 4/1986 Xx.).
24. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 24. xxxxxx 1986 xx. 6006/1986-03 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx častá xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 18/1986 Sb.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx xxx 10. xxxx 1990 xx. 19&xxxx;438/1990-320 (x. 414/1990 Xx.).
25. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1987 xx. SD/33-2728/1987 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (reg. xxxxxx 17/1987 Xx.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxxxx 1990 xx. SD/1 R-11021/90 (x. 345/1990 Xx.).
26. Xxxxx Ministerstva vnitra Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1987 x. XX-41/203/1987 x zvláštních xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx surovin x xxxxxxxxxxxx místního xxxxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 17/1987 Sb.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 8. ledna 1991 x. XX-5/1991-XX (x. 53/1991 Xx.).
27. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx dne 22. června 1987 xx. XXX/11.000/87 x xxxxxxxxxx náhradách xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1987 Xx.).
28. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxx 10. xxxx 1987 č. SD-3138/1987-4 x xxxxxxxxxx paušálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x městské xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx. částka 18/1987 Xx.), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3. ledna 1991 x. XX-3003/1991.
29. §5 xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 5. xxxxx 1987 xx. 515-31053-5123 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnaným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1987 Xx.).
30. §4 výnosu Xxxxxxxxxxx ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 1987 xx. 515-37137-5123 o xxxxxxxxxx x poskytování cestovních xxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx občanů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Československé socialistické xxxxxxxxx (xxx. částka 26/1987 Xx.).
31. Výnos Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 12. xxxx 1991 xx. X 43-6138-7201-120991 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 404/1991 Xx.).
32. Xxxxxxxx Předsednictva vlády XXXX ze xxx 27. xxxxx 1971 x. 344 x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cestách.
§26
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992.
Xxxxx x. r.
Dubček x. x.
Čalfa x. r.
Čl. XX
1. Xxxx průměrných xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1998.
2. Xxxx základních sazeb xxxxxxxxx x cizí xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou poprvé x xxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 1998.
3. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 125/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1998
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 36/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.2.2000

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 119/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
XXX 9212201, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 21.12.92
XXX 931601, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.2.93
XXX 932701, o xxxxxx výše xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.93
REG 933101, x úpravě xxxx sazeb xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.93
XXX 936001, o úpravě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.93
XXX 937201, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách
s xxxxxxxxx xx 1.12.93
XXX 938501, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxxxx cestách
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
44/94 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 119/92 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 21.3.94
XXX 944501, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.94
XXX 944502, x xxxxxx výše xxxxx základních náhrad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách
x xxxxxxxxx xx 1.8.94
XXX 945901, x xxxxxx výše xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.94
XXX 946701, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách
x účinností od 1.12.94
REG 951401, x xxxxxx xxxx stravného při xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.95
XXX 951903, x xxxxxx xxxx xxxxx základních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.95
XXX 958301, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx při pracovních xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.96
XXX 963701, o xxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pracovních xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.96
XXX 965201, o xxxxxx xxxx stravného xxx pracovních xxxxxxx
x účinností od 1.7.96
XXX 968701, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.12.96
XXX 974801, x úpravě výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.7.97
XXX 977301, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x účinností xx 1.9.97
XXX 979301, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x účinností od 1.12.97
REG 981501, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.3.98
125/98 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 119/92 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 44/94 Sb.
x účinností xx 1.7.98
201/98 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx x. 119/92 Xx. publikované x xxxxxx x. 68/98
36/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 119/92 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 29.2.2000
132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, zákonem x okresních xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Praze
x účinností od 1.1.2001
220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x majetku XX x jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon)
s xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005 x zákonem x. 626/2004 Sb. byla xxxxxxx na 1.1.2007)
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2003
281/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.
s xxxxxxxxx xx 28.8.2003
626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 10.12.2004
Xxxxxx xxxxxxx x. 119/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 61/1952 Sb., x námořní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 42/1980 Xx.
2) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Např. §33 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx.
4) §40 xxxxxxxx xxxxx.
5) §38 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
6) §38 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
7) Zákon XXX č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx úřadech, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx a x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11) §130 xxxxxxxx xxxxx.
12) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 74/1994 Sb.
13) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.
§8b xxxxxxxx xxxxx.
14) §28 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
15) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.