Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2002 do 29.12.2006.


Zákon o cestovních náhradách

119/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení
Účel zákona §1
Vymezení pojmů §2
ČÁST II. Poskytování náhrad
Náhrady při pracovní cestě §3 §4
Stravné §5
Náhrady při přeložení a při přijetí §6
Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách §7
Přizpůsobování sazeb náhrad §8
Jiné a vyšší náhrady §9
ČÁST III. Náhrady při zahraničních pracovních cestách §10
Náhrada za cesty k návštěvě rodiny §11
Stravné §12
Kapesné §13
Náhrada výdajů za pohonné hmoty §14
Vyloučení souběhu náhrad poskytovaných v české a cizí měně §15
Zahraniční pracovní cesty konané na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců §16
Náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí §17
ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26
č. 125/1998 Sb. - Čl. II
č. 36/2000 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxx xxxxxx
(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx pracovních cestách, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx přijetí do xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx")
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx činným xx základě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx,
x) fyzickým xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákon (§16),
(dále xxx "xxxxxxxxxxx").
(2) Náhrady xxxxx xxxxxx zákona xx neposkytují xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xx předsunutém pohraničním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§2 odst. 3).
§2
Vymezení xxxxx
(1) Pracovní xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x výkonu xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx práce x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zaměstnance x této cesty. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx námořních xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) z České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx x zahraničí.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx pracoviště xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodnout i xxxxx pobytu. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxx xxxx x xxxxx mimo obec xxxxxx, může x xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx výchovy, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx 2) xx zaměstnancem.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXXX NÁHRAD
Náhrady xxx pracovní xxxxx
§3
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, místo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, způsob xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cesty. Xxxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxxxxx k oprávněným xxxxxx zaměstnance.
§4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na pracovní xxxxx přísluší
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxx xx podmínek xxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nutných xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jízdních výdajů xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx trvalého xxxx xxxx zaměstnavatelem a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxx xxxxx, není-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx dohodě xx xxxxxxxxxxxx dohodnuta xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxx
XXXXX změna xxxxx! - xxxxxxxxx xxxxxxx x. 496/2005 Sb. - §1
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx činí
x) 53 Kč xx 64 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 81 Xx xx 97 Xx, xxxx-xx pracovní cesta xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,
c) 127 Xx xx 152 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta déle xxx 18 hodin.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxx vysláním xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxx 1. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx sjednat x kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisu, případně xxxxxxx x pracovní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovní xxxxx, xxxxx trvá méně xxx 5 xxxxx, xxxxxxxxxxx stravovat xx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xx poskytnout stravné xx do xxxx 53 Kč.
(4) Xxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx častá změna xxxxxxxxxx vyplývá ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx odchylně xx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx plně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravné xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx stravování xxxxxxxx, stravné úměrně xxxxx, x xx xxxxxxx o 20 % x xxxxxxx x 40 % x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx poskytnuté xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx nekrátí. Xxxx xxxxxxx stravného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxxxx xxx přeložení a xxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 3) x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nejvýše x xxxxxxx a xx xxxx stanovené x §4 a 5, xxxxxxx xxxx po xxxx xxx xxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě 5) x při xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx cestě xxxxxxx x rozsahu x xx výše xxxxxxxxx x §4 x 5.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxx xx pracovní cestu, xxxxxxxxx zaměstnavatel náhradu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 může xxxxxxxxxxxxx poskytnout zaměstnanci xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxx xx používání silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXXXX xxxxx xxxxx! - xxxxxxxxx xxxxxxx x. 496/2005 Xx. - §2 x §3
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx použije xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, x xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xx za xxxxx 1 xx xxxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxx x náhrada xx xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx.
(2) Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxx
x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 0,90 Kč;
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx 3,30 Xx;
xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx xx o 15 %.
(3) Sazba xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dohodne xxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx pohonné xxxxx x spotřeby xxxxxxx hmoty xxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx xx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Neprokáže-li xxxxxxxxxxx xxxx pohonné xxxxx, xxxxxxx xx xxxx náhrady z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hmoty, xxxxx xxxxxxxx údajům Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.
(6) Spotřeba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průměrem z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrada xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx objemem xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx náhrad
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx novou výši xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx používání xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x novou xxxx xxxxxxxxxx cen pohonných xxxx xxxx s xxxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx výši xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx statistického úřadu x xxxxxx jídel x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx od účinnosti xxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx sníží alespoň x 20 %.
(2) Xxxxx stravného xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny do xxxx 50 haléřů xxxxxx dolů x xx 50 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx používání silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xx zaokrouhlují xx desetihaléře směrem xxxx.
§9
Xxxx a vyšší xxxxxxx
Zaměstnavatel, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx jedná xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, 13) xxxxxxxxxxx xxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx, 7) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizace nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem (xxxx jen "xxxxxxxxxx x příspěvková organizace"), xxxx poskytovat zaměstnancům x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx předpisu, případně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXX ZAHRANIČNÍCH XXXXXXXXXX XXXXXXX
§10
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x vyšších náhrad, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xx 9, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§11
Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xxxxxxxxxxxxx dohodne xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx rodiny xx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx; xxxxxxxxxx §4 xxxx. e) se xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx rodiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestu.
§12
Xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxx x cizí xxxx. Xxxx stravného x cizí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxx nejvíce xxxx.
(2) Výši základních xxxxx xxxxxxxxx x xxxx měně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x cenách xxxxx x nealkoholických xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx zemích Xxxx, Xxxxxx x Latinské Xxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, Xxxxxxx banky x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx počátku kalendářního xxxx. X průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxx a xxxxx měn xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 20 %.
(4) Xxxxxxx v xxxx měně ve xxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx v cizí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx strávená xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvá v xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx 12 hodin. Xxxx-xx xxxx doba 12 x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx se určí xxxxxxxx xxxxxxxxxx poloviční xxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx v xxxx xxxx a počtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxx, stravné x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, určit xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xx x 15 %.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je stanovená xxxxxxxx sazba stravného, xxxxxxx však x
x) 25 %, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v kolektivní xxxxxxx nebo stanoví xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) 50 %, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby 10) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §9 xxx xxxx dotčen.
§13
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx poskytovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx do xxxx 40 % xxxxxxxxx určeného xxxxx §12.
§14
Xxxxxxx xxxxxx xx pohonné xxxxx
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náhrada xx xxxxxxx hmoty x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx 350 km.
§15
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxx x xxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pracovní xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1.
(2) Xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx xx rozhodnou dobou xxx xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx odlet x xxxxxx xxxxxxx xxxxx letového xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx x xxxx xxxx (§12 xxxx. 4), xxxxxxxx xx xxxx xxxx k xxxx xxxxxx pracovní xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx 1.
§16
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx o vzájemné xxxxxx zaměstnanců
(1) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zaměstnanec vysílán, xxxxxxx poskytování bezplatného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kapesného x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx.
(2) Jízdní xxxxxx za cesty xx sídla zaměstnavatele, xxxxx zaměstnance xxxxxx xx pracovní cestu, xx xxxxx zaměstnavatele x zahraničí a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx dvojnásobku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxx xxxxxxxxxx cestách xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stravného. Xxxxxxxxxxxx zaměstnanci vyslanému xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 40 % určeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stravné.
§17
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 4), lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vedlejších xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi. Xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, 13) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, orgán xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvková organizace, xxxxx výdaje xx xxxxx x xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx finančním vztahem x rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§18
§18 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 125/1998 Xx.
§19
Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo skupině xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx stanovena, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
§20
(1) Xxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady x xxx xxxxxx xxxx x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cesty (§3) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, kterou poskytne xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx cestě v xxxx, ve které xx xxxxxxxxxxx sjednáno x pracovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx hromadnou dopravu x xxxxxxxxx výši xxxx xx výši xxxxxx zaměstnavatelem xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§21
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xx tuto xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx měně x xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx část xxxx xxxxxxxxxxxxx xx dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx šekem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx dohodnout xx xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxx x cizí xxxx x v xxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx (§12 xxxx. 2) xxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xx x této xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx přepočítací xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx stravného x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xx stanovené xxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x dohodnuté xxxx xx použijí xxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platné v xxx určení xxxx xxxxxx.
(3) Zaměstnanec xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záloha xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxx zaměstnanec zaměstnavateli xx měně, kterou xx zaměstnavatel poskytl, xxxx ve měně, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxxxxxx záloha xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx nižší, xxx xxxx nároky xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx x xxxxx xxxx. Xxx vyúčtování xxxxxx použije xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurz, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxx x xxxxxxxx 2.
§22
Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cestě xxxxx xxx xxxxxxx pracovních xxxxx spadá xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 11) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx mzdy xx xxxx průměrného xxxxxxx. 12)
§23
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx zákoníkem práce, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§24
Xxxxx xxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízením xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změnami xxxxx xxxxxx práce, přijetím xx xxxxxxxxxx x xxx přidělení x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
§25
Zrušují xx:
1. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx financí č. 18/1960 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx.
2. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx č. 57/1979 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 2/1984 Xx., vyhlášky č. 251/1990 Xx., xxxxxxxx x. 338/1990 Sb., xxxxxxxx x. 430/1990 Xx. x xxxxxxxx x. 480/1990 Xx.
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 33/1984 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 81/1988 Xx., xxxxxxxx x. 241/1988 Sb. x vyhlášky č. 251/1990 Xx.
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 120/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náhradách.
5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 33/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx z 31. xxxxx 1982 xx. 315-5796-3161 x xxxxxxxx xxxxxx náhrad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva práce x sociálních xxxx x 18. xxxxxx 1990 xx. 225-18991-5157.
6. Xxxxxx Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1965 x. 26/1965 Xxxx. ÚSSD pro xxxxxxxxxxx náhrad pracovníkům, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx používají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) kola xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (reg. xxxxxx 40/1965 Xx.).
7. Výnos Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1968 č. 3/1968 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx která xx x podnicích průmyslové xxxxxx vztahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 10/1968 Xx.).
8. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ze xxx 3.11.1967 xx. XXX/3-1747/1967, xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxx. x. 96/1967 Xx. (xxx. částka 11/1968 Xx.).
9. Xxxxx x. 9 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1967 xx. 42.2/776/67 k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 17/1967 Xx.), xx znění xxxxxx č. 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28.5.1968 čj. 42.3/657/68 (xxx. xxxxxx 25/1968 Sb.) x xxxxxx x. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1970 (xxx. částka 48/1968 Xx.).
10. Xxxxx Ústřední xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dne 20. xxxxxxxx 1968 x. 6158/1968-2, xxxxxx xx stanoví zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (reg. xxxxxx 48/1968 Xx.).
11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 11. xxxxxxxx 1972 xx. XXX/4-8921/72 x xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. částka 18/1972 Xx.), ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 31. xxxxxx 1988 xx. VI/2-8 900/88 (reg. xxxxxx 23/1988 Xx.).
12. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 11. září 1975 xx. 20&xxxx;808/75-09 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 3/1976 Xx.).
13. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 20. xxxxxx 1978 xx. II/6000/1978 x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. částka 11/1978 Xx.).
14. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ze xxx 10. srpna 1979 xx. 316-1238/79-7315 x xxxxxxxxxx pracovníků, xxxxx x souvislosti x xxxxxxx povolání xxxx služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1979 Xx.), xx xxxxx vyhlášky x. 251/1990 Xx.
15. §4 a 5 xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 16. října 1981 xx. 316-1099/81-7300 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 34/1981 Xx.), ve xxxxx výnosu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ze xxx 31.7.1989 čj. 221-8747-5123, 060589 (reg. xxxxxx 26/1989 Xx.).
16. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xx dne 31. xxxxx 1982 xx. 315-5796-3161 o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí (xxx. xxxxxx 34/1982 Xx.), ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 18. xxxxxx 1990 xx. 225-18991-5157 (č. 287/1990 Xx.).
17. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 5. xxxxx 1982 x xxxxxxxxx cestovních x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 10/1983 Xx.).
18. Výnos Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1983 xx. 25&xxxx;080/82-03 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stravní xxxxx xxxxxx xxxxxxx civilních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (reg. xxxxxx 9/1983 Xx.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 10. xxxx 1990 xx. 19&xxxx;439/1990-320 (č. 452/1990 Xx.).
19. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 27. xxxxx 1983 xx. 20&xxxx;324/1983-03 x xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx normy xxxxxx xxxxxxx civilních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řídící xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 4/1984 Xx.), ve xxxxx výnosu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 10. září 1990 xx. 19&xxxx;439/1990-320 (x. 451/1990 Sb.).
20. Xxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1984 čj. XXX XX/3-11&xxxx;811/84 a xx. XXXX 598/14/84 x xxxxxxxxx xxxxxx xxx zahraničních pracovních xxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 22/1984 Sb.), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1987 xx. XXX XX/3-1.840/87 x xx. XXXX 86/14/87 (reg. xxxxxx 11/1987 Xx.).
21. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xx dne 18.6.1985 xx. XX/13-6699/1939/85 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x organizacích xxxxxxxx hospodářství (xxx. xxxxxx 20/1985 Xx.), xx xxxxx výnosu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 18.9.1990 xx. XX/1-13980/720/1990 (x. 398/1990 Xx.).
22. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. XXXX/4/16&xxxx;986/85 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx diety xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akcích x XXXX (xxx. xxxxxx 30/1985 Sb.).
23. Xxxxxxxx Xxxxxxx svazu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 4. xxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 4/1986 Sb.).
24. Výnos Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1986 xx. 6006/1986-03 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povolání (xxx. xxxxxx 18/1986 Xx.), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 10. xxxx 1990 čj. 19&xxxx;438/1990-320 (č. 414/1990 Xx.).
25. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 31. července 1987 xx. XX/33-2728/1987 x xxxxxxxxxx paušálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jízdních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dopravy (reg. xxxxxx 17/1987 Sb.), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxxxx 1990 xx. SD/1 X-11021/90 (x. 345/1990 Xx.).
26. Xxxxx Ministerstva xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxxx 1987 x. XX-41/203/1987 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradách xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. částka 17/1987 Xx.), ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenské republiky x 8. xxxxx 1991 x. MH-5/1991-OE (x. 53/1991 Sb.).
27. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 22. června 1987 xx. III/11.000/87 o xxxxxxxxxx náhradách xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx (reg. xxxxxx 17/1987 Xx.).
28. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 10. září 1987 x. SD-3138/1987-4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradách xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x automobilového xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 18/1987 Xx.), ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3. ledna 1991 x. SD-3003/1991.
29. §5 xxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx ze dne 5. xxxxx 1987 xx. 515-31053-5123 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1987 Xx.).
30. §4 výnosu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx dne 22. xxxxxxxx 1987 xx. 515-37137-5123 o odměňování x xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx občanů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 26/1987 Xx.).
31. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 12. xxxx 1991 xx. X 43-6138-7201-120991 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx cestovních výdajů xxxxxxxxxxx přijatým x Xxxxx republiky do xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Slovenské xxxxxxxxx (x. 404/1991 Xx.).
32. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX ze xxx 27. xxxxx 1971 x. 344 k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx.
§26
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Čalfa x. r.
Čl. II
1. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poprvé x xxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 1998.
2. Xxxx základních xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou poprvé x xxxxxxxxx od 1. července 1998.
3. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 125/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 36/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.2.2000

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 119/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
XXX 9212201, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx při pracovních xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 21.12.92
XXX 931601, x xxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx při pracovních xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.2.93
XXX 932701, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.93
XXX 933101, x úpravě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.93
XXX 936001, x úpravě xxxx xxxxx základních xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxx pracovních xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.93
XXX 937201, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách
x xxxxxxxxx xx 1.12.93
XXX 938501, x xxxxxx xxxx xxxxx základních xxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.94
44/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 119/92 Sb., x cestovních xxxxxxxxx
x účinností xx 21.3.94
XXX 944501, x úpravě xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách
x xxxxxxxxx xx 1.8.94
XXX 944502, x xxxxxx xxxx xxxxx základních xxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.94
XXX 945901, x úpravě xxxx xxxxxxxxx při pracovních xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.94
XXX 946701, x xxxxxx výše xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.94
XXX 951401, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.95
XXX 951903, x xxxxxx xxxx xxxxx základních náhrad xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.95
XXX 958301, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.96
XXX 963701, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.5.96
XXX 965201, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx pracovních xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
REG 968701, o xxxxxx xxxx stravného xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.12.96
REG 974801, x úpravě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.7.97
XXX 977301, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.97
XXX 979301, x xxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pracovních xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.97
REG 981501, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.98
125/98 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 119/92 Xx., x cestovních xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 44/94 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.7.98
201/98 Xx., plné znění xxxxxx č. 119/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 68/98
36/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 119/92 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 29.2.2000
132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x účinností xx 1.1.2001
220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005 x xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007)
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2003
281/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.
s xxxxxxxxx xx 28.8.2003
626/2004 Sb., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 10.12.2004
Xxxxxx xxxxxxx č. 119/92 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního předpisu.
1) Xxxxx č. 61/1952 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 42/1980 Xx.
2) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxx. §33 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
4) §40 xxxxxxxx xxxxx.
5) §38 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
6) §38 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.
7) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx a x některých dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11) §130 xxxxxxxx práce.
12) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx zákona x. 74/1994 Sb.
13) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., o majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
§8b xxxxxxxx práce.
14) §28 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla).
15) Zákon č. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.