Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2001.


Zákon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
145/2001 Sb.
145
ZÁKON
xx xxx 4. xxxxx 2001,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx jen "Statut")".
2. X §2 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxx části" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
3. X §3 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")" zrušují.
4. X §4 xx xxxxxxxx 2 x 5 zrušují x xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
5. X §5 xxxx. 3 xx slova ", x to xxxxxxxxxx, pokud je xxxx x xxxxxxxxx, x" xxxxxxx.
6. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5x, xxxxx xxx:
"§5x
(1) Hlavní město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx-xx xxx právní xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Praha x městské části xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx známy.".
7. X §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx za slova "xxxxxxx strpět" xxxxxx xxxxx "bezúplatné".
8. X §15 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx s" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxx x" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".
9. X §16 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 doplňují slova "xxxx úkoly, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
10. V §17 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx původců činných xx xxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxx xxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
11. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx doplňují xxxxx "xxxxxxx předmět xxxxxx xx vztahuje x xxxxx městské xxxxx,".
12. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastník xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, v nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu6a) x xxxxx xxxxxxx části.
6x) §32 zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
13. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxx doplňují xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx městské části".
14. X §19 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx nachází xxxx xxxxx hlavního města Xxxxx.".
15. V §20 odst. 2 xx xx konci xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
16. X §20 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
Dosavadní odstavce 2 x 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 a 4.
17. X §20 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
18. X §20 xxxx. 4 xx na xxxxx doplňuje xxxx "Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".
19. V §24 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
20. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "sítí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
21. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26a, xxxxx zní:
"§26x
Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
22. X §27 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx xxxx xxxxxxxxx".
23. X §27 odst. 5 xx xx xxxxx "podle xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "1 x".
24. Xx §28 xx xxxxxx xxxx §28x, xxxxx xxx:
"§28a
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x ostatními xxxxxxxx xxxxx být xxx činnosti, které xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
25. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podnikatel9a)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 9a) zní:
"9x) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx".
26. X §29 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
27. V §29 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
28. X §29 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x za slova "xxxxxxxx 1 xx 4" xx vkládá xxxxx "xxxxxxxxx".
29. X §32 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxx" zrušují.
30. X §32 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Magistrát xxxxxxxx města Xxxxx" x xxxxx "zvláštní" xx zrušuje.
31. X §36 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
32. X §36 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx a xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
33. X §36 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxx xxxxxx než 30 xxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.".
34. X §37 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
35. X §38 xxxx. 1 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Statutem,".
36. X §38 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "provedení xxxxxxx x".
37. X §40 větě první xx slova "nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
38. X §42 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxx případě provede Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.".
39. V §42 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
40. X §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
41. V §45 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zájem, x" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xx větu xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx třetí, xxxxx xxx: "Xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx desce.".
42. §47 xx xxxxxxx.
43. X §50 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
44. X §50 xxxx. 4 se xx xxxx první xxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (§61 xxxx. 2) xxxxxx xxxx xxxx poslední xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.".
45. X §51 xxxx. 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
46. X §53 xx xxxxxxxx odstavec 3, který zní:
"(3) Xxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx zvyšuje x xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx pověřený obecní xxxx. Xxxx výše xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
47. X §56 odstavec 3 zní:
"(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx odměna xxxxx xxxxxx, za kterou xxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, xx kterou xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
48. X §58 xx xx slovo "občanům" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,".
49. X §59 xx xxxxxx xxxxxxx.
50. V §59 xxxx. 2 xx xxxxxxx j) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx k) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
51. X §59 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"j) xxxxxxxxxx x účasti x mezinárodním sdružení x xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, zakládat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby x organizační xxxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy a xxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,".
52. X §59 xxxx. 2 xxxx. q) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
53. X §59 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
54. X §59 xxxx. 2 xxxx. u) xx xxxxx "své" zrušuje x xx slovo "xxxxxxxx" se vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
55. V §59 xxxx. 2 xxxx. v) xx xxxxx "xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
56. X §59 odst. 3 se xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx o).
57. X §59 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"f) o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státního rozpočtu xxxx xxxxxxxx státního xxxxx,".
58. V §59 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx ", včetně xxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx zákonů" zrušují.
59. V §59 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) x bezúplatných xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí včetně xxxxx xxxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx xx vědu, xxxxxxx x vzdělávání, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účely x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x sportu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx než 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x výjimkou poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opuštěných zvířat xxxxxxxx a právnickým xxxxxx,".
60. X §59 odst. 3 xx tečka xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x jednotlivých případech.".
61. V §60 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "alespoň".
62. §63 xx xxxxxxx.
63. X §67 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
64. X §67 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx delší xxx 6 měsíců xxx, xxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx ministerstvo. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx podat žalobu x xxxxxxxx soudu. Xx xxxx, xxx xxxx zvoleno nové xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x samostatné působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxx není-li xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §59 xxxx. 2 x 3, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.".
65. V §68 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy".
66. X §68 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx w).
67. X §68 xxxx. 2 se xxxxx "x dále xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
68. X §68 odst. 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
69. X §68 xxxx. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx n) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
70. X §68 xxxx. 2 xxxx. x) xx před xxxxx "o" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
71. X §68 odst. 2 písm. n) xx před slovo "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
72. X §68 odst. 2 xxxx. x) xx xxxx slovo "x" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".
73. V §68 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxx xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "rozhodovat" x xxxxx "xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx" xx xxxxxxxxx slovy "nepřevyšující 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč".
74. X §68 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) rozhodovat x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nadací, xxxxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxx x hodnotě nepřevyšující 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,".
75. X §68 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx slovo "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx než" xx xxxxxxxxx xxxxxx "nepřevyšující".
76. X §68 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "nižší než" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
77. V §68 odst. 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxx "o" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "nepřevyšující".
78. X §68 xxxx. 2 xxxx. x) xx před slovo "x" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".
79. X §68 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxx xxxxx "o" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
80. V §71 xx odstavec 2 xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.
81. X §72 xxxx. 2 větě xxxxx xx před xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".
82. X §72 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "přednosty xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx kraje".
83. X §72 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
84. X §72 xxxx. 3 xxxx. h) xx xx xxxxx "samostatné xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx města Xxxxx".
85. X §72 xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
86. X §73 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx slova "které xx povinno usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx projednat x x případě potřeby xxxxxxx xxxxxxx.".
87. X §74 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Náměstkům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x dalším xxxxxx rady hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx svěřit xxxxxxxxxxxxx xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.".
88. X §77 xxxx. 2 xx xxxxx "na xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxx, xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxx města Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx xx".
89. X §78 xxxx. 6 xxxx. x) se na xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx hlavní město Xxxxx zřizuje,".
90. X §79 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
91. X §79 xxxx. 3 xx xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx se nahrazuje xxxxxx.
92. X §81 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
93. V §81 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx".
94. X §81 xxxx. 6 xx slovo "radě" xxxxxxxxx xxxxxx "starostovi".
95. X §82 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "nestanoví-li xxxxxxxx zákon xxxxx.".
96. V §83 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Úřední xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx budově, x níž xx xxx xxxxx Xxxxxxxxx.".
97. X §84 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxxxxx nový xxx lhůty.".
98. X §85 xxxx. 2 xx za xxxxx "se vykoná" xxxxxxxx slova "nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx," x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "však".
99. V §86 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx Magistrátu x".
100. X §87 odst. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x" xxxxxxxx slova "xx xxxxx x xxxxxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx a xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
101. X §87 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xx xxxxxx xxxx zákonem xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxx měsíční odměny x xxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".
102. Nad §89 xx xxxxxx zrušuje.
103. V §89 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx "zákonem," xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxx Statutem" xx zrušují.
104. X §89 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:
"b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,".
105. X §89 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "neuvolněným".
106. X §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:
"k) xxxxxxxx, xxxxxxxx a rušit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x schvalovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x zřizovací xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x již xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxxx,".
107. X §89 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx p).
108. X §89 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
109. V §89 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxx," zrušují.
110. X §89 odst. 2 písmeno x) xxx:
"x) o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnickým a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, výchovu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdravotnické x xxxxxxxxxx xxxxx x xx podporu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 000 Kč xxxxx xxxxxxx x xxxxx subjektu, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x právnickým osobám,".
111. V §89 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx darech právnickým x fyzickým xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50&xxxx;000 Kč. ".
112. X §89 odst. 2 xx písmena l) xx q) xxxxxxx.
113. §91 xx xxxxxxx.
114. X §92 se xxxxxx xxxx odstavec 1, xxxxx xxx:
"(1) Xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxxxxxxxxxx městské části xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 1), xxxxx xx Xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx uplynutí xxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
115. X §92 xxxx. 3 xx xxxxx "opravný xxxxxxxxxx k xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx".
116. X §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkoly x oblasti samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 písm. i) x §94 xxxx. 2.".
117. X §94 odst. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxx" a xx xxxxx "na xxxxxxxxx x xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xx xxxxx x povinnosti xxxxx".
118. X §94 xxxx. 2 xx xxxxxxx b) zrušuje.
Xxxxxxxxx písmena c) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx h).
119. V §94 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxx".
120. X §94 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxx xxxxx.".
121. X §94 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx v záležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx zastupitelstvo xxxxxxx části xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.
122. X §95 odst. 2 xx xxxxx "xxxx. b), x), x) x f)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x), x) a x)".
123. X §97 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx části" vkládají xxxxx "a xx xxxx práva a xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xx xxxxxxxxx x xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x xx práva a xxxxxxxxxx".
124. X §97 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "plat", xx xxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx xxxx" se xxxxxxx.
125. V §97 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
126. X §100 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxx části" xxxxxxxx xxxxx "a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "na xxxxxxxxx x xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x práva x xxxxxxxxxx".
127. V §101 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
128. X §101 odst. 3 se xxxx xxxx xx středníkem xxxxxxx a středník xx xxxxxxxxx xxxxxx.
129. V §102 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxx "které je xxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx zjednat xxxxxxx.".
130. X §103 xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx "xxxxx městské části" xxxxxxxx xxxxx "na xxxxx a xxxxxxxxxx", xxxxx "jeho" xx xxxxxxx, xxxxx "xx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx", slovo "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "zařazených" x xx xxxxx "x xxxxxxx Xxxxxxxxxx," se xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx a povinnosti".
131. V §104 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Úřad městské xxxxx xxxxx starosta, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), tajemník xxxxx městské části, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřadu xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu městské xxxxx xxxxxxx, vykonává xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx přenesené působnosti x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx tajemníka xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx.".
132. X §104 xxxx. 2 xxxx druhá xx slova "a xxxx městské části" xxxxxxx.
133. X §105 odst. 2 xx xx konci xxxx první xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx.".
134. Za §107 xx vkládá xxxx §107x, xxxxx xxx:
"§107x
Xxx xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněny
x) požadovat od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Praze xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx úkolu stanoveného xx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx město Xxxxx xxxx stanovený mu xxxxxxx x po xxxxxxxxxx věcně příslušným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx náhradní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx někdo xxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx Praze zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx podle povahy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x); x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx vymáhání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
135. X §108 odst. 2 se za xxxxx "úřadem" vkládají xxxxx "ve xxxxx 3 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx".
136. X §108 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Jestliže Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.".
137. X §110 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx xxxx rozhodnutí" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
138. X §110 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxxxx".
139. X §110 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
140. X §112 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
141. V §112 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx".
142. V §112 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx opatření".
143. Xx §112 xx xxxxxx xxxx §112x, xxxxx xxx:
"§112x
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108, 110 x 112 xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
144. X §114 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "Magistrátu".
145. V §116 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxx protokolu x kontrole xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Stejnopis části xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, předá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.".
146. X §116 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxxxx" doplňuje xxxxx "Xxxxxxxxxx".
147. X §118 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.".
148. X §119 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, který zní:
"(2) Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydaná x prvním xxxxxx, xxxxx xxxx podán xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
149. Xx §119 se xxxxxx xxxx §119x, xxxxx xxx:
"§119x
(1) Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xx Magistrátu z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xx správním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Magistrátu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X podjatosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení oznamují, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření x zajištění dalšího xxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřadů xxxxxxxxx částí x xx členy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X městských částech, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
Klaus v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 145/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2001.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.